Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
503/2021 Sb.
14.12.2021
23.12.2021
01.01.2022
vyhláška
vyhláška ministerstva
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Státní a místní správa