Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

503/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

503

XXXXXXXX

xx dne 14. xxxxxxxx 2021,

xxxxxx se xxxx vyhláška x. 553/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x úřadů xxxxxxxxx xxxxx xxxx městských xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx místy xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., o informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 261/2021 Sb.:

Čl. X

Xxxxxxx x xxxxxxxx č. 553/2020 Sb., x xxxxxxx obecních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. V části Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, se za xxxxx "Xxxxx Xxx," xxxxxx slovo "Xxxxxxxxx,".

2. X xxxxx Olomoucký xxxx, Správní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, se xx xxxxx "Xxxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Těšetice,".

3. X části Ústecký xxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx, se xx xxxxx "Xxxxxxxx," xxxxxx slovo "Xxxxxxx,".

4. X části Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Lovosice, xx xx slovo "Xxxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx,".

5. X xxxxx Kraj Xxxxxxxx, Správní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, xx xx xxxxx "Ovesná Xxxxx," xxxxxx xxxxx "Pavlov,".

6. X xxxxx Kraj Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, se xx xxxxx "Smrk," xxxxxx xxxxx "Xxxxxx,".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 503/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.