Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 24/21 ve věci návrhu na zrušení §257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek
484/2021 Sb.
02.11.2021
17.12.2021
17.12.2021
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)