Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků
463/2021 Sb.
06.12.2021
10.12.2021
31.01.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.1.2022, s výjimkou §3 bodu 2, který nabývá účinnosti 31.1.2025.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění