Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 15/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
448/2021 Sb.
02.11.2021
08.12.2021
08.12.2021
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)