Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
443/2021 Sb.
19.10.2021
08.12.2021
08.12.2021
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)