Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
36/2021 Sb. m. s.
04.08.1995
18.04.2007
30.11.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Vodní doprava