Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
371/2021 Sb.
14.09.2021
12.10.2021
01.11.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou ustanovení části druhé čl. III bodů 3, 8 a 9, které nabývají účinnosti 1.1.2023, ustanovení části páté a části šesté čl. IX bodů 3, 11, 12 a 20 a čl. X bodu 2, která nabývají účinnosti 1.1.2025, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 165 a části osmé, která nabývají účinnosti 1.11.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Půda a nemovitosti, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Zdravotnictví a zdravotní pojištění