Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

371/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. IV

Přechodné ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. IX

Přechodná ustanovení Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zdravotnické záchranné službě Čl. XI

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Čl. XII

Přechodná ustanovení Čl. XIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna katastrálního zákona Čl. XIV

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. XV

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XVI

INFORMACE

371

XXXXX

xx dne 14. xxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Sb., zákona x. 285/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 137/2008 Sb., xxxxxx x. 270/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., zákona x. 59/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 1/2012 Sb., xxxxxx č. 275/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Xx., xxxxxx č. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 256/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 1/2015 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Sb., xxxxxx č. 66/2017 Xx., zákona č. 150/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 231/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Xx., zákona x. 282/2018 Sb., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Sb., zákona x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 165/2020 Xx., zákona x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 538/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 569/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Sb. x zákona č. 274/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. x) xxxx 7 se xxxxx "při xxxxxxx xx Evropského parlamentu, Xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx plní úkoly xxxxx xxxxxxxxx zákonů".

2. X §5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxx xx xx xxx podle xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení,".

3. V §10 xxxx. 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. V §10 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

5. X §11 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

6. X §11a xxxx. 1 xx za xxxx druhou xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx této xxxxx xx xxxxxx, neděli xxxx svátek, je xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

7. X §12 xxxx. x) xx xxxxx "avšak xxxxxxxxx xxxxxx mu xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42x xx xxxxxxx.

8. X §15 odst. 3 xxxx. a) x x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "čtyřicátého".

9. X §15 xxxx. 5 xx xx slova "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxx xxxxxxx xxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx," a xxxxx "xxxxxxxxxx přípravky, xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx terapii a xxxxx x xxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tkáně x buňky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro moderní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxx xxxxxxx terapii xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx".

10. X §15 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx", za xxxxx "xxxxx" se vkládá xxxxx "jim" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

11. X §15 xxxx. 6 xx xx xxxxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxx slovo "xxxxx".

12. X §15 odst. 6 písm. d) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

13. X §15 xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "xxxxx byl podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx biologický xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx, xxxxx "xxx po" xx xxxxxxxxx xxxxx "trh x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx" x xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

14. X §15 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxx-xx x léčivé přípravky xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39xx, xxxxxxx terapeutickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx nejúčinnější x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx celospolečensky´ xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "dopad xx xxxxxxxx") xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.".

15. X §15 odst. 8 xx věta poslední xxxxxxxxx větami "Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx onemocnění xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx hrazeny x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nákladů xx léčbu x xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx, potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx postupu, xxxxx xxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dopad xx xxxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxx zájmem xxxxx §17 xxxx. 2.".

16. X §15 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx nový xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozpočtu xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely vykazuje xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx předložení xxxxxxxxx nákladové efektivity x xxxxxxx xxxxxx xx rozpočtu x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxx x hloubkové xxxxxx xxxxx §39x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, než xx výše xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dávkování x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vypočtené xx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx podle §39x xxxx. 2 až 5,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 11, nebo

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xxxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 až 16 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10 xx 17.

17. V §15 xxxx. 10 písm. x) xx xxxxx "x" xxxxxxx.

18. V §15 odst. 10 xxxx. x) xx xxxxx "základní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxx a zrušení xxxxxxxx úhrady".

19. X §15 xxxx. 13 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxx a opravy xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx zákonu.".

20. X §15 xxxx. 16 xx slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx25)" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 4".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 se xxxxxxx.

21. X §16 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "postupem xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x)" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

22. X §16 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

23. X §16b xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx invalidní důchod xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42x)" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx".

24. X §16x xxxx. 2 xx xxxxxx "50 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "200 Xx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kalendářním roce" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx, xx kterém xxx v xxxxxx x touto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 překročen xxxxxxx x 200 Xx".

25. X §17 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx. Rámcová xxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, způsobu x důvodu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx vždy x 1. lednu xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx nejméně 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx neplatí x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx očekávat xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x správnosti účtovaných xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Rámcová smlouva xx xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx mezi xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kterákoliv x jeho xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx předkládány Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxx, fungování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx finančních možností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx"), x xxxx je vydá xxxx vyhlášku. Pokud xxxx účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx smlouvy xx 6 měsíců xxxx xxxxx předložená rámcová xxxxxxx odporuje právním xxxxxxxxx xxxx veřejnému xxxxx, xxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxx touto xxxxxxxxx.".

26. X §17 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx zdravotních výkonů") xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatelům x dalším subjektům xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx, xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx pojištěnce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx x bodovou xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, hodnoty xxxx, výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x dohodovacím xxxxxx xxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Svolavatelem dohodovacího xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, posoudí xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxx x právními předpisy x veřejným xxxxxx. Xx-xx dohoda x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, vydá xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx do 30. 6. xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx shledá-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxx zájmem, xxxxxxx xxxxxxx bodu, výši xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxx omezení xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x termínu xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx věty xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

27. V §17 xxxx. 7 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx".

28. X §17 odst. 7 xxxx. x) xxx 3 zní:

"3. xxxxx optikám, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx šilhavosti x xxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx xxx slabozraké x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zraku podle xxxxxxx č. 3 x tomuto xxxxxx,".

29. X §17 odst. 9 xx slova "xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx".

30. §17b xxx:

"§17x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx navrhují Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Evangelisty Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, popis xxxxxx x bodovou hodnotou x xxxx provedení, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx a podklady xxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx výkonu x xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x prokázaným léčebným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx porovnání možné. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx návrhy, a xx xxxxxxx xx xxxx 30 dnů.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x odborného hlediska xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pracovní skupinu x xxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska.

(4) Xxxxx pracovní xxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx přizván xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxx návrh xxxxxx. Činnost pracovní xxxxxxx k seznamu xxxxxxxxxxx výkonů xx xxxx jednacím xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průběžně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx hodnotami obsažených x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami xxxxxxxxxx vývoji v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx, že xxxxx x bodovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

31. Xx §17x xx xxxxxx xxxx §17x, xxxxx zní:

"§17c

(1) Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 a 5 xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx řízení zastupují, x xxxx xxxxxxx xxxxxx mocí.

(2) Účastníci xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx x za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byl na xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zda x jaká usnesení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

32. V §18 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, poskytují hrazené xxxxxx jiní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lékaři, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxx"); to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx, x v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

33. X §18 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xx specializovanou způsobilostí" xxxxxxx.

34. §19 x 20 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §19 x poznámky xxx xxxxx x. 25 xxxxx:

"Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxx hrazených x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §16,

x) pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxx §25,

x) xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §33,

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dětských odborných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx §34 s xxxxxxxx přeložení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx léčebny,

e) xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxx §36 odst. 3 xxxx. a),

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx šesté,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx poukaz xxxxx xxxxxxx x. 3 k tomuto xxxxxx,

x) vyjmenovaných stomatologických xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 4 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32b xxxx. 1.

(2) Zdravotní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx poskytovatel x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx podmínky stanovené xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, podává xxxxx xx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx nároku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx posouzení nároku") x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx posuzován.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx lze poskytnout xxxx xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx správním xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo xxxxxx-xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx posouzení xxxxxx, xxxxxxxx ve správním xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx se považuje xx zahájené xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx pojištěnci xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xx xxxxxxx pojištěnci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx poskytovateli, který xxxxx xxxxx. Proti xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx, xx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx to x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx prokáží-li se xxxx důvody x xxxxxx. Spolu s xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu, po xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx komise xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx 2 členové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Člen xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx magisterského studijního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25). Xxxxxxx xxxxx člen revizní xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx komise xxxx být absolventem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx komise xxxxxxxxx o odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14x,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení,

c) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrady xxxxxxx podle §14 xxxx. 2 až 4,

x) xxxxxx na xxxxxxxxx nároku podle §19.

(3) Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx řízení, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx předseda, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx revizní xxxxxx, xxxxx nebo provést xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx revizní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxx. Souhlas xx nesouhlas s xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx protokolu x xxxxxxxxx, do nějž xx xxx nahlížení xx spisu vyloučeno xxxxxxxx.

(6) Xxx činnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §134 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxxx řádu.

(7) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuta odměna, x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

25) Zákon x. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x specializované způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

35. X §22 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxx službami" xxxxxxxxx slovy "Hrazenou xxxxxxx".

36. V §22 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxx xxxx, xxxxx xx poskytována xx xxxxxxx doporučení

1. lékaře xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 měsíců; xxxxxxxxx xx lze x xxxxxxxxx,

2. xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x bodě 1, xxxxx pojištěnce ošetřoval, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 14 xxx,

3. lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx doporučenou xxxx xxx hradit xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

4. xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx příjmu, xxxxx xxxxxxxxxx ošetřoval, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péči lze xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx, xxxx

6. ošetřujícího xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xx lze i xxxxxxxxx,".

37. X §22 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo poruchou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).".

38. V §25 odstavec 1 xxx:

"(1) Je-li xxx xxxxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx celý xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku věku xxxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 let je xxxxxxxx službou xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

39. X §30 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 4 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx," x xxxxx "x xxxxxxxxxx nad 65 xxx xxxx, x xxxxxxxxxx po splenektomii xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx," xx xxxxxxx.

40. X §30 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx body 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 6 x 7.

41. X §30 xxxx. 2 písm. x) bodě 6 xx xx xxxxx "(xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx)" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".

42. V §30 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 7 xx slova "šestého xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx čtrnáctého do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx dovršení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do dovršení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx službou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx,".

43. X §30 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 8, xxxxx xxx:

"8. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pojištěnců xxx 50 xxx věku,".

44. X §30 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx h) a x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li očkování xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x tomto ustanovení, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx aplikace xxxxx xxxx xxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx hrazené očkovací xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx sdělení xx Xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 65 xxx věku xxxxx xxxxxxx; hrazené xxxxxxxx látky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx formou xxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.".

45. V §32 xxxx. 4 xx xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x smluvní výdejce", xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", slova "xxxxxxxx xx lékařský předpis," xx xxxxxxx x xxxxx "z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xx xxxxxxxxx xxxxx "ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

46. X §32 xx odstavec 5 xxxxxxx.

47. X §32x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx a xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx, xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnci xxxxxxxxxx x x předepsaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradové xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxxxxx prostředek byl xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2018 x xxx x xxxx xxxx poskytnut xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxx prvnímu pojištěnci.

(6) Xxxxxxxxxxxx prostředek nelze x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, 3 xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx dalšímu pojištěnci, xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.".

48. X §32x xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

49. V §33 odstavec 1 xxx:

"(1) Hrazenou službou xx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx hrazené xx zdravotního pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ambulantního xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx při hospitalizaci; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx, návrh obsahuje xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x případě ambulantní xxxxxxx rehabilitační xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče a xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx.".

50. V §33 xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ode xxx schválení návrhu xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxx-xx x xxxxxxx x. 5 k tomuto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx", slovo ", xxxxxxxxx" xx xxxxxxx x slova "xxx xxxxxxxxx návrhu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxx návrhu zdravotní xxxxxxxxxxx, není-li v xxxxxxx x. 5 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

51. X §33 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

52. X §33 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

53. X §33 se xx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx xxxx "Opakovaný xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

54. V §33 odst. 10 x 11 xx xxxx druhá nahrazuje xxxxx "Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

55. X §34 odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Hrazenou xxxxxxx je zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx součást léčebného xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx 18 xxx x odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.", slova "na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx" xx zrušují x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

56. X §34 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx pojišťovnou" x slova "revizního xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

57. X §36 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "hradí xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxx xxxxxxxx ošetřujícím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx leteckou xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xx xxxxxxx indikace xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

58. Xx §38 xx vkládá xxxx §38x, xxxxx xxx:

"§38x

Xx zdravotního xxxxxxxxx xx hradí xxxxxx x xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx buněk, x xxxxxxxxxx s xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, x xx xxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nehradí xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

59. X §39x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxx," xxxxxxx.

60. V §39x odst. 2 xxxx. c) se xxxxx "její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejbližší xxxxxxxxx xxxxxx".

61. X §39a xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxx vypočte xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 x dále xxxx xxxx xxxxx x

x) 30 % x xxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek, x xxxxxxx, kdy xx x xxxxxxx xxxxx xx zdravotního pojištění (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") pouze 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 40 % v xxxxxxx, že xxx x generikum xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x systému xxxxx xxxxx 1 xxxxxxx přípravek, který xxxx xxxxxxxxx,

x) 15 % x případě, xx nejde x xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx.".

62. X §39a xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x".

63. X §39x odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopadu xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxxxxx a odhadovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, a xx x případech xxxxxxxxx x §15 xxxx. 9,".

64. X §39x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x podmínky", xx xxxxxx "xxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx tečkou, x xxxxx "x xxxxxxx, xx" xx xxxxxxxxx slovy "Má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky účelné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. x) a Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx posuzovanému xxxxxxxxx podobný, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro přiznání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobný. Xx xxxxx, jestliže".

65. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx.

66. V §39x xxxx. 5 se xx písmeno b) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přípravku xxxxxx x stanovení stejných xxxxxxxx úhrady jako xx xxxxxx přípravek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx souhrnem xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a x).

67. X §39x xx xx konci odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxx.".

68. X §39x odst. 7 se slova "xxxxx xxxxxxxx 6" xxxxxxxxx slovy "způsobem xxxxxxxxxx x §39a xxxx. 5" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xx xxxxxxx u xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx xx 2 a xxxx xxxxxxxx xxxxx.".

69. X §39x odst. 12 xxxx. x) x v §39x xxxx. 13 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxx přípravek" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx".

70. V §39x se xx xxxxxxxx 13 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 14, xxxxx zní:

"(14) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 x 13 xx xxxxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x) obdobně.".

Dosavadní xxxxxxxx 14 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 15.

71. X §39c xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemi Evropské xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dostupnou na xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx prodeje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx látku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 3 %, xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §39m, činil x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavřeno xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu 12 měsíců ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxx,".

72. X §39c xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "§39x xxxx. 1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 odst. 3 xxxx. x)".

73. X §39x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "§39x odst. 1 xxxx. c)" xxxxxxxxx textem "§44 xxxx. 3 xxxx. x)".

74. X §39x xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) X případě, že xxxx v xxxxxxx x §39b xxxx. 6 nebo 7 xxxxxxxxx úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx základní úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 40 %,

x) xxxx generikem, xxxxxxx xx základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 15 %,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 7 o 30 %.".

75. §39x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§39x

Xxxxxx xxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx ve veřejném xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2, Ústav x řízení xx xxxxxx osoby uvedené x §39f xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx x výši x xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx xxxx osoby xxxxxxx x §39x odst. 2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění x xxxx indikaci x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxxxxxx hospitalizacím xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, které xx za následek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, řeči xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než x 20 %. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x 30% xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx prokáže xxxxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň x 30 % xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x 3 měsíce.

(3) Xxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxx xxxxxxx Ústav xx xxxx 3 xxx x xxx xx xxxxx stanovit, xxxxxxx však na xxxxx 2 xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Ústav xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2; xxxxxxxxxx §39x xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx intervence xxxxx §15 xxxx. 7. Xxx xxxxxxxxx xxxxx dočasné xxxxxx Xxxxx posuzuje, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxx x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx dočasné xxxxxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nutno xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx uplynutím doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx dočasné xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Ústav x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne x změně xxxxxxxxx xxxx. Xxxx podmínkami xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti.

(4) Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxx úhrady xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxxxxx terapeutické xxxxxxxxxx xxxx výsledcích xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx praxi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §39x, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 11 xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovně a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx výši xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §17 xxxx. 5. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xx žádost x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x léčbě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxx léčby; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neintervenční xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 1 x 5 x §39f odst. 6.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x analýze xxxxxx xx rozpočtu, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx Ústavu. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx přesáhly xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx vynaložené xx úhradu vysoce xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci xx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxx xx o uzavření xxxxxxx požádala, a xx do 50 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a způsobem xxxxxxxx kompenzace.

(7) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x stanovení xxxxxxx xxxxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39x, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x stanovení dočasné xxxxxx, právo xxx xxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x preskripčním xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxx účinnou x xxxxxxxxx xxxxx hrazenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx pojištěnce, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 24 xxxxxx. Xxxx xxxxx má x xxxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnut x xxxx platnosti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx léčivému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx pojištěnec xx již xxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přípravek xx xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to dle xxx volby

a) poskytováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx vzniklých zdravotní xxxxxxxxxx, která xx xx dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx.

(8) X řízení x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39g xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx se §39c xxxx. 8 xxxxxxxxx x Ústav xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2.

(9) Xxxxx xx xxxx řízení x stanovení xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx v xxxx xxxxxxxxxxxx indikaci hrazen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39x, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nejvýše xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx podle §39x. To neplatí, xx-xx xxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavu xxxxx §39x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jiné xxxxxx přípravky. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx dočasné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx blízkou xxxxxxxxx x bezpečností, x xx xxx zohlednění xxxxxxx v dávkování x velikosti balení.

(10) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x stanovení úhrady x řízení podle §39x jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx klinické využití, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx méně xxx 12 xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx se x řízení xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxx, xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx úhrady v xxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, Xxxxx rozhodne x xxxxxxx dočasné xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39x xxxx. 3 xx xxxxxxxxx x rozhodnutí podle xxxx druhé je xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejbližšího xxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx druhé xxxx odkladný xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx předběžně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".

76. Za §39x xx xxxxxx xxxx §39xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 64 x 65 zní:

"§39da

Zásady pro xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxx k léčbě xxxxxxxx onemocnění

(1) Xx-xx xx xx veřejném xxxxx podle §17 xxxx. 2 a xxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxx indikaci xxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39d xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady x xxxxxx podle §39g, Xxxxx xxxxxxxx o xxxx x podmínkách xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x léčbě vzácného xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vzácná xxxxxxxxxx64). Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vést také xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, změně nebo xxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx zkrácená xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného onemocnění xxxxx xxxxx držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovna. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx držitelem xxxxxxxxxx x registraci xx xxxxxxx §39f xxxx. 1, 5 a 6. Na náležitosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §39x odst. 1 x 5; k xxxxxxx dále přiloží xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stávající xxxxx, xxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx spotřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx x odhad xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a držitel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pacienty x onemocněním, xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivněna, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizace").

(3) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx se u xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx léčbě xx xxxxx,

x) jeho xxxxxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálního xxxxxxxxxxx,

x) xxxx prokazatelný přínos xx xxxxxxxx kvality xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navržené x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x zdravotními pojišťovnami xxxxxxxxxxx dopad na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx upravujících xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v podmínkách xxxxxxxx xxxxx,

x) analýza xxxxxxxxx efektivity, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx inkrementálních xxxxxxx x xxxxxxx, a

j) xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx zohledňující veřejný xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx jiné xxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení. Xxxxx xx 110 xxx xxx dne zahájení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x onemocnění, x xxxxx léčbě xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a o xxxxxxxx xxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení. Xx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx vyžádat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Ústavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx"), Xxxxxxx statistického xxxxx, xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx65), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39a, xxxxx xxxx xxxxxx vypočtené xxxxx §39x x xxxxxxxx xxxxx §39b x návrh podmínek xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X řízení xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxx jen xx xxxxxxxx xxxxx xxx vyjádření x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poté xx xxxxx xx souhrnem xxxxxxxxx účastníků řízení xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §149 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odůvodněného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřídí poradní xxxxx xxx úhradu xxxxx xxxxxxxx k xxxxx vzácných xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), který xxxxxxx xxxxxx, hodnotící xxxxxx x kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví na xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx zastoupení bylo xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx tříleté. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx vzácného onemocnění, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx střetu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zneužití xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx někoho jiného.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Oznámení x konání xxxxxxx xxxxxxx xx doručuje xxxxx §39x. Předmětem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x okolností, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxxxxxxx a k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx důkazů xx xxxxxxxxxx. Informace, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §39f xxxx. 12, xx xxxxxxxxxxxx pouze za xxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx §39x xxxx. 12 xxxx xxxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxxx seznámeni. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx stanoviskem Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

a) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši xxxx xx jiných xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x hodnotící zprávě, xxxxx uvede, xxxx

x) xxxxxxx nesouhlas xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(7) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), Xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx žadatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesouhlasí, Ústav xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx. Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. b), Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx je vždy xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti; ustanovení §39x xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) xxxx b) stanovena xxxxxx léčivého přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx převyšující xxxxxxx xxxxxxx x analýze xxxxxx xx rozpočtu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí Xxxxxx. Xxxxxxxxxx §39d xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx. Náklady xx xxxxx xxxxxxx přípravkem xxxxxxx k léčbě xxxxxxxx onemocnění, xxxxx xxxx vynaloženy k xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx podmínkám xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xx xx nákladů xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady léčivého xxxxxxxxx určeného k xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 měsíců ode xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Nejpozději xx 3 let xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění Ústav x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x změně xxxxxxxxx xxxx xxxxx §39i. Xxxxxxxxxx §39l a 39x xx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxx lze podat xxxxxxxx xx uplynutí 1 roku xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxx úřední Xxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je přehodnocení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odhady, xx základě kterých xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě vzácného xxxxxxxxxx xxx používání x klinické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx x úhradě rozhodnuto, xxxx se změnila xxxxxxxx praxe nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx onemocnění. X xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 obdobně.

(12) Xxxxx Xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 11 úhradu xxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx určený x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení výše x podmínek úhrady, x xx po xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx souhrnem xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Nejpozději 4 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěncům léčivý xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x o možnostech xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19.

64) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 141/2000 xx xxx 16. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx onemocnění, x xxxxxxx znění.

65) §3 xxxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

77. V §39x xxxx. 6 xx xxxx "§39q xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "§44 xxxx. 3 xxxx. c)".

78. V §39x xxxx. 22 xx text "§39x" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 xxxx. 3 xxxx. x)".

79. V §39x xxxx. 3 xx xxxxx "písm a) x b). Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxx podat xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx přípravek xxxx potravina pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx maximální cena xx xxxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

80. X §39x odst. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "a podmínek".

81. X §39f xxxx. 5 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx".

82. X §39x xxxx. 5 xxxx. b) xx xxxxx "xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,".

83. X §39x xxxx. 5 písmeno x) xxx:

"x) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxx označení xx xxxxx xxxxx,".

84. X §39f xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx doplňují slova ", pokud xxxx xxxxxxxxx".

85. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dávku," nahrazují xxxxx "xx xxxxxx x" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxx.

86. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx xx usměrněna xxxxx xxxxxxxx předpisů," xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx maximální xxxxx".

87. X §39x xx na konci xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"j) potvrzení x xxxxxxxxx náhrady xxxxxx xx odborné xxxxx podle xxxxxxxx 14,

x) xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a název xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39g odst. 9.".

88. V §39f xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")" xxxxxxx.

89. X §39x xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

90. X §39x odst. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xx rozpočtu,".

91. X §39x xxxx. 8 xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx slovy "xx f)", xxxxx "xxxxx posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xx podobným xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "pokud posuzovaný xxxxxx přípravek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx", xx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxx již xxxx xxxxxxxxx úhrada, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podklady xxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. f) x x odstavci 6 xxxx. x), xxxxx se xxxxx §15 xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivity." x xx xxxxx "xxxxxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelný x žádným xxxxx xxxxxxx přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely,".

92. X §39x xxxx. 9 xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxx ", i) a x)".

93. V §39x xxxx. 10 xx xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x f)" x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "V xxxxxxx, xx xxxxxxx ujednání xx xxxxxxxxxxx pojišťovnami xxxxx odstavce 6 xxxx. f) bude xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxx xxxx xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.".

94. X §39x odst. 11 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x analýzy dopadu xxxxx xxxxxxxx 6" xxxxxxx.

95. V §39x xxxx. 11 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. b) xxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x) nebo x).".

96. X §39f xxxx. 11 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

97. X §39x odstavec 12 xxx:

"(12) Za předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního pojištění xxxx které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx efektivitu či xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 6 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x podle xxxxxxxx 11 xxxx xxx známo xxxxx Xxxxxx, Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxx veřejnost xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxxxx xxxxx.".

98. V §39x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx 18, které xxxxx:

"(13) Xxxxxxx je povinen xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ústavu xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), nebo xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravků xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 141/2000/XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxx vybírá xxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xx žádost v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx části šesté, xx-xx x xx xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxx odborných xxxxx souvisejících s xxxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízením xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Výše náhrady xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konzultací xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úkonů a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx předběžnou xxxxxxxxx xxxxx §139 správního xxxx.

(16) Ústav xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdajů

a) x plné výši, xxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x tomu byl xxxxxxx,

x) v xxxx xxxx, xxxxx požadovaný xxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebyla poskytnuta, xxxx

x) ve xxxx xxxxxxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxxxxx náhrady xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx výdajů xxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla, jsou xxxxxxx Xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx účtu, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Ústav xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x potřebném xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx odstavce 15 xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zřízený pro Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx stanovené xxxxxx.".

99. V §39x xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "X xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nepožaduje-li xx změnou obsahu xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podle §39a xxxx. 2 xx 6, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výši úhrady xxx výši xxxxxxxxxx xxxxx §39c x xxxxxxxxx xxxxx §39b.".

100. X §39g odst. 7 se xx xxxxx "stanovení xxxx x podmínek xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,".

101. V §39g xx xxxxxxxx odstavec 13, který zní:

"(13) Xxxxxxxxx pojišťovna x xxxxx xxxxxxx v §39x xxxx. 2 xxxx. a) nebo x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Takové ujednání xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dodávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.".

102. V §39x odstavec 1 xxx:

"(1) Ústav xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx součtem xxxxxxxxx xxxxxx, maximální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx úhrada xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxx do xxxx skutečně xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxx. 6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravek, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonem, xx xxxxxx ve výši

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx konečného spotřebitele, xx-xx xxxxx než xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx ceny xxxxxxxxx pojišťovny, xx-xx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxx xxxxxxx x) x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx b).".

103. X §39x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx čárka.

104. X §39x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx po vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §39x xxxxxx, xx stanovená maximální xxxx je vyšší xxx maximální cena, xxxxxx xx Ústav xxxxxxxx xxxxx §39x, xxxx" zrušují.

105. X §39x odst. 3 xx xxxx "§39x xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 xxxx. 3" x xxxxx "§39x xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §39m xxxx. 1 písm. x) xxxx b) xxxx x §39x xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§39x xxxx. 6 nebo 7".

106. X §39x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předložena spolu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x zároveň xxxx vedeno xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx. Maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxxx xxxxxxxxx dočasná xxxxxx podle §39x, xxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §39x x xxxxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxxx".

107. X nadpisu §39x xx xxxxx "xxxxxxx maximálních cen xxxx" xxxxxxx.

108. X §39x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Hloubkovou revizí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx se přezkoumává x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úhrady, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základní xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady x soulad xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxx zákonem, x to xxxxxxx xxxxxxx očekávaných xxxxxxxx x důvodů farmakoterapie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

109. X §39l xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Hloubkovou xxxxxx xxxxxxx Ústav x xxxx úřední. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §39x odst. 2.".

110. X §39x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx nebo" xxxxxxx.

111. V §39x xxxx. 4 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Hloubková xxxxxx xx provádí xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přípravcích nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx referenční xxxxxxx." x xxxxx "maximální xxxx nebo" xx xxxxxxx.

112. X §39l xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx xxxxxxxxxx revizi Xxxxx xxxxxx xx 3 let ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení výše x podmínek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxxx skupiny.".

113. §39m xxx:

"§39x

(1) Xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely oznámí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobce Xxxxxx xxxxx xxxxxx skutečného xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx tento xxx; stejným způsobem xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx uvádění potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx trh, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zveřejněném xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle kódu Xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady.

(2) Dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ji xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx oznamuje Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxx dodávek xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxx x Xxxxx republice. Xxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovozce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxx přiděleným Ústavem x xxxxxxxxx x xxx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx osobě. Strukturu, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

114. V §39x odst. 6 xx xx číslo "11" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 12".

115. V §39x xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x".

116. X nadpisu §39p xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

117. X §39p xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxx zkrácenou xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxx xxxx maximálních xxx, xxxx základní xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely se xxxxxxxx úhradou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx z moci xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) x případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x referenční xxxxxxx xx vyšší xxx 30 000 000 Xx ročně, xxxx 5 000 000 Xx xxxxx v xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx x moci xxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx 3 roky xx účelem ověření, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

118. X §39x xxxx. 2 xx za xxxxx "revizi" vkládá xxxxx "xxxxx".

119. X §39x odst. 3 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx" a xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "finančních".

120. X §39x xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx skupiny byla xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. c) xxxx d), xxxxx xxx xx 12 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebyl léčivý xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxx úhradě bylo xxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dostupný xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x).".

121. V §39x xxxx. 5 xxxx třetí xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §39x odst. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7. Xx zkrácené revizi xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vykonatelném xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

122. X §39p se xx odstavec 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, který zní:

"(6) Xxxxxxxxx revizi xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 a xxxxx §39c xxxx. 9 xx možné xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx hloubková revize; x opačném případě Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x. Xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo potravin xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivou xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx formu.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

123. X §39p xxxx. 7 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx revize úhrad xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny. Xxxxxxxx revize xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx společném xxxxxx x xxxxxxxx přípravky xxxxxxxxxxxx stejnou xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

124. §39q xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

125. X nadpisu xxxxx xxxxx xx xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxx slova "X XXXXXX".

126. V §39x xxxx. 2 se xxxx první nahrazuje xxxxx "Výrobce zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx pověřená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, (xxxx xxx "ohlašovatel") xxxxxxxxxxxx ohlásí Xxxxxx xxxxxxxx, vyřazení xxxx xxxxx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do úhradové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.".

127. V §39x xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx".

128. X §39x xxxx. 5 xxxx. b) se xxxxx "úředně ověřeného" xxxxxxx x xxxxx "xx" se nahrazuje xxxxx "s úředně xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx".

129. X §39x odst. 5 xxxx. c) xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx jediné registrační xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx42x)" x slova "Xxxxxxx" x "v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků" xx xxxxxxx.

130. X §39x xxxx. 5 xxxxxxx f) xxx:

"x) xxxxxxxx identifikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX-XX) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xx. 27 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/745 x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích42g), xxx-xx xxxxxxxx,".

131. V §39x odst. 5 xxxx. x) se xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx ", xxxxxxxxx".

132. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "dodáván" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx poprvé xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "původce".

133. V §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "zákonu; xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx".

134. X §39r xx na xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiložit xxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. e) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

135. V §39x xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".

136. V §39r xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "x xxxx-xx xxx Xxxxx xxx x xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

137. X §39r xxxx. 8 xxxx. x) x x) se xxxxx "x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx Xxxxx xxx k xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků" nahrazují xxxxx "v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

138. X §39r xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxx-xx xx Xxxxx xxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

139. X §39x xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xx xxxxxx xx ohlašovaný zdravotnický xxxxxxxxxx uváděn na xxx Xxxxxxxx xxxx,".

140. X §39x xxxx. 8 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x dopadu xx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xx rok,".

141. X §39x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx příloh" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx §39x xxxx." xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x odst. 8 xxxx. x) x x). X xxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 8 písm. x) x e) Ústav xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

142. V §39x se na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Ústav xxxx oznámení x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx.".

143. V §39s xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx trh, xxxxxxx xxx stažen z xxxx xxxx z xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

144. X §39x xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

145. X §39s xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx I xxxx xx xxxxx x právními předpisy xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx prostředky," x xxxxx "zrušen." se xxxxxxx.

146. X §39x xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx g), které xxx:

"x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §39x xxxx. 5, xx doložené přílohy xxxxxx x xxxxxxx x §39x xxxx. 8 xxxx xx xxxxx ke zvýšení xxxx původce, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §39x xxxx. 6.".

147. V §39x xxxx. 6 xx xxxxx "patnáctého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "patnáctém" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

148. X §39x xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx odkladný xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvoláním, xx xxxxxxxxx vykonatelné xxxxx odstavce 6 xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

149. V §39x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x slova "seznam xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx poukaz" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx".

150. V §39x xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx "identifikační xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx".

151. X §39x xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "číselné" xxxxxxxxx xxxxxx "kódové".

152. X §39x xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "3" se xxxxxxxxx xxxxxx "4".

153. X §39x xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"i) xxxxxxxxx xxxxxxxx cenu, xxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx x xxxxxxx xxxxxxx,".

154. X §39t xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx zveřejňuje na xxxxxxxxxxxx úřední desce x patnáctému dni xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Do xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx se lze x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx vyjádření xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

155. X §39x xx xx xxxxx odstavce 3 doplňuje xxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx jeho xxxxxx.".

156. X §39x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k xxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx" xxxxxxxxx slovy "skutečně xxxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx".

157. V §39x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxx bez" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx x".

158. X §39x xxxx. 4 se xxxxx "x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx")" xxxxxxx.

159. X §39x xxxx. 9 xx xxxx "§39xx xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 odst. 1 xxxx. b)".

160. X §39x xxxx. 3 xx xxxx "§39xx xxxx. 2" nahrazuje xxxxxx "§44 xxxx. 2".

161. §39za se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

162. X §40 xxxx. 10 písm. x) xx xx slova "xxxxxx podle seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami" xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

163. X §40 xx doplňuje xxxxxxxx 17, xxxxx xxx:

"(17) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxx x tom, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní péče x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

164. Za §40a xx xxxxxx xxxx §40x, xxxxx xxx:

"§40x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Veřejném xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

165. X §42 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:

"(8) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařům a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 údaje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x fyzických osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

166. V §43 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Při xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xxxxx x čerpání xxxxxxxxx služeb, u xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodnutím Ústavu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podmínky xxxxxx pojištěnce, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

167. §44 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§44

Přestupky

(1) Xxxxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39x xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx povinnost uloženou x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39x xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxx výhercem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx aukční xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že poruší

a) xxxxxxx dodávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx český xxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možné xxxx xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39x,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x kompenzaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39xx xxxx. 8, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx zdarma xxxxx §39x xxxx. 7 xxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípravku určeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx smlouvou xxxxxxxxx xxxxx §39d xxxx. 6 xxxx 7 xxxx §39xx xxxx. 8.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx x xxx xxxxx §17 xxxx. 9, §17a xxxx. 2 xxxx §39x xxxx. 6,

b) v xxxxxxx s §40 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx,

x) nevede přehled xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxx §40 odst. 10 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §43 xxxx. 3 nepředá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §52 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s uchazečem xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) 100 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx xxxxxxxx 4,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x),

x) 20 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx předmětné xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 100 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxx trojnásobku xxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx kompenzace xxxxxxx vynaložených xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx 1 000 000 Xx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx xxx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x).".

168. Xx §44 xx vkládá xxxx §44a, xxxxx xxx:

"§44x

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) Xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xx 4,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5.

(2) Pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, s výjimkou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 x 6, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, s xxxxxxxx příjmu x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5, který je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx odloží xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x upozornění osoby xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx nápravě, xxxx xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx následek způsobený xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x mezidobí xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx osoby.".

169. Xx §44x xx xxxxxx xxxx §44b, xxxxx zní:

"§44b

(1) Za xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1, 3, 4 xxxx 5 může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10 000 Xx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx 200 000 Kč. Při xxxxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx uloží xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 let xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle však xx 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §12 xxxx. x) xxxx příslušná zdravotní xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 500 Xx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo.

(5) Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.".

170. §45x xx xxxxxxx.

171. V §53 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx

x) xx věcech xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x naplnění xxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pojištěnce,

b) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b,

c) xx xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxx náhrady nákladů xxxxx §14 xxxx. 2 až 4,

f) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx hrazených xxxxx §19,

x) xx xxxxxx xxxxxxx zástavního práva xxxxx §53x,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek,

j) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x snížení záloh xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx částek xxxxx §16x; x xxxxxx xxxxxxxxxx přiloží xxxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16x, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx podle §16x xxx překročen.".

172. X §53 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Vydání xxxxxx nedoplatků xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Výkaz xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx výměr. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.".

173. X §53 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x výši nedoplatků xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

174. X §53 xx xxxxxxxx 7 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 8 xx 13 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 12.

175. X §53 odst. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x" zrušují x slovo "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxxx".

176. V §53 xxxx. 9 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" vkládají xxxxx ", s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14x, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 4 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx hrazených xxxxx §19," x za xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odvolání x xxxxxx x přestupku xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 5.".

177. X §53 xx xxxxxxxx 11 x 12 zrušují.

178. X §53x odst. 1 se xxxxxx "20 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "30 000 Xx".

179. X §53x xxxx. 2 xx xxxxx "uložení xxxxxx," xxxxxxx x xxxxxx "20 000 Xx" se nahrazuje xxxxxxx "30 000 Xx".

180. V §53x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "X xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

181. X §53x xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxx.

182. X §53x xxxx. 4 xx xxxxx "pokuty," x xxxxx "xxxxxxx pokuta," xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx penále, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx podána xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

183. V §53x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx právní xxxxx. Xxxxx rozhodnutí x odstranění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx řízení.".

184. X xxxxxxx §53x xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

185. V §53x xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxx řízení nezdržuje xx místě xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx pojišťovně xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx".

186. X §53x xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx doručující xxxxx vyplněnou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

187. Xx §53x xx xxxxxx xxxx §53x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 66 x 67 xxx:

"§53x

Xxxxxxxx právo

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx může k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx pojistném nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx dlužníka, který xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluh xx xxxxxxxxx nebo penále, xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Hodnota xxxxxxx xxxxx xxx ve xxxxx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxxxxxxx xxxx x výši xxxxxxxxxx xx pojistném xxxx penále x xxxxxxxx zástavy.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx, xxxxx xxxxxx x nemovitosti xxxxxxxx66). Xxxxxxxxxx o zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx práva.

(4) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xx xxxxxxxxxx stane xxxxxxxxxxxx. Společně x xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xx výmaz xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx67).

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx tak, jako xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx zapsaným xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx zápis nového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zástavního práva xxxxxxxxx xx výhodnějším xxxxxx než xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx zapíše xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx zaniká rovněž xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxx zdravotní pojišťovna xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co se xxxxxxxxxx stane vykonatelným. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výmaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

66) §23 xxxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

67) §13 xxxxxxxx x. 358/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

188. V §55 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", obecní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 68 xxx:

"68) Xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

189. V §55 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

190. V xxxxxxx x. 1 x xxxxxxx Seznam použitých xxxxxxx x symbolů xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny".

191. X xxxxxxx x. 1 x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx nehrazených nebo xxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxx 27 xxxxxxxx xxxx body 28 až 41, xxxxx xxxxx:

"28.

015

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx hrazeno xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x patra, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více chybějících xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

29.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fixním xxxxxxxxxxxxx aparátem xx xxxxx xxxxx oblouk

W

Plná xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx). Materiál xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a patra, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

30.

015

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických xxxxxxxx x xxxxxxxx fixního xxxxxxxxxxxxxx aparátu

W

Plná úhrada xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x rozštěpy rtu, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry). Xxxxxxxx fixního ortodontického xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry).

31.

015

Kontrola léčby xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, čelisti x patra, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v jedné xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx moláry).

32.

015

Ukončení léčby xxxxxxxxxxxxxx anomálií x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

33.

015

Xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx sledování ve xxxx růstu x xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx hrazeno xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx).

34.

015

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

35.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

X

Xxxx úhrada xx xxx xxxxxxxx 22 let, xx 22 xxx hrazeno xxxxx x pojištěnců x rozštěpy xxx, xxxxxxx a xxxxx, x vrozenými celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

36.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, od 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx třetí xxxxxx).

37.

015

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xxx xxx dosažení 22 xxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx moláry).

38.

015

Nasazení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 let, xx 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, s vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx). Materiál xxxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx a systémovým xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

39.

015

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tahu nebo xxxxxxxxxx masky

W

Plná xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, od 22 xxx xxxxxxx xxxxx x pojištěnců x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a patra, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry). Xxxxxxxx není xxxxxx xx zdravotního pojištění; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x patra, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx chybějících xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

40.

015

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, od 22 xxx hrazeno xxxxx x pojištěnců s xxxxxxxx xxx, čelisti x patra, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx moláry). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se třetí xxxxxx).

41.

015

Xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fixním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx zubní oblouk

W

Plná xxxxxx do 10 xxx věku. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aparátu xxxx hrazen xx xxxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami a xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se třetí xxxxxx).".

Xxxxxxxxx xxxx 28 xx 58 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 42 až 72 x xxxxxxxxx body 60 xx 70 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 73 xx 83.

192. X xxxxxxx x. 1 x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx "souhlasu xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

193. Xxxxxxx č. 3 a 4 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 48/1997 Xx.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX

XXXXX X

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxx

01 - XX krycí

02 - XX xxx inkontinentní xxxxxxxx

03 - XX xxx pacienty xx xxxxxx

04 - XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obuv

05 - XX xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06 - XX xxx kompresivní xxxxxxx

07 - XX xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx mobility

08 - XX pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

09 - ZP xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

10 - XX xxxxxxxxxx, inhalační a xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxx

11 - XX xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx

X4 - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx dědičných poruch xxxxxxxxxxx

X16 - lékař xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3

Xxxxxx odborností lékařů xxx preskripční omezení (xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx x nástavbové xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx x intenzivista

ANS

dermatovenerolog

DER

dětský xxxxx; praktický xxxxx xxx děti x xxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx ortopedické xxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v popáleninové xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx, lymfolog a xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx chirurg

PLA

pneumolog

PNE

praktický lékař

PRL

psychiatr

PSY

rehabilitační xxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx

XXX

Xxxxxxx č. 4

Xxxxxx odborností xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx omezení (xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x doporučení xxxxxx péče (sestra x xxxxxx xxxx)

XXX

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výkonů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x lékařské odbornosti xxxxxxxxxx xxx předepsání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXXXXX C (xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx)

XXX

XXXXX X

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx aktivity I - interiérový typ xxxxxxxxx. Uživatel xx xxxxxxxxx používat xxxxxxx xxx pohyb na xxxxxx povrchu x xxx pomalé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x překonaná xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx uživatele výrazně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx cíl: xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx protézy xxx xxxxx x interiéru.
Stupeň xxxxxxxx XX - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Uživatel xx xxxxxxxxx používat protézu x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx apod.) x xx při xxxxxx xxxxxxxxxx rychlosti xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx cíl: xxxxxxx protézy pro xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxx exteriérový xxx uživatele. Uživatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chůze. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nerovností x bariér x xxxxxxxxxxx pracovních, terapeutických xxxx xxxxxx pohybových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pacienta x případně také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx v xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: využití xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx téměř bez xxxxxxx.
Xxxxxx aktivity XX - xxxxxxxxxxxx exteriérový xxx uživatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx schopnosti xxxx xxxxxxxx stupně XXX. Xxxxx se xxx xxxxxxxx x vysoké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrazné rázové x xxxxxxxxxx zatížení xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx chůzi x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zcela bez xxxxxxx.
Xxxxxxx se o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx limit

Úhradový xxxxx xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

01

XX xxxxx

01.01

XX xxx xxxxxxxx xxxxxx ran

01.01.01

gázy

01.01.01.01

gáza xxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, xxx. 17 xxxxxx xx 1 xx2

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.01.02

xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 8 vrstev, xxx. 17 vláken xx 1 xx2

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx

01.01.02.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 4 xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.02

xxxxxxx xxxxxxxx - nesterilní

min. 4 xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Kč / 1 cm2

ne

01.01.02.03

kombinované savé xxxxxxxx - bez xxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0695 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.04

xxxxxxxxxxx savé kompresy - xx xxxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,3913 Kč / 1 cm2

ne

01.01.02.05

hypoalergenní xxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.02

XX xxx vlhké xxxxxx xxx

01.02.01

xxxxxx neadherentní

01.02.01.01

obvazy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytí xx xxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,3478 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.02

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xx xxxxx jádrem

k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytí xx spodině

lékař; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,5217 Kč / 1 cm2

ne

01.02.01.03

obvazy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx silikonové

k zabránění xxxxxxxxx sekundárních xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx ev. pomoc xxx xxxxxxxxx jizev xxx

xxxxx; XXX; SLO; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.04

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx adherence xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x efektem xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Kč / 1 cm2

ne

01.02.01.05

krytí xxxxxxxxx neadherentní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,26 Kč / 1 cm2

ne

01.02.02

krytí s xxxxxxxx xxxxx

01.02.02.01

xxxxx s xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxx adsorpce xxxxxxx, xxxxxxx rány, xx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.02.02

xxxxx x xxxxxxxx xxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxx adsorpce xxxxxxx, xxxxxxx rány, xx xxxxxxx xxxxxxx, x managementu xxxxxxx x ráně

lékař; XXX; XXX; po uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,04 Kč / 1 xx2

xx

01.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxx

01.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,78 Kč / 1 cm2

ne

01.02.03.02

hydrogelové xxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxx spodiny xxxx, xxxxxxxx adherence, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

21,70Xx / 1 x 21,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.03.03

xxxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx rány, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03.04

xxxxxxxxx amorfní x xxxxxxx látkou

hydratace spodiny xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx plošné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx antimikrobiální aktivity xxxx xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx složku

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

9,74 Kč / 1 x 9,74 Xx / 1 xx

xx

01.02.04

xxxxxxxxxx krytí

01.02.04.01

alginátové xxxxx - xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx, udržení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.02

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, x čištění xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.03

xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, k čištění xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx x xxxx, x výhodou xx xxxxx x podminovaných xxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Kč / 1 xx2

xx

01.02.04.04

xxxxxxxx, tampony - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx dobrá absorpce, x čištění xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx x ráně, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x výhodou xx xxxxx x podminovaných xxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.05

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

10,13 Xx / 1 x 10,13 Xx / 1 xx

xx

01.02.05

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

01.02.05.01

xxxxxxxxxxxx bez xxxxxx

x xxxxxxx vlhkosti x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,30 Xx / 1 cm2

ne

01.02.05.02

hydrokoloidy x okrajem

k xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx xx schopností xx přichytit x xxxxx xxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,08 Xx / 1 xx2

xx

01.02.05.03

xxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx v ráně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

11,30Xx / 1 x

xx

01.02.05.04

xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx

xxxxx; SDP; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

9,56 Xx / 1 x

xx

01.02.06

xxxxxxxxxxx

01.02.06.01

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxx ran

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,48 Xx / 1 cm2

ne

01.02.06.02

hydrovlákna - x xxxxxxx látkou

management xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxx x xx hlubokých xxx, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx složku

lékař; XXX; XXX; xx uplynutí 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 cm2

ne

01.02.06.03

hydrovlákna - xxxxxxxx, tampony

management exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.04

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx hlubokých xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,35 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx

01.02.07.01

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany x pěny - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx krytí

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.02

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - plošné x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kůži

lékař; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

2,00 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.03

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, sekundární xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.04

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany x xxxx - x xxxxxx silikonem a xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, xxxxxxxxxx krytí, x lepícími schopnostmi xx xxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.05

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany a xxxx - do xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx - x xxxxxx xxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.06

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.07

hydropolymery, xxxxxxxxxxx a xxxx - s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, xxxxxxxx prokazatelně antimikrobiální xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.08

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxx silikonem a xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látku, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,50 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.09

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x měkkým xxxxxxxxx x xxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx látku, s xxxxxxxxx silikonovou xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke kůži

lékař; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.10

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - s xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvlhčení xxxxxxx, xxxxxxx, podpora xxxxxx, ochrana rány, xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07.11

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - s gelem x xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx rány

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.12

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - se silikonem x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx složku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrstvu

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,60 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08

xxxxxxx obvazy

01.02.08.01

filmové obvazy - xxxxxx

xxxxx k xxxxxxx rány, xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx x xxxxxxxxxx krytí

lékař; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08.02

xxxxxxx xxxxxx - plošné xx xxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx rány, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,87 Kč / 1 xx2

xx

01.02.08.03

xxxxxxx xxxxxx - tampony

krytí x ochraně xxxx x ochraně xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

13,26 Xx / 1 xx

xx

01.02.08.04

xxxxxxx obvazy - spreje

krytí k xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

7,83 Xx / 1 xx

xx

01.02.09

xxxxxxxxxx xxxxxx

01.02.09.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - plošné

krytí xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx defekty

lékař; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

6,09 Xx / 1 cm2

ne

01.02.09.02

bioaktivní xxxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx aktivně do xxxxxxx hojení, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.09.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xx síťovině

krytí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx defekty

lékař; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Kč / 1 xx2

xx

01.02.10

xxxxxxx xxxxxx

01.02.10.01

xxxxxxx obvazy - xxxxxx

xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10.02

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx spodiny xxxx, x odstranění xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10.03

xxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx čištění

vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x odstranění povlaků xxxxxx xxxxxxxxxxxx debridementu

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,22 Xx / 1 xx2

xx

01.02.11

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

01.02.11.01

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx roztoky sloužící x obkladům x xxxxxxxx, xxxxxxx autolytických xxxxxxx v xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.11.02

xxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

13,04Kč / 1 x 13,04 Xx / 1 xx

xx

01.02.12

xxxxxxxxxxxxxxxx náhrady

01.02.12.01

xenotransplantáty

náhrada xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx epitelizace

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

6,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.12.02

xxxxxxxxxx xxxxx náhrady

náhrada xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,52 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13

ostatní xxxxx

01.02.13.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 měsíců léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Kč / 1 cm2

ne

01.02.13.02

krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx hojící xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.03

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx, xxx

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx procesy

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

5,52 Xx / 1 g

ne

01.02.13.04

krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - sprej

krytí xxxxxxxxxxx čištění, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

11,30 Xx / 1 xx

xx

01.02.13.05

xxxxx xxxxxxxxxx xxx - xxxxxx

xxxxxxxxx x podpoře xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.06

xxxxx xxxxxxxxxx xxx - xxx, xxxxx

xxxxxxxxx k podpoře xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx efekt

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x

xx

01.02.13.07

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,35 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.08

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.09

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - sprej

management xxxxxxx x defektu

lékař; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Xx / 1 xx

xx

01.02.13.10

xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu u xxxxxxxxxxxxx ran

lékař; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,782 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.11

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx k xxxxxxx hojení a xxxxxxx rány

lékař; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

3,30 Xx / 1 x

xx

01.02.13.12

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,91 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.13

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.14

xxxxxxxxx x xxxxx - mast

management xxxxxxxx x infekce

lékař; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.15

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,61 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.16

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx díky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx pevně x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.17

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x podpoře xxxxxx, managementu xxxxxxxx x čištění xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; INT; X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx arteriální ulcerace, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mellitus, xxxxx xxxxxxxxx zhojení do 8 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx chirurgických

24 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxxx

228,00 Xx / 1 xx

xx

01.03

xxxxxxxx x xxxxxxxx

01.03.01

xxxxxxxx xxxxxxx

01.03.01.01

xxxxxxxx fixační - xxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0044 Xx / 1 cm2

ne

01.03.01.02

obinadla fixační - xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Kč / 1 xx2

xx

01.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxx - neelastická

-

lékař; XXX; SLO

-

-

0,0026 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02

xxxxxxxx xxxxxxxx

01.03.02.01

xxxxxxxx hadicová - xxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,0522 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

xxxxx; SDP; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,1043 Xx / 1 xx2

xx

01.03.03.

xxxxxxxx

01.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,225 Kč / 1 xx2

xx

01.04

xxxx prostředky

01.04.01

vata xxxxxxxx

01.04.01.01

xxxx buničitá

-

lékař; SDP; XXX

-

1000 g / xxxxx

0,0869 Xx / 1 x

xx

01.04.01.02

xxxx xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX

-

300 xx / xxxxx

0,0261 Kč / 1 xx

xx

02

XX xxx xxxxxxxxxxxxx pacienty

02.01

ZP xxxxxxxxx

02.01.01

XX absorpční

02.01.01.01

vložky, kapsy, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vložné xxxxx, fixační xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
• xxxxxxxxx jádro x xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx
• neutralizátor xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx tampony Vložné xxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku

Plenkové xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
• xxxxxxxxx výměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - s xxxxx
• xxxxxxxxx pásky xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxx xxxxxx xxxxx opakovaným xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx kalhotky - xxxxxxxxxx
• prodyšný xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx • xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx (mimovolní únik xxxx nad 50 xx xx 100 xx (xxxxxx) x xxxxxxx 24 hodin) xxxxxxxxxxxx II. xxxxxx (xxxxxxxxx únik xxxx xxx 100 xx xx 200 xx (xxxxxx) x xxxxxxx 24 xxxxx) + xxxxxxx inkontinence xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 200 xx x xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx inkontinence

maximálně 150 kusů / xxxxx

xxx xxxxxxxxx xx XX xxx sběr xxxx - 174,00 Xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 5 % xx xxxxxxx xx

xx

xxxxxxxxxxxx X. stupně (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 ml xx 100 xx (xxxxxx) x průběhu 24 hodin) - 391,00 Xx / xxxxx, spoluúčast 15 % od xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx moči xxx 100 ml xx 200 ml (xxxxxx) v průběhu 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 783,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 5 % xx prvního xx

xxxxxxxxxxxx XXX. stupně (xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 200 xx x průběhu 24 xxxxx) + smíšená xxxxxxxxxxxx - 1.478,00 Xx / měsíc, xxxxxxxxxx 2 % xx xxxxxxx xx

02.01.01.02

xxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXX; GYN; CHI; XXX; XXX; PED; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx + smíšená xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 30 xxxx / xxxxx

xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 191,00 Kč / měsíc, xxxxxxxxxx 25 % xx xxxxxxx xx

xx

02.02

XX xxx xxxx xxxx

02.02.01

xxxxxxxx xxxxxxx

02.02.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ochrana xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx x mužů, xxxx moči xxx 100 ml xx 24 xxxxx, kombinace xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / měsíc

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02

xxxxxx urinální xxxxx xxxxxxxx

02.02.02.01

xxxxxx xxxxxxxx sáčky - jednokomorové

-

GER; XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxx xxxxxx, urostomie, xxxxxxxxxxx, epicystostomie, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

15 xx / měsíc; 20 xx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; pro xxxx xx 6 xxx xxx xxxxxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx - vícekomorové

komory pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx moči, xxxxxxxx kompatibilní se xxxxxxxxxx používanými xxxxxxx x urostomickými xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, uzavíratelný xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxx katetr, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, drén, xxxxxxxx kondom

15 xx / xxxxx; 20 xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx bez xxxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

02.02.03.01

xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxxxx, upravitelná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx sběrnými xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, nefrostomie, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

8 xx / xxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.03.02

xxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxx katetr, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, epicystostomie, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

2 xx / xxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.03

XX xxx xxxxxxxxxxxxx

02.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx intermitentní xxxxxxxxxxx

02.03.01.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nepotahovaný xxxxxx xxxxxx x jednorázovému xxxxxxxxx močového měchýře

NEF; XXX

-

210 xx / xxxxx

8,70 Kč / 1 xx

xx

02.03.01.02

xxxxxx xxxxxxxx - potahovaný, x xxxxxxxx aktivace

potažený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx patologickým xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx x obtížným xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / měsíc

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.03

xxxxxx sterilní - xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxx

xxxxxxxx kompaktní potahovaný xxxxxx katetr bez xxxxxx xxxxxxx, ihned x použití, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx vyprazdňování xxxxxxxx měchýře, dysfunkce xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, po kontinentních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx měchýř, u xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 ks

ne

02.03.02

urologické xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx katetrizaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.02.01

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nálezem, xx kontinentních xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x plegiků, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sterilními x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

210 ks / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.02.02

xxxx sterilní x xxxxxxxxxxx katetrem - ihned x xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx močového xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sáčku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x použití, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xx patologickým xxxxxxx, xx kontinentních xxxxxxxxx močového xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx s obtížným xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx měsíce

210 xx / xxxxx

52,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx katetr

02.03.03.01

proplachové systémy

uzavřený xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx proplach xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měchýře x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx katetru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1 x xxxxx xx dobu 1 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

15 xx / měsíc

35,00 Kč / 1 ks

ne

02.03.04

dilatany

02.03.04.01

dilatany xxxxxx

-

xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx

1 balení / 10 xxx

607,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

02.03.05

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx gely

02.03.05.01

urologické xxxxxxxxxx xxxx

-

XXX; URN

pouze xxx xxxxxxxxxxxx katetry

750 xx / 1 xxxxx

2,60 Xx / 1 xx

xx

03

XX xxx xxxxxxxx xx stomií

03.01

stomické xxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.01.01

xxxxx - jednodílné, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

03.01.01.01

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podložkou - x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx hydrokoloidní bázi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx stomie

30 xx / měsíc

57,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.02

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx stolice; nekomplikovaná xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx

30 ks / měsíc

157,00 Kč / 1 ks

ne

do 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (jizvy, xxxxx xxxxxx, pigmentové skvrny, xxxxx nerovnosti);
poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, abscesové xxxxxx, chronické xxxxxxx x XXX, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, xxxxxxx, atopický xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx kličky xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx blízko sebe

60 xx / xxxxx

03.01.01.03

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, opatřené filtrem

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; PRL; XXX; XXX; URN

řídká xxxxxxx; xxxxx břicho - xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx v komplikovaném xxxx xxxxxxxx peristomálním xxxxxx; xxxxxxxxxxx stomie x úrovni nebo xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x retrahovaná xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / měsíc

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.04

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se širokou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx bázi sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx až xxxxxxxx xxxxxxx x množství xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx sběrný xxxxx xx širokou xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / měsíc a 60 xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx za 24 xxx.

157,00 Kč / 1 xx

xx

03.01.01.05

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx podložkou, xxx xxxxxxxxxxxxxx ventilu, se xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hadicí

adhezivní hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté textilií

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

jakýkoliv xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx odvádí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx za 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odvodnou xxxxxx

30 xx / měsíc x 60 ks / xxxxx xxx xxxxxxxx stolice nad 4 xxxxx xx 24 xxx.

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.06

xxxxxxxx xxxxx výpustné xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx stolice; průměr xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

217,00 Kč / 1 ks

ne

03.01.02

sáčky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxxx

03.01.02.01

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx okolí; zdravá xxxx xxxxx poškozená xxxxxxxxxxxx kůže

60 xx / xxxxx

70,00 Kč / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nad 1000 xx / 24 xxx; komplikované peristomální xxxxx (jizvy, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); poškození xxxxxxxxxxxx oblasti (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kůže nebo x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

120 ks / xxxxx

03.01.02.02

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peristomálním xxxxxx; xxxxxxxxxxx stomie x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx; stenóza xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x retrahovaná xxxxxx

60 xx / měsíc

109,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx podložkou

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní bázi xxxxx x povrchovou xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; URN

průměr xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx střeva; poškozená xxxxxxxxxxxx kůže

60 xx / xxxxx

130,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.02.04

krytky

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx stomici; xxx xxxxxx na současné xxxxxxxxxx sáčků

60 xx / měsíc

52,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.05

xxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, opatřené filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx vyprazdňování; xxxxxxxxx xxxxxxx; bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

60 ks / xxxxx

87,00 Kč / 1 xx

xx

03.01.02.06

xxxxx xxxxxx xx savou xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx hypoalergenní xxxxx, xxxxx xxx přiložit xx sliznici xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx mukózní xxxxxx; xxxxxxxxx stomici; xxx nároku na xxxxxxxx předepsání xxxxx; xxxxx nefrostomií, epycystostomií, xxxxxxxx drenáží

60 xx / měsíc

28,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.03

xxxxx - xxxxxxxxxx, urostomické

03.01.03.01

potažené xxxxx x plochou xxxxxxxxx - s xxxxxxxxxxxx antirefluxním xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na hydrokoloidní xxxx sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; rovné xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx poškozená xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / měsíc

243,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx peristomální okolí (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx v xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx nebo v xxxxxx záhybu; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

60 xx / měsíc

03.01.03.02

potažené xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx - s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; ONK; PED; XXX; URN

urostomie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx pod xxxxxx kůže; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x retrahovaná xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

252,00 Kč / 1 xx

xx

03.02

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.02.01

xxxxxxxx

03.02.01.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx jemná xxxxxxxx xxxxx (stříhání xxxxxxxx)

10xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

139,00 Xx / 1 ks

ne

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; urostomie

do 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx kůže, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx pod úrovní xxxx nebo x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx blízko xxxx

20 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.01.02

xxxxxxxx konvexní

adhezivní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; INT; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; měkké xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxx kůže; xxxxxxx stomie; vysoké xxxxxxx x retrahovaná xxxxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - ileostomie; xxxxxxxxx

03.02.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxx stomie xxx 50 xx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx blízko xxxx; xxxxxxx stomie; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

15 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.02

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.02.01

xxxxx x integrovanou xxxxxxxxxxxx výpustí

sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, opatřené filtrem

GER; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxx stolice; xxxxxx

30 xx / xxxxx

122,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 hod; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx macerace xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové dutiny, xxxxxxxxx píštěle x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx x kožním xxxxxx; dvě střevní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyústěné xxxxxx sebe

60 xx / měsíc

03.02.02.02

sáčky xxxxxxxxxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx pištěl; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxx odpady xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

122,00 Xx / 1 ks

ne

03.02.02.03

sáčky xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx ventilu, xx xxxxxxx výpustí x možností xxxxxxxx xx xxxxxx sáček xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx x povrchovou úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx velmi řídkou xx vodnatou stolici x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 hod; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx sběrný sáček xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx x 60 xx / měsíc xxx xxxxxxxx stolice xxx 4 litry xx 24 xxx.

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

70,00 Xx / 1 ks

ne

do 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx stolice xxx 1000 ml / 24 hod; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, alergická xxxxxx, kontaktní dermatitida, xxxxxxx, atopický xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx pod úrovní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx blízko sebe

120 xx / xxxxx

03.02.04

xxxxx - urostomické

03.02.04.01

sáčky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxx; xxxx

30 ks / xxxxx

157,00 Kč / 1 xx

xx

xx 6 xxx včetně

komplikované xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblasti (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx píštěle, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, lupénka, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

60 xx / měsíc

03.03

stomické systémy - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.03.01

xxxxxxxx

03.03.01.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; URN

nekomplikovaná xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx pištěl; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx mírně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

183,00 Kč / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - ileostomie; xxxxxxxxx

xx 6 let xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx nebo agresivní xxxxxxx nad 1000 xx / 24 xxx; komplikované xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblasti (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, lupénka, atopický xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kůže xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx blízko xxxx

20 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; pištěl

30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.01.02

podložky xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; URN

nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; trvalá drenáž; xxxxxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

do 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx agresivní xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx v xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx nebo v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx blízko xxxx

20 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; pištěl 30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx terénu; xxxxxx x komplikovaném xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx stomie x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx

10 xx / měsíc - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; pištěl

261,00 Xx / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

03.03.01.04

podložky xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

průměr stomie xxx 50 xx; xxxxxxx střeva; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; axiální stomie; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

252,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.02

xxxxx - xxxxxxxx

03.03.02.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpustí

sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; pištěl

30 xx / xxxxx

87,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá nebo xxxxxxxxx stolice xxx 1000 xx / 24 xxx; komplikované xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx úrovní kůže xxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě

60 ks / měsíc

střevní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.03.02.02

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx nad 50 xx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx střeva; xxxxxxx stomie; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 ks / xxxxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

03.03.02.03

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx antirefluxního xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxxx xx sběrný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx typ xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx odvádí xxxxx xxxxxx až vodnatou xxxxxxx x množství xxx 1000 xx xx 24 hod; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se širokou xxxxxxxx xxxxxx

30 ks / xxxxx a 60 ks / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx xx 24 xxx.

174,00 Xx / 1 xx

xx

03.03.03

xxxxx - xxxxxxxx

03.03.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, opatřené xxxxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

48,00 Xx / 1 ks

ne

včetně

řídká, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 hod; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kožní xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

120 xx / xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx x úrovni nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx x kožním xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx otvoru; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

03.03.04

sáčky - xxxxxxxxxxx

03.03.04.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; PED; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxxx; pištěl; xxxx

30 xx / xxxxx

113,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, kožní útvary, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); poškození peristomální xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, abscesové xxxxxx, chronické xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém);

60 xx / xxxxx

xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx střevní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx stomie vyústěné xxxxxx xxxx

03.04

xxxxxxxx xxxxxxx - pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx stomie

03.04.01

systémy pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01.01

xxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx stolicí

-

6.957,00 Kč / 1 xxxxx

xx

03.05

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx xxxxxx plochou

03.05.01

stomické xxxxxxx - s xxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.05.01.01

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s plochou xxxx konvexní xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; od 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx adhezní plochou

30 xx / xxxxx; xxx děti xx 6 let 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.02

xxxxxxxx sáčky uzavřené x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx včetně - xxxxxxx typy xxxxxx; od 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx pacienta xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

60 ks / měsíc; pro xxxx do 6 xxx 120 xx / měsíc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

48,00 Kč / 1 ks

ne

03.05.01.03

potažené xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plochou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. velikost xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; URN

do 18 xxx včetně - xxxxxxx typy xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx stomie - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30 xx / měsíc; xxx xxxx xx 6 xxx 60 ks / xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02

xxxxxxxx xxxxxxx - s xxxxx xxxxxx plochou - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.05.02.01

xxxxxxxx ploché xxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 cm

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx typy xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx pacienta vyžaduje xxxx stomický xxxxxx x malou xxxxxxx xxxxxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 20 xx / měsíc x indikovaných případech

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 30 xx / xxxxx x indikovaných xxxxxxxxx

03.05.02.02

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 let xxxxxx - všechny xxxx stomie; od 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx adhezní xxxxxxx

60 xx / xxxxx; xxx xxxx do 6 let 120 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx plochy xx 7 xx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx typy xxxxxx - tělesná konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx plochou

30 xx / měsíc; xxx děti do 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.06

XX xxxxxxxx xxxxxxx

03.06.01

xxxxx xxxxxxxx

03.06.01.01

xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota na xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx úpravou

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx drén; xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.07

XX x xxxxxxx xx stomie

03.07.01

irigační xxxxxxxx

03.07.01.01

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; PED; XXX; SDP; SLO; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx aplikace xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 xxxx / xxx

2.174,00 Xx / 1 xxxx

xx

03.07.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx tlustého xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebné xxxxx do xxxxxxx xxxx tlustého xxxxxx

300 xx / xxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

03.08

XX xxx pacienty xx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxx x xxxx - xxxxxxxx a xxxxx

03.08.01

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx XX

03.08.01.01

xxxxxxxx kroužky

adhezivní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, prolaps; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx nebo pištěl xxxxxxxx x komplikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx xxxxxxxx; odhojená xxxxxxx xxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxx xxxxx; měkké xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

60 ks / xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

78,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.01.02

xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, retrakce, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx ošetřování; stomie xxxx xxxxxx vyústěná x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx xxxxxxxx; odhojená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; měkké xxxxxx - xxxxxxxx podkoží

120 xx / měsíc, xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

70,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.01.03

xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx silikonová xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx terénu; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx manžeta xxxxxx; xxxxxxxxxxx léčba; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / xxxxx

7,80 Kč / 1 g

ne

03.08.01.04

destičky x xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - stenóza, retrakce, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pištěl xxx ošetřování; stomie xxxx xxxxxx xxxxxxxx x komplikovaném peristomálním xxxxxx; více xxxxxx xxxxxxxx; odhojená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

-

0,40 Xx / 1 xx2

xx

03.08.01.05

xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx hydrokoloidní xxxx silikonová xxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx současně; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxx léčba; xxxxx xxxxxx - plovoucí xxxxxxx

60 ks / xxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

96,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02

xxxx x přídržné xxxxxxxxxx

03.08.02.01

xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxx x jednodílným xxxx dvoudílným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tělu; xxxxxxxx podtékání

2 ks / xxx

174,00 Xx / 1 ks

ne

03.08.02.02

stomické xxxxxx xxxx

x otvorem xxxx xxx otvoru

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; SLO; XXX

xxxxxxx xxxx stomie

2 xx / xxx

522,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx typy xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, stav xxxxxx x peristomálního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx

10 xx / měsíc - xxxxxxxx xxxxxx

113,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / měsíc - xxxxxxxx xxxxxx

03.08.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.08.03.01

xxxxxxxxxx zahušťovací

-

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; URN

ileostomie; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

-

313,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.04

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podložky

03.08.04.01

odstraňovače xxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; PED; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

-

261,00 Xx / měsíc

ne

03.08.04.02

odstraňovače xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxx sprej

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stomický xxxx drenážní xxxxxx xx stomii, pištěl xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx na jiný xxxxxxxxxxx; xxxxx choroba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

435,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.05

xxxxxxxxxx xxxxx

03.08.05.01

xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx zápach xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx se xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

304,00 Kč / xxxxx

xx

03.09

xxxxxxxx a xxxxxxx prostředky pro xxxxxxxx se xxxxxx

03.09.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx

03.09.01.01

xxxxxxxx pudry, xxxxxxxx krémy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; PRL; XXX; SLO; URN

pacienti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stomického xxxxxxx

-

870,00 Xx / xxxxx

xx

03.09.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx vrstva xx lepí xx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a nelepivá xxxxxx xx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; SDP; XXX; URN

výživné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

30 xx / xxxxx

104,00 Xx / 1 xx

xx

03.09.02

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pacienty xx xxxxxx

03.09.02.01

xxxxxxx roztoky, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

-

261,00 Kč / měsíc

ne

03.10

sběrné xxxxx xx širokou hadicí

03.10.01

sběrné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1500 - 2000 xx stolice; široká x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; možnost xxxxxxxx xx xxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; PRL

pacienti xx xxxxxx s xxxxxx xxx 2000 xx / 24 xxx; používají xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

15 xx / xxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

04

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x ortopedická xxxx

04.01

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - pro xxxxx x krk

04.01.01

krční xxxxxx

04.01.01.01

xxxxx ortézy

vícedílné xxxxx xxxx stavitelné xxxxxxx xxxxx ortézy x xxxxxxxx prostorově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x týlu xxxxx (xxxx. xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)

XXX; NEU; XXX; ORT; XXX; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx fixace krční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cervikálního a xxxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx subluxace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx zlomeniny, těžké xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

739,00 Xx / 1 xx

xx

04.01.02

xxxxxxx límce

04.01.02.01

fixační xxxxx - xxxxxxxx

• xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx límce x xxxxxxxxxx xxxxxx)
• ortézy x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx výztuhou x xxxxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plastové xxxxx bez xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx fixace

CHI; XXX; XXX; ORT; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x chronické případy xxxxxxxxxxxx syndromu, osteochondrózy x spondylartrózy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, revmatických xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

296,00 Xx / 1 ks

ne

04.01.02.02

fixační límce - xxxxx

xxxxx límce x anatomickým xxxxxx xxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; TRA; TVL; XXX; XXX

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, spondylóz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx kontraktury xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

1 xx / 1 xxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.01.03

xxxxxxxx xxxxxx

04.01.03.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx hlavy x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podšívka, xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hlavy xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.125, - Xx

xx

04.02

XX xxxxxxxxxxx protetické - xxx xxxx

04.02.01

xxxxxxx fixace xxxxxx kosti

04.02.01.01

rigidní fixace xxxxxx kosti

pro xxxxxxx xxxxxx klíční kosti, xxxxxxx sem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx elastické xxxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; REH; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxx klíční xxxxx, poranění xxxxxxxxx xxxxxx.

1 xx / 1 xxx

304,00 Kč / 1 ks

ne

04.02.02

žeberní x hrudní xxxx xxx fixaci

04.02.02.01

žeberní a xxxxxx pásy pro xxxxxx

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx a xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stabilizaci x fixaci xxxxxx

04.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx, xxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx páteř x Xx - X xxxxxxx, charakteristický x xxxxxx korzetu xx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxx pasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příp. xxxxxxxxxx prvky - xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukce, xxxxxx tvarovaná xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx hrudním xxxxx xxxx., xxxxxxx xxx bederní xxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx, dlahy, xxxxxxx xxxx.), které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prvek

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx operace), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

1.565,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.04

xxxxxxx ortézy

04.02.04.01

bederní xxxxxx

xxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx bederní xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bolestivé xxxxx páteře, xxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 1 rok

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.05

xxxxxxx xxxx

04.02.05.01

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxx výztuh

pružné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, výztuh xxxx xxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; REH; REV; XXX; XXX

xxxxx poškození xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mírná xxxxxxxxx fixace

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06

xxxxxx pásy

04.02.06.01

břišní xxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxx

xxxxxx materiály bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; REV

oslabení xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinkem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.06.02

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - x výztuhami

pružné materiály; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tahů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, výztuh, pelot xxxx., xxxxxxx xxx xxxxx pasy

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx břicha, xxxxxxxx xxxxxx pro konzervativní xxxxxxx, xxxxxxx břišního xxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.06.03

xxxxxx xxxx elastické - xxxxxxxxxx s výztuhami

pružné xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pelot, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnami xxxxx gravidity

1 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.07

xxxxx xxxx

04.02.07.01

xxxxx xxxx - xxxxxxx

xxxxx pásy xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x oblasti xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 ks

ne

04.02.07.02

kýlní xxxx - xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XXX; NEU; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx období

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.08

xxxxxxx pásy

04.02.08.01

pánevní xxxx

xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV;TRA

akutní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx (symphyseolýza), xx úraze (ruptura), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kyčelní dysplazii, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, artrózy SI xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.03

XX xxxxxxxxxxx protetické - xxx horní končetiny

04.03.01

ortézy x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

04.03.01.01

xxxxxx prstů xxxxxxx končetin - xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx z xxxxxxx tvrdých xxxxxxxxx (xxxxx, xxx) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neoprenu, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx dlahou (xxx, xxxxx); xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; TVL; PRL

akutní x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx horní xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx šlachové xxxxxxxxx, xxxxxxx, revmatická onemocnění), xxxxxxxxxxxx postižení

1 ks / 1 rok

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.01.02

xxxxxx prstů xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (plast, xxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx tahy xxxx.), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohyb xxxxx zejm. pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxx výztuhami, xxxxxxxx, xxxxxxx apod.

CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxx horní končetiny xx 3 měsíců xx xxxxxxx / xxxxx, xxx je xxxxxxxx postupná xxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

417,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.02

xxxxxx zápěstní

04.03.02.01

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx x pevných xxxxxxx xxxxxxxxx (plast, xxx) xxxx bandáže x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo kůže; xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxx x chronické xxxxx zápěstí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

304,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.02.02

ortézy xxxxxxxx - zpevňující

elastické xxxxxxxx xxxxxx bez pevné xxxxx, bandáž xxxxxx x elastického materiálu, xxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx (xxxxxx) a výztuh (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, artróza, xxxxxxxxxxx, revmatická onemocnění, xxxxxxxxxxxx postižení

1 ks / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03

xxxxxx xxxxxxx

04.03.03.01

xxxxxx xxxxxxx x kloubovou xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x krátkou kloubovou xxxxxx x nastavitelným xxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

2.087,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.03.02

ortézy xxxxxxx x xxxxxxxxx dlahou - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x kloubovou xxxxxx, x kovu xxxx xxxxxxx plastu; xxxxxxxx xxxxx nemá xxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pouzder, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), revmatická xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

696,00 Kč / 1 xx

xx

04.03.03.03

xxxxxx xxxxxxx - zpevňující - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxx kloubové dlahy, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a elastickou xxxxxx, xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nekloubových dlah (xxxxxx) xxxx výztuh (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX; PRL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bolestivé xxxxx xxx artrózách, xxxxxxxxxxxxxx, revmatická xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx epikondylární xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx epikondylitidy

1 ks / 1 rok

157,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04

xxxxxx xxxxxxx

04.03.04.01

xxxxxx ramenní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, plastů x xxxxxxxxxx materiálů; rigidní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxx ramenního, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx humeru, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu

1 xx / 1 xxx

3.913,00 Xx / 1 ks

ne

04.03.04.02

ortézy xxxxxxx - nestavitelné

z pevného xxxxxxxx plastu xxxx xxxxxxxxxxxx válcového xxxx, xxxxxxxx textilním obalem x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx textilními xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ramenního, zlomeniny xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, léčení xxxxxx x omezení xxxxxxxx ramenního xxxxxx

1 xx / 1 xxx

2.174,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.03

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náhrada Xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ramenního xxxxxx, xxxxxx měkkých tkání xxxxxxxxx kloubu, distorze, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

1 xx / 1 rok

500,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.04

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, elastické

z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elastickou xxxxxx s mírným xxxxxxxx pohyblivosti x xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.05

xxxxxx paže - xxxxxxxxxx

04.03.05.01

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx závěsy a xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx horní xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

235,00 Xx / 1 xx

xx

04.04

XX xxxxxxxxxxx protetické - xxx xxxxx xxxxxxxxx

04.04.01

xxxxxx xxxxxxxx

04.04.01.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxx kloubovou dlahou x nastavitelným xxxxxxxx xxxxxx; kombinací pevných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; dlaha xxxxxx xx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a poúrazové xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.01.02

ortézy xxxxxxxx - rigidní

fixace je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx hlezna a xxxx; xxxxxxxxx Achillovy xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 ks / 1 xxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.01.03

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; bez xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pružných xxxxxxxxxxxx xxxx (spirál) a xxxxxx (xxxxx); ortéza xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx

XXX; XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; TVL

lehká instabilita xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx onemocnění; xxxxx po distorzi xxxxxx; syndrom xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

652,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.01.04

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx; fixace správného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v sagitálním xxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nervu

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; TVL

peroneální xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.05

xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx materiál, xxxxxxx správného postavení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02

xxxxxx xxxxxx

04.04.02.01

xxxxxx kolene - xxx xxxxxxxxxxx - pevné rámy

pevný xxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx stabilita; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.02

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nastavitelným limitovaným xxxxxxxx pohybu; pevné xxxxxxxxx; xxxxxx a xxxxxxxx tahy x xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů

CHI; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolenního xxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx postižení

1 ks / 1 xxx

2.783,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.03

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx kloubová dlaha x nastavitelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu; xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx materiálu; xxxxxxxx xxxx xxxx zhotoveny x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kloubu s xxxxx zajistit určitý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx mírnou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.913,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.02.04

ortézy xxxxxx - x xxxxxxxxxx flexí

dočasná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu x xxxxx flexi; plnohodnotná xxxxxxx sádrové xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dlahou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx plnohodnotnou xxxxxxx xxxxxx

1 ks / 1 xxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.02.05

ortézy xxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxx nebo xxxxxxx plastu; nemá xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, artróz, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 1 rok

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.06

xxxxxx kolene - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx kloubové xxxxx; xxxxxx x elastického xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo pružnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (spirály) xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx)

XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxxxxxxx pately, xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.07

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxx bandáže xxxxxxx určené pouze xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

157,00 Kč / 1 ks

ne

04.04.03

ortézy xxxxx

04.04.03.01

xxxxxx xxxxx - x xxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxx

xxxxxx x kloubovou xxxxxx; x nastavitelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x pevných materiálů

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; REV

pooperační x xxxxxxxxx stavy kyčelního xxxxxx

1 xx / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.03.02

xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxx dlahy; xxxxxx z elastického xxxxxxxxx; xxxxxxxxx fixace xx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlah (xxxxxx) x xxxxxx (pelot)

CHI; XXX; ORP; XXX; XXX; REV

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx kyčelního xxxxxx; zánětlivé xxxxx

1 xx / 1 xxx

365,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.03.03

ortézy xxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, abdukčních xxxxxxx xxxx ortéz xx stavitelnou vzpěrou

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx 2 xx / 1 xxx x xxxx xx 2 xxx

391,00 Xx / 1 xx

xx

04.05

XX ortopedicko - xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

04.05.01

xxxxxxx xxxxxxxx

04.05.01.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pahýl

CHI; ORP; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx, objemově nestabilní xxxxx xxxxxxxx

1 ks / 1 rok

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.05.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx horních xxxxxxxx xxxx dolních xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx objemových změn x průběhu dne

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx x protézami, xxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxxxxx návleků

8 xx / 1 xxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.06

XX xxxxxxxxxxx

04.06.01

xxxxxxx xxxxxxxx + příslušenství

04.06.01.01

epitézy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx (dočasné)

-

GYN; XXX; ONK

onkologická onemocnění; xx xxxxxxx

1 xx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.06.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; ONK; XXX

xxxxxxxxxxx onemocnění; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.565,00 Kč / 1 xx

xx

04.06.01.03

xxxxxxx xxxxxxxx - trvalé - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

-

XXX; X16; ONK, XXX

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, onemocnění xxxxxx

1 ks / 2 roky

2.609,00 Xx / 1 ks

ne

04.07

terapeutická xxxx

04.07.01

xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

04.07.01.01

xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxxxx xxxxxx objemových xxxx xxxx po operaci; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx xx xxxxx xxxxxxxxx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 ks

ne

04.07.02

obuv xxxxxx xxxxxxxxxxxx

04.07.02.01

xxxx dětská xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx paty

ORP; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

do 18 xxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

1.044,00 Xx / 1 pár

ne

04.07.03

obuv xxx xxxxxxxxx

04.07.03.01

xxxx xxx xxxxxxxxx

xxxx x dostatečným xxxxxxxxx x prstové xxxxx, uzavřeného střihu, xxx funkčních švů xx xxxxx, s xxxxxxxx xx suchý xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx části (xxxxxxx x xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxx

1 pár / 2 rok

870,00 Xx / 1 pár

ne

05

ZP xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

05.01

XX xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

05.01.01

xxxx xxxxxxxxx

05.01.01.01

xxxx lancetová

-

DIA; X4; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; nediabetická hypoglykémie (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx xxxxxx xxxxxxx krevních kapek

1 xx / 5 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

05.01.02

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

05.01.02.01

xxxxxxx pro xxxxxxxxx pera

-

DIA; J4; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (inzulinom, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hyperinzulinismus, dědičná xxxxxxxxxxx porucha) - xxxxxx odběru xxxxxxx xxxxxxxx kapek

-

261,00 Xx / 1 rok

ne

05.02

ZP xxx stanovení xxxxxxx

05.02.01

xxxxxxxxxx

05.02.01.01

xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dat

DIA; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx perorálními antidiabetiky

1 xx / 6 xxx

435,00 Kč / 1 ks

ne

DIA, XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx injekčními neinzulínovými xxxxxxxxxxxxx; nediabetická xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

05.02.01.02

xxxxxxxxxx - pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx počítačových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnocení xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx do 18 xxx včetně; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx inzulínovou xxxxxx xxx anamnéze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 ks / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.03

xxxxxxxxxx x hlasovým xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx univerzálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx léčbě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.04

xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx kalkulátor nastavuje xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doporučuje dávku xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z glukometru xx univerzálních počítačových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx inzulínovými xxxx); xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.02

xxxxxxxxxxxx proužky xxx xxxxxxxxx xxxx

05.02.02.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxx x krve

DIA; PRL; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx perorálními antidiabetiky

100 xx / 1 xxx

5,22 Kč / 1 xx

xx

XXX, XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx

400 ks / 1 rok

DIA

diabetes xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx antidiabetiky; nediabetická xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

400 xx / 1 rok

DIA

diabetes xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx pery xxxx xxxxxx)

1.500 ks / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx do 18 xxx xxxxxx; diabetes xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx hypoglykémie (kongenitální xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) u dětí xx 10 let xxxxxx

2.500 xx / 1 xxx

05.02.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ketolátek x xxxx

XXX

xxxxxxxx mellitus xx 18 let xxxxxx; xxxxxxxx mellitus x xxxxxxxxxxx; léčba xxxxxxxxxxx xxxxxx

50 xx / 1 xxx

5,20 Xx / 1 xx

xx

05.02.03

xxxxxxxxxxxx proužky xxx xxxxxxxxx moči

05.02.03.01

diagnostické xxxxxxx xxx xxxxxxxx testování xxxx

XXX; PRL

diabetický xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

50 xx / 1 xxx

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.02.04

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy (XXX = Xxxxx Glucose Xxxxxxxxxx)

05.02.04.01

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxx získává xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx; zařízení xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx X. typu; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou terapií (xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístroji pro xxxxxxxxxxx monitoraci xxxxxxx; xx xxxx používání XXX lze xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. 100 ks / 1 xxx a x xxxx xx 18 xxx včetně xxx. 300 xx / 1 rok xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx x glukometry x xxxxxxxxxx - xxx stanovení ketolátek

1 xx / 4 xxxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.04.02

xxxxxxx xxx xxxxxxxx monitorování glukózy (XXX = Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x x trendovými šipkami x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Difference) &xx; 15%

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx); na dobu 3 xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxx u xxxx xx 18 xxx xxxxxx x xxxxxxxx od 19 xxx po zlepšení xxxxxxxxxx (objektivní xxxxxxxxxx xxx xxxxx - 10 x xxxx xxxxx za xxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy; xxx předepsat xxxxxxxx x xxx. 100 xx / 1 xxx x x xxxx xx 18 xxx včetně xxx. 300 xx / 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x krve, xxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26 ks / 1 xxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.05

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxxxxxxx Glucose Xxxxxxxxxx)

05.02.05.01

xxxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxx glukózy (XXX) - senzory, vysílače x případně xxxxxxxx, xxxxx xxxx "XXXXX" xxxxxxxxx

xxxx x xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přijímače; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx použitelnosti xxxxxxx 6 dní

DIA; xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hypoglykémie (Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxx > 4) x / xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (&xx; 10 % xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozmezí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pacientů x &xx; 5 % xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) a / xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx glykemická xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx &xx; 3,5 mmol / 1) x / xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (2 x xxxx xxxxxxxxx hypoglykémií x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx) a xxxxxx spoluprací; xxxxxxxxx x xxxxxxxx X. xxxx x těhotenství x v xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a / xxxx xxxxxx; xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx &xx; 60 xxxx / xxx, xxxxx nesplňují xxxx xxxxxxxxx kritéria x xx 3 x / xxxx 6 xxxxxxxx od zahájení xxxxxxxxxx prokáží xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

52.174,00 Kč / 1 xxx

xx

05.03

XX xxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.01

xxxxxxxxx xxxx

05.03.01.01

xxxxxxxxxx pera

-

DIA

diabetes xxxxxxxx (1 x / xxxx 2 dávky xxxxxxxx)

1 ks / 3 roky

870,00 Kč / 1 ks

ne

diabetes xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií (3 x xxxx dávek xxxxxxxx xxxxx); při xxxxxxxx aplikaci 2 xxxxx xxxxxxxx

2 xx / 3 xxxx

05.03.02

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

05.03.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; XXX

xxxxxxxx inzulínu

200 xx / 1 xxx

2,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03

xxxxxxxxxx xxxxx

05.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx monitorace

-

DIA; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx léčený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diabetů x dobrou spoluprací xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

70.435,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.03.02

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kontinuální xxxxxxxxxx

-

XXX; po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes mellitus (xxxxxx xxxxxxxxx diabetiček x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 let xxxxxx) xxxxxx intenzifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a / xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dobrou xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

73.043,00 Kč / 1 xx

xx

05.03.03.03

xxxxxxxxxx xxxxx - s xxxxxxxxx xx kontinuální monitoraci xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx blížící xx xxxxxxxxxxxx x / nebo hyperglykémii

-

DIA; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx diabetiček, žen x prekoncepci x xxxxxxxxxxxx dětí do 18 let včetně) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x / xxxx závažnými xxxxxxxxxxxxxx x dobrou spoluprací; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx; xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx rizikem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 xx / 4 roky

79.130,00 Xx / 1 ks

ne

05.03.03.04

náplasťové xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes xxxxxxxx léčený intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobrou spoluprací xxxxxx; dále prekoncepční xxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pumpy; xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx inzulínové xxxxx

1 xx (pro xxxxxxxx, xxxxx systém xxxxxxx "xxxxxxxxxx" - xx 1 roku, xxxx. gestační xxxxxxxx)

71.304,00 Xx / 1 xxx (včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a baterií xx 1 xxx xxxxxxx)

xx

1 xx / 4 xxxx

1. rok 71.304,00 Xx; 2. - 4. rok 65.217,00 Kč / 1 xxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx)

05.03.04

XX xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.04.01

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

150 xx / 1 rok

215,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx omezením xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx imunodeficience

48 xx / 1 rok

05.03.04.02

infuzní xxxxx pro kontinuální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx 1 až 3.000 xx xxxxx; xxxxxxxxxxxx v xx 24 xxx. denně

KAR; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxx arteriální hypertenze

2 xx / 2 xxxx

100 %

xxx

05.03.05

xxxxxxxxxxxxx pro XX xxx xxxxxxxx xxxxxx

05.03.05.01

xxxxx x neinzulínovým xxxxx

-

XXX

-

100 xx / 1 xxx

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.02

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; léčba xxxxxxxxx

500 xx / 1 xxx

1,70 Kč / 1 xx

xx

05.03.05.04

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pumpy - 1,6 - 2 xx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx léčený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

150 xx / 1 xxx

61,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.05

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 3 - 4 ml

-

DIA

diabetes xxxxxxxx; diabetes mellitus xxxxxx intenzifikovanou inzulínovou xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

130 xx / 1 xxx

91,00 Xx / 1 ks

ne

05.03.05.06

infuzní sety x xxxxxxxxxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

180 xxxx / 1 xxx

139,00 Kč / 1 set

ne

05.03.05.07

infuzní xxxx x teflonovou xxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimem (inzulínová xxxxx)

130 xxxx / 1 rok

261,00 Kč / 1 xxx

xx

05.03.05.08

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx 50 xxxx 100 ml

KAR

plicní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.09

xxxxxxx linky k xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx intravenózní podávání xxxxxx

xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx chlopní

KAR

plicní arteriální xxxxxxxxxx

20 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.10

xxxxx xxxxxxxx pro přípravu xxxxxxxxx xxxxxxx

1,2x40 mm xxxx 0,9 x 40 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

80 ks / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.11

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

5 ml xxxx 10 ml

KAR

plicní xxxxxxxxxx hypertenze

40 ks / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.12

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

50 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx hypertenze

40 xx / 1 xxxxx

100 %

ne

06

ZP xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

06.01

XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx vyrobené

06.01.01

kompresivní obinadla

06.01.01.01

kompresivní xxxxxxxxx obinadla - xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 40 % - 100 %

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; DIA; XXX

-

-

0,0086 Xx / 1 xx2

xx

06.01.01.02

xxxxxxxxxxx elastická xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 101 % - 200 %

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

-

0,0086 Xx / 1 xx2

xx

06.01.01.03

xxxxxxxxxxx elastická xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx tlak pod xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxx; flebolymfedém; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

-

0,0260 Xx / 1 cm2

ne

06.01.02

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxx

06.01.02.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxxx - II. xxxxxxxxx třída

II. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

357,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.02

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

391,00 Xx / 1 pár

ne

06.01.02.03

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

IV. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x více

DER; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.04

xxxxxxx komprese xxx xxxxx XXX - xxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; DER; XXX; INT; XXX

xxxxxxx xxxx žilního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxxxx punčochami

1 xxx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

06.01.03.01

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx, zdravotní - XX. kompresní xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

391,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.03.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx

06.01.04.01

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 mmHg x xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

1.130,00 Kč / 1 pár

ne

06.01.04.04

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

II. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / xxxx / 1 končetina

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.04.05

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 ks / xxxx / 1 xxxxxxxxx

304,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

06.01.05.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05.02

xxxxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - dámské, zdravotní - XXX. kompresní xxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; INT; XXX

-

2 xx / 1 rok

870,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.06

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

06.01.06.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. kompresní xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; GYN; CHI; XXX; XXX; PRL; XXX

-

1 ks / 1 xxx

783,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.06.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; CHI; INT; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

1.043,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.07

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - pánské

06.01.07.01

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 xxXx

XXX; GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok

783,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.07.02

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, zdravotní - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. X.X. 3446 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

06.01.08.01

XX xxx navlékání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x uzavřenou xxxxxxx - textilní

-

DER; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; REH

-

1 xx / 1 rok

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08.02

XX pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x otevřenou xxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 3 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09

xxxxx návleky

06.01.09.01

pažní návleky - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok

243,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.02

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; REH

-

2 xx / 1 xxx

313,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.09.03

xxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. K.T. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

204,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.09.04

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx - III. kompresní xxxxx

XXX. K.T. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 ks / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.10

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

06.01.10.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; X16; XXX

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.11

XX xxx xxxxxxxxxx podkožních xxxxx

06.01.11.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

lymfedém nebo xxxxxxxxxxxxx

2 xx / 6 měsíců

0,1729 Kč / cm2

ne

06.01.11.02

návlek

-

J16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.01.11.03

xxxxxxxxx bez xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2 ks / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.01.11.04

xxxxxxxxx x xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Kč / 1 xx

xx

06.02

XX xxx xxxxxxxxxxxx lymfodrenáž

06.02.01

přístroje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

06.02.01.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx

-

X16; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx mízního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx postižení mízního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxx xxxx, xx úrazech, xxx xxxxxxxxxxx onemocnění); xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti xxxxx xxxxxxxxx čtyřtýdenní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx léčebných xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kompresních xxxxxxxxxxx návleků); x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx antiedematózní xxxxxxx xxxxxxx než 3x xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 měsíc; v xxxxxxxxxx, kde pravidelná xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx

1 xx / 5 xxx

12.609,00 Xx / 1 ks

ano

06.02.01.02

masážní xxxxxxx - na xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; pouze xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.304,00 Kč / 1 xx

xx

06.02.01.03

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx

-

X16; pouze xx xxxxxxxx předchozího schválení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Xx / 1 ks

ne

06.02.01.04

masážní návleky - xx dolní xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx pro sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Kč / 1 ks

ne

06.02.01.05

masážní xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx, kalhotové

-

J16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 ks / 2 xxxx

4.696,00 Kč / 1 xx

xx

06.02.01.06

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx, xxxxx

-

X16; xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 ks / 2 xxxx

1.565,00 Kč / 1 ks

ne

06.02.01.07

masážní xxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx - xxxxxxxx

X16; xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

75%

xx

06.03

XX xxx kompresivní xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

06.03.01

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

06.03.01.01

xxxxxxx na popáleniny - sériově xxxxxxxxx - kukla plná

-

POP; xxxxxxx předepsání x xxxx hospitalizace

stav po xxxxxxxx XX. a XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx dobu 1 roku

365,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.02

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 ks / 1 xxx; xxxxxxx po xxxx 1 xxxx

243,00 Kč / 1 ks

ne

06.03.01.03

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 roku

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.04

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx zhotovené - na dolní xxxxxxxxx

-

XXX; možnost předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx popálení XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; nejdéle po xxxx 1 roku

330,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.05

xxxxxxx xx popáleniny - sériově zhotovené - separátor xxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx hospitalizace

stav xx xxxxxxxx II. a XXX. xxxxxx

6 ks / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

122,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.06

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx popálení XX. x III. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx po xxxx 1 xxxx

1.000,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.07

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. a XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

1.261,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.08

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xx chodidlo

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx XX. a XXX. xxxxxx

6 ks / 1 rok; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

313,00 Kč / 1 ks

ne

06.04

kompresní xxxxxxx xx xxxxx zip

06.04.01

horní xxxxxxxxx

06.04.01.01

xxxxxxxxx systémy na xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx kompresní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 ks

ne

06.04.01.02

kompresní xxxxxxx na xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - XX. kompresní xxxxx xxx xxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxxxxx kompresní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; GER; XXX; INT; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.01.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zip - paže x xxxx

xx výběr II. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx kompresní xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

2.478,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02

xxxxx xxxxxxxxx

06.04.02.01

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx xxx - xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx kompresní xxxxxx s možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; CHI; INT; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx jiný způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

1,043,00 Kč / 1 ks

ne

06.04.02.02

kompresní xxxxxxx xx xxxxx xxx - xxxxxxx xxxx

xx výběr XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx dle požadavku xxxxxx; garantovaný kompresní xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 končetina

1.522,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx - xxxxxxx xxxx x chodidlo

na xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profil x možností nastavení xxxxxxxxxx komprese

DER; GER; XXX; INT; ANG; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxx způsob komprese

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.04

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx zip - xxxxxxxx xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx kompresní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; XXX; INT; XXX; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxx způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.02.05

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx - xxxxxxxx xxxx x chodidlo

na xxxxx XX. - IV. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profil x xxxxxxxx nastavení požadované xxxxxxxx

XXX; GER; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 končetina

3.739,00 Xx / 1 xx

xx

07

XX pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx, xxxxx limituje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.01

xxxxxx + příslušenství

07.01.01

mechanické xxxxxx

-

xxxxxxx pohybový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které neumožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

07.01.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 120 kg; xxxxxxxxxxx xx odklopné xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnožky; nelze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; INT; REH; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx schopností xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx jedné dolní xxxxxxxxx (xxxxx vyznačení xxxxx měsíců pro xxxxx xxxxxxxxxx řešení)

1 xx / 5 xxx

6.957,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.01.02

mechanické xxxxxx - xxxxxxxx, variabilní

nosnost xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; rychloupínací xxx; volba bočnic; xxxxxxx xxxxxxx příslušenstvím

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční pohybový xxxxxxx nelze řešit xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 5 xxx

7.826,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, odlehčené

konstrukce z xxxxxxx xxxxxx; nosnost xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx vozíku xx 16 xx x základním provedení

INT; XXX; XXX; PED; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lokomoci xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

10.435,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.01.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - odlehčené, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg; xxxxxxxxxxx xxxx odklopné xxxxxxx; výškově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx zadní xxxx; možnost xxxxx xxxxxxx; nastavení xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 xx x xxxxxxxxx provedení

INT; XXX; ORT; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx horních končetin; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

12.174,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.05

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x lehkých xxxxxx; nosnost xxxxxxxxx 120 xx; odnímatelné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx nastavitelné podnožky; xxxxxxxxxxxxx xxxxx kola; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx vozíku xx 16 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; volba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxx xxx x hloubky xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; dostatečné xxxxxxx a mentální xxxxxxxxxx pro bezpečné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.01.06

mechanické xxxxxx - xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 12 kg; volba xxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx opery; xxxxxxxxx xxxxx sedačky vpředu x xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx; volba xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx; xxxxxxx xxxxx těžiště; rychloupínací xxx xxx

XXX; ORT; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

39.130,00 Kč / 1 xx

xx

07.01.01.07

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kryty kol x xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

osoby malého xxxxxxx; xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx bezpečné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxx

1 xx / 5 xxx

19.130,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.08

xxxxxxxxxx xxxxxx - dětské, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; bezpečnostní xxxxxxx x kryty xxx x minimální xxxxxx; xxxxxxxx vozíku xx 11 kg v xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx fyzické x xxxxxxxx schopnosti xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

34.783,00 Xx / 1 ks

ne

07.01.01.09

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 160 xx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; odnímatelné či xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vozíku xx 20 xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx (xxxx zajištění xxxxxx schopností druhou xxxxxx); xxxxxxxx xxx 120 xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 let

13.043,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.01.10

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx min. 120 xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, odnímatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx končetiny; xxxxxxxxxx xxxxxxxx postižení, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

27.826,00 Kč / 1 ks

ne

07.01.01.11

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 xx, xxxxxxxxxxx či odklopné xxxxxxx, xxxxxxxxxxx výškové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce jedné xxxxx končetiny; xxxxxxxxxx xxxxxxxx postižení, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíky

1 ks / 5 xxx

20.870,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.12

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx slitin, xxxxxxx xxx. 110 xx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx stoje

NEU; ORT; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxxxxxxx mechanickými vozíky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a současně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zátěže dolních xxxxxxxx x trupu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o x uropoetického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

52.174,00 Xx / 1 ks

ne

07.01.01.13

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sed x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bočnice; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx opěrky; xxxxxxx brzdy, xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx postižení, kde xxxxx xxxxxxxx medicínské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíky x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx

1 xx / 5 xxx

43.478,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.14

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx - dětské

anatomicky xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nastavitelné, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx opěrky; opěrka xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

osoby xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nejtěžší xxxxxxxxx, xxx nelze xxxxxxxx medicínské xxxxxxx xxxxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxx z předchozích xxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 xxx

56.522,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx. xxxxxxxx 6 xx / xxx.

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx trvalé xxxxx xxxxxxx chůze xx xxxxxx vzdálenosti, x xxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

07.01.02.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx interiérové, xxxxxxxx

xxxxxxx minimálně 100 xx; xxxxxxxx pravou xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx baterie x xxxxxxxxx minimálně 300 xxxxxxxxxx cyklů; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

65.217,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.02.02

elektrické vozíky - převážně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 kg; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; odnímatelné xxxx xxxxxxxxxxxx podničky; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 300 xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx nastavitelný xxx; odklopný držák xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx pás

NEU; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny

1 xx / 7 xxx

100.000,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, variabilní

nosnost 130 kg; xxxxxxxx xxxxxx xxxx levou xxxxx; xxxxxxxx výškově xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 nabíjecích xxxxx; částečně nastavitelný xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx velikostí xxx x zároveň xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 17.391 Kč / bez XXX / 1 xx / 7 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potenciálu x xxxxxxxxxx funkčních xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx §32 odst. 3

1 xx / 7 xxx

108.696,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.02.04

elektrické xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, variabilní s xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 130 xx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rukou; xxxxxxxxx xxxx nastavitelná xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zádové opěrky; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx x 60 Xx; xxxxxxxx nastavitelný xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x exteriéru xx xxxx xxxxxx výkonem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx elektronika x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x mechanickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančního xxxxxx 17.391,00 Xx / xxx DPH / 1 xx / 7 xxx xxxxxx příslušenství xxx xxxxxxxx udržení zbytkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §32 xxxx. 3

1 xx / 7 xxx

123.478,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.02.05

elektrické xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rukou; podnožky xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx minimálně 400 xxxxxxxxxx xxxxx x 60 Xx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx zádové xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx; vozík xxxx mít xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx elektrické xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx funkce respirační, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx stojanem

1 xx / 7 let

121.739,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.03

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

07.01.03.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / xxx limitu xxxxxx

90%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

1 xx / 7 xxx

90%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx elektropohon xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXX; ORT; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx; x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x mechanickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zbytkového svalového xxxxxxxxxx x mobilizaci xxxxxxxxx rezerv xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a plné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při indikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 let

90%

ano - xxx xxxxxx

07.01.03.04

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opěrky

možno xxxxxxx x xxxxxxx xx skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

NEU; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

nedostačuje xxxxxxxxxx polohování, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1 ks / 7 xxx

95%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.05

xxxxxxxxxx polohování xxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

NEU; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1 ks / 7 xxx

95%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.06

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; REH; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polohování, xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - xxx xxxxxx

07.01.03.07

xxxxxxxx ovládaný xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx uhradit k xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.04, 07.01.02.05

NEU; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxx klienta ovládat xxxxxxxxxx xxxxx rukou xxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 7 let

98%

ano - xxx xxxxxx

07.02

xxxxxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

07.02.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx použití, nastavitelná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pás x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx do 15 xx x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 let, xxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 3 roky

12.174,00 Xx / 1 ks

ne

07.02.02

zdravotní xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.02.02.01

xxxxxxxxx kočárky - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu minimálně 45 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx pás x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx 16 kg x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxxxxxx částečného xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím mechanického xxxxxx

1 ks / 3 roky

13.913,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx - plně xxxxxxxxxx

07.02.03.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx polohovací

pro dlouhodobé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 40 xx, nastavení xxxxxxx po x xxxxx směru xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyztužená xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 65 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx hloubka xxxx, xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; hmotnost xxxxxxx xx 25 xx x minimální xxxxxx, xxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, bez schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku

1 ks / 3 roky

26.087,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.04

xxxxxxxx xxx sedací xxxxxx

07.02.04.01

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx x ortézou xxxxx xx xxxxxxx pro xxx; xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx kočárkem xxxx xxxxxxx

1 xx / 5 xxx

18.261,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.05

xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx

07.02.05.01

xxxxxxxxxxxxx medicínsky xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 let, bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mechanického vozíku

1 xx / 3 xxxx

90%

xx

07.02.05.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnitelné x podvozkům xxx xxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEU; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

po xxxxxxxxx ortézy trupu xx xxxxxxx xxx xxx; stavy, které xxxxx kompenzovat kočárkem xxxx xxxxxxx

1 xx / 5 let

90%

ne

07.03

podpůrné XX xxx lokomoci

07.03.01

berle

07.03.01.01

berle - xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx

XXX; INT; XXX; GER; CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; SLO; REH; XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1 pár / 2 xxxx

348,00 Xx / 1 pár

ne

07.03.01.02

berle - xxxxxxxxxxx

xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 2 roky

157,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.01.03

xxxxx - předloketní, xxxxxxxxx

xxxxx x vyměkčenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rukojetí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx omezený xxxxx xxxxxxx končetin

1 xx xxxx 1 xxx / 2 xxxx

217,00 Xx / 1 ks

ne

07.03.02

chodítka

nemožnost, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx

07.03.02.01

xxxxxxxx - 2xxxxxx

xxxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx převážně x interiéru, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg

GER; XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 5 let

1.739,00 Kč / 1 ks

ne

07.03.02.02

chodítka - 3xxxxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavitelná x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx x interiéru i xxxxxxxxx, xxxxxx kol xxxxxxxxx 150 xx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 ks / 5 let

2.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.03

xxxxxxxx - 4xxxxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx kol xxxxxxxxx 180 xx, xxxxxxx minimálně 120 xx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

3.043,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.04

xxxxxxxx - 4bodová

pevný xxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; REH;REV

-

1 xx / 5 xxx

1.217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.05

xxxxxxxx - 4xxxxxx xxxxxxxx

xxx x xxxxxxxx složení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, pevné nebo xxxxxxxxxx krokování, nosnost xxxxxxxxx 100 kg

GER; XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.739,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.06

xxxxxxxx - x xxxxxxxxxx prvky, xxxxxx

xxxxxxxxxxx opěrky, podpažní xxxxxx xxxx předloketní xxxxx s možností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx madla, xxxxxxx xxxxxxxx v interiéru, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; NEU; ORP; XXX; REH; XXX;

-

1 xx / 5 xxx

4.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.07

xxxxxxxx - xxxxxx

xxxxx verze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxxx xxx konstrukce x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx chodítka

ORP; XXX; XXX; ORT; XXX

xx 18 xxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

6.087,00 Xx / 1 ks

ne

07.03.03

opěrné xxxxxxx

xxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, deficit xxxxx xxxxx pomocí xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx

07.03.03.01

xxxxxx kozičky

vícebodové xxxxx xxxxx xxx xxxxx určené x xxxxxxxxx jednou xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 5 let

870,00 Xx / 1 xx

xx

07.04

xxxxxxxxxx xxx zvýšení soběstačnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx

07.04.01

xxxxxxxx xx WC

07.04.01.01

nástavce na XX

-

XXX; NEU; XXX; XXX; REH;REV

porucha funkce xxxxxx xxxxxxx končetin; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx; xxxxx po xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

1 xx / 3 xxxx

826,00 Kč / 1 xx

xx

07.04.02

xxxxxx zvedáky + xxxxxxxxxxxxx

07.04.02.01

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vaně; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 25 - 45 cm; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx dně xxxx; nosnost xxxxxxxxx 120 xx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx poranění u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x funkčně xxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxxxxxx motorických funkcí) x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxx hygienických xxxxx

1 xx / 5 xxx

14.783,00 Xx / 1 ks

ano

07.04.02.02

příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; PRL; XXX;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxx prevenci poranění x xxxxx imobilních xxxx (osoby s xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, poruchou vestibulárního xxxxxxx, těžkým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx motorických xxxxxx) x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx hygienických xxxxx

1 xx / 5 xxx

90%

xxx

07.05

XX xxx xxxxxx xxxxxxxx

07.05.01

xxxxxxxxxx lůžka

07.05.01.01

polohovací xxxxx - xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, pojízdná

lůžko x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 85x200 xx x xxxxxxxxx xxxx kovovým xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx plocha s xxxxx díly xxxxxxxxxxxxx xx), xxxxxxxxxx nastavitelná xxxxx ložné xxxxxx x xxxxxxx minimálně 30 xx, nosnost xxxxxxxxx 130 xx; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx ovládání; xxxxxxx s možností xxxxxxxx xxxx odejmutí

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x vsedě x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx dlouhodobé xxxx x domácím xxxxxxxxx, pacient xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx polohovat, xxxxx xx toho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 10 let

23.478,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.01.02

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx

xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věku xxxxxx; xxxxxxx polohování xxxxxxxxxxxx xx elektrického, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xx trvalé xxxxx x xxxxxxx obtížemi x mobilitě - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxx vleže x xxxxx xxxx xxxxx x prostorové orientaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacient není xxxxxxxx zajištěn v xxxxxx lůžku, zajištění xxxxxxxxxx péče x xxxxxxx prostředí

1 xx / 7 xxx

20.870,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02

xxxxxxxxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.05.02.01

xxxxxxxxxx zařízení - xxx sezení

v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nastavitelná zádová xxxxx; polohování zádové xxxxx; xxxxx xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; ORT; XXX; po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

těžké xxxxxx x xxxxxxx pozice xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo těžká xxxxxxx xxxxxxxxx tonu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, úplné xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

22.609,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.02

xxxxxxxxxx zařízení - xxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x dolních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stupačky, xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx nastavitelná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxxxxxx); xxxxxxx xxxxx; interiérový xxxxxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxx porucha xxxxxxxxx tonu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xx krátké xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx

1 xx / 7 xxx

60.870,00 Kč / 1 xx

xxx

07.05.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx

x základním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výškově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxx porucha xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a dolních xxxxxxxx, úplné xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx potřebné xxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxx pronační nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

52.174,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.04

xxxxxxxxxxxxx medicínsky odůvodněné x xxxxxxxxxxx zařízením

-

NEU; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

90%

xxx

07.05.03

xxxxxxxx xxxxxxx + příslušenství

07.05.03.01

pojízdné xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvedák x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 100 xx; xxxxx x možností nouzového xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx závěsem x ze země; xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; ORT; XXX; INT; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx - xxxxx xxxxxxxx pozice těla xxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx vleže x xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx úplné xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx x těžkou xxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx a případně xxxxx, nebo s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx zvýšit xxxxx

1 xx / 10 xxx

24.348,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.03.02

xxxxxx k xxxxxxxxx zvedákům

závěsy x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 120 kg;různá xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

stavy x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx - měnění xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x vsedě, x přemisťování - xxxxxx xxxxx a xxxxx; trvalé těžké xxxx xxxxx xxxxxx xxx chůzi xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx x těžkou xxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zátěž, x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 3 xxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.05.04

xxxxxxxxxxxxx x XX xxx xxxxxx xxxxxxxx

07.05.04.01

xxxxxx x xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; GER; XXX; ORT; REH; XXX

xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těla vleže x vsedě a xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxx; xxxxx předepsat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 10 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.06

XX xxxxxxxxxxxxx

07.06.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.06.01.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx - při nízkém xxxxxx xxxxxx dekubitů

prořezávaný xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výška xxxxxxxxx 10 xx, hygienický xxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

ekvivalent xxxxxxxxxxx xxxxxx dekubitů xxx Xxxxxxxxx 19 - 16 (xxxxxxxxxxxx škála) xxxx těžké xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

07.06.01.02

antidekubitní xxxxxxx x xxxxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx komory, xxxxx minimálně 14 xx, xxxxxxxxx části xxxx xxxxxx, hygienický xxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; REH; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 16 - 14 (xxxxxxxxxxxx škála) xxxx funkční změny xxxxxxx k asymetrii xxxxx x těžká xxxxxxx xxxxxxxx dolních xxxxxxxx a mobilita xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.01.03

xxxxxxxxxxxxx matrace x xxxxxxx - při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx komory, výška xxxxxxxxx 14 xx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, hygienický xxxxx, nosnost minimálně 100 kg

GER; CHI; XXX; ORT; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx 14 až 12 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx těžká až xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxx strana stehen; xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx + xxxxx xxxxxxx hybnosti xxxxxxx končetin, mobilita xx xxxxxx

1 ks / 3 xxxx

6.957,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.01.04

xxxxxxxxxxxxx matrace x xxxxxxx - při xxxxx xxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo vzduchové xxxxxx, výška xxxxxxxxx 14 cm, materiál x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozkládající xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx. 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; INT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx klasifikace rizika xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx xxxx xxx 12 (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

1 xx / 3 xxxx

10.435,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sedací x xxxxxx xx xxxxxx

07.06.02.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x provedení efektivně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx minimálně 100 xx,

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 19 - 16 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx těžké obtíže xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

07.06.02.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tlak, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg,

GER; NEU; XXX; XXX; PRL; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx dle Nortonové 16 - 14 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x těžká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x mobilita na xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

1.913,00 Kč / 1 xx

xx

07.06.02.03

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx snižující x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx potah, xxxxx xxxxxxxxx 6 xx x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 cm, různé xxxxxxx, xxxxxxx minimálně 100 xx,

XXX; XXX; XXX; REH; PRL; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xxx 14 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx až xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxxxxx - hýždě, xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx + xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dolních xxxxxxxx, mobilita xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

6.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.02.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - zádové, xxx xxxxxxx riziku xxxxxx dekubitů

-

GER; XXX; XXX; REH; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xxx 14; dlouhodobá, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

1 ks / 3 xxxx

1.435,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.03

xxxxxxxxxxxxx podložky xxxxxxx

07.06.03.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x provedení rozkládající xxxx, k podložení xxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx pacienti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 19 - 16 (modifikovaná)

1 xx / 3 xxxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.03.02

xxxxxxxxxxxxx podložky - xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tlak, k xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx pacienti x vysokým xxxxxxx xxxxxxxx nebo s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx xxxx než 16 (xxxxxxxxxxxx škála)

1 xx / 3 roky

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx polohovací

07.06.04.01

antidekubitní xxxxxxxx polohovací - xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pacienta

GER; NEU; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx dekubitů xxxx x již xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxxx, xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx méně než 16 (xxxxxxxxxxxx škála)

1 xx / 3 xxxx

1.739,00 Kč / 1 xx

xx

08

XX xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx

08.01

xxxxxxxxx

08.01.01

xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx

08.01.01.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - dětská - xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ztráta xxxxxx xx 40 xX XXX na xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx dětské (xx 18 let xxxxxx) xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx: x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x) xxx. 5 xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dětský xxxxxxxx; x)xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x)xx xxxxxxxxxxxx x bezdrátovým xxxxxxxx xxxxx

XXX

xx 18 xxx xxxxxx

1 xx / 5 let

8.696,00 Xx / 1 ks

ne

08.01.01.02

sluchadla xxx vzdušné xxxxxx xxx binaurální xxxxxxx - xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 40 xX XXX

xxxxxxxxx xxxxxx (do 18 let xxxxxx) xxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx: x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x) xxx. 5 xxxxxx; x) softwarové nastavení xxx xxxxxx xxxxxxxx; x)xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x) xx xxxxxxxxxxxx x bezdrátovým xxxxxxxx xxxxx

XXX

xx 18 xxx včetně

2 xx / 5 xxx

8.696,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.01.03

xxxxxxxxx xxx vzdušné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - od 19 let - xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od 40 xX XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sluchadla xxx sluchové xxxxxx; x) xxxxxxx zpětné xxxxx

XXX; XXX

xx 19 xxx

1 xx / 5 xxx

6.087,00 Xx / 1 ks

ne

08.01.01.04

sluchadla xxx xxxxxxx vedení xxx binaurální xxxxxxx - xx 19 xxx - oboustranná xxxxxx xxxxxx od 40 xX SRT

sluchadlo xxx vzdušné xxxxxx xxxx splňovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: a) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxx zpětné xxxxx

XXX; ORL

od 19 xxx: 1) byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 18 xxx včetně 2) xxxxxxxx + xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 3) xxxxxxxxxxx pacienti

2 xx / 5 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.02

xxxxxxxxx na kostní xxxxxx

08.01.02.01

xxxxxxxxx xx kostní xxxxxx včetně kompletního xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vibrátor; xxxxxxxxx xx kostní xxxxxx xxxx splňovat xxxx xxxxxxxx podmínky:
a) xxxxxxx xx podobný xxx;
x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 kanálech;
c) softwarové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ztráty

FON

do 18 xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tvarovku; xxxxxxx efektu sluchadlá xx xxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

9.130,00 Kč / 1 ks

ne

FON; XXX

xx 19 xxx; xxxxxx xxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx převodní xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx středouší; stavech xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx alergiích xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx sluchadlá xx xxxxxxx xxxxxx

08.01.02.02

xxxxxxx sluchadlá xx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx kostní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky: x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve 3 kanálech; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxx

XXX

xx 18 xxx xxxxxx; ztráta xxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x středouší s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx výtoku xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx; xxxxxxx efektu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 xxx

10.435,00 Xx / 1 xx

xx

XXX; XXX

xx 19 xxx; xxxxxx xxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x těžkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx neřešitelných xxxxxxxxx na xxxxxxxx; xxxxxxx efektu xxxxxxxxx xx vzdušné xxxxxx

08.01.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxxx x přítlakovým xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) - neimplantabilní xxxxxx

xxxxxxxxx xx kostní xxxxxx xxxx splňovat xxxx základní podmínky:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 kanálech;
c) xxxxxxxxxx nastavení parametrů xxxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxx
x) v xxxxxxxx x přítlakovým xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx)

XXX

xx 10 xxx včetně; xxxxxx sluchu při: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx nedoslýchavostí; chronickém xxxxxx xx středouší; xxxxxxx xx kofochirurgických xxxxxxxxx; při neřešitelných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx efektu xxxxxxxxx xx vzdušné xxxxxx; xxx jednostranné xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Xx / 1 ks

ne

08.01.02.04

zevní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve 3 xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx)

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 11 xxx; xxxxxx xxxxxx xxx: anomálii xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx; při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 10 xxx

86.957,00 Xx / 1 ks

ne

08.02

řečové xxxxxxxxx

08.02.01

xxxxxx xxxxxxxxx

08.02.01.01

xxxxxx procesory - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zpracování xxxxxxx xxx optimalizaci xxxxxxxx xxxx v xxxx

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

stav xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - plně xxxxxxx xxxxxxxx - užívá 6 x xxxx x / den x současně CAP* 5 - 7

1 xx / 7 xxx / 1 xxxx

190.000,00 Xx / 1 xx

xx

xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - částečný uživatel - užívá xxxx xxx 6 x / den xxxx XXX* 0 - 4
*XXX = Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (0=xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x=xxxxx xxxxx okolí, 2=xxxxxxx xx zvuky xxxxx, 3=identifikuje zvuky xxxxx, 4=xxxxxxxxxxxx zvuky xxxx, 5=rozumění běžným xxxxxx xxx xxxxxxxxx, 6=xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, 7=xxxxxxxxxxxx)

156.522,00 Xx / 1 xx

09

XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zraku

09.01

ZP xxx xxxxx xxxxxxxxxx dětí

09.01.01

okluzory

09.01.01.01

okluzory - xxxxxxxxxx

-

XXX

xx 14 xxx xxxxxx

400 xx / 1 xxx

3,04 Xx / 1 xx

xx

09.03

XX xxx slabozraké

09.03.01

dalekohledové xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

09.03.01.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx + příslušenství

-

OPH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 ks / 7 xxx

4.348,00 Xx / 1 systém

ne

09.03.01.02

dalekohledové xxxxxxx - xx xxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

4.348,00 Kč / 1 xxxxxx

xx

09.03.02

xxxxxxxxx xxxx

09.03.02.01

xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx 4x x xxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 ks / 5 xxx

1.218,00 Xx / 1 xx

xx

09.04

XX xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx postižené

09.04.01

lékařské xxxxxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx

09.04.01.01

xxxxxxxx mluvící xxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx

XXX; XXX

xxxxx slabozrací a xxxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

09.04.02

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

09.04.02.01

xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

-

XXX; PED; PRL

těžce xxxxxxxxxx x nevidomí xxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

1.044,00 Xx / 1 xx

xx

09.04.03

xxxx xxxx

09.04.03.01

xxxx xxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; PRL

těžce xxxxxxxxxx x nevidomí xxxxxxxx

3 xx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 ks

ne

09.04.03.02

bílé xxxx - signalizační x orientační

-

OPH; PED; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

3 ks / 1 xxx

807,00 Xx / 1 ks

ne

09.04.04

červenobílé xxxx

09.04.04.01

xxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx

3 ks / 1 rok

807,00 Kč / 1 xx

xx

10

XX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

10.01

XX xxx prevenci x xxxxx xxxxxxxx

10.01.01

xxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

10.01.01.01

xxxxxxxxxx - xxxxx výkonné včetně xxxxxxxxxxxxx

xxxxx min: 400 xx / min; XXX menší < 4 μx; xxxxx xxxxxx xxx 5 μx xxx 60 %; xxxxxxxx xxxx 300 kPa, xxxxxxxx xxxxxx 61 x / xxx.

XXX; ORL; XXX; XXX

-

1 ks / 5 xxx

3.044,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.02

xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx (XXX &xx; 4,5 μx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx &xx; 60 %, xxxxx &xx; 0,5 ml / xxx &xx; 0,65 xx / min)

výdej xxx: 600 xx / min; MMD xxxxx &xx; 3,5 μx; podíl xxxxxx xxx 5 μm xxx 65 %

XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xx jiné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; cystická xxxxxxx

1 xx / 5 let

6.000,00 Kč / 1 ks

ne

10.01.01.03

inhalátory - vysoce výkonné (XXX &xx; 4,5 μx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx &xx; 60 %, xxxxx &xx; 0,65 xx / xxx)

xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx: 600 mg / xxx; MMD 3,5 xx 4,5 μx; Xxxxx xxxxxx xxx 5 μx nad 65 %

PNE; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 3 let xxxxxxxx xxxxxxx; primární xxxxxxxx xxxxxxxxx (PCD)

1 ks / 5 xxx

21.217,40 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.04

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx x chronická xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cest

1 xx / 2 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.05

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

XXX

xxxxxxxx fibróza; primární xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xx xxxx formy xxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 2 roky

435,00 Kč / 1 xx

xx

10.01.01.06

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx výkonným inhalátorům

-

PNE

cystická xxxxxxx; primární xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

1 xx / 2 xxxx

2.560,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.07

xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx inhalátorům

-

lékař

cystická xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

4 ks / 1 xxx

1.530,43 Kč / 1 ks

ne

10.01.02

objemové xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10.01.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx aerosolům - xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx masky

-

ALG; ORL; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 2 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

10.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX

10.02.01

XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.02.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ventily

-

ALG; PED; XXX; NEU; XXX

xxxxx; XXXXX; xxxxxxxxxxxxxx; stavy xx xxxxxxxxxxx; intersticiální xxxxxx xxxxxxx; neuromuskulární xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 ks

ne

10.02.02

PEP xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.02.02.01

xxxxxxxxx rehabilitační xxxxxxx

-

XXX; XXX; PNE; XXX; XXX

xxxxx; XXXXX; xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx procesy; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xx

xx

10.02.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

-

ALG; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dechovou xxxxxxxxxxxx

1 xx / 2 roky

1.217,00 Kč / 1 xx

xx

10.03

XX xxx xxxxxxxxxxx domácí xxxxxxxxxxxxxx

10.03.01

xxxxxxxxxxxxx

1) Xx02 7,3 - 8,0 xXx + prokazatelná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx hypertenze a / xxxx sekundární xxxxxxxxxxxx (Xxx > 55 %), a / nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx neinvazivním nočním xxxxxxxxxxxxx Sp02, xxx xxxxxxxxx 30 % xxxx xxxxxx xxx 90 % x / xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxx 60 % vrcholové xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxX02) xxxx 0,5 W / xx, prokázaná odběrem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx boltce s xxxxxxxx X02 xxx 7,3 xXx oproti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx alespoň x 0,7 xXx 2) Xx02 &xx; 7,3xXx

10.03.01.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx 87 - 96 % v xxxxxxx xxxxxxxxx průtoku 0,5 - 5 x / xxx; xxx. xxxxxxxx 43 xXX.

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxx

-

49,59 Xx / 1 xxx

xx

10.03.01.02

xxxxxxxxxxxxx kyslíku - xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx 87 - 96 %; - xxxxxxxx xx 9 kg; xxx. hlučnost 48 xXX xxxxxxx uvádět xxxxxx bolusů (x xx) jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimů (xxxxxx = dechová xxxxxxxxx krát 1 xxxxx)

XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xx 2 x / xxx při xxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx mobilní - 6xxxxxxxx xxxx xxxxx: xxxxxxxxxx chůze bez xxxxxxxx kyslíku z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 130 xxxxx xx xxxxxxx xx 130 xx 199 xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vzdálenosti x 25 x xxxx % a x 6. minutě xxxxx x xxxxxxxx xxxx být Xx02 xxxxxxx 85 %; x kombinaci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

-

123,97 Xx / 1 xxx

xx

10.03.01.03

xxxxxxxxxxxxx kyslíku - vysokoprůtokový

-

PNE; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 do 10 xxxxx

-

54,55 Xx / 1 den

ne

10.03.02

systémy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

10.03.02.01

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kyslíkem

NEO; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxx: 1) vzdálenost xxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxx - 200 xxxxx x xxxx 2) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xx 50 % x xxxx % x x 6. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx Sp02 xxxxxxx 85%; xxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx více xxx 2 xxxxx; xxxxxxxx málo mobilní xxxxxxxxxx xxxxxx kyslíku xxxx než 10 xxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedonošeného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (Sp02 < 92%), bez rizika xxxxxxxxxxx, přetrvávající xx 40. xxxxx postkoncepčního xxxx; pacient xxxxxxxx xx programu xxxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx testu

-

290,91 Xx / 1 xxx

xx

10.04

XX xxx xxxxx poruch xxxxxxx ve spánku

10.04.01

přístroje XXXX

10.04.01.01

xxxxxxxxx CPAP x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX

xxxxxxx rozsah 4 xx 20 xx H2O, xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX sledujícím xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 29±2 xX, kompenzace xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušenství

INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

AHI &xx; 15; xxxxxxx xxxxx do 8 xxxx; xxxxxxxx nález XXX xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX a xxxxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

30.435,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.01.02

xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx AHI x telemetrické připojení

tlakový xxxxxx 4 xx 20 cm H2O, xxxxxx poklesu xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX sledujícím xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx úniku tlaku; xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15; xxxxxxx xxxxx xx 8 mbar; xxxxxxxx xxxxx XXX při xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x compliance

1 ks / 7 xxx

30.435,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.02

xxxxxxxxx BPAP

10.04.02.01

přístroje BPAP X xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX

xxxxxxx xxxxxx 4 xx 25 xx X2X s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx účinnost xxxxx, xxxxxxxx do 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušenství

INT; KAR; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

AHI &xx; 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tam, xxx xxxx zapotřebí xxxxx xxxxxxxxxxxx léčbu XXXX

1 xx / 7 xxx

39.130,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.02.02

xxxxxxxxx XXXX XX sledující xxxxxxxx XXX

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, hlučnost xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx tlaku, xxxxxxxxx, xxxxxx základního xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; KAR; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 xxx x xxxxx obstruktivní xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tlaky xxxxxxxxxxxx léčbu XXXX x tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x hypoventilace při xxxxxxxxxx dostatečném xxxxxx xxxxx

1 xx / 7 xxx

51.304,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.02.03

xxxxxxxxx XXXX X xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx telemetrie

tlakový xxxxxx 4 xx 25 xx H2O x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dýchání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx účinnost xxxxx, hlučnost do29±2 xX, kompenzace xxxxx xxxxx, x možností xxxxxxxxx xxxxxxx dat, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxxxx tlaky xxxxxxxxxxxx xxxxx CPAP + xxxxxxxx xxxxx XXX xxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol XXX x xxxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

39.130,00 Xx / 1 ks

ano

10.04.02.04

přístroje XXXX XX sledující xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 xx 25 xx X2X s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, propojení se XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu xxx, xxxxxxxx do 29±2 xX, kompenzace xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; PSY; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 xxx x xxxxx obstruktivní xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX; tam, kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x hypoventilace při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1 ks / 7 let

51.304,00 Kč / 1 xx

xxx

10.04.03

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

10.04.03.01

xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx AHI

tlakový rozsah 4 xx 20 xx X2X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xx SW xxxxxxxxxx účinnost léčby, xxxxxxxx xx 29±2 xX, kompenzace úniku xxxxx, zvlhčovač, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušenství

INT; KAR; XXX; ORL; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

AHI > 15 a xxxxxxxxxxx xxxxx CPAP, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xx xxxxxx xx XXX xxxxxx

1 xx / 7 xxx

33.913,00 Kč / 1 xx

xxx

10.04.03.02

xxxxxxxxx ABPAP xxxxxxxxx zbytkový AHI

tlakový xxxxxx 4 xx 25 xx X2X x automatickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 27 db, xxxxxxxxxx xxxxx tlaku, xxxxxxxxx, xxxxxx základního xxxxxxxxxxxxx

XXX; KAR; NEU; XXX; PNE; PSY; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 x prokázaný xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX x BPAP

1 ks / 7 xxx

49.565,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.03

xxxxxxxxx ABPAP x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 xx 25 cm X2X x automatickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dechového xxxxxx, xxxxxxxxx se SW xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčby, xxxxxxxx do29±2 xX, xxxxxxxxxx úniku xxxxx, xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; neinvazivní domácí xxxxxxxxx xx těžký xxxxxxx xxxxxxxx apnoe xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

77.130,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.04

xxxxxxxxxxxxx servoventilátory x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 xx 25 xx X2X x automatickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzorce a xxxxxxxxxxxx nastavením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx účinnost xxxxx, xxxxxxxx xx 29±2 dB, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx základního xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; PNE; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx a komplexní xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 7 xxx

90.870,00 Xx / 1 ks

ano

10.04.03.05

přístroje XXXX x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX s xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 xx 20 cm X2X s automatickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX sledujícím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx29±2 xX, xxxxxxxxxx úniku xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15; intolerance xxxxx XXXX, SAS x xxxxxx xx polohu xx XXX xxxxxx

1 xx / 7 xxx

33.913,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.06

xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxx zbytkový XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 až 25 xx X2X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu, xxxxxxxxx se SW xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dat, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; PNE; PSY; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx efekt xxxxx XXXX a XXXX

1 xx / 7 xxx

49.565,00 Kč / 1 ks

ano

10.04.03.07

přístroje XXXXX s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx telemetrie

tlakový xxxxxx 4 xx 25 xx X2X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu, xxxxxxxxx xx XX sledujícím xxxxxxxx léčby x xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu xxx, xxxxxxxx xx 29±2 dB, kompenzace xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušenství

ANS; XXX; KAR; XXX; XXX; XXX; PSY; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx pacient x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, hypoventilační xxxxxxx; neinvazivní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx prokázané xxxxxxxx xxxxxxxx podpory

1 xx / 7 xxx

77.130,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.08

xxxxxxxxxxxxx servoventilátory s xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxx x xxxxxxxx telemetrie

tlakový xxxxxx 4 až 25 xx X2X x automatickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzorce x xxxxxxxxxxxx nastavením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx XX sledujícím účinnost xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx úniku xxxxx, xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx s nutností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx apnoe; xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

90.870,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.04

xxxxxxxxxxxxx x XXXX, XXXX, APAP, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.04.04.01

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx nezávadné materiály, xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx výdechovým xxxxxx (xxxxxxxxx odvětrání XX2)

XXX; XXX; KAR; NEU; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx apnoe: dobrá xxxxx průchodnost; xxxxx xxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 1.304,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.02

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; INT; XXX; NEU; ORL; XXX; PSY

pokud xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úhradové skupiny; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

90 %; maximálně 2.174,00 Kč / 1 xx

xx

10.04.04.03

xxxxx nosní xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx nezávadné xxxxxxxxx, bez latexu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (zajištění xxxxxxxxx XX2)

XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx nelze xxxxxx xxxxx x předchozích xxxxxxxxxx skupin; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: dobrá xxxxx průchodnost; xxxxx xxxxxxx tlaky

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 3.044,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.04

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ventilované xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx nezávadné xxxxxxxxx, xxx latexu, s xxxxxxxxxxxx výdechovým xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX2) x xxxxxxxxxxxx klapkou (xxxxxxxxx xxxxxxx vzduchu xxx xxxxxxxx přístroji)

ANS; XXX; KAR; NEU; XXX; PNE; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx

1 ks / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 1.739,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.05

xxxxx celoobličejové ventilované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx latexu, x xxxxxxxxxxxx výdechovým xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX2) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při vypnutém xxxxxxxxx)

XXX xx 18 xxx xxxxxx; ANS; XXX; KAR; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxx použít xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; syndrom xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx léčebné xxxxx, xxx nočním xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 3.478,00 Xx / 1 ks

ne

pokud xxxxx použít xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: dobrá xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx léčebné xxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxx

2 ks / 1 xxx

10.04.04.06

xxxxx celoobličejové xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx nezávadné xxxxxxxxx, xxx latexu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx odvětrání XX2) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxx vypnutém xxxxxxxxx)

XXX xx 18 xxx xxxxxx; INT; XXX; NEU; ORL; XXX; PSY

pokud xxxxx xxxxxx masku x xxxxxxxxx úhradové skupiny; xxxxxxx xxxxxxxx apnoe: xxxxx nosní xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx použití

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 3.913,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny; xxxxxxx xxxxxxxx apnoe: xxxxx xxxxx průchodnost; xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2 xx / 1 xxx

10.04.04.07

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ventilované - nosní xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, x integrovaným xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx CO2)

ANS; XXX; XXX; XXX; ORL; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 2.452,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.08

xxxxxx, délka xx 60 xx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiály

ANS; XXX; XXX; XXX; XXX; PNE; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx apnoe: xxxxx xxxxxxxxx léčby XXX

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 348,00 Xx / 1 ks

ne

10.04.04.09

hadice, xxxxx xxx 60 xx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; INT; XXX; XXX; ORL; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: dobrá xxxxxxxxx xxxxx XXX

1 xx / 1 xxx

90 %; maximálně 783,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.10

xxxxxxxxx hadice - x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 ks / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 1.391,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.11

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x regulovatelným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; PSY

syndrom xxxxxxxx xxxxx

1 ks / 4 xxxx

90 %; xxxxxxxxx 5.217,00 Kč / 1 xx

xx

10.04.04.12

xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx přístroje XXXX / XXXX

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PSY

syndrom xxxxxxxx xxxxx

2 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 304,00 Xx / 1 ks

ne

10.04.04.13

ZP xxx léčbu xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx - výměnná komora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x integrovaným xxxxxxxxxxx

XXX, INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.173,91 Xx / xx

xx

10.05

XX tracheostomické

10.05.01

tracheostomické kanyly + příslušenství

10.05.01.01

tracheostomické xxxxxx - jednorázové, x xxxxxxxx průměrem < 6 xx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2 ks / 1 měsíc

522,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.02

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx, x vnitřním xxxxxxxx &xx; 6 xx

-

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 měsíc

391,00 Xx / 1 ks

ne

10.05.01.03

tracheostomické xxxxxx - xxx xxxxxxxxx použití, x xxxxxxxx xxxxxxxx &xx; 6 mm

-

FON; XXX; XXX

xxxxxxxxx tracheostomie

6 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.04

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxx opakované xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx &xx; 6 xx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

6 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 ks

ne

10.05.01.05

laryngektomické kanyly - xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

6 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 ks

ne

10.05.01.06

tracheostomické xxxxxx - x xxxx, xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xx 14 let xxxxxx; xxxxxxxxx tracheostomie; xxxxxxxx xx xxxx průdušnice

3 xx / 2 xxxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

xx 15 xxx; xxxxxxxxx tracheostomie; xxxxxxxx se ústí xxxxxxxxxx

2 xx / 2 xxxx

10.05.01.07

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - pro xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx aspirují x xxxxxxxx přechodné xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx jídle

6 xx / 1 xxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.08

xxxxxxxxxxxxxxx kanyly - xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, x chlopní

-

FON; XXX; PNE

trvalí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.09

xxxxxxx adaptéry (xxxxxxx xxxxxxx) - xx standardním 15 xx xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxx kanylonosiči xx xxxxxxxxxxx hlasivkami

1 xx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.10

xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) xxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx 15 xx xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; PNE

provedené xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx dráždění xx kašli pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

30 xx / 1 xxxxxx

13,00 Kč / 1 xx

xx

10.05.01.11

xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx kanylonosiče

365 xxxxxx x 25 xxxxxxxxx xxxxx; sprchový xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx (kartáček, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx), xxxxxxxxxxxxxxx fix

FON; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; trvalí xxxxxxxxxxxx

1 sada / 1 rok

1.739,00 Kč / 1 xxxxxxxxx xxxx

xx

10.05.01.12

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - ochranné xxxxxx

xxxx xxx. 3 xx

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; trvalí xxxxxxxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxxxx xxxx krku xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu; xxxxxxxxxxxxx xxxx než 2 xxxxxx

3 xxxx / 2 roky

1.130,00 Xx / 1 kompletní xxxx

xx

10.05.01.13

xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, lepící

sada min. 30 xx

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nečistot, xxx danou lokalitu xxxxx xxxxxxxxx současně xx XX xx xxxxxxx 01.02

1 xxxx / 1 xxxxx

522,00 Xx / 1 xxxxxxxxx sada

ne

10.06

ZP pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

10.06.01

xxxxxxxxx + příslušenství

10.06.01.01

odsávačky

-

FON; XXX; PNE; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx toileta xxxxxxx dýchacích xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cestách x nebezpečím xxxxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

2.174,00 Kč / 1 ks

ne

10.06.01.02

odsávací xxxxx

-

XXX; XXX; PNE; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cestách s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

400 xx / 1 rok

2,40 Xx / 1 xx

xx

10.07

XX k xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

10.07.01

xxxxxxx protézy

10.07.01.01

příslušenství x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx 90 stomafiltrů, kazety xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxx.

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx hlasová xxxxxxx

2 xxxxxx / 6 xxxxxx

10.435,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

10.07.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx HME

samolepící xxxxxxx xxxxxxx (kroužek) x objímkou pro xxxxxx zvlhčovacího filtru XXX

XXX; XXX

xxxxxxx laryngektomie; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx protéza

nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 01.02

1 ks / 1 den

101,88 Xx / 1 xx

xx

10.07.02

xxxxxxxxxxxxxx + příslušenství

10.07.02.01

elektrolaryngy

včetně xxxxxxxxxxx xx 2 xxxx provozu

FON; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hltanu x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jícnovou xxx

1 xx / 10 xxx

12.609,00 Xx / 1 xx

xx

10.08

XX xxx xxxxxx umělou xxxxxx xxxxxxxxx

10.08.01

xxxxxx xxxxxx ventilace

10.08.01.01

přístrojové xxxxxxxx pro neinvazivní xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, ambuvak)

plicní xxxxxxxxxx s automatickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provoz xx xxxxxxx baterii min. 4 hod., včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hmotnosti 5 xx

XXX, XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neumožňují xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX ST xxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx objemovou xxxxxxxx

-

459,20 Xx / 1 xxx

xx

10.08.01.02

xxxxxxxxxxx vybavení pro xxxxxx ventilaci MPV (Xxxxxxxxxx ventilace) - 2 ventilátory, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxx ventilátor x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx MPV, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx. 4 xxx., xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 kg

ANS, INT; XXX; NEU; PNE; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 12 xxxxx denně xx xxxxxxxx přístrojem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory
b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 12 xxxxx xxxxx xx zachovanou xxxxxxxx xxxx x schopností xxxxxx xxxxxxxx XXX

-

641,79 Xx / 1 xxx

xx

10.08.01.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx umělou xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx)

xxxxxx ventilátor x automatickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přednastavení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx programů, x měřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx baterii xxx. 4 xxx, ventilace xxxxxx spektra xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prohlídek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

XXX, INT; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx realizovatelné x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, přes xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na ventilátoru xx pacient xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx běžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx

-

772,81 Xx / 1 xxx

xx

10.08.01.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx umělou plicní xxxxxxxxx (2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx oxymetr, xxxxxxxx, xxxxxxx)

xxxxxx ventilátor x xxxxxxxxxxxx nastavením xxxxxxxxxxxx dechového objemu, xxxxxxx přednastavení minimálně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provoz xx xxxxxxx baterii xxx. 4 xxx., xxxxxxxxx xxxxxx spektra xxxxxxxx xx hmotnosti 5 xx, včetně základního xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx

XXX, XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx XXX je xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pacienta xx výrazně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ošetřovatelské xxxx

-

940,50 Xx / 1 den

ne

10.09

mechanický insuflátor / xxxxxxxxxx

10.09.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx

10.09.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx respirační fyzioterapie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dýchacích xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stagnace xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx PCF &xx; 160 x / xxx, spinální xxxxxxx atrofie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, myopatie, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, transversální xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx onemocnění spojená x xxxxxxxx expektorace (xxxx. xxxxxxx metabolismu, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

-

86,78 Xx / 1 xxx

xx

11

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx písemného xxxxxxxx xx xxxxxx §39x odst. 5 xxxx. x), anebo xxx smlouvy o xxxxxxx rizik

dle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §39x xxxx. 5 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxx rizik

dle xxxxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu §39x odst. 5 xxxx. j), anebo xxx smlouvy o xxxxxxx rizik

50 % x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu §39x xxxx. 5 písm. x) 100 % x xxxxxxx uzavření xxxxxxx x sdílení xxxxx xx xxxxxx §39x xxxx. 5 xxxx. k)

ne

Tabulka x. 2

Xxxxxxxxxxxxx strom

Popis

Preskripční omezení

Indikační xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxx XXX

XX xx xxxxxxx

1

XX ortopedicko - xxxxxxxxxx - pro xxxxx x xxx - xx xxxxxxx

1.1

xxxxxx xxx xxxxx a xxx - xx xxxxxxx

1.1.1

xxxxxx xxx hlavu x xxx - xx 19 xxx - na xxxxxxx

xxxxxx (XXXX, XXX, XX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, anatomického xxxxxx, 3X skenu nebo xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; mechanická xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, fixace, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxx xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

99%

1.1.2

xxxxxx xxx xxxxx a xxx - dětské xx 18 xxx xxxxxx - na xxxxxxx

xxxxxx (CTLO, CTO, XX) xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3X xxxxx xxxx xxxxxxx metod, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx prostředky; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x asymetrického xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

100 %

1.1.3

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, anatomického xxxxxx, 3D xxxxx xxxx xxxxxxx metod, xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx deformity xxxxxx xxxxx; xxxx xx 1 roku xxxxxx

1 ks

95%

1.1.4

ortézy xxx xxxxx a xxx - x prefabrikátu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx individuální xxxxxx

xxxxxx (XXXX, XXX, XX) xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx měrných podkladů xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pomocí stanovené xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x daném xxxxxxxx těla; xx xxx xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

95%

1.1.5

xxxxxx xxx xxxxx x krk - xxxxxx xx 18 xxx včetně - x prefabrikátu xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXX, XXX, CO) xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podkladů nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo stavebnice xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky; mechanická xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx těla; xx xxx xxxxx postižení

2 xx / 1 xxx

100 %

2

ZP xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxx xxxx - xx zakázku

2.1

ortézy xxxxx - xx xxxxxxx

2.1.1

xxxxxx xxxxx - xx 19 xxx - xx xxxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXXX, TLSO, XXXX, XXX, XX) xxxxxxxx x vyrobená na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx otisku, 3X xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

1 ks / 1 xxx

99%

2.1.2

xxxxxx trupu - dětské xx 18 xxx xxxxxx - xx zakázku

ortéza (XXXXX, XXXXX, XXXX, XXXX, XXX, SO) xxxxxxxx x vyrobená xx základě měrných xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; možnost xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické prostředky; xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trupu; neuromuskulární xxxxxxxxx; oslabení xxxxxx xxxxx

2 xx / 1 rok

100 %

2.1.3

ortézy xxxxx - od 19 xxx - x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nutností xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, XXX, SO) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx technologie

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou xxx xxxxxxxxxx úhradového xxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx korekci

1 xx / 1 xxx

95 %; 3.478,00 Xx / 1 xx

2.1.4

xxxxxx xxxxx - dětské xx 18 xxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, XXX, XX) aplikovaná xx xxxxxxx individuálních xxxxxxx podkladů nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x prefabrikátu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; možnost xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

2 xx / 1 xxx

100 %

2.1.5

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - dětský xx 18 xxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx individuálních metod x prefabrikátu xxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx stabilizaci, fixaci xxxx xxxxxxx

1 xx / xxxx

100 %; xxxxxxxxx úhrada 3.478,00 Xx / 1 xx

2.1.6

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx 19 xxx

xxxxxxx ortéza xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

1 xx / xxxx

95 %; xxxxxxxxx xxxxxx 3.478,00 Xx / 1 xx

2.2

xxxxxx trupu - xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx - xxx xxx

2.2.1

xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx - xxx xxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, XXX) xxxxxxxx x xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3D xxxxx xxxx xxxxxxx metod xxx individuálního zdravotního xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxx těžkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx postižení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

100 %; xxxxxxxxx xxxxxx 21.739 Xx / 1 xx

2.3

xxxxxxx trupu - xx zakázku

2.3.1

bandáže xxxxx - od 19 xxx - xx xxxxxxx

xxxxxx (XXXX, LSO) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, dle individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx břišní

1 xx / 1 xxx

95%

2.3.2

xxxxxxx trupu - xxxxxx xx 18 xxx včetně - xx zakázku

bandáž (XXXX, XXX, XX) navržená x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; oslabení xxxxxx xxxxx

2 xx / 1 rok

100 %

3

ZP xxxxxxxxxxx - protetické - pro xxxxx xxxxxxxxx - na xxxxxxx

3.1

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx

3.1.1

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 let - xx xxxxxxx

xxxxxx (XX, XXX, SEWO, XXXXX, XX, XXXX, XX, WO, XXX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx; možnost xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. mobilizaci x aktivní xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx horní xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

99%

3.1.2

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx 18 let včetně - xx xxxxxxx

xxxxxx (XX, XXX, XXXX, XXXXX, EO, XXXX, XX, XX, XXX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, dle individuálního xxxxxxxxxxx stavu

CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x aktivní xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx horní končetiny

2 xx / 1 xxx

100 %

3.1.3

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice x nutností xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XX, SEO, XXXX, SEWHO, EO, XXXX, XX, XX, XXX) xxxxxxxxxx na xxxxxxx individuálních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické prostředky; xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v jednom xxxx xx více xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

95%

3.1.4

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XX, XXX, XXXX, XXXXX, EO, XXXX, XX, XX, XXX) xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx metod x prefabrikátu xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx sériově vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx limitaci, xxxx. xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx končetiny

2 ks / 1 xxx

100 %

3.2

xxxxxxx horních xxxxxxxx - xx xxxxxxx

3.2.1

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx HK vhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx měrných xxxxxxxx, anatomického otisku, 3X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

x xxxx xxxxxxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxx pahýlu; xxxxxxxx organismu xx xxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / xx xxxxxxxx

99%

3.2.2

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 let - xxxxxxx - xx zakázku

protézy XX xxxxxxxxxxxx aktivní xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx základě měrných xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; REH

pro uživatele, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx

1 xx / 2 roky

99%

3.2.3

protézy horních xxxxxxxx - xx 19 let - xxxxxxxx vlastní silou - na zakázku

protézy XX xxxxxxxxxx aktivní xxxxx xxxxxxxxxx např. xxxxxx tahů, navržené x vyrobené na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx, xx schopností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx nelze aplikovat xxxxxxx myoelektrickou

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

3.2.4

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx HK využívající xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě měrných xxxxxxxx, dle individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx končetiny; x vrozených defektů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 5 let x dětí xx 15 let 1 xx / 3 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

3.2.5

xxxxxxx xxxxxxx končetin - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx - na xxxxxxx

xxxxxxx XX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxxxx a vyrobené xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

CHI; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x vrozenou xxxx xxxxxxxx ztrátou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx končetiny

1 xx / 1 xxx

100 %

4

ZP xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxxxx - na zakázku

4.1

ortézy xxxxxxx končetin - xx xxxxxxx

4.1.1

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 let - xx zakázku

ortéza (HKAFO, XXXX, AFO, XX, XX, XX, XXX) xxxxxxxx a vyrobená xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

DIA; XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx segmentech xxxxx xxxxxxxxx (u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxxx kloubů); xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 rok

99%

4.1.2

ortézy xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx 18 xxx včetně - xx xxxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, AFO, XX, XX, XX, HKO) xxxxxxxx x vyrobená xx základě měrných xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

CHI; NEU; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

2 xx / 1 xxx

100 %

4.1.3

xxxxxx dolních xxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x nutností xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, XXX, XX, XX, XX, XXX) aplikovaná xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo stavebnice xxxxxx xxxxxxxxx technologie

CHI; XXX; ORP; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx podpory xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dolní končetiny (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svalovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx)

1 ks / 1 xxx

95%

4.1.4

xxxxxx dolních xxxxxxxx - dětské xx 18 xxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (HKAFO, KAFO, XXX, FO, HO, XX, HKO) xxxxxxxxxx xx základě individuálních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxx Brownovy xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx, XXXXX xxxxxx apod.)

CHI; XXX; ORP; ORT; XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx končetiny (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svalovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nestabilitě xxxxxx)

2 ks / xxxx

100 %

4.2

protézy xxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx

4.2.1

xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x osvojení xx xxxxxx x protézou, xxxxxxxx x vyrobené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

x době xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; adaptace xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / xx amputaci

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.2

protézy xxx xxxxxxxxxxxxx amputace a xxxx - xx 19 xxx, xxxxxx xxxxxxxx X. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx amputace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxx XXX X, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni X

1 ks / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.3

protézy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx - xx 19 xxx, stupeň xxxxxxxx XX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx STA XX, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě měrných xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

amputace xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx a níže; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

1 xx / 2 roky

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx

4.2.4

xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx - xx 19 let, stupeň xxxxxxxx XXX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxx STA XXX, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a níže; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni XXX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx

4.2.5

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx - xx 19 xxx, stupeň xxxxxxxx IV. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, vhodné xxx STA IV, xxxxxxxx a vyrobené xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxx; xxxxxxxx odpovídající stupni XX

1 ks / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.6

protézy xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx předepsání x době xxxxxxxxxxxxx

x xxxx stabilizace objemu xxxxxxx tkání xxxxxx; xxxxxxxx organismu na xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / po xxxxxxxx

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.7

xxxxxxx xxx exartikulaci v xxxxxxxx kloubu - xx 19 let - xxxxxx aktivity X - xx xxxxxxx

xxxxxxx DK xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, vhodné pro XXX X, navržené x xxxxxxxx na xxxxxxx měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx nebo deformita x xxxxxxxx kloubu; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni X

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.8

protézy xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - od 19 let - xxxxxx aktivity XX - xx zakázku

protézy XX xxx xxxxxxxxxxxx x kolenním xxxxxx, xxxxxx pro STA XX, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

ORP; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx deformita v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.9

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kolenním kloubu - od 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx III - xx zakázku

protézy DK xxx exartikulace x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX XXX, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx stavu

ORP; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx

4.2.10

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - xx 19 let - stupeň aktivity XX - na xxxxxxx

xxxxxxx XX pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, vhodné pro XXX IV, xxxxxxxx x vyrobené na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x kolenním xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni XX

1 xx / 2 roky

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.11

protézy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx formování xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x protézou, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; REH; po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1 xx / xx xxxxxxxx

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.12

protézy xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx aktivity X. - xx zakázku

protézy xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měrných xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx metod, xxxxxxxxx x dílů xxxxxxxx xxx STA I, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; REH; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx stehna; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni X

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks; doplatek 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.13

protézy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 let - xxxxxx xxxxxxxx XX. - xx zakázku

protézy xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx individuálních xxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx STA XX, xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx odpovídající xxxxxx XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.14

xxxxxxx dolních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - od 19 xxx - xxxxxx aktivity XXX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx vhodných xxx STA III, xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti stehna; xxxxxxxx odpovídající stupni XXX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.15

xxxxxxx dolních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx XX. - na xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx individuálních xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx metod, materiálů x xxxx xxxxxxxx xxx STA XX, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx deformita x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx odpovídající xxxxxx XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.16

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx zakázku

protézy DK xxx exartikulaci v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x vyrobené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXX; ORP; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzniklou xxxxxxx

1 xx / xx xxxxxxxx

99 % xxx doplatku maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.17

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx X. - xx xxxxxxx

xxxxxxx DK xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx STA I, xxxxxxxx a vyrobené xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx I

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx

4.2.18

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx - xx 19 let - xxxxxx aktivity XX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX pro exartikulaci x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX XX, navržené x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

ORP; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx pánve; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.19

xxxxxxx dolních končetin xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx XXX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx x kyčelním xxxxxx, vhodné xxx XXX III, navržené x xxxxxxxx na xxxxxxx měrných xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX

1 xx / 2 roky

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.20

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx exartikulaci x xxxxxxxx xxxxxx - od 19 xxx - stupeň xxxxxxxx XX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx DK xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX XX, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

exartikulace nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; aktivita xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.21

protézy xxxxxxx končetin - xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx aktivity XXX. x IV. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; chodidla xxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měrných podkladů x využitím xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx pro XXX XXX x XX, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; REH; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (aktivita xxxxxxxxxxxx stupni XXX xx IV) 2. xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx s dosaženým xxxxxxx xxxxxxxx III x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stupně xxxxxxxx XX a xxxxxxx xxxxxxx alespoň jedné x následujících xxxxxxxx: x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx neurologické xxxxxxxxxxxx xxxxx a využití xxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x) motorické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znemožňující xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x) motorické postižení xxxxxxxxxxxxxxx dolní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX

1 ks / 6 xxx

99% při xxxxxxxx xxxxxxxxx 4150,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 4.150,00 Xx / 1 xx

4.2.22

xxxxxxx dolních xxxxxxxx - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx - xx zakázku

protézy XX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; REH; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x vrozenou xxxx xxxxxxxx ztrátou xxxx deformitou dolní xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

100 %

5

xxxxxxxxxxx xxxx - na xxxxxxx

5.1

xxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

5.1.1

xxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xx zakázku

obuv vyžadující xxxxx xxxxx obuvnického xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx (kladívkové xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx končetiny xx 2 xx); xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy

2 xxxx / 1 xxx xx 18 let xxxxxx

50%

5.1.2

2 xxxx / 3 roky xx 19 let

5.1.3

obuv xxxxxxxxxxx - středně xxxxxxx - xx zakázku

obuv xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx korekcí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; CHI; ORP; XXX; REH; REV; X16; POP

středně xxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxx x více xxxxxxxxx xxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nad 45°, ztuhlý xxxxxxxxxxx xxxxx, fixovaná podélně xxxxxx xxxx); dále xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx u xxxxxxxxx porušené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxx různé xxxxxxxxx; xxx realizovaném vyrovnání xxxxxxxx dolní xxxxxxxxx xx 2 xx 4 cm; syndrom xxxxxxxxxx nohy; Charcotovy xxxxxxxxxxxxxxx

2 páry / 1 xxx xx 18 xxx xxxxxx

90%

5.1.4

2 xxxx / 3 xxxx xx 19 xxx

5.1.5

xxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx složitá - xx xxxxxxx

xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ortopedické

DIA; CHI; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, revmatické xxxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxxxxxx x xxxxxxx deformity xxxx těžkého charakteru; x xxxxxxxx všech xxxxx xx hlavičky xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx končetiny od 4 do 6 xx); xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx do 18 xxx xxxxxx

90%

5.1.6

2 xxxx / 3 xxxx xx 19 xxx

5.2

xxxx xxxxxxxxxxx - přímá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx zakázku

5.2.1

obuv xxxxxxxxxxx - přímá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxx nahrazující xxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxx, pro kterou xx nezbytná xxxxxxx xxxxxx ortop. kopyta xxxxx xxxxxx xxxx;xx xxxxxxxxxxxx výztuh, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ortézy xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx vnitřní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx obuv xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxx x xxxx při xxxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 6 xx

XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nohy x xxxxxxxxxxx x xxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dolní končetiny xxx 6 cm; xxxxxxxxxx poměry vyžadující xxxxxx ortopedického xxxxxx xxxxx xxxxxx; syndrom xxxxxxxxxx xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

99%

5.3

xxxxxx xxxxxxxxxxx - na zakázku

5.3.1

vložky xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx - xx zakázku

vložky xxx xxxxxxxxx měrných xxxxxxxx xx. x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, jazýčkové, x xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORP; XXX; XXX; TRA; XXX

xxx složité xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx diabetické xxxx

2 páry / 1 xxx

80%

5.3.2

xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx xx 18 let xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxx xxx sejmutých měrných xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dětské xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deformity xxxx

2 páry / 1 xxx

348,00 Kč / 1 xxx

6

XX xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

6.1

xxxxxxx - xx xxxxxxx

6.1.1

xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx zakázku

epitézy XX x XX, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxx individuálního postižení

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx dolní xxxxxxxxx, parciální xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1 xx / 2 xxx

95%

6.1.2

xxxxxxx obličejové - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx, vyrobené xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxx metod, materiálů x xxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; POP; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nos, xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx, xxxxxxx část xxxxx x tvář

1 ks / 1 rok

99%

7

ZP xxx kompresní terapii - na zakázku

7.1

kompresivní xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

7.1.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

435,00 Xx / 1 pár

7.1.2

kompresivní xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xxxx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 pár

7.1.3

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 mmHg x xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

957,00 Xx / 1 xxx

7.1.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. x 20 % xxxxxx - II. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: lymfedém; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

1.739,00 Kč / 1 xxx

7.1.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. x 20 % xxxxxx - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

pokud xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; kožní xxxxxxxxxx chronické xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

2.087,00 Xx / 1 xxx

7.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx, atypické xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

7.2.1

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx - polostehenní, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 páry / 1 rok

870,00 Xx / 1 xxx

7.2.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxxx pletení

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xxxx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xxx

7.2.3

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

1.043,00 Xx / 1 xxx

7.2.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx min. s 20 % bavlny - XX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: lymfedém; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx insuficience

2 xxxx / 1 rok

1.739,00 Xx / 1 xxx

7.2.5

xxxxxxxxxxx elastické punčochy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx min. s 20 % xxxxxx - III. kompresní xxxxx - technologie xxxxxxxxx pletení

III. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx: lymfedém; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx komplikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

2.435,00 Xx / 1 xxx

7.3

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

7.3.1

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. xxxxxxxxx třída - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xxxx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xxx

7.3.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní, atypické xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 páry / 1 xxx

957,00 Xx / 1 xxx

7.3.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 mmHg x více

DER; CHI; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

pokud xxxxx použít sériově xxxxxxxx zdravotnické prostředky

2 xxxx / 1 xxx

1.130,00 Xx / 1 xxx

7.3.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. x 20 % xxxxxx - XX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xxx / 1 xxx

1.739,00 Xx / 1 xxx

7.3.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, atypické xxxxxxx, xxxxxxxx min. x 20 % xxxxxx - XXX. kompresní xxxxx - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx: lymfedém; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx chronické xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xxx / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xxx

7.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

7.4.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxx x pase, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

453,00 Xx / 1 xx

7.4.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 končetina

870,00 Xx / 1 xx

7.4.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx s úchytem x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x více

DER; XXX; XXX; ANG; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

957,00 Kč / 1 ks

7.4.4

kompresivní xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, materiál min. x 20 % xxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žilní insuficience

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 ks

7.4.5

kompresivní elastické xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, atypické xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. x 20 % bavlny - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

7.5

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxxxx xxxxxxx - atypické xxxxxxx - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

7.5.1

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie kruhového xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; GER; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 rok

870,00 Xx / 1 xx

7.5.2

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; INT; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

1.043,00 Xx / 1 xx

7.5.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochové kalhoty - xxxxxxxx xxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

IV. kompresní xxxxx 49 mmHg x více

DER; XXX; XXX; ANG; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

1.130,00 Kč / 1 xx

7.5.4

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx rozměry, xxxxxxxx xxx. s 20 % xxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; ANG; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

2.174,00 Kč / 1 ks

7.5.5

kompresivní xxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx min. x 20 % bavlny - III. kompresní xxxxx - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx,

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx chronické xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

3.304,00 Xx / 1 xx

7.6

xxxxxxxxxxx xxxxx návleky - xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

7.6.1

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 ks

7.6.2

kompresivní xxxxx xxxxxxx s rukavicí xxx xxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; CHI; INT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 ks

7.6.3

kompresivní pažní xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx atypické xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx vyrobené zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

435,00 Xx / 1 ks

7.6.4

kompresivní xxxxx návleky x xxxxxxxx xxx prstů - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - atypické xxxxxxx - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

870,00 Kč / 1 ks

7.7

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

7.7.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.522,00 Xx / 1 xx

7.7.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx plochého pletení

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 končetina

1.652,00 Xx / 1 xx

7.7.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, atypické xxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

IV. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

X16; XXX; po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.652,00 Xx / 1 xx

7.8

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.8.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. xxxxxxxxx třída - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.870,00 Xx / 1 ks

7.8.2

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - polostehenní, xxxxxxxx rozměry - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Xx / 1 xx

7.8.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 49 mmHg a xxxx

X16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Kč / 1 xx

7.9

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.9.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx pletení

II. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Xx / 1 xx

7.9.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, atypické xxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; ANG; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

2.348,00 Xx / 1 ks

7.9.3

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, atypické xxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

IV. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

X16; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

2.348,00 Kč / 1 xx

7.10

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx s xxxxxxx x pase, xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.10.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.957,00 Xx / 1 xx

7.10.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx v pase, xxxxxxxx rozměry - XXX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.043,00 Xx / 1 xx

7.10.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stehenní x xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 xxXx x xxxx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.130,00 Kč / 1 xx

7.11

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

7.11.1

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx

5.565,00 Xx / 1 xx

7.11.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dámské - xxxxxxxx rozměry - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

5.652,00 Xx / 1 xx

7.11.3

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxxxx kalhoty dámské - xxxxxxxx rozměry - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 xxXx x xxxx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx

5.913,00 Xx / 1 xx

7.11.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

7.11.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochové xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx rozměry - XXX. kompresní třída - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

5.913,00 Kč / 1 ks

7.11.6

kompresivní elastické xxxxxxxxxx kalhoty pánské - atypické xxxxxxx - IV. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

IV. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

6.087,00 Kč / 1 ks

7.12

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx - xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.12.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx chodidlo s xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

J16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.522,00 Xx / 1 xx

7.12.2

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxx xx chodidlo s xxxxx - atypické xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

J16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.522,00 Xx / 1 xx

7.13

xxxxxxxxxxx rukavice - xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx plochého pletení

7.13.1

kompresivní xxxxxxxx - bez xxxxx, xxxxxxxx rozměry - II. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

783,00 Xx / 1 xx

7.13.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - s xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

2.435,00 Xx / 1 ks

7.13.3

kompresivní xxxxxxxx - bez xxxxx, xxxxxxxx rozměry - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

III. kompresní xxxxx 34 - 46 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

870,00 Xx / 1 ks

7.13.4

kompresivní xxxxxxxx - s xxxxx, xxxxxxxx rozměry - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.261,00 Xx / 1 ks

7.13.5

kompresivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

2.565,00 Xx / 1 xx

7.14

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - atypické rozměry - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

7.14.1

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

7.14.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx, atypické rozměry - XX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; ANG; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 končetina

2.435,00 Xx / 1 xx

7.14.3

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x rukavicí s xxxxx, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx pletení

II. kompresní xxxxx 23 - 32 mmHg

J16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

4.174,00 Xx / 1 ks

7.14.4

kompresivní xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít sériově xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.913,00 Kč / 1 xx

7.14.5

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.957,00 Kč / 1 ks

7.14.6

kompresivní pažní xxxxxxx - s xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxxx rozměry - XXX. xxxxxxxxxxx třída - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

4.435,00 Xx / 1 xx

7.14.7

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxxx úchytem x podprsence, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

2 ks / 1 xxx / 1 končetina

4.130,00 Xx / 1 xx

7.15

xxxxxxxxxxx xxxxxx návleky - xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

7.15.1

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx

3.739,00 Kč / 1 ks

7.15.2

kompresivní xxxxxx návleky - xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

4.783,00 Xx / 1 xx

7.15.3

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxx ramen x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

pokud xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

7.15.4

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxxxxx rozměry - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

II. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

6.522,00 Kč / 1 xx

7.15.5

xxxxxxxxxxx xxxx - atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

J16; XXX; po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

6.522,00 Xx / 1 xx

7.16

xxxxxxx na xxxxxxxxxx - na xxxxxxx

7.16.1

xxxxxxxxx xxxxxxx na popáleniny - na xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxx popálené xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měrných xxxxxxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX; DER; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

pokud nelze xxxxxx návleky xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxx XX. a XXX. stupně

6 xxxx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

99%

7.17

XX pro xxxxxxxxx terapii - xx zakázku - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

7.17.1

xxxxxxx x punčochy - xx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx kalkulace použitého xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

X16;xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 končetina

99%

7.18

ZP pro xxxxxxxxx xxxxxxx - xx zakázku - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

7.18.1

návleky x xxxxxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použitého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

X16;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

99%

8

ZP xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx

8.1

xxxxxxx xxxxxxx - na zakázku

8.1.1

masážní xxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

X16; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 2 xxxx

99%

9

xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xx zakázku

9.1

tvarovky ušní x xxxxxxxxx - xx zakázku

9.1.1

skořepiny ke xxxxxxxxxx xx sluchátkem xx zvukovodu - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx vyrobená xxxxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvukovodu

FON

do 18 xxx xxxxxx

2 xx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xx

9.1.2

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či šálka xx základě individuálně xxxxxxxxxxx xxxxxx zvukovodu

FON; XXX

xx 19 xxx

2 xx / 5 xxx

435,00 Xx / 1 xx

9.1.3

xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx zakázku

individuálně xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xx 18 xxx xxxxxx

2 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

9.1.4

xxxxxxxx ušní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx zakázku

individuálně xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; ORL

od 19 xxx

2 xx / 5 let

304,00 Kč / 1 xx

9.1.5

xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx do středouší) - xx zakázku

měkká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx

XXX; ORL

do 18 xxx včetně; stavy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx / 1 xxxx

217,00 Kč / 1 xx

10

XX xxx xxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxx

10.1

xxxxx - xx xxxxxxx

10.1.1

xxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx skla xxxxx x xxxxxx x xx. ose xx +- 6 xxx, cyl 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 5 let xxxxxx

1 ks / 4 měsíce

609,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 let xxxxxx

1 ks / 12 xxxxxx

609,00 Xx / 1 xx

15 xx 17 xxx xxxxxx

1 xx / 36 měsíců

348,00 Kč / 1 ks

10.1.2

brýle - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx dioptrické

obruba, xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx v hl. xxx xxx +- 6 xxx xx +-

10 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

1 xx / 4 xxxxxx

783,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx včetně 15 xx 17 let xxxxxx

1 xx / 12 měsíců 1 xx / 36 xxxxxx

783,00 Xx / 1 ks 522,00 Xx / 1 xx

10.1.3

xxxxx - xx xxxxxxx - obruba + čočky dioptrické

obruba, xxxxxxx xxxx sféra x xxxxxx v xx. ose nad+- 10 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx včetně

1 ks / 4 měsíce

1.130,00 Xx / 1 xx

6 až 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.130,00 Xx / 1 xx

xx 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

870,00 Kč / 1 ks

10.1.4

brýle - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xx +- 6 xxx, cyl xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

1 xx / 4 xxxxxx

696,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

696,00 Xx / 1 ks

15 xx 17 xxx xxxxxx

1 xx / 36 měsíců

435,00 Xx / 1 xx

10.1.5

xxxxx - na xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx x xx. xxx nad +- 6 xxx xx +- 10 dpt, xxx nad +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

1 xx / 4 měsíce

870,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 měsíců

870,00 Xx / 1 xx

15 xx 17 xxx xxxxxx

1 ks / 36 xxxxxx

609,00 Xx / 1 xx

10.1.6

xxxxx - na xxxxxxx - xxxxxx + čočky xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx skla xxxxx x xxxxxx x xx. xxx nad+- 10 xxx, cyl xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

1 xx / 4 xxxxxx

1.478,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.478,00 Xx / 1 ks

od 15 let xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

1.217,00 Xx / 1 ks

10.1.7

brýle - xx zakázku - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx skla xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xx+- 10 dpt, xxx 0 až +- 2 dpt

OPH

do 5 xxx xxxxxx

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

1 xx / 4 měsíce

1.217,00 Xx / 1 ks

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 ks / 12 xxxxxx

1.217,00 Xx / 1 ks

od 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

957,00 Xx / 1 xx

10.1.8

xxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx, brýlová xxxx xxxxx x součtu x hl. xxx xxx+- 10 xxx, xxx 0 až +- 2 xxx

XXX

xx 5 let včetně

diplopie; xxxxxxxxxx

1 ks / 4 xxxxxx

1.565,00 Kč / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

1.304,00 Xx / 1 ks

10.1.9

brýle - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx skla xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xx+- 10 xxx, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx včetně

diplopie; xxxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxxxx

1.478,00 Kč / 1 ks

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.478,00 Kč / 1 xx

xx 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

1.217,00 Xx / 1 xx

10.1.10

xxxxx - na xxxxxxx - obruba + xxxxx prismatické

obruba, xxxxxxx xxxx sféra x xxxxxx x xx. ose xxx+- 10 xxx, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

1 xx / 4 měsíce

1.826,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 ks / 12 xxxxxx

1.826,00 Xx / 1 xx

xx 15 let xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

1.565,00 Xx / 1 xx

10.1.11

xxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx bifokální

obruba, brýlová xxxx xxxxxxxxx

XXX

xx 5 xxx včetně

afakie; strabismus; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx hybnosti xxxxxxxx následkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiné xxxxxx, upřesnění čerpáno x vyjádření XXXxx. 200 Xx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx (International Xxxxxxxxxxxxxx of Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx and Health))

1 xx / 4 xxxxxx

1.304,00 Kč / 1 ks

6 xx 14 xxx včetně

1 xx / 12 xxxxxx

1.304,00 Xx / 1 xx

15 xx 17 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

1.043,00 Xx / 1 xx

10.1.12

xxxxx - xx zakázku - xxxxxx + čočky xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx + xxxxxxx

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 14 let xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx možnou korekcí xxx 0,5 xx xxxxxx oku

1 xx / 6 xxxxxx

2.000,00 Xx / 1 xx

15 až 17 xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x optimální xxxxxx xxxxxxx pod 0,5 xx lepším xxx

1 xx / 6 xxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx 18 xxx a pokles xxxxxxx ostrosti xx xxxxxx včetně s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 0,5 na xxxxxx xxx

1 ks / 36 xxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

10.2

xxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxxxx

10.2.1

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx okluzní

-

OPH

do 5 xxx xxxxxx

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx / 12 xxxxxx

852,00 Xx / 1 xx

10.2.2

xxxxx xxxxxxxxx měkká

-

OPH

nad +- 10 dpt; xxxxxxxxxxxxx 3 xxx x xxxx

1 ks / 1 xxx / 6 měsíců

870,00 Xx / 1 xx

10.2.3

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX)

-

XXX

xxxxxxxxxxx; rohovkové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x.; xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx / 24 xxxxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

10.2.4

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX)

-

XXX

xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesnášenlivostí xxxxxxx x. x.; xxxx xx keratoplastice

1 xx / 1 xxx / 24 xxxxxx

4.783,00 Xx / 1 xx

10.3

xxxxxxxxxx xxxxx

10.3.1

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xx +- 6 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 17 xxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.1

174,00 Xx / 1 xx

10.3.2

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx v xxxxxx x xx. ose xxx +- 6 xxx xx +- 10 dpt, xxx 0 až +- 2 dpt

OPH

do 17 xxx xxxxxx

x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.2

261,00 Xx / 1 ks

10.3.3

samostatné xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xxx +- 10 xxx, xxx 0 xx +- 2 dpt

OPH

-

v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.3

435,00 Kč / 1 xx

10.3.4

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xx +- 6 xxx, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

xx 17 xxx xxxxxx

x xxxxx frekvenčního xxxxxxx xxxxx 10.1.4

217,00 Xx / 1 ks

10.3.5

samostatné xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xxx +- 6 xxx xx +- 10 dpt, cyl xxx +- 2 xxx

XXX

xx 17 xxx xxxxxx

x rámci frekvenčního xxxxxxx xxxxx 10.1.5

304,00 Xx / 1 xx

10.3.6

xxxxxxxxxx čočky - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xxx +- 10 xxx, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

-

x xxxxx frekvenčního xxxxxxx xxxxx 10.1.6

609,00 Xx / 1 xx

10.3.7

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx prismatické

sféra x xxxxxx v xx. xxx xx +- 10 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxx 10.1.7

478,00 Xx / 1 xx

10.3.8

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x hl. ose xxx +- 10 xxx, cyl 0 xx +- 2 xxx

XXX

xxxxxxxx; strabismus

v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.8

652,00 Kč / 1 xx

10.3.9

xxxxxxxxxx xxxxx - čočky xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. ose xx +- 10 dpt, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

xxxxxxxx; strabismus

v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.9

609,00 Kč / 1 xx

10.3.10

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx v xxxxxx x xx. xxx xxx +- 10 xxx, cyl xxx +- 2 dpt

OPH

diplopie; xxxxxxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řádku 10.1.10

783,00 Xx / 1 xx

10.3.11

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxx; strabismus; xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxx (poruchy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo sekundární x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření XXX x x. 2001 x Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postižení a xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx))

x xxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxx 10.1.11

522,00 Kč / 1 xx

10.4

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

10.4.1

xxxxxxxxxxxx přizpůsobení xxxxx - xxxxxxxxx vrstva

-

OPH

do 5 xxx xxxxxx

xxxxxx; xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx světloplachostí

1 xxx / 4 xxxxxx

130,00 Kč / 1 xx

6 až 14 xxx xxxxxx

1 xxx / 12 xxxxxx

130,00 Xx / 1 xx

15 xx 17 xxx včetně

1 xxx / 36 xxxxxx

130,00 Xx / 1 xx

10.4.2

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - fólie xxxxxxxxxxx

-

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

1 ks / 1 oko / 4 xxxxxx / 1 oko

452,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx včetně

1 xx / 1 xxx / 12 xxxxxx / 1 xxx

452,00 Xx / 1 xx

xx 15 xxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx / 36 xxxxxx / 1 xxx

452,00 Kč / 1 ks

11

ZP xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxxxx

11.1

xxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx

11.1.1

xxxx xxxxxxx - xxxxxxxx - xx zakázku

-

OPH

-

2 xx / 1 rok

696,00 Xx / 1 xx

11.1.2

xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

-

XXX

-

1 xx / 1 xxx

1.739,00 Kč / 1 xx

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxx XXX

1

xxxxxx a xxxxxx XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx zakázku

1.1

úpravy x xxxxxx xxxxx - xx xxxxxxx

1.1.1

xxxxxx ortéz - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx zhotoveného zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx frekvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku

DIA; XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x x xxxxxxxxxx zdůvodněných xxxxxxxxx

-

100 %

1.1.2

opravy ortéz - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavur

DIA; CHI; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

výhradně x xxxxxxx poškození xxxxxxxxx běžným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

-

75%

1.2

xxxxxx x xxxxxx xxxxxx - na xxxxxxx

1.2.1

xxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx okolnostem vyvolanými xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, výměna xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx frekvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx zdůvodněných případech

maximálně 2x za xxx

100 %

1.2.2

xxxxxx xxxxxx - xx zakázku

uvedení xxxxxxx xx bezpečného funkčního xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nikoliv x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx 2x za rok

75%

1.2.3

opravy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx zakázku

uvedení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx funkčního xxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxx poškození vzniklého xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx poškození xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx 2x xx rok

99%

2

úpravy x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx - na xxxxxxx

2.1

xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx - xx zakázku

2.1.1

úpravy xxxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx součástí, xxxxx xxxx životností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx 2x xx xxx

100 %

2.1.2

opravy xxxxxxxxxxxx xxxxx ortopedické xxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx ortopedické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nikoliv x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

-

75%

3

xxxxxx x opravy XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

3.1

xxxxxx x xxxxxx vozíků

3.1.1

opravy xxxxxx - mechanických

-

po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
90 %, maximální xxxxxx 8.696,00 Xx / 5 let xxx xxxxxxxxxx necirkulovaného xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1.2

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx

-

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
90 %, xxxxxxxxx xxxxxx 12.174,00 Xx / 7 xxx při xxxxxxxxxx necirkulovaného xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx

3.1.3

xxxxxx xxxxxx - mechanických

-

po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

99%

3.1.4

xxxxxx xxxxxx - elektrických

-

po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

99%

3.2

úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.2.1

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

99%

3.3

xxxxxx xxxxxxxx zvedáků

3.3.1

oprava xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zvedáku;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.4

xxxxxx a xxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxx

3.4.1

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx pouze x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

3.4.2

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx

-

xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

99%

3.5

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.5.1

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - pro sezení

úhrada xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.5.2

xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
95 % při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

3.6

opravy xxxxxxxxxx xxxxxxx

3.6.1

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - mechanických

úhrada xxxxx x zvedáků xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx cirkulovatelného xxxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.6.2

xxxxxx xxxxxxxxxx zvedáků - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx pouze u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny

po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4

xxxxxx XX xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

4.1

xxxxxx XX xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

4.1.1

xxxxxx XX xxx xxxxx xxxxxx dýchání xx xxxxxx

xxxxxx xxxxx u XX xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx 18 xxx xxxxxx; XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; PNE; PSY; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90%

xx 19 let; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5

xxxxxx přístrojů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.1

xxxxxx xxxxxxxxx xxx sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.1.1

xxxxxx přístrojů xxx xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx x XX xx vlastnictví xxxxxxxxx pojišťovny

J16; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

-

90%

6

xxxxxx ZP xxxxxxxxxxxxx

6.1

xxxxxx epitéz - xx zakázku

6.1.1

opravy epitéz xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx obličejové epitézy xx xxxxxxxxxx funkčního xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx poškození xxxxx xxxxxxxx používání

2 xx / 1 xxx

75%

7

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx osobní potřeby xxxxxxxxxx

7.1

xxxxxxxxxxxx terapeutické xxxxxx xxxxx

7.1.1

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené obuvi

ortopedické xxxxxx x přestavby xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zabudování vnitřních xxxxxxxxx x xxxxx)

XXX; XXX; XXX, xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx není xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obuvi na xxxxxxx

1 xxx / 6 měsíců

80%

8

opravy x xxxxxx ZP xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

8.1

xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx pump

8.1.1

výměna xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

-

1.113,00 Kč / 1 xxx

9

xxxxxx a xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx enterální xxxxxx

9.1

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

9.1.1

xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx

xxxx 2 baterií x xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 sada / 2 xxxx

522,00 Kč / 1 xxxx

1. Xx-xx x oddílu X stanovena xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxxxxxxx, rozumí se xxx procentní výše xxxxxx xxxx spoluúčasti xx skutečně xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Je-li x xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx x. 4 k zákonu x. 48/1997 Sb.

STOMATOLOGICKÉ XXXXXXX HRAZENÉ XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX X PODMÍNKY XXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx odborností xxxxxxx xxxxxx pro preskripční xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx Xxxxxx

X

xxxx úhrada xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxx uvedenou u xxxxxxx X xx xxxxxxxxxx

X

xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxx xx xxxxxxxx podmínek xx schválení xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x

xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx chybějících zubů x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

x

xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx zubů x xxxxx čelisti xxxx zuby xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx řezáků x xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx schůdkem xxxxx x xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x ageneze xxxxxxx xxxxxxx, nedostatek xxxxx xxx stálý xxxxxx, 5 milimetrů x xxxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxx x traumatizací xxxxxxx

xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čelisti

nonokluze xxxxxxx dvou xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx segmentu

c

ostatní anomálie xxxx x xxxxx

Xxx xxxxxxxx do kategorie xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx provede xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx ortodontické xxxxx.

Xxxxxxx x. 4

xxxxxxx

xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx omezení

Množstevní xxxxx

Xxxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxx

1.1.

xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx skusovými xxxxxxxxx -

XXX

xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx hrazeného xx xxxxxxxxxxx pojištění

-

I

2

Inleje

2.1.

inlej xxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx úhrada xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

xxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx xxx použití xx xxxxxx xxxx

xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X

xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxx xxxxxxx na xxxxxx zubu

C: 300 Xx

3

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx i xxxxxxxx)

3.1.

xxxxxxx xxxxxxxx celokovová xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxx dentální xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxx jen xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx

xx zubu xx stejné xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X

3.2.

xxxxxxx plášťová xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX

-

xx xxxx xx xxxxxx lokalizaci 1 x / 8 xxx

X: 1200 Xx

3.3.

xxxxxxx xxxxxxxxx plášťová x kompozitního xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx preparací

STO

hrazeno xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx řezáku xxxx stálém xxxxxxx

xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 4 xxxx

X

3.4.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx zahrnuje xxxx použité xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zlata

STO

plně xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx u pacientů xx xxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xxxxxxx na stálém xxxx

xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X

-

xxxxxxxx hrazeno xxx x pojištěnců xx 18 xxx při xxxxxxx na stálém xxxx

xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 300 Xx

3.5.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx

-

XXX

xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 18 xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx imperfecta

na xxxx xx stejné lokalizaci 1 x / 8 let

Z

částečně xxxxxxx xxx x pojištěnců xx 18 let xxx použití na xxxxxx zubu

na zubu xx stejné xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 300 Xx

3.6.

xxxxxxx xxxxxxxxx ostatní

-

STO

hrazeno xxx u pojištěnců xx 18 let xxx použití na xxxxxx xxxx

xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 let

C: 300 Xx

3.7.

xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 18 let xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx

xx zubu xx xxxxxx lokalizaci 1 x do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxxxxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxx použití xx xxxxxx zubu

C: 200 Xx

4

Xxxxxxxxx

4.1.

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX

-

xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 200 Xx

4.2.

xxxx xxxxxx estetický fazetovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

xxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 18 xxx

xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X

-

xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx

xx zubu xx stejné xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 200 Xx

4.3.

xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx

xx stejné xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 200 Xx

4.4.

xxxx xxxxxx provizorní

-

STO

-

ve xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x do xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobku

C: 100 Xx

5

Xxxxxxxxx náhrady

5.1.

adhezivní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kovu

-

STO

hrazeno xxx x xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 18 xxx

1 x / 5 xxx

X: 1500 Xx

6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6.1.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tělem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x retenčními prvky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žvýkacího xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x ústech. Úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx výztuže, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx lžíci, je-li xxxxx, x cenu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dentální xxxxxxx xxxxx.

XXX

-

1 x / 4 xxxx

X

6.2.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žvýkacího xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx než x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx 18 let

1 x / 4 xxxx

X: 2500 Xx

6.3.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náhrada

částečná dětská xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx.

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 18 xxx

-

X

7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady

7.1.

celková snímatelná xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx snímatelná xxxxxxx x xxxx x jednobarevné metylmetakrylátové xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zuby

STO

-

1 x / 4 xxxx

X

7.2.

xxxxxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za použití xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx

1 x / 4 xxxx

X: 4500 Xx

8

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

8.1.

xxxxx deska

-

STO

-

-

I

8.2.

pooperační xxxxxxx

-

XXX

-

-

X

8.3.

xxxxxxxxx

-

XXX

-

-

X

8.4.

xxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxx jsou jen xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxxxx xxxxx

-

X

xxxxxxx xxx xxx onemocnění temporomandibulárního xxxxxx

1 x / 2 roky

C: 1000 Xx

9

Xxxxxxxx xxxxxxx

9.1

xxxxxxxx slitiny xxxxx

xxxxxxx ztráta z xxxxx xxxx xxxxxxx xx 8%

STO

hrazeno xxxxx x xxxxxxx prokázané xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kovy

-

Z

10

Opravy, xxxxxx x rebaze xxxxxx

10.1.

xxxxxx xxxxxxx xxxx zlomené xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx náhrad xxxx nebo částečně xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx do xxx dosažení 18 xxx 1 x / 6 xxxxxx

X: 200 Xx

x pojištěnců xx 18 xxx 1 x / 2 roky, xx xxxxx xxx 2 xxxx xx zhotovení xxxxxxx

10.2.

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x pojištěnců do xxx xxxxxxxx 18 xxx 1 x / 6 xxxxxx

X: 150 Xx

x xxxxxxxxxx xx 18 xxx 1 x / 2 xxxx, xx xxxxx xxx 2 xxxx xx zhotovení xxxxxxx

10.3.

xxxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx jen u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 18 xxx 1 x / 6 xxxxxx

X: 350 Xx

x xxxxxxxxxx xx 18 xxx 1 x / 2 xxxx, ne dříve xxx 1 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

10.4.

xxxxxx - xxxxxxxxx baze xxxxxxx xxxxxx retenčních xxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění

u xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx xxx xxxxxx

X: 550 Xx

x xxxxxxxxxx xx 18 xxx 3x / 1 xxxxxxx, xx dříve než 1 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxx

10.5.

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náhrady

-

STO

hrazeno xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 x / 2 xxxx, xx xxxxx xxx 2 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

X: 800 Xx

Xxxxxxx x. 5

xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx

11.1.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx

x

1 xx = 1 pár

ORD

-

2 xx / 1 xxx, 6 xx xx xxxxx

X

x

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 xxx

x

11.2

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx x pojištěnců do xxx xxxxxxxx 22 xxx

2 ks / 4 xxxx

X: 1875 Xx

x

X: 1250 Kč

11.3.

složitý xxxxxxx snímací xxxxxx (Xxx mmt, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lehman, Xxxxxxxxxxx)

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 xxx

2 xx / 4 xxxx

X: 3000 Xx

x

X: 2000 Xx

11.4.

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx foliový snímací xxxxxx - do 4 xxxxx (drát, 1 xxxxx)

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx jen x pojištěnců xx xxx xxxxxxxx 22 xxx

1 ks / 2 roky / 1 xxxxxx

X: 1275 Xx

x

X: 850 Xx

11.5.

xxxxxxx xxxxxxx snímací xxxxxx

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx u pojištěnců xx dne dosažení 22 xxx

2 ks / 4 roky

C: 1950 Xx

x

X: 1300 Xx

11.6.

xxxxx, xxxxxxx stříška

a

-

ORD

-

-

I

b

hrazeno xxx u pojištěnců xx xxx xxxxxxxx 22 xxx

2 xx / 5 let

C: 1125 Xx

x

X: 750 Xx

11.7.

xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx patrového xxx

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx x pojištěnců xx xxx xxxxxxxx 22 xxx

2 xx / 10 xxx

X: 2025 Xx

x

X: 1350 Xx

11.8.

xxxxxxxxxxx zhotovený intraorální xxxxxx

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 let

2 xx / 5 xxx

X: 1110 Xx

x

X: 740 Xx

11.9.

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (lom x xxxxxxx poškození)

a

-

ORD

-

C: 668 Xx

x

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx

1 / 1 xxx, xx dříve xxx 6 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x

11.10.

xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu x xxxxxxxxxx

x

-

XXX

-

X

x

xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nehradí

hrazeno jen x pojištěnců do xxx xxxxxxxx 22 xxx

1 x / 6 měsíců

C: 1200 Xx

x

X: 800 Kč

".

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo úhrad xxxxxx xxxxx §39x xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2011 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánem Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x novému xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo úhrad xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx 30. listopadu 2011, která nebyla xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx skončena, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 48/1997 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podobného xxxxxxxxx a přípravků, x xxxxxxx nejvyšší xxxx výrobce xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzuje xxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx vydávat zdravotnické xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Zdravotnický prostředek xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, který xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených zákonem x. 48/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxx 10.08.01.01 x 10.08.01.02 xxxxx xxxxxxx č. 3 Xxxxx X xxxxxxx č. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, lze xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx bodu 5 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx hrazeny xx xxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

7. Zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 10.08.01.01 x 10.08.01.02 xxxxx xxxxxxx x. 3 Xxxxx X xxxxxxx x. 1 zákona x. 48/1997 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx po dobu xxxxxx úhrady xxxxx xxxx 6 x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxxxx x. 48/1997 Xx.

8. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykázán xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Stomatologický výrobek xxxxx xxxxxxx č. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x pojištěncem xxxxxxx x poskytovatel o xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 4 zákona x. 48/1997 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykázán xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxx x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxxxx v položce 11.4. přílohy x. 4 zákona x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx dne 31. xxxxxxxx 2022 x xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx poskytován pojištěnci x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ortodontickým xxxxxxxx xx jeden xxxxx oblouk xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

11. Xxxxxxxxx xxxxxx x. 30, 32, 33 x 40 podle xxxxxxx x. 1 xxxxxx č. 48/1997 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx 31. prosince 2022 plně hrazené x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxx pojištěnce, xxxx-xx xxxxxxxxxxx pojištěnci x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx výkon x. 31 podle xxxxxxx x. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je do xxx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx hrazený x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxx pojištěnce, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxx než s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx č. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Sb., xxxxxx č. 48/1997 Xx., zákona č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 138/2001 Xx., zákona x. 49/2002 Xx., zákona x. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., zákona x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona č. 438/2004 Sb., zákona x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 138/2011 Sb., zákona x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona č. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 342/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx č. 145/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 297/2017 Xx., xxxxxx x. 134/2020 Xx., zákona x. 285/2020 Xx., xxxxxx x. 231/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., zákona x. 161/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 274/2021 Xx. a xxxxxx č. 286/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §14 xxxx. 2 větě xxxxx se xx xxxxx "Přeplatek xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx-xx úhrnná výše xxxxxx přeplatku nejméně 200 Xx,".

2. X §15 xxxx. 1 xx částka "50 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "200 Xx".

3. X §20 xx doplňuje xxxxxxxx 8, který xxx:

"(8) Při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxx pojištěnec xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x spotřebě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxx předávání xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.".

4. X §20x xxxx. 2 xxxx. d) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxx terapeutických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx o počtu xxxxxxxxxxxx denních dávek xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx terapeutická xxxxx"),".

5. X §21 odst. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx.

6. X §21 xx na konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx "a" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §20x xxxx. 2 xxxx. a), b) xxxx x), x xxxxxxxxxxx měsíci lednu xxxxx pojištěnců xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a prosince xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx souběh xxxxxx, xxxxxxxx ke xxx xxxxxx sdělení.".

7. X §21 odstavec 3 xxx:

"(3) Správce zvláštního xxxx vypočítá rozdíly xxxx počty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x počty xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud byly xxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X rozdíly xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).".

8. V §21x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "§20 xxxx. 8 x".

9. X §21e xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 3 neposkytne Xxxxxxxxx xxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx xxx zařazení xxxxxxxxxx xx farmaceuticko-nákladových xxxxxx.".

10. V §21x xxxx. 3 xx xx xxxxx "odstavce 1" vkládá text "xxxx. x)" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b) xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.".

11. §26x se včetně xxxxxxx xxxxxxx.

12. §26x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

13. X §28c xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx x čárka před xxxxxx "xx" se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx hodnoty

Čl. IV

Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané hodnoty, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., zákona x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., zákona x. 47/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 196/2014 Xx., zákona x. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 40/2017 Xx., zákona x. 170/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Sb., xxxxxx x. 283/2018 Xx., xxxxxx x. 6/2019 Xx., zákona č. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 256/2019 Sb., xxxxxx č. 283/2020 Xx., zákona č. 299/2020 Xx., zákona x. 343/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx., zákona x. 609/2020 Xx. x xxxxxx x. 284/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §47 xx za xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 10.

2. V xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx "Opravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x tomuto xxxxxx." x "33.17.19 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx." zrušují.

3. X příloze x. 3 xx položka "01-96 - Zdravotnické xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postižených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxx důsledků, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxx uvedených v xxxxxx A xxxxxxx x. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X a X přílohy x. 3: - xxxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx B - xxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxxxxx." xxxxxxxxx položkou 01-96, xxxxx zní:

"01-96 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obvykle xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postižených x xxxxxx nemoci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx do

- xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx X přílohy x. 3 k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "Nekategorizované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", vatu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výjimkou hypoalergenní xxxxxxxx,

- přílohy x. 4 k zákonu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X xxxxxxx x. 3 položce "01-96 Zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx potřebu zdravotně xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxxxxxx vydává individuální xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pouze pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx." xx xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx".

5. X xxxxxxx č. 3 xxxxxxx 90 xx za xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků" x xxxxx "zdravotně xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jakož x xxx práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

Čl. XX

Xxxxxxx 99 xxxxx XX xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxx 2 xxx:

"2. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx maximální xxxx xxxx výše x podmínek úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx58x)...Xx 2 000".

2. Body 3 x 4 se xxxxxxx.

3. X ustanovení "Xxxxxxxxx xxxxxxxx není" xx v xxxx 1 xxxxx "xxxxxx 2, 3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 2" x x xxxx 2 xx slova "bodu 2 písm. x), x), x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxx 2".

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, ve xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 331/2012 Sb., zákona x. 384/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx., xxxxxx č. 313/2013 Sb., zákona x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Xx., zákona č. 189/2016 Xx., zákona x. 56/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 200/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Sb., xxxxxx č. 335/2018 Xx., zákona x. 47/2019 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Sb. x zákona x. 328/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §34 xxxx. 1 xx na konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "70" xxxxxxxxx textem "70x".

3. Xx §70 xx xxxxxx nový §70x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§70x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Centrum xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobám x xxxxxxx poruchou xxxx xxxxxxxx chování, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 x zdravotní služby x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §115 xxxx. 1 písm. x), x) x x) a zdravotnických xxxxxxxxxx centra xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v jejich xxxx součinnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nebo ambulantní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxx, soběstačnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §72 xx xx konci xxxxxxxx tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx duševního xxxxxx (§70a).".

5. X §79 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

6. X §79 xxxx. 5 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx l), xxxxx xxx:

"x) u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x zdravotních službách x oborech xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.".

7. X §100x odst. 2 xx xxxxx "xxxx §69" xxxxxxxxx xxxxx ", 69 xxxx §70x".

Čl. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70x xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §44x xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx duševního xxxxxx podle zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x zdravotních xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 167/2012 Xx., nálezu Ústavního xxxxx vyhlášeného xxx x. 437/2012 Sb., xxxxxx č. 66/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014, xxxxxx x. 205/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 126/2016 Sb., xxxxxx x. 147/2016 Sb., xxxxxx x. 189/2016 Xx., xxxxxx č. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx. xxxxxx x. 65/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Sb., zákona x. 251/2017 Sb., xxxxxx č. 290/2017 Xx., xxxxxx x. 44/2019 Sb., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 255/2019 Sb., xxxxxx x. 262/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx. x xxxxxx x. 326/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxx. 3 xx xxxxx "školská xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

2. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Zdravotní služby xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud dále xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) konzultační xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11x,

x) xxxxxxxxx xxxx poskytovanou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zdravotnickou dopravní xxxxxx x přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx,

x) prohlídku xxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotnická xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxx

x) převoz xxxx xxxxxxxxx na xxxxx x x pitvy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx služby mimo xxxxxxxxxxxx zařízení lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě v xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje pouze xxxxxx péči xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx pracoviště.".

3. V §11 xxxx. 5 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) zdravotní služby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44b,".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

4. V §11x xxxx. 3 xx věta první xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxx trvání jeho xxxxxxxxx".

5. V §14 xx na konci xxxxxxxx 5 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx požádat o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb.".

6. X §18 xxxx. 1 xxxx. a) xx xx xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxxxx slova "; xxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xx tato skutečnost".

7. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. b) xxxx 4 se za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx x" x xxxxx "x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxx §11 odst. 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

8. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; jde-li xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx tato xxxxxxxxxx; jde-li x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

9. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx a" x xxxxx ", x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx péče," xx xxxxxxxxx slovy "; xxx-xx o poskytovatele, xxxxx xx povinen xxxxx §11 odst. 5 mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

10. Za §20 xx xxxxxxxx xxxx §20x x 20b, xxxxx xxxxx:

"§20x

(1) Xxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx provádění xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedeným x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x),

x) adresy xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, adresy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx xxxx xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx místa kontaktního xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

x) xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb podle §19 odst. 1 xxxx. d).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) xxxx odst. 3 xxxx. x).

§20x

Xxxxxx xxxxx §20x xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx změně xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx změně xxxxxxxxx, x xx x rozsahu odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxx.".

11. V §20x odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx

x) xxxxx xx xxxxx x xxxxx odborného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxx. 3 xxxx. x), nebo

b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44x.".

12. Xx konci §20x xx xxxxxxxx xxxx "Xxx-xx x centrum xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx duševního xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx službách.".

13. X §21 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §20a," x slova "xxxxxx xxxxxxx změny" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx".

14. V §21 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

15. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.".

16. X §39 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

17. X §39 odst. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" zrušují a xxxxx "vhodné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo soustavnou xxxxx psychiatrické poruchy" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta".

18. X §39 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxx "až x)" xxxxxxxxx xxxxx "xx x)".

19. V §40 xxxx. 1 písm. x) se slova "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)".

20. X xxxxx xxxxxx se xx xxxxx XXX xxxxxx hlava XX, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 62 xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx s xxxxxxx poruchou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx") zdravotní xxxxxx xxxxx §44x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx centra duševního xxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx62) x x jejich úzké xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx duševního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podporu x xxxxxx blízkým xxxxxxxx x duševní xxxxxxxx xxxx poruchou chování.

§44c

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxx poskytované xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx jednodenní xxxx nebo lůžkové xxxx. Součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx x místě xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx vzhledem xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemá-li xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pacienta xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu pacienta x jeho funkčních xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Centrum duševního xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, dětská a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx návykové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v dětské x xxxxxxxxx psychiatrii, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x v dalších xxxxxxx.

§44x

Xxxxxxx duševního zdraví xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx v oborech xxxxxxxxx x §44c xxxx. 3 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx centrem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44x

Xx xxxxxxxx povinné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx stavu pacienta x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poruchou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx úzké xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx této xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx nepovažuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x duševní poruchou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

62) §70x xxxxxx x. 108/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

21. X §84 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx, xx kterým xx kraj pro xxxx účely xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", se xxxxxx xxxx uzavřel za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zemřelých xxxxxxx".

22. X §110 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "lékařů" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".

23. Za §113 xx xxxxxxxx xxxx §113x xx 113x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 63 xxxxx:

"§113x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx referenční síti63) xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx v síti xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x síti xxxxx věty první x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxx xxx vzácná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx se vzácným xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx center xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvořících Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacienty se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§113x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozem, xxxxx xxxxxxxxx příjem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx závažným xxxxxxxxxx xxxxxx, pacientům x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx nebo zhoršením xxxxxxx onemocnění.

(2) Urgentní xxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx X.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, který nemá xxxxxx centra vysoce xxxxxxxxxxxxxx péče, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, chirurgie, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x anesteziologie x xxxxxxxxxxx, a dále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxx urgentní xxxxxx xxxx II.

Screeningové xxxxxxxxxx

§113x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení závažných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxxx zveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x ve Věstníku Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx udělit xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §113x odst. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx screeningového xxxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx.

§113x

(1) Ministerstvo zveřejní xx svých internetových xxxxxxxxx x ve Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xxxxx s požadavky xx poskytovatele xxxxxxxxxx xx x statut xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro podání xxxxxxx o udělení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, kam xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx provádí,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxx zabezpečení screeningového xxxxxxxxxx, xxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytování screeningových xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonech xx vymezeném časovém xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx statutu,

b) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx být screening xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další xxxxx x doklady xxxxxxx xx výzvě.

(3) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uchazeče, xxxxx nevyhověli požadavkům xxxxxxxx xx xxxxx. X této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x seznamu xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx screening x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx nichž xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§113x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo

d) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel

a) x xx požádal, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

63) Xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/24/XX xx xxx 9. xxxxxx 2011 x uplatňování xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

24. Xx část dvanáctou xx xxxxxx nová xxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§113x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spolek, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pomoci xxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx členy xxxx xxxxxxxxx xxxxx x určitým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx blízké xxxx xxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vliv xx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizací se xxxxxx též xxxxxx, xxxxx členy xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx a které xxxx členy jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pacientské xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, mohou xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x řízeních a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxx pokud xx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx. Pacientskou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx pacientských xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx obdržení xxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx členskou xxxxxx, jsou xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx závěrku x zdroje financování x

x) xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx jejich xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podání žádosti.

(4) Xxxxxxxxxx organizace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování. X žádosti přiloží xxxxxx prohlášení x xxxxx členů spolku x x jakém xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní rok x účetní xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx systému x xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx, x xx do 7 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx ministerstvo do 30 xxx ode xxx obdržení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Přestane-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx činnost spočívá x pomoci pacientům x ochraně xxxxxx xxxx x xxxxx, x kde pacienti, xxxxx jim xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x uveřejňuje xx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx označují xxxx xxxxx čtrnáctá xx xxxxxxxxx.

Xx. X

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §20x, 20x x 21 zákona x. 372/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx obdobně x případě xxxx, xxxxx jsou oprávněny xxxxxxxxxx nestátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §44x xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx poskytoval xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §44x xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zároveň sociální xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x registraci.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XI

V §6 xxxxxx č. 374/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx. zákona č. 67/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 201/2017 Xx., xxxxxx č. 284/2018 Xx., zákona x. 176/2019 Xx. x xxxxxx č. 277/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. V §21x xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx xxxx šesté xxxxxxxx xxxxx ", xxxx-xx dále stanoveno xxxxx".

2. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

3. X §34 xxxx. 6 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xx xxxx lhůty xx započítává i xxxx, na kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.".

4. X §36 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje závěrečná xxxx xxxxxxxxxx, která xxx:

"Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx pouze x akreditovaném zařízení, xxxxx xx akreditováno xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx specializačním xxxxx xxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx obor, x němž má xxx zdravotnické povolání xxxx odborná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx platné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx".

5. V §36 xxxx. 4 xx slova "2 xxx" xxxxxxxxx slovy "3 xxx".

6. V §36 xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", xx xxxxx xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 nebo 3" x na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxx, xx x akreditovaném xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx18) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. X §43x xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx "xxxx §23 xxxx. 3" nahrazuje xxxxxx ", §23 xxxx. 3 xxxx §44x xxxx. 2".

8. Xx §44 se xxxxxx nový §44a, xxxxx xxx:

"§44x

(1) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx psychoterapie xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx xxxxxxx výjimky uvedené x §21x odst. 4 větě čtvrté xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxx Xxxxxxxxx postgraduálního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx funkční xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2009 xxxx xxxxx x xxxxxx od 1. ledna 2010 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x systematické xxxxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo pověřenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxx psychoterapie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. g). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx psychoterapie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxx xx větě xxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5 xxxxxx č. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4 zákona x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x vykonání xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxxxxx podal xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovený x §34 xxxx. 5 zákona x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podat xxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle §36 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Správní xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zkušeností xxxxx §36 xxxx. 2 zákona x. 95/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, o čemž xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx informuje.

4. Xx xxxxxxx xxxx odborné xxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx katastrálního xxxxxx

Xx. XXX

X §23 xxxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Sb., xxxxxx x. 163/2020 Xx. x xxxxxx č. 481/2020 Sb., se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno k), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx o zřízení xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X §28 xxxx. 2 zákona č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 202/2017 Sb., se xx xxxxx písmene x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx x za xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"e) za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo".

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

XXXX JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2022, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. III xxxx 3, 8 x 9, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxxx části páté x xxxxx xxxxx čl. IX xxxx 3, 11, 12 x 20 x čl. X xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2025, x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 165 x části osmé, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.
 

Vondráček v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 371/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2022, x xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx čl. III xxxx 3, 8 x 9, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1..1.2023, xxxxxxxxxx části páté a xxxxx xxxxx čl. IX xxxx 3, 11, 12 x 20 x čl. X bodu 2, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025, a x xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx čl. I xxxx 165 x části osmé, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.11.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.