Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

371/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. IV

Přechodné ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. IX

Přechodná ustanovení Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zdravotnické záchranné službě Čl. XI

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Čl. XII

Přechodná ustanovení Čl. XIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna katastrálního zákona Čl. XIV

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. XV

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XVI

INFORMACE

371

XXXXX

xx xxx 14. xxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Sb., zákona x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona č. 18/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona č. 362/2003 Sb., zákona x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., zákona x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., zákona x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 47/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., zákona č. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 59/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx č. 369/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., zákona x. 403/2012 Sb., xxxxxx č. 44/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 238/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., zákona č. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 1/2015 Xx., xxxxxx č. 200/2015 Xx., zákona č. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., xxxxxx č. 66/2017 Xx., zákona x. 150/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 200/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 231/2017 Sb., xxxxxx č. 290/2017 Xx., zákona x. 282/2018 Sb., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 262/2019 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 538/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., zákona x. 569/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 274/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 písm. a) xxxx 7 se xxxxx "xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxxxx a zastupitelstev xxxxxxxx samosprávných xxxxx x člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x při volbě xxxxxxxxxx republiky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §5 písmeno x) xxx:

"x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx plynou xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx bodu 1, xxxxx xx xx xxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx,".

3. V §10 xxxx. 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. V §10 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

5. X §11 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrazené potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xx xxxxxx částečně hrazeného xxxxxxxxxxxxxx prostředku osobou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

6. X §11x xxxx. 1 xx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Připadne-li xxxxxxxx xxx této xxxxx xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nejblíže xxxxxxxxxxx.".

7. X §12 xxxx. o) se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mu xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42x)" nahrazují xxxxx "xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu x xxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 42x xx xxxxxxx.

8. V §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "čtyřicátého".

9. X §15 xxxx. 5 xx xx slova "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx léčivých přípravků xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx," x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx přípravky xxx xxxxxxx terapii a xxxxx x xxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxxx přípravky, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxxx vyráběné xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx s udělenou xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx terapii xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx".

10. V §15 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx", xx xxxxx "xxxxx" se vkládá xxxxx "xxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

11. V §15 xxxx. 6 se xx xxxxxxx xxxxxx x) a d) xxxxxx xxxxx "xxxxx".

12. X §15 xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

13. V §15 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx," zrušují, xxxxx "xxx xx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx" x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "nebo".

14. V §15 xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxx-xx x xxxxxx přípravky xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39xx, účelnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx celospolečensky´ xxxxxx x finanční xxxxx xx systému xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxx") xx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.".

15. V §15 xxxx. 8 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Výše xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxx onemocnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, které xx byly xxxxxxx x prostředků zdravotního xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx léčbu x xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx léčebného xxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dopad xx xxxxxxxx musí xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.".

16. X §15 xx za odstavec 8 xxxxxx nový xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotního pojištění, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladové efektivity x xxxxxxx dopadu xx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx nově xx srovnání se xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx úhrad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků xxx zohlednění rozdílů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §39x xxxx. 2 xx 5,

x) xxxxx preskripčního xxxx indikačního omezení xxxxxxx xx x xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx §39b xxxx. 11, xxxx

x) stanovení xxxx změnu xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potravinou xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx hrazenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 9 xx 16 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 xx 17.

17. X §15 xxxx. 10 xxxx. x) se slovo "x" xxxxxxx.

18. X §15 odst. 10 xxxx. x) xx xxxxx "základní xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx, xxxxx x zrušení xxxxxxxx úhrady".

19. X §15 xxxx. 13 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx a opravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze x. 3 x xxxxxx xxxxxx.".

20. X §15 odst. 16 xx xxxxx "zdravotnickému xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami25)" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx vydanou xxxxx §17 xxxx. 4".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 25 xx xxxxxxx.

21. X §16 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "postupem podle §19 odst. 1 xxxx. x)" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx pojištění".

22. X §16 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x zároveň se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

23. X §16x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx invalidní důchod xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42x)" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx".

24. V §16x xxxx. 2 xx xxxxxx "50 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "200 Xx" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 překročen xxxxxxx x 200 Kč".

25. X §17 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, xxxxx se týká xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 s xxx, xx smlouvu xx xxxxx xxxxxxx vždy x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxx xxx nejméně 6 xxxxxx. Xxxx výpovědní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozumně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělování xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění smlouvy x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Rámcová smlouva xx xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Dohodovací řízení xxxx xxxxxxx kterákoliv x jeho xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx rámcové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx s právními xxxxxxxx x veřejným xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, fungování xxxxxxx zdravotnictví x xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx možností xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx zájem"), x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx nedojde x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx rámcová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejnému xxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxx xxxxx až xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx touto xxxxxxxxx.".

26. X §17 odstavce 4 a 5 xxxxx:

"(4) Seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx. Xxxxxx zdravotních xxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxx, xxxxx souvisí x poskytováním hrazených xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx úhrad xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx pojištěnce xxxx vyhodnocování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxx si mohou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x dohodovacím xxxxxx xxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným zájmem. Xx-xx dohoda v xxxxxxx x právními xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx 30. 6. xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx shledá-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, výši xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx věty xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

27. V §17 xxxx. 7 písm. x) xxxx 2 xx slova "individuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx".

28. X §17 xxxx. 7 xxxx. a) xxx 3 xxx:

"3. xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxx šilhavosti x xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx slabozraké x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx,".

29. X §17 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx dohody".

30. §17x xxx:

"§17x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu x bodovou xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx navrhují Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx příslušná odborná xxxxxxxxxx sdružená x Xxxxx xxxxxxxx společnosti Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listu xxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x prokázaným léčebným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné nebo xxxxxxx indikaci, je-li xxxxxx xxxxxxxxx možné. Xxxx xxxxxx registračního xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx bodové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx návrhy, x xx xxxxxxx po xxxx 30 xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hlediska xxxxxxx ministr zdravotnictví xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pracovní skupina x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx návrhům stanoviska.

(4) Xxxxx xxxxxxxx skupiny x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X jednání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxx návrh xxxxxx. Xxxxxxx pracovní xxxxxxx k seznamu xxxxxxxxxxx výkonů xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x seznamu zdravotních xxxxxx, aby xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vývoji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x vývoji nákladovosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(6) Xxxxxxxxxxx listy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

31. Xx §17x xx xxxxxx xxxx §17x, který xxx:

"§17x

(1) Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x 5 xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, x data xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnou xx 5 pracovních xxx od xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně zveřejní xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

32. V §18 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lékaři, xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx"); to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx asistentky, jedná-li xx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx péče, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx psychologů x xxxxxxxxxx.".

33. X §18 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

34. §19 a 20 včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §19 x poznámky xxx xxxxx x. 25 xxxxx:

"Xxxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§19

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxxxxxxx služeb naplnění xxxxxxxx nároku xxxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16,

x) pobytu průvodce xxxxxxxxxx staršího 6 xxx xxxxx §25,

x) xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxx §33,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx §34 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxxx. a),

f) xxxxxxxx přípravků, u xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 3 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 4 x xxxxxx zákonu,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx konopí, xxxxx xxxxxxxxxx limit xxxxxxxxx x §32x odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) poskytne xxxxxxxxxxxx x xxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxx, kdy xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby uhradí xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x výjimkou předchozího xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx") x xxxx příslušný xxxxxxxxxxxx, xxxx pojištěnec, xxxxx xxxxx má xxx posuzován.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxx xx posouzení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytnout xxxx xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xx posouzení xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo xxxxxx-xx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx doručení xxxxxx xx xxxxxxxxx nároku, xxxxxxxx xx správním xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní pojišťovna xxxxxxxxxx x tomu, xxx návrh xxxxx. Xxxxxx xx považuje xx zahájené xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nároku.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovně poskytnout xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhověla xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx výroku rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx, že se xxxxxxxx i xx xxxxxxx opakované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxx to x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opakovaně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizuje xxxxxxx xxxxx revizní xxxxxx. Revizní komise xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx 2 xxxxxxx revizní xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxx věda xxxx xxxx mít způsobilost x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu25). Xxxxxxx xxxxx člen xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxx x alespoň xxxxx xxxx xxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx a právní xxxx.

(2) Revizní komise xxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14x,

x) vydání povolení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 4,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19.

(3) Revizní xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřený xxxx xxxxxxx komise, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxx členů. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx nahlížení xx xxxxx vyloučeno xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §134 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxx xxxx.

(7) Za xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x které rozhoduje Xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

25) Xxxxx x. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx a farmaceuta, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

35. X §22 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx".

36. X §22 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx doporučenou xxxx xxx hradit xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx,

2. lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx ošetřoval, xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 14 xxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ošetřoval, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 14 xxx,

5. ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 14 xxx, xxxx

6. ošetřujícího xxxxxx, xxx-xx x paliativní xxxx o pojištěnce x xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxx xxx hradit xxxxxxx po xxxx 3 měsíců; xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx,".

37. X §22 xx xx konci xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx s duševní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx psychiatrie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx poskytnout podle xxxxxxx x).".

38. X §25 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Je-li při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx průvodce, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do dovršení xxxxxxx roku věku xxxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.".

39. V §30 xxxx. 2 písm. x) xxxx 4 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných odborných xxxxxxxxxx xx zdravotnictví," x xxxxx "x xxxxxxxxxx xxx 65 xxx xxxx, x xxxxxxxxxx po splenektomii xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx," se xxxxxxx.

40. V §30 xxxx. 2 xxxx. x) se xxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx body 7 a 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 6 x 7.

41. V §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 xx xx xxxxx "(xxxxxxxxxxxxxx xxxx asplenie)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx splenektomií", xxxxx "xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x provedenou xxxxxxxxx" x slovo "transplantaci" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

42. X §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 7 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "dvanáctého měsíce xxxx xxxx od xxxxxxxx čtrnáctého do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx" x xxxxx "x druhém xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx dovršení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx službou xx dále x xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tomto ustanovení, xxxxx došlo x xxxxxxxx aplikace xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx,".

43. V §30 xxxx. 2 xx xx konci písmene x) doplňuje xxx 8, xxxxx zní:

"8. xxxxx klíšťové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx 50 let věku,".

44. X §30 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx h) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxx proti lidskému xxxxxxxxxxxx, xx-xx očkování xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do dovršení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx dále x xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx aplikace jedné xxxx xxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hrazené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zveřejňuje xx formou xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 65 xxx věku xxxxx xxxxxxx; hrazené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.".

45. X §32 xxxx. 4 xx xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx zdravotnické xxxxxxxxxx x smluvní xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" se vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "vázaného xx xxxxxxxx xxxxxxx," xx zrušují a xxxxx "x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," se xxxxxxxxx slovy "ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

46. V §32 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

47. X §32x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6, které xxxxx:

"(5) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx cirkulace podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 druhému a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnci poskytnout x x předepsaným xxxxxxxxxxxxx prostředkem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 31. prosincem 2018 x xxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxx x úhradové xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, 3 nebo 5 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osob.".

48. V §32x odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

49. X §33 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x schválila zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje xxx určení pořadí xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx překladu x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx.".

50. X §33 xxxx. 4 xx xxxxx "od xxxx xxxxxxxxx návrhu, xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxxx x. 5 x xxxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx", xxxxx ", xxxxxxxxx" se xxxxxxx x slova "xxx xxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxxxx návrhu zdravotní xxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxxx č. 5 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxx xxxxx".

51. X §33 odst. 5 xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

52. X §33 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

53. X §33 xx na xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou.".

54. X §33 xxxx. 10 x 11 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna.".

55. X §34 xxxx. 1 xx věta první xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxx xxxxxxx je zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx x odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.", xxxxx "na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny" xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

56. X §34 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "revizního xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

57. X §36 xxxx. 3 písm. a) xx xxxxx "hradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx indikace xxxxxxxxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx doprava".

58. Xx §38 xx xxxxxx xxxx §38x, xxxxx xxx:

"§38x

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x manipulaci s xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, x to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umělého xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx podstoupit indikovanou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce. X případě, že xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx buněk podle xxxx xxxxx nepodstoupí xxxxx, která způsobí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nehradí xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

59. X §39x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxx," xxxxxxx.

60. V §39x odst. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

61. X §39x xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxx vypočte xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 a xxxx xxxx xxxx xxxxx x

x) 30 % x xxxxxxx, xx xxx o biologický xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx úhrad xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "systém xxxxx") pouze 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravek,

b) 40 % x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x léčivech x situaci, xxx xx x systému xxxxx xxxxx 1 xxxxxxx přípravek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) 15 % x případě, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx.".

62. V §39x xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx revize xxxxx §39x".

63. X §39x odst. 2 xxxxxxx c) zní:

"c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčených xx rok, x xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 9,".

64. X §39x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x podmínky", xx xxxxxx "podobný" se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx "x xxxxxxx, že" se xxxxxxxxx xxxxx "Má xx xx xx, xx xxxxxxx přípravky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx intervence xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. x) x Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xx Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je posuzovanému xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro přiznání xxxxxx léčivému xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, jestliže".

65. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx.

66. V §39x xxxx. 5 se xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx výše x podmínek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stejných xxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je posuzovanému xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x posuzovaném xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) x d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

67. X §39x se xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xx neplatí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 a xxxx léčivých látek.".

68. X §39b odst. 7 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 6" xxxxxxxxx xxxxx "způsobem xxxxxxxxxx v §39x xxxx. 5" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxx u xxxxxxxx přípravku složeného xx 2 a xxxx xxxxxxxx látek.".

69. X §39x odst. 12 písm. d) x v §39x xxxx. 13 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "dostupný xx trhu x Xxxxx xxxxxxxxx".

70. V §39x xx za xxxxxxxx 13 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 14, xxxxx xxx:

"(14) Xxx xxxxxxxxx dostupnosti podle xxxxxxxx 12 x 13 xx xxxxxxx §39x odst. 2 xxxx. x) obdobně.".

Dosavadní xxxxxxxx 14 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 15.

71. X §39x xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx terapeutickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemi Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potravinou xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx prodeje v xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, obsahujících xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx objemu xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx vypočtený x xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §39x, činil x rozhodném xxxxxx xxxxxxx 3 %, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx okamžiku xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavřeno písemné xxxxxxxx; takové xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx v České xxxxxxxxx xx xxxx 12 měsíců ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxxx písemného xxxxxxxx,".

72. X §39x xxxx. 2 písm. x) xx xxxx "§39x xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 xxxx. 3 xxxx. x)".

73. V §39x odst. 2 xxxx. x) xx xxxx "§39q odst. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 xxxx. 3 xxxx. x)".

74. X §39x xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) X xxxxxxx, že xxxx v xxxxxxx x §39b odst. 6 nebo 7 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupině, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 40 %,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x 15 %,

x) xx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 7 o 30 %.".

75. §39d včetně xxxxxxx xxx:

"§39x

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků

(1) Xx-xx xx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2, Xxxxx x řízení xx xxxxxx xxxxx uvedené x §39x odst. 2 xxxx. x) xxxx b) rozhodne x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxx x §39f xxxx. 2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xx pro něj xxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx maximální xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxx hloubková nebo xxxxxxxx revize.

(2) Xx xxxxxx inovativní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx opakovaným hospitalizacím xx dobu xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx, onemocnění, xxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sluchu, řeči xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zkracuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx života xxxx než x 20 %. Dostupné xxxxx o takovém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cíl x xxxxxxxx xxxxxx prokázal, xx x hodnoceném xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx alespoň x 30% zlepšení xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) se prokáže xxxxxxxxxxx střední xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň x 30 % xxxxxx hrazené xxxxx, xxxxxxx xxxx o 3 xxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxx stanoví Xxxxx xx xxxx 3 xxx x xxx xx znovu xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxx 2 xxxx. Xxxxxxxx úhradu Xxxxx xxxxxxx podle §39x xxxx. 2; ustanovení §39x xxxx. 7 x 8 se xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx efektivity xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 7. Xxx stanovení xxxxx xxxxxxx úhrady Xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxx x xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úhrady xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx dočasné xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx maximální xxxx. Xxxx podmínkami xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku je xxxx jeho použití xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Ústav x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx údaje o xxxxxxxxx léčivého přípravku, xxxxxxxxx terapeutické intervence xxxx xxxxxxxxxx léčby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx praxi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxx pro stanovení xxxxxx xxxxxx podle §39x, xx specializované xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxx inovativní xxxxxx přípravek, xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx nákladů provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx s příslušným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 5. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx na xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx institucím xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X údaji xxxxx xxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxx podle xxxx xxxxx není klinickým xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 1 x 5 x §39x odst. 6.

(6) Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedenou x analýze xxxxxx xx rozpočtu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Ústavu. V xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx přesáhly xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxx každá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx léčivého přípravku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxx xxxxxx převýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx do 50 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kompenzace.

(7) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39x, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx inovativní xxxxxx xxxxxxxxx poskytnut x xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, právo xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx omezením xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx dočasné úhrady, x xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx dobu 24 xxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx inovativní léčivý xxxxxxxxx poskytnut x xxxx platnosti xxxxxxxxxx x stanovení dočasné xxxxxx, avšak rozhodnutím Xxxxxx xxxxx §39h xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Držitel rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen zajistit xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxx volby

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku zdarma xxx konkrétního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnci podával xxxxxx inovativní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) V xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39g xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx xx §39x xxxx. 8 nepoužije x Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39c xxxx. 2.

(9) Pokud xx xxxx xxxxxx x stanovení dočasné xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39x, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxx dočasné xxxxxx nejvýše xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §39x. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavu xxxxx §39x zařazen xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, xx které xxxx xxx zařazeny jiné xxxxxx přípravky. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx blízkou xxxxxxxxx, stanoví Ústav xxxx dočasné xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého přípravku x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxx x obdobnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x dávkování x xxxxxxxxx balení.

(10) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxxxx x řízení xxxxx §39x jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx klinické využití, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2. To xxxxxxx, pokud by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx než 12 xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 prokáže, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, Ústav ponechá xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, Xxxxx xxxxxxxx x zrušení dočasné xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39h xxxx. 3 xx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejbližšího xxxxxxx podle §39x xxxx. 1 xx xxxxxxxx 6 kalendářních xxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx.".

76. Za §39x xx xxxxxx xxxx §39xx, xxxxx xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx pod xxxxx x. 64 x 65 xxx:

"§39xx

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx dočasné xxxxxx podle §39x xxx žádost x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx podle §39x, Xxxxx xxxxxxxx o xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění. Xx xxxxxx přípravek xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx64). Xxxxxx lze xxxxxxxxxx vést také xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxx xxxxx indikaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx maximální ceny xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xxxxx podat držitel xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx držitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx §39f xxxx. 1, 5 a 6. Xx náležitosti xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx se použije §39x xxxx. 1 x 5; x xxxxxxx xxxx přiloží xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dopadů posuzovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx a odhad xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnost, sdružující xxxxxxxxx zabývající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být posuzovaným xxxxxxxxxx ovlivněno, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x onemocněním, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx přípravkem xxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(3) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě vzácného xxxxxxxxxx posuzují

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx onemocnění, x xxxxx léčbě xx určen,

c) jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx význam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx určen, x xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kvality xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx úspěšné a xxxxxxxxx léčby v xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) doporučené postupy xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxx odborných společností,

h) xxxxxxxx jeho xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci x zdravotními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx inkrementálních nákladů x xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy a xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení. Ústav xx 110 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnosti léčivého xxxxxxxxx určeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x onemocnění, x xxxxx léčbě xx xxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxx léčby daného xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx léčby léčivým xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx života xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Ústavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), Xxxxxxx statistického xxxxx, zdravotních pojišťoven, xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx65), xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxx, příslušných odborných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x x xxxxxxxx podle §39x x návrh xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x hodnotící xxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx. X řízení xxx xxxxx o změnu xxxxxx žádosti xxxxx §41 odst. 8 xxxxxxxxx řádu xxx xx uplynutí lhůty xxx vyjádření x xxxxxxxxx xxxxxx. Ústav xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx podle §149 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poradní xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx onemocnění (xxxx xxx "poradní xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx stanovená x odstavci 3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxx poradního xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx xx střetu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx profesními xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jiného.

(6) X projednání xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §39x. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x hodnotící xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x okolností, které xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxxx efektivitu xxxx dopad xx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxx §39f xxxx. 12, se xxxxxxxxxxxx pouze za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxxx podle §39x xxxx. 12 mají xxxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxxx seznámeni. Xx základě xxxxxxxxxx xxxx před poradním xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazné stanovisko xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu s xxxxxxxxx zprávou x xxxxxxxx věc xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

a) xxxxxxx xxxxxxx xx stanovením xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x hodnotící xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx nesouhlas xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(7) Xxxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. b), Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovanými závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Ústav xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxx odstavce 6 xxxx. x), Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx závazným xxxxxxxxxxx. Xxxx podmínkami xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vždy xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §39x xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxx přípravku určeného x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx rozpočtu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí Xxxxxx. Xxxxxxxxxx §39x xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vynaloženy k xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx podmínkám xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 nebo 7, xx xx nákladů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) V xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx určeného k xxxxx vzácného xxxxxxxxxx xxxxxxxx po uplynutí 6 xxxxxx ode xxx pravomocného ukončení xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne vykonatelnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústav x xxxx úřední xxxxxx správní xxxxxx x xxxxx maximální xxxx xxxxx §39x. Xxxxxxxxxx §39x x 39x se xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx podat xxxxxxxx po uplynutí 1 xxxx xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx Ústav xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odhady, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x úhradě xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx praxi xxxxxxxxx předpoklady, xx xxxxxxx kterých xxxx x xxxxxx rozhodnuto, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praxe xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxxx.

(12) Xxxxx Ústav x xxxxxx podle xxxxxxxx 11 úhradu xxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx na doléčení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx přípravek určený x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx platnosti rozhodnutí x xxxxxxxxx výše x podmínek xxxxxx, x xx xx xxxx nejvýše 12 xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx souhrnem údajů x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x preskripčním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7. Xxxxxxxxxx 4 xxxxxx před koncem xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěncům léčivý xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xxxxx §19.

64) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 141/2000 xx dne 16. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

65) §3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

77. X §39x odst. 6 xx text "§39x xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 xxxx. 3 xxxx. x)".

78. V §39x odst. 22 xx text "§39x" xxxxxxxxx textem "§44 xxxx. 3 písm. x)".

79. X §39f xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx a) x x). Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxx xxxxxx podat xxxxx x xxxxxxx, xx léčivý xxxxxxxxx xxxx potravina pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cena xx xxxxx, než xxxx vypočtená podle §39x xxxx. 2, xxxx maximální xxxx xxxxxx stanovena" xxxxxxx.

80. X §39x xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "a podmínek".

81. X §39x xxxx. 5 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx".

82. X §39f odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "nebo xxxxx potraviny pro xxxxxxxx lékařské xxxxx,".

83. X §39f odst. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,".

84. X §39f odst. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx písmene xx doplňují xxxxx ", pokud xxxx xxxxxxxxx".

85. X §39f xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xx jednu terapeutickou xxxxx dávku," xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx x" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxx.

86. X §39x xxxx. 5 písm. i) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx, xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "regulován maximální xxxxx".

87. X §39x xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x k), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 14,

x) xxx přidělený Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxx §39g xxxx. 9.".

88. X §39x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")" xxxxxxx.

89. V §39x odst. 6 xxxxxxx b) zní:

"b) xxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx,".

90. X §39f odst. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) analýzu dopadu xx xxxxxxxx,".

91. V §39x odst. 8 xx slova "a x)" nahrazují xxxxx "xx x)", xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravina xxx zvláštní lékařské xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx", za xxxx xxxxx xx xxxxxxxx věty "To xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx potravinou pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x odstavci 6 písm. x), xxxxx xx xxxxx §15 odst. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx." a xx xxxxx "indikace," xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx se jedná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxx x žádným jiným xxxxxxx přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely,".

92. V §39x xxxx. 9 xx slova "x x)" xxxxxxxxx slovy ", x) x x)".

93. X §39x xxxx. 10 xx xxxxx "d) xx x)" nahrazují xxxxx "x) x x)" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. f) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx změně maximální xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ho Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.".

94. X §39x xxxx. 11 písm. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dopadu xxxxx odstavce 6" xxxxxxx.

95. X §39x xxxx. 11 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).".

96. X §39x xxxx. 11 se xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

97. X §39x xxxxxxxx 12 xxx:

"(12) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřených xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xx rozpočtu, xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 6 xxxx. f). Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx x xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx xxx známo pouze Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxx veřejnost xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje, xx xxxxxxxxx xxxxx.".

98. X §39x xx doplňují xxxxxxxx 13 xx 18, xxxxx xxxxx:

"(13) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x podáním xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx výdajů za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx žadatelem xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx c), xxxx xxxxx xxx x xxxxxx přípravky zařazené xx registru xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 141/2000/XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx výdajů xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx žádost v xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx vede xx xxxx maximálních xxx nebo výší x podmínek xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s řízením xxxxx xxxxx šesté, xx-xx x xx xxxxxxx.

(15) Specifikaci odborných xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle části xxxxx, xxxx náhrady xxxxxx za provedení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízením xxxxx části šesté xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx xx stanoví xxx, xxx pokryla xxxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx v nezbytné xxxx. Xxxxxxxx konzultaci xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Odborná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §139 xxxxxxxxx xxxx.

(16) Ústav xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdajů

a) x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aniž x xxxx byl xxxxxxx,

x) v xxxx xxxx, xxxxx požadovaný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebyla poskytnuta, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx pravidla, xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této organizační xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze-li xxxx činnost zajistit x potřebném xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxxxx-xx xxx vláda, xxxxxxx Ústav z xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx stanovené xxxxxx.".

99. V §39x xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "O xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 8 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx omezení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx obsahu xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx snížit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx výši xxxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2 až 6, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výši úhrady xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39x x xxxxxxxxx xxxxx §39b.".

100. X §39x odst. 7 xx xx xxxxx "stanovení xxxx x podmínek úhrady," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,".

101. X §39g xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:

"(13) Xxxxxxxxx pojišťovna a xxxxx xxxxxxx x §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) mohou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxx x zajištění kvality x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uzavřít xxxxxxx xxxxxxxx snižující xxxxxxxx xxxxxx cenu xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx"). Takové ujednání xx musí vztahovat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivého přípravku xxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx pro xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.".

102. X §39x odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přirážek x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx možná xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx však do xxxx xxxxxxxx uplatněné xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6. Zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, x který x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx x příslušným xxxxxxxxxx výkonem, xx xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx úhrady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele, xx-xx xxxxx než xxxxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) smluvní xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx-xx xxxxx, než xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x cena pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).".

103. X §39x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx čárka.

104. X §39x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx po vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §39x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je vyšší xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx by Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §39x, xxxx" xxxxxxx.

105. V §39x odst. 3 xx text "§39x xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxxx "§44 xxxx. 3" x xxxxx "§39x xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §39x xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx x §39x xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§39x xxxx. 6 nebo 7".

106. X §39x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady xxxxx §15 xxxx. 6, xxxxx byla xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx vedeno jiné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx stanovena xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §39x x zároveň xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

107. V xxxxxxx §39x xx slova "xxxxxxx maximálních cen xxxx" zrušují.

108. X §39x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx revizí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x v případě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek úhrady x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxx zákonem, x xx xxxxxxx xxxxxxx očekávaných výsledků x důvodů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx efektivity.".

109. X §39x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §39x xxxx. 2.".

110. X §39x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx ceny nebo" xxxxxxx.

111. X §39x xxxx. 4 se xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx revize xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx referenční xxxxxxx." x xxxxx "xxxxxxxxx xxxx nebo" se xxxxxxx.

112. V §39x xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx hloubkovou xxxxxx Xxxxx xxxxxx do 3 let ode xxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

113. §39x xxx:

"§39x

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámí xxxx dovozce nebo xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x Xxxxx republice, x xx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxx skutečném xxxxxxx xx tento xxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ústavu xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx první xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo tuzemský xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx formuláři zveřejněném xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx kódu Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přidělen x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx hrazena xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx po xxxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznamuje Ústavu xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx identifikaci dovozce xxxx tuzemského xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleným Xxxxxxx x informaci x xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

114. V §39x odst. 6 xx xx číslo "11" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 12".

115. V §39x odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a".

116. X nadpisu §39x xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxx.

117. V §39x xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx potřeby xxxx xxxx maximálních xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx všech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx. Zkrácenou xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §39f xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 30 000 000 Xx xxxxx, xxxx 5 000 000 Xx xxxxx v xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 roky xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.".

118. X §39p odst. 2 se xx xxxxx "revizi" xxxxxx xxxxx "úhrad".

119. X §39x odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx" x za xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".

120. X §39x xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx, xxx základní úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úhrady obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 písm. x) xxxx d), avšak xxx xx 12 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx dostupný xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x).".

121. X §39x odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo úhrad" xxxxxxx x věty xxxxxx x xxxx xx nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxx revize xxxxx xxxxx §39x xxxx. 9 se provádí xxxxxxxxx xx základní xxxxxx stanovené xxxxx §39x xxxx. 7. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxx.".

122. X §39p se xx odstavec 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x xxxxx §39x xxxx. 9 xx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě Xxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x. Xx xxxxxxx x xxxxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxx zaměnitelných léčivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx látku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

123. X §39p odst. 7 se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx revize xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přípravcích xxxx xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení x léčivými přípravky xxxxxxxxxxxx stejnou xxxxxxx xxxxx x cestu xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

124. §39x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

125. V nadpisu xxxxx sedmé xx xx slovo "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxx xxxxx "X XXXXXX".

126. X §39x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx osoba xxxxxxx pověřená výrobcem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, avšak xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxx ohlásí Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.".

127. V §39x xxxx. 4 xx xxxxx "Individuálně zhotovované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx".

128. X §39x xxxx. 5 xxxx. b) se xxxxx "úředně xxxxxxxxx" xxxxxxx x slovo "xx" se nahrazuje xxxxx "s xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za".

129. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42x)" x slova "Xxxxxxx" x "v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

130. X §39x xxxx. 5 xxxxxxx f) zní:

"f) xxxxxxxx identifikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX-XX) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX podle xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx42x), xxx-xx xxxxxxxx,".

131. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxxxxxx".

132. X §39x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "dodáván" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

133. X §39x xxxx. 5 xxxx. i) xx xx slova "zákonu; xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrady" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

134. X §39x xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 doplňuje xxxx "X případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiložit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx podobě.".

135. V §39x xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".

136. V §39x xxxx. 8 xxxx. x) se slova "x xxxx-xx jej Xxxxx xxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků" xxxxxxx.

137. X §39x odst. 8 xxxx. b) x x) se xxxxx "a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, nemá-li xx Xxxxx xxx k xxxxxxxxx x Registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x českém xxxx anglickém xxxxxx".

138. X §39x xxxx. 8 xxxx. d) xx xxxxx ", xxxx-xx je Xxxxx xxx k xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

139. V §39x xxxx. 8 xxxx. e) se xxxxx "výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", za xxxxxx xx ohlašovaný zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxx,".

140. X §39x odst. 8 písm. f) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají slova "x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku, x xxxxxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx počtu pojištěnců xx xxx,".

141. X §39x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx §39x xxxx." xxxxxxx x xxxx druhá xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx příloh xxxxx §39x xxxx. 8 xxxx. d) x x). K xxxxxxxx xxxxx §39r odst. 8 xxxx. d) x x) Ústav xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx pojišťovnám.".

142. V §39x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Ústav xxxx oznámení x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.".

143. V §39x xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) zdravotnický xxxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx nebo x xxxxx xxxx bylo xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxx,".

144. V §39s xxxx. 4 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

145. X §39x xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "pozastaven" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," x xxxxx "zrušen." xx xxxxxxx.

146. X §39s xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) zjistí, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §39x xxxx. 5, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x §39x xxxx. 8 xxxx xx xxxxx ke xxxxxxx xxxx původce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §39r xxxx. 6.".

147. X §39x xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "patnáctém" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

148. X §39s xx xx odstavec 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvoláním, xx xxxxxxxxx vykonatelné xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje jako xxxxxxxx 8.

149. X §39x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "k xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx dvacátému xxxxxxxx" x xxxxx "seznam xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx poukaz" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předepsání xx xxxxxx".

150. X §39x xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx "identifikační xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx".

151. X §39x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "číselné" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

152. V §39x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "úhrady" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx" x číslo "3" se xxxxxxxxx xxxxxx "4".

153. X §39x xxxx. 1 xxxxxxx i) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx hodnoty,".

154. X §39x xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Do xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xx lze x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

155. X §39x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxx.".

156. X §39x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "ohlášené ceny xxxxxxx přepočtené podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxx č. 3 x xxxxxx xxxxxx, k xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxx obchodní xxxxxxxx x daně".

157. X §39x odst. 1 xx xx xxxxx "xxxx xxx" xxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxx x".

158. X §39v xxxx. 4 se xxxxx "a statistiky Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústav zdravotnických xxxxxxxxx")" xxxxxxx.

159. X §39x xxxx. 9 xx xxxx "§39za xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "§44 xxxx. 1 xxxx. b)".

160. V §39x xxxx. 3 xx xxxx "§39za xxxx. 2" nahrazuje xxxxxx "§44 xxxx. 2".

161. §39xx xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

162. X §40 xxxx. 10 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx hodnotami" vkládají xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx".

163. X §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 17, xxxxx zní:

"(17) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, x xxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx ambulantní péče x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx je pojištěnec xxxxxxxxxxx.".

164. Xx §40x xx vkládá nový §40x, xxxxx xxx:

"§40x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x Veřejném ochránci xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

165. V §42 xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx zní:

"(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařům a xxxxxxxx pracovníkům xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 údaje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx infekčním onemocněním, x fyzických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného zdraví, x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".

166. X §43 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx §11x xxxxxxxxx předat xxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xxxxx o čerpání xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Ústavu xxxxxxxx množstevní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

167. §44 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§44

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) poruší xxxxxxx dodávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39v xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ústavu xxxxx §39v xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx výhercem, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx §39x odst. 7.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že poruší

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možné xxxx výrobce xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx x úhradové xxxxxxx xxxxx §39x,

x) xxxxxxxxx uzavřít xxxxxxx x kompenzaci nákladů xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39xx xxxx. 8, xxxx

x) xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x xxxx. 7 xxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložené xx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6 xxxx 7 xxxx §39xx xxxx. 8.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, přestože x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebyla.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nim xxxxx §17 odst. 9, §17x xxxx. 2 xxxx §39x xxxx. 6,

x) v xxxxxxx s §40 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků podle §40 xxxx. 10 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §43 xxxx. 3 nepředá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hrazených xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx pojištěncům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §52 xxxx. 2 uzavře xxxxxxx x poskytování x xxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5,

b) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4,

x) 10 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x),

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx obratu v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x lékové xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 100 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxx trojnásobku xxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx vzácného xxxxxxxxxx, xxxx do 1 000 000 Xx, xxxxx žádné náklady xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx 1 000 000 Xx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x).".

168. Xx §44 xx xxxxxx xxxx §44a, xxxxx xxx:

"§44x

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx projednává

a) Xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 až 4,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 6,

x) zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx fyzická osoba xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5.

(2) Pokuty xx xxxxxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 x 6, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Příjem x pokut xx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx je xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pojišťovna, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx již xxxxxxx zjištění xxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nápravě, nebo xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjevné, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx napraven x xxxx odstranění tohoto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx.".

169. Xx §44x xx xxxxxx xxxx §44b, xxxxx zní:

"§44b

(1) Xx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5 může xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10 000 Kč x zaměstnavateli xx xx xxxx 200 000 Xx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uloží xxxxxx xxxxx zaměstnavateli.

(2) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 let ode xxx, kdy zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 5 xxx xx doby, xxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxx splněna.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokuty.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500 Kč. Xxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení povinnosti, xxxxxxx však xx 3 xxx ode xxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx xx uložila.".

170. §45x xx xxxxxxx.

171. V §53 odstavec 1 xxx:

"(1) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pojištěnce,

b) ve xxxxxx udělení předchozího xxxxxxxx podle §14x,

x) xx věcech vydání xxxxxxxx podle koordinačních xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 2 až 4,

f) xx xxxxxx xxxxxxxx x pojistnému, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce na xxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxx podle §19,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53x,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx placení xxxxxxxxxx x xxxxxx platebními xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dlužného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na pojistném x xxxxxxx záloh xx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16x; x návrhu xxxxxxxxxx přiloží doklady x xxxxxxxxx doplatků xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xx započítávají do xxxxxx xxxxx §16x, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx podle §16x xxx xxxxxxxxx.".

172. X §53 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx vykonatelný dnem xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx.".

173. V §53 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že údaje x xxxx nedoplatků xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nesprávné, xxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxxx z vlastního xxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxxxxxxx.".

174. X §53 xx xxxxxxxx 7 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 8 xx 13 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 12.

175. V §53 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x" xxxxxxx x slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxxxx".

176. X §53 xxxx. 9 xx xx slova "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14x, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x náhradě nákladů xxxxx koordinačních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 4 a rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxx §19," a xx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odvolání x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 5.".

177. X §53 xx xxxxxxxx 11 x 12 zrušují.

178. X §53x odst. 1 xx xxxxxx "20 000 Kč" xxxxxxxxx částkou "30 000 Xx".

179. X §53x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx x xxxxxx "20 000 Xx" se xxxxxxxxx xxxxxxx "30 000 Xx".

180. X §53a xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "X xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx x odstranění" x xxxxx "rozhodnout" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

181. X §53a xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxx.

182. V §53x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx," a xxxxx "xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx stanoveno xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxxxxxxx.".

183. V §53x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx je prvním xxxxxx v řízení. Xx prominutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xxxxxxxxx odvolání xxx xxxxxx xxxxxx.".

184. X nadpisu §53x xx xxxxx "veřejnou xxxxxxxxx" xxxxxxx.

185. V §53x odst. 1 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxx nezdržuje xx místě xxxxx xxxxxx, sídla nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx".

186. X §53x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxx písemností, xxxxx se doručují xx vlastních rukou xxxx jejichž převzetí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, potvrdí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doručenkou, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx.".

187. Xx §53x xx vkládá xxxx §53x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 66 x 67 xxx:

"§53x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx pojistném xxxx xxxxxx zřídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxx zástavy xxxxx xxx xx xxxxx zjevném nepoměru x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx úřední x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §68 správního xxxx i výši xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástavy.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx, který zapíše x nemovitosti poznámku66). Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx má xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx k xx xx xxxxxx poznámky xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxxx. Společně s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zástavního xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx na xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6.

(5) Zdravotní pojišťovna xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx67).

(6) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx xx na xxxx xxxxx xxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxx zapsaným xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nový dluh; xxxx skutečnost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamu, nebo

b) xxxxxxxx zápis nového xxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx než zástavní xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(7) Zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx zástavní xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx na výmaz xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

66) §23 zákona x. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx nemovitostí (katastrální xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) §13 xxxxxxxx x. 358/2013 Xx., o poskytování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

188. V §55 odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68)".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 68 xxx:

"68) Zákon č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

189. V §55 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxxxx a hromadných" xxxxxxx.

190. V příloze x. 1 x xxxxxxx Seznam použitých xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx lékařem" xxxxxxxxx xxxxx "schválení zdravotní xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

191. X xxxxxxx x. 1 x xxxxxxx Xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehrazených xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxx 27 xxxxxxxx xxxx xxxx 28 až 41, xxxxx xxxxx:

"28.

015

Xxxxxxxxxxx ortodontických xxxxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, čelisti x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x systémovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).

29.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx pouze u xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx chybějících zubů x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx). Materiál xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a patra, x vrozenými celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx moláry).

30.

015

Kontrola xxxxx ortodontických anomálií x použitím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx hrazeno xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx fixního ortodontického xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

31.

015

Xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx úhrada xx xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, x xxxxxxxxx celkovými vadami x systémovým onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx).

32.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx hrazeno xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

33.

015

Xxxxxxxx xx xxxx retence nebo xxxxxxx sledování ve xxxx xxxxx x xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, od 22 xxx hrazeno xxxxx x pojištěnců x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x systémovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

34.

015

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx, xx 22 xxx hrazeno pouze x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním x ortodontickými projevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx moláry).

35.

015

Analýza xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 let, od 22 xxx xxxxxxx xxxxx u pojištěnců x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx).

36.

015

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx dne dosažení 22 xxx, xx 22 let xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx zubů x xxxxx čelisti, nezapočítávají xx xxxxx xxxxxx).

37.

015

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ortodontického xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 let, xxx xxx xxxxxxxx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx celkovými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

38.

015

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx intraorálního xxxxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 let, xx 22 let xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Materiál xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rtu, xxxxxxx x xxxxx, x vrozenými xxxxxxxxx xxxxxx a systémovým xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí moláry).

39.

015

Nasazení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X

Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 let, od 22 xxx hrazeno xxxxx x xxxxxxxxxx x rozštěpy xxx, xxxxxxx a patra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hypodoncií (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx hrazen xx zdravotního pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ortodontickými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx chybějících xxxx x jedné xxxxxxx, nezapočítávají se xxxxx moláry).

40.

015

Navázání xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxx úhrada do xxx dosažení 22 xxx, xx 22 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x patra, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x více xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx hrazen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 a xxxx xxxxxxxxxxx zubů x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxxx).

41.

015

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx

X

Xxxx xxxxxx do 10 xxx věku. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, čelisti x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vadami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mnohočetnou xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx čelisti, xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx).".

Xxxxxxxxx xxxx 28 xx 58 xx xxxxxxxx jako xxxx 42 xx 72 x xxxxxxxxx xxxx 60 xx 70 xx xxxxxxxx jako xxxx 73 až 83.

192. X xxxxxxx x. 1 x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hrazených jen xx určitých xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx".

193. Xxxxxxx x. 3 a 4 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 48/1997 Xx.

XXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNICKÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX NA XXXXXX

XXXXX X

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxx

01 - XX xxxxx

02 - XX pro inkontinentní xxxxxxxx

03 - XX xxx pacienty se xxxxxx

04 - XX xxxxxxxxxxx - protetické x ortopedická xxxx

05 - XX pro xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06 - XX pro kompresivní xxxxxxx

07 - XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

08 - XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

09 - ZP xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

10 - XX xxxxxxxxxx, inhalační x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

11 - XX xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx

X4 - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx poruch xxxxxxxxxxx

X16 - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx lékařů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx zahrnuje všechny xxxxxxxx a nástavbové xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxx; praktický lékař xxx děti a xxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx x porodník

GYN

chirurg

CHI

internista

INT

kardiolog

KAR

klinický xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxx se specializací x xxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxx

XXX

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx dětská xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v doporučení xxxxxx xxxx (sestra x domácí xxxx)

XXX

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx sestra xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx stanovící seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxxxx, který xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezením uvedeným x XXXXXX X (xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx)

XXX

XXXXX X

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx I - interiérový xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx pohyb xx xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx uživatele výrazně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx protézy xxx xxxxx x interiéru.
Stupeň xxxxxxxx XX - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typ xxxxxxxxx. Uživatel má xxxxxxxxx používat xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, schody xxxx.) x xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Doba používání x překonaná vzdálenost xxx xxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx III - xxxxxxxxxxxx exteriérový xxx uživatele. Uživatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i při xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx pracovních, xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nadprůměrnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavkem je xxxxxxxx střední x xxxxxx mobility xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protézy. Xxxx používání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x člověkem xxx xxxxxxxxx xxxxx nepatrně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx XX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx se xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx protézy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zatížení xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x překonaná xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx postižení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx protézy xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zcela xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

Xxxxxxx č. 1

Číselný xxx

Xxxxxxxxxxxxx strom

Popis

Preskripční omezení

Indikační xxxxxxx

Xxxxxxxxxx limit

Úhradový limit xxx DPH

Možnost xxxxxxxxx

01

XX xxxxx

01.01

XX pro klasické xxxxxx ran

01.01.01

gázy

01.01.01.01

gáza xxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, xxx. 17 xxxxxx xx 1 xx2

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0174 Xx / 1 xx2

xx

01.01.01.02

xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxx. 8 xxxxxx, xxx. 17 vláken xx 1 cm2

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0087 Kč / 1 xx2

xx

01.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx

01.01.02.01

xxxxxxx textilie - xxxxxxxx

xxx. 4 vrstvy

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0174 Xx / 1 cm2

ne

01.01.02.02

netkaná xxxxxxxx - nesterilní

min. 4 xxxxxx

xxxxx; SDP; XXX

-

-

0,0087 Kč / 1 xx2

xx

01.01.02.03

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0695 Xx / 1 xx2

xx

01.01.02.04

xxxxxxxxxxx savé xxxxxxxx - xx xxxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; SLO

-

-

0,3913 Kč / 1 cm2

ne

01.01.02.05

hypoalergenní xxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.02

XX pro xxxxx xxxxxx xxx

01.02.01

xxxxxx xxxxxxxxxxxx

01.02.01.01

xxxxxx xxxxxxxxx neadherentní

k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytí xx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,3478 Kč / 1 xx2

xx

01.02.01.02

xxxxxx kontaktní xxxxxxxxxxxx - se xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekundárních xxxxx xx spodině

lékař; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,5217 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.03

xxxxxx kontaktní xxxxxxxxxxxx silikonové

k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx. xxxxx xxx formování xxxxx xxx

xxxxx; SDP; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.04

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekundárních xxxxx ke spodině, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Xx / 1 xx2

xx

01.02.01.05

xxxxx xxxxxxxxx neadherentní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrstvou

obsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,26 Xx / 1 xx2

xx

01.02.02

xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

01.02.02.01

xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rány, xx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

0,96 Kč / 1 xx2

xx

01.02.02.02

xxxxx s xxxxxxxx uhlím - x aktivní xxxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx sekrece, x xxxxxxxxxxx infekce x xxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,04 Xx / 1 cm2

ne

01.02.03

hydrogelové krytí

01.02.03.01

hydrogelové xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, povrchové

lékař; SDP; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,78 Xx / 1 cm2

ne

01.02.03.02

hydrogelové xxxxx - amorfní

hydratace spodiny xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického xxxxxxx, xxx plošné povrchové x hluboké defekty

lékař; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

21,70Xx / 1 x 21,70 Xx / 1 xx

xx

01.02.03.03

xxxxxxxxxxx krytí - xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, prevence xxxxxxxxx, xxxxxxx autolytického xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxx x hluboké xxxxxxx

xxxxx; SDP; SLO; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.03.04

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx povrchové x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx látky, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aktivity xxxx xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

9,74 Xx / 1 x 9,74 Xx / 1 xx

xx

01.02.04

xxxxxxxxxx xxxxx

01.02.04.01

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, k čištění xxxxxxx, udržení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.02

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, x xxxxxxx spodiny, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ráně, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.03

xxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, x čištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v ráně, x xxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,56 Xx / 1 xx2

xx

01.02.04.04

xxxxxxxx, tampony - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxx dobrá xxxxxxxx, x čištění xxxxxxx, xxxxxxx vlhkého xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx

xxxxx; po uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Kč / 1 xx2

xx

01.02.04.05

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vazbou xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx kontaktu x xxxxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

10,13 Kč / 1 x 10,13 Xx / 1 xx

xx

01.02.05

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

01.02.05.01

xxxxxxxxxxxx bez xxxxxx

x xxxxxxx vlhkosti x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spodiny

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 cm2

ne

01.02.05.02

hydrokoloidy x xxxxxxx

x udržení xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,08 Kč / 1 xx2

xx

01.02.05.03

xxxxx

x udržení xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx

xxxxx; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

11,30Xx / 1 x

xx

01.02.05.04

xxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx v ráně, xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

9,56 Xx / 1 x

xx

01.02.06

xxxxxxxxxxx

01.02.06.01

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxx xxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,48 Kč / 1 xx2

xx

01.02.06.02

xxxxxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spodiny, xxxxxxx xxxxxx, lze x xx hlubokých xxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx složku

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Kč / 1 xx2

xx

01.02.06.03

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, tampony

management xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx hlubokých xxx

xxxxx; XXX; SLO; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.06.04

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx - x xxxxxxx látkou

management xxxxxxxx, xxxxxxx spodiny, podpora xxxxxx, do xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,35 Kč / 1 cm2

ne

01.02.07

hydropolymery, polyuretany x pěny

01.02.07.01

hydropolymery, xxxxxxxxxxx x xxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx krytí

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.02

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - xxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

2,00 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.03

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany x xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x ochrannou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.04

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kůži, x xxxxxxxxx silikonovou xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kůži

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.05

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx - xx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx - k xxxxxx dutiny

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Xx / 1 cm2

ne

01.02.07.06

hydropolymery, xxxxxxxxxxx a pěny - s aktivní xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Kč / 1 xx2

xx

01.02.07.07

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.08

xxxxxxxxxxxxx, polyuretany x xxxx - s xxxxxx silikonem x xxxxxxx látkou

management exsudátu, xxxxxxx, podpora xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x ochrannou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,50 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.09

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x x aktivní xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, čištění, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx látku, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktní xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.10

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - x xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvlhčení xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx krytí

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,74 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.11

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x pěny - s xxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu, xxxxxxx, xxxxxxx hojení, xxxxxxx rány

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,17 Xx / 1 xx2

xx

01.02.07.12

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx - xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x odvodu xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrstvu

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,60 Xx / 1 xx2

xx

01.02.08

xxxxxxx xxxxxx

01.02.08.01

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx před macerací x sekundární xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Kč / 1 cm2

ne

01.02.08.02

filmové xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

0,87 Xx / 1 cm2

ne

01.02.08.03

filmové xxxxxx - tampony

krytí x ochraně rány x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

13,26 Xx / 1 xx

xx

01.02.08.04

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

7,83 Xx / 1 xx

xx

01.02.09

xxxxxxxxxx xxxxxx

01.02.09.01

xxxxxxxxxx xxxxxx - plošné

krytí vstupující xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

6,09 Xx / 1 cm2

ne

01.02.09.02

bioaktivní xxxxxx - vrube

krytí xxxxxxxxxx aktivně do xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; xx uplynutí 6 xxxxxx léčby xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.09.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxx

xxxxx vstupující xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxx dlouhodobě xxxxxxxxxx defekty

lékař; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,30 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10

xxxxxxx xxxxxx

01.02.10.01

xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxxxxx povlaků

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,43 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10.02

xxxxxxx obvazy - xxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx spodiny xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.10.03

xxxxxxx xxxxxx - k xxxxxxxxxxxx čištění

vhodné x xxxxxxxxx spodiny rány, x odstranění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

1,22 Xx / 1 xx2

xx

01.02.11

xxxxxxx xxxxxxx aktivní

01.02.11.01

čistící xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx roztoky xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx, podpora autolytických xxxxxxx v defektu

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,70 Kč / 1 xx

xx

01.02.11.02

xxxxxxx xxxx aktivní

aseptické xxxx xxx xxxxxxx autolytických xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

13,04Kč / 1 x 13,04 Xx / 1 xx

xx

01.02.12

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

01.02.12.01

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx kožního xxxxx, podpora xxxxxxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

6,96 Kč / 1 cm2

ne

01.02.12.02

syntetické xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx kožního xxxxx, podpora epitelizace

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

6,52 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13

xxxxxxx xxxxx

01.02.13.01

xxxxxxxxxx xxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

3,48 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.02

xxxxx obsahující xxxxxxxxxx - plošné

krytí xxxxxxxxxxx čištění, granulaci, xxxxxxxx hojící xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

0,65 Xx / 1 xx2

xx

01.02.13.03

xxxxx xxxxxxxxxx hyaluronan - xxxxxx, gel

krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx; SDP; XXX; po uplynutí 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

5,52 Kč / 1 g

ne

01.02.13.04

krytí obsahující xxxxxxxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx hojící procesy

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

11,30 Xx / 1 xx

xx

01.02.13.05

xxxxx xxxxxxxxxx xxx - xxxxxx

xxxxxxxxx x podpoře xxxxxx, čistící a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

1,65 Kč / 1 cm2

ne

01.02.13.06

krytí xxxxxxxxxx xxx - gel, xxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, čistící a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx; XXX; XXX; po uplynutí 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

13,04Xx / 1 x

xx

01.02.13.07

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu

lékař; XXX; SLO; po xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,35 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.08

nanokrystalické xxxxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

2,43 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.09

nanokrystalické xxxxxxx - xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

3,48 Xx / 1 xx

xx

01.02.13.10

xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx exsudátu x xxxxxxxxxxxxx xxx

xxxxx; XXX; XXX; po uplynutí 6 měsíců xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,782 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.11

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx hojení a xxxxxxx xxxx

xxxxx; SDP; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

3,30 Kč / 1 x

xx

01.02.13.12

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; SLO; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,91 Kč / 1 xx2

xx

01.02.13.13

xxxxxxxxx x xxxxx - xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx uplynutí 6 xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.14

xxxxxxxxx s jodem - xxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x infekce

lékař; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 měsíců léčby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

14,78 Xx / 1 x

xx

01.02.13.15

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jizvy

-

lékař; XXX; XXX; po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

2,61 Kč / 1 cm2

ne

01.02.13.16

superabsorpční xxxxx

xxxxx x managementu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx díky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jádra x váží xxxxx x bezpečně xxxxxxx

xxxxx; XXX; XXX; xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

0,65 Xx / 1 cm2

ne

01.02.13.17

prostředky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx k podpoře xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x čištění xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; DRV; XXX; XXX; XXX; X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxx arteriální xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

24 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxxx

228,00 Xx / 1 ml

ne

01.03

obinadla a xxxxxxxx

01.03.01

xxxxxxxx fixační

01.03.01.01

obinadla xxxxxxx - elastická

-

lékař; SDP; XXX

-

-

0,0044 Xx / 1 cm2

ne

01.03.01.02

obinadla xxxxxxx - elastická, kohezivní

-

lékař; XXX; XXX

-

-

0,0174 Kč / 1 xx2

xx

01.03.01.03

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0026 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02

xxxxxxxx xxxxxxxx

01.03.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,0522 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.02

xxxxxxxx hadicová - xxxxxxxxxx

-

xxxxx; SDP; SLO

-

-

0,0087 Xx / 1 xx2

xx

01.03.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

-

xxxxx; XXX; XXX

-

-

0,1043 Xx / 1 xx2

xx

01.03.03.

xxxxxxxx

01.03.03.01

xxxxxxxxxx krytí

-

lékař; SDP; XXX

-

-

0,225 Xx / 1 cm2

ne

01.04

savé prostředky

01.04.01

vata xxxxxxxx

01.04.01.01

xxxx xxxxxxxx

-

xxxxx; SDP; XXX

-

1000 x / xxxxx

0,0869 Xx / 1 g

ne

01.04.01.02

vata xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX

-

300 ks / měsíc

0,0261 Xx / 1 xx

xx

02

XX xxx xxxxxxxxxxxxx pacienty

02.01

ZP xxxxxxxxx

02.01.01

XX absorpční

02.01.01.01

vložky, kapsy, xxxxxxxxxxxxxx tampony, vložné xxxxx, fixační kalhotky, xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
• xxxxxxxxx jádro x celulózy xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxx zápachu Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx xxxxx protečení
• xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
• xxxxxxxxx výměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - s xxxxx
• xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
• fixace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxxxx výměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx
• prodyšný elastický xxxxxxxx Fixační xxxxxxxx • xxxxxxx

XXX; GYN; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; SDP; XXX; URN

inkontinence X. xxxxxx (xxxxxxxxx únik xxxx nad 50 xx xx 100 xx (xxxxxx) x xxxxxxx 24 xxxxx) xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx moči xxx 100 ml xx 200 ml (xxxxxx) v xxxxxxx 24 hodin) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx inkontinence XXX. stupně (mimovolní xxxx xxxx xxx 200 xx v xxxxxxx 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 150 xxxx / xxxxx

xxx kombinaci xx XX xxx xxxx xxxx - 174,00 Xx / xxxxx xxx xxxxxxxx stupeň xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 5 % xx xxxxxxx xx

xx

xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx moči xxx 50 xx xx 100 ml (xxxxxx) v xxxxxxx 24 xxxxx) - 391,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 15 % xx xxxxxxx xx

xxxxxxxxxxxx XX. stupně (xxxxxxxxx únik xxxx xxx 100 ml xx 200 xx (xxxxxx) v xxxxxxx 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 783,00 Xx / xxxxx, xxxxxxxxxx 5 % xx prvního xx

xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxx (xxxxxxxxx únik xxxx xxx 200 ml x průběhu 24 xxxxx) + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 1.478,00 Xx / měsíc, xxxxxxxxxx 2 % xx xxxxxxx ks

02.01.01.02

podložky

se xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxxxxxxxxx XXX. stupně + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 30 kusů / xxxxx

xxxxxxxxxxxx III. xxxxxx + xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 191,00 Xx / měsíc, xxxxxxxxxx 25 % xx xxxxxxx ks

ne

02.02

ZP pro xxxx xxxx

02.02.01

xxxxxxxx xxxxxxx

02.02.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx standardně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx urinálními sáčky

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxx xxx 100 xx xx 24 hodin, kombinace xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo kapsami

30 xx / xxxxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx

02.02.02.01

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx - jednokomorové

-

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx katetr, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

15 xx / xxxxx; 20 xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx xxx limitu

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.02.02

xxxxxx xxxxxxxx sáčky - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cévkami x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; SLO; XXX

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx kondom

15 ks / xxxxx; 20 xx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxx xxxx do 6 xxx xxx limitu

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

02.02.03.01

xxxxxxxx pásky

měkká xxxxxxxx, upravitelná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; NEF; NEU; XXX; PED; PRL; XXX; SLO; URN

močový xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, drén, xxxxxxxx xxxxxx

8 xx / xxx

22,00 Kč / 1 xx

xx

02.02.03.02

xxxxxx sáčků

kompatibilní xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx materiál

GER; XXX; XXX; INT; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, nefrostomie, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxx

2 xx / xxx

22,00 Xx / 1 xx

xx

02.03

XX pro xxxxxxxxxxxxx

02.03.01

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02.03.01.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx močový xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX

-

210 xx / xxxxx

8,70 Kč / 1 ks

ne

02.03.01.02

katetr sterilní - potahovaný, s xxxxxxxx aktivace

potažený hydrofilní xxxxxxx xxxxxx oček xxxxxxx, aktivace xxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nálezem, xx kontinentních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.01.03

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxx

xxxxxxxx kompaktní potahovaný xxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oček xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx cest s xxxxxxxxxxxxx či patologickým xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxxxxx měchýř, x xxxxxxx, xxxxxxx hyperplazie xxxxxxxx x obtížným xxxxxxxxxxxxxx

210 ks / xxxxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.02

xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sáčkem

02.03.02.01

sety xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vodou

NEF; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx močových xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nálezem, xx kontinentních xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, ortotopický xxxxxx, x plegiků, xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostaty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x katétry sterilními x rámci xxxxxxx xxxxxx

210 xx / xxxxx

43,00 Xx / 1 ks

ne

02.03.02.02

sety sterilní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - ihned x xxxxxxx

xxxxxxxx kompaktní uzavřený xxxxxx xxxxxxxxxxxx močového xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sáčku x xxxxxxxxxxxx chlopní a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx; potažený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s obtížným xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx měsíce

210 ks / xxxxx

52,00 Kč / 1 ks

ne

02.03.03

proplachové xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

02.03.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx proplach xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx neprůchodnosti xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx permanentního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příměsí xxxx, x frekvencí xxxxxxxx xxx 1 x xxxxx po xxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

15 ks / xxxxx

35,00 Xx / 1 xx

xx

02.03.04

xxxxxxxx

02.03.04.01

xxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx

1 xxxxxx / 10 xxx

607,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

02.03.05

xxxxxxxxxx lubrikační xxxx

02.03.05.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

-

XXX; XXX

xxxxx xxx nepotahované xxxxxxx

750 xx / 1 xxxxx

2,60 Xx / 1 xx

xx

03

XX pro xxxxxxxx se xxxxxx

03.01

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.01.01

xxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitem dané xxxxxxxxx

03.01.01.01

xxxxxxxx sáčky s xxxxxxx xxxxxxxxx - x výpustí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / měsíc

57,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.02

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx - x integrovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx hmota na xxxxxxxxxxxxx bázi xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; zdravá xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; pištěl

30 ks / měsíc

157,00 Kč / 1 xx

xx

xx 6 let včetně

řídká, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx);
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace nebo xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, granulomy, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický ekzém); xxxxxx x úrovni xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx kličky vyústěné x jednom xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebe

60 xx / xxxxx

03.01.01.03

xxxxxxxx xxxxx x konvexní xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx - plovoucí podkoží; xxxxxx v komplikovaném xxxx nerovném peristomálním xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx x úrovni nebo xxx úrovní xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.01.04

xxxxxxxx xxxxx jednodílné xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, bez antirefluxního xxxxxxx, xx širokou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx derivační xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx odvádí xxxxx xxxxxx až vodnatou xxxxxxx x množství xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx velkoobjemový xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 ks / měsíc a 60 xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxx xx 24 xxx.

157,00 Kč / 1 xx

xx

03.01.01.05

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx výpustí x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx sáček se xxxxxxx hadicí

adhezivní hmota xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; URN

jakýkoliv xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxx řídkou až xxxxxxxx stolici v xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx velkoobjemový xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx x 60 ks / xxxxx při xxxxxxxx stolice nad 4 xxxxx xx 24 xxx.

243,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.01.06

potažené xxxxx výpustné velkoobjemové - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx bázi xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; INT; XXX; ONK; XXX; XXX; XXX; SLO; XXX

xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx nad 50 xx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže; xxxxxxxxx xxxxxxx

30 ks / měsíc

217,00 Kč / 1 xx

xx

03.01.02

xxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx se sáčky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxxx

03.01.02.01

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx stolice; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx okolí; xxxxxx xxxx mírně poškozená xxxxxxxxxxxx xxxx

60 xx / měsíc

70,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 let xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (jizvy, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblasti (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx píštěle, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxxx u XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, atopický xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx xxxx x kožním xxxxxx; xxx xxxxxxx kličky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx blízko xxxx

120 xx / xxxxx

03.01.02.02

xxxxxxxx sáčky x xxxxxxxx podložkou

adhezivní hmota xx hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx podkoží; stomie x komplikovaném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; vysoké xxxxxxx x retrahovaná stomie

60 xx / xxxxx

109,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.03

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx hydrokoloidní bázi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx střeva; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

60 xx / měsíc

130,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.02.04

krytky

adhezivní xxxxx na hydrokoloidní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx filtrem

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

60 xx / xxxxx

52,00 Xx / 1 xx

xx

03.01.02.05

xxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; URN

formovaná xxxxxxx; xxxxxxxxxx vyprazdňování; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

60 ks / xxxxx

87,00 Xx / 1 ks

ne

03.01.02.06

krycí xxxxxx se savou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxx jádro, xxxxx xxx přiložit xx sliznici xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx lepicí okraj

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; střevní xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sáčků; xxxxx nefrostomií, epycystostomií, xxxxxxxx drenáží

60 xx / měsíc

28,00 Kč / 1 ks

ne

03.01.03

sáčky - jednodílné, xxxxxxxxxxx

03.01.03.01

xxxxxxxx xxxxx s plochou xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

urostomie; nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx peristomální xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx; drén

30 xx / měsíc

243,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, alergická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx nebo v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

60 xx / měsíc

03.01.03.02

potažené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxx nebo xxxxxx x komplikovaném xxxxxx; xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx stomie v xxxxxx nebo pod xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; vysoké xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stomie; xxxx

30 xx / xxxxx

252,00 Kč / 1 xx

xx

03.02

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

03.02.01

xxxxxxxx

03.02.01.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx mírně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže; xxxxx jemná xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx)

10xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx

139,00 Xx / 1 xx

xx

15 ks / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx včetně

řídká, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 ml / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, stehové xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, chronické píštěle x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický xxxxx); xxxxxx v xxxxxx xxxx pod úrovní xxxx xxxx x xxxxxx záhybu; xxx xxxxxxx kličky vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální stomie xxxxxxxx xxxxxx sebe

20 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

30 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.01.02

xxxxxxxx konvexní

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní xxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx - plovoucí xxxxxxx; retrahovaná xxxxxx x xxxxxx nebo xxx úrovní xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

10 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx drenáž; xxxxxx

183,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - ileostomie; xxxxxxxxx

03.02.01.03

xxxxxxxx velkoplošné

adhezivní xxxxx xx hydrokoloidní xxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxx xxx 50 xx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxxxx vyústění xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; poškozená xxxxxxxxxxxx kůže

10 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

15 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.02.02

xxxxx - xxxxxxxx

03.02.02.01

xxxxx s integrovanou xxxxxxxxxxxx výpustí

sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxx; pištěl

30 xx / xxxxx

122,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, xxxxxxxxx píštěle u XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx nebo xxx úrovní xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx xxxxxx xxxx

60 xx / měsíc

03.02.02.02

sáčky xxxxxxxxxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxx stomie xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx pištěl; xxxxxxx střeva; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.02.03

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx antirefluxního ventilu, xx xxxxxxx výpustí x možností xxxxxxxx xx xxxxxx sáček xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx píštěle, která xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x množství nad 1000 ml za 24 xxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 xx / xxxxx a 60 xx / měsíc xxx xxxxxxxx stolice xxx 4 litry xx 24 xxx.

122,00 Xx / 1 xx

xx

03.02.03

xxxxx - uzavřené

03.02.03.01

sáčky xxxxxxxx

xxxxx x povrchovou xxxxxxx, kryté textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 ks / xxxxx

70,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx včetně

řídká, xxxxxxx xxxx agresivní stolice xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolí (xxxxx, kožní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, chronické píštěle x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx v úrovni xxxx pod úrovní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální stomie xxxxxxxx xxxxxx sebe

120 xx / xxxxx

03.02.04

xxxxx - xxxxxxxxxxx

03.02.04.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx antirefluxním xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx textilií

GER; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

urostomie; xxxxxx; drén

30 ks / xxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 let včetně

komplikované xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx macerace xxxx, xxxxxxx píštěle, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dutiny, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dermatitida, lupénka, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě střevní xxxxxx vyústěné x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx stomie vyústěné xxxxxx sebe

60 xx / xxxxx

03.03

xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.03.01

xxxxxxxx

03.03.01.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; URN

nekomplikovaná xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx peristomální xxxx

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

183,00 Kč / 1 ks

ne

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; urostomie

do 6 xxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad 1000 xx / 24 xxx; komplikované xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx dutiny, xxxxxxxxx xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lupénka, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx v xxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx střevní kličky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

20 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; pištěl

30 xx / xxxxx - ileostomie; urostomie

03.03.01.02

podložky xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bázi

GER; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; URN

nekomplikovaná xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx stomie xxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

15 ks / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

xx 6 xxx včetně

řídká, vodnatá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx peristomální xxxxxxx (iritace nebo xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, abscesové xxxxxx, chronické xxxxxxx x IBD, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, atopický ekzém); xxxxxx v xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx záhybu; xxx xxxxxxx kličky vyústěné x jednom otvoru; xxx xxxxxxxxxx stomie xxxxxxxx xxxxxx xxxx

20 xx / xxxxx - kolostomie; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx 30 xx / xxxxx - ileostomie; urostomie

03.03.01.03

podložky xxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota na xxxxxxxxxxxxx bázi

GER; CHI; XXX; NEF; ONK; XXX; XXX; URN

stomie x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx peristomálním xxxxxx; xxxxxx v komplikovaném xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx stomie x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx píštěle

10 xx / měsíc - xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx

261,00 Kč / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx

03.03.01.04

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx bázi

GER; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; URN

průměr xxxxxx xxx 50 xx; xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx střeva blízko xxxx; xxxxxxx stomie; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

10 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; trvalá xxxxxx; xxxxxx

252,00 Kč / 1 ks

ne

15 xx / měsíc - ileostomie; xxxxxxxxx

03.03.02

xxxxx - xxxxxxxx

03.03.02.01

xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; PED; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxx stolice; pištěl

30 xx / xxxxx

87,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxx, vodnatá xxxx xxxxxxxxx stolice nad 1000 ml / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (jizvy, xxxxx xxxxxx, pigmentové xxxxxx, xxxxx nerovnosti); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx reakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx ekzém); xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx

60 ks / xxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v jednom xxxxxx; xxx terminální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.03.02.02

xxxxx velkoobjemové

sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

průměr xxxxxx nad 50 xx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; prolaps xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx střeva; xxxxxxx stomie; velké xxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx

174,00 Xx / 1 ks

ne

03.03.02.03

sáčky xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx s povrchovou xxxxxxx, xxxxx textilií, xxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx 1000 xx xx 24 hod; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx velkoobjemový xxxxxx xxxxx se širokou xxxxxxxx xxxxxx

30 ks / xxxxx x 60 xx / xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nad 4 xxxxx xx 24 xxx.

174,00 Xx / 1 ks

ne

03.03.03

sáčky - xxxxxxxx

03.03.03.01

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryté xxxxxxxx, opatřené filtrem

GER; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx

48,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxx

xxxxx, xxxxxxx xxxx agresivní stolice xxx 1000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx skvrny, xxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (iritace xxxx xxxxxxxx kůže, xxxxxxx xxxxxxx, granulomy, abscesové xxxxxx,

120 xx / xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx u XXX, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx); xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx úrovní kůže xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; dvě xxxxxxxxxx xxxxxx vyústěné xxxxxx xxxx

03.03.04

xxxxx - xxxxxxxxxxx

03.03.04.01

xxxxx s integrovaným xxxxxxxxxxxxx ventilem

sáčky x xxxxxxxxxx úpravou, kryté xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; SDP; SLO; XXX

xxxxxxxxx; xxxxxx; xxxx

30 xx / xxxxx

113,00 Xx / 1 xx

xx

xx 6 xxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx peristomální xxxxx (xxxxx, xxxxx útvary, xxxxxxxxxx skvrny, kožní xxxxxxxxxx); poškození peristomální xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx kůže, stehové xxxxxxx, granulomy, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, alergická xxxxxx, kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx);

60 xx / xxxxx

xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kůže xxxx v xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otvoru; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

03.04

xxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stomie

03.04.01

systémy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

03.04.01.01

xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontinenci xxxxxx

xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; INT; ONK; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stolicí

-

6.957,00 Xx / 1 xxxxx

xx

03.05

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx xxxxxx plochou

03.05.01

stomické xxxxxxx - x xxxxx lepicí xxxxxxx - xxxxxxxxxx

03.05.01.01

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx x plochou xxxx xxxxxxxx podložkou

max. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 cm

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx xxxx stomie; xx 19 let - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx plochou

30 xx / měsíc; xxx xxxx do 6 xxx 60 xx / xxxxx x indikovaných xxxxxxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.02

xxxxxxxx sáčky xxxxxxxx x plochou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stomický xxxxxx x xxxxx xxxxxxx plochou

60 xx / měsíc; xxx xxxx xx 6 xxx 120 xx / měsíc v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

48,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.01.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podložkou

max. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; URN

do 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; od 19 xxx - xxxxxxx xxxx stomie - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x malou xxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 60 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02

xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxx lepicí xxxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxx technologie

03.05.02.01

podložky xxxxxx xxxx konvexní

max. xxxxxxxx xxxxxxx plochy do 7 cm

GER; CHI; XXX; XXX; ONK; XXX; PRL; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - všechny xxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

10 ks / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxx drenáž; xxxxxx; xxx děti xx 6 let 20 xx / xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 30 xx / xxxxx v indikovaných xxxxxxxxx

03.05.02.02

xxxxxxxx sáčky uzavřené

max. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 cm

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xx 18 let xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx 19 xxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

60 xx / xxxxx; xxx xxxx do 6 xxx 120 xx / měsíc x xxxxxxxxxxxx případech

130,00 Xx / 1 xx

xx

03.05.02.03

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx stomie; od 19 let - xxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx konstituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30 xx / xxxxx; xxx xxxx xx 6 xxx 60 xx / měsíc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

03.06

XX xxxxxxxx xxxxxxx

03.06.01

xxxxx xxxxxxxx

03.06.01.01

xxxxx drenážní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx hmota xx xxxxxxxxxxxxx bázi sáčky x xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

30 ks / xxxxx

261,00 Xx / 1 ks

ne

03.07

ZP x xxxxxxx do xxxxxx

03.07.01

xxxxxxxx xxxxxxxx

03.07.01.01

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

-

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxx tlustého xxxxxx

2 xxxx / xxx

2.174,00 Xx / 1 xxxx

xx

03.07.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx

-

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx distální xxxxx tlustého xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

300 xx / xxx

43,00 Xx / 1 xx

xx

03.08

XX xxx xxxxxxxx xx stomií - xxxxxxxx příslušenství - xxxx x kůži - prevence x xxxxx

03.08.01

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX

03.08.01.01

xxxxxxxx kroužky

adhezivní hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx hmota

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx současně; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stomie; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - plovoucí xxxxxxx

60 xx / xxxxx, xxx předepsat xxxxx s podložkou xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

78,00 Xx / 1 ks

ne

03.08.01.02

pásky xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pištěl - xxxxxxx, retrakce, xxxxxxx; xxxxxxxx vyústěná xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; stomie xxxx xxxxxx xxxxxxxx x komplikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více stomií xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; měkké xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx

120 xx / xxxxx, xxx předepsat pouze x xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

70,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.01.03

xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx silikonová hmota

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; PRL; XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx, prolaps; xxxxxxxx xxxxxxxx stomie nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx nebo pištěl xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx - plovoucí xxxxxxx

1 ks / xxxxx

7,80 Xx / 1 g

ne

03.08.01.04

destičky a xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; CHI; XXX; NEF; XXX; XXX; PRL; URN

komplikovaná xxxxxx nebo pištěl - xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxx vyústěná xxxxxx nebo pištěl xxx xxxxxxxxxx; stomie xxxx xxxxxx xxxxxxxx x komplikovaném peristomálním xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; onkologická xxxxx; xxxxx břicho - plovoucí podkoží

-

0,40 Xx / 1 xx2

xx

03.08.01.05

xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx hydrokoloidní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx - stenóza, xxxxxxxx, prolaps; xxxxxxxx xxxxxxxx stomie xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x komplikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; více xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; měkké xxxxxx - plovoucí xxxxxxx

60 xx / xxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx

96,00 Xx / 1 xx

xx

03.08.02

xxxx x přídržné xxxxxxxxxx

03.08.02.01

xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dvoudílným xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tělu; xxxxxxxx xxxxxxxxx

2 ks / rok

174,00 Kč / 1 xx

xx

03.08.02.02

xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x otvorem xxxx xxx xxxxxx

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SLO; URN

všechny xxxx stomie

2 xx / xxx

522,00 Xx / 1 ks

ne

03.08.02.03

nízkotlaké xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx používající dvoudílný xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxxxx, stav stomie x peristomálního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx

10 ks / měsíc - xxxxxxxx systém

113,00 Kč / 1 xx

xx

15 xx / xxxxx - xxxxxxxx systém

03.08.03

prostředky xxxxxxxxxxx

03.08.03.01

xxxxxxxxxx zahušťovací

-

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; URN

ileostomie; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx stolicí

-

313,00 Xx / měsíc

ne

03.08.04

odstraňovače xxxxxxxx xxxxxxxx

03.08.04.01

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; URN

pacienti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kůže

-

261,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.04.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podložky - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stomický xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stomii, pištěl xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; alergická xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oblasti

-

435,00 Xx / xxxxx

xx

03.08.05

xxxxxxxxxx xxxxx

03.08.05.01

xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx se xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx kompenzační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

304,00 Kč / xxxxx

xx

03.09

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx

03.09.01

xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx

03.09.01.01

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx krémy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; INT; XXX; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX; URN

pacienti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, pištěl xxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kůže x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; zajištění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

870,00 Kč / xxxxx

xx

03.09.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx hydrokoloidní xxxx silikonová xxxxxx xx xxxx na xxxx a nepropustná, xxxxxxxxxx a nelepivá xxxxxx xx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; SDP; XXX; XXX

xxxxxxx stomie, xxxxxx xxxxxxx, nefrostomie, xxxxxxxxxxxxx, epicystostomie

30 ks / měsíc

104,00 Xx / 1 xx

xx

03.09.02

xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx stomií

03.09.02.01

čistící roztoky, xxxxxxx xxxx, tělové xxxxxxx ubrousky

-

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; URN

-

-

261,00 Xx / měsíc

ne

03.10

sběrné xxxxx xx xxxxxxx hadicí

03.10.01

sběrné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx sběrné xxxxx, xxxxx xxxxxx alespoň 1500 - 2000 xx xxxxxxx; xxxxxx x dlouhá hadice, xxxxxx projde xxxxxxxx xxxxxxx; možnost zavěšení xx lůžko

GER; CHI; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx xxx 2000 xx / 24 xxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dvoudílný xxxxxx x univerzálním xxxxxx

15 xx / xxxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

04

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

04.01

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - xxx xxxxx x xxx

04.01.01

xxxxx xxxxxx

04.01.01.01

xxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx pevné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dolní xxxxxxx x xxxx xxxxx (xxxx. límce xxx Xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxxxx pooperační xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx subluxace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, těžké xxxxxxxxxxxxxx, degenerativní xxxxx

1 xx / 1 xxx

739,00 Kč / 1 xx

xx

04.01.02

xxxxxxx xxxxx

04.01.02.01

xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx

• xxxxxxxxx ortézy x xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx podpory (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)
• xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx
• xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plastové xxxxx bez výztuhy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx fixace

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, degenerativních xxxx

1 xx / 1 xxx

296,00 Kč / 1 xx

xx

04.01.02.02

xxxxxxx xxxxx - xxxxx

xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, spondylóz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, blokových xxxxxxxxx xxxxx páteře, xxxxxxxx xxxxxxxx měkkých xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

1 ks / 1 xxx

174,00 Xx / 1 ks

ne

04.01.03

ochranné xxxxxx

04.01.03.01

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx x anatomickým xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

XXX; PSY; XXX

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx hlavy xxx xxxxxxxxx, sebepoškozování nebo xxxxxxxxx nervové xxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.125, - Kč

ne

04.02

ZP xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxx

04.02.01

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kosti

04.02.01.01

rigidní xxxxxx xxxxxx xxxxx

xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ramenního xxxxxx.

1 xx / 1 xxx

304,00 Xx / 1 ks

ne

04.02.02

žeberní x xxxxxx xxxx xxx fixaci

04.02.02.01

žeberní a xxxxxx xxxx xxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

04.02.03.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stabilizaci x fixaci xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pevného xxxxxxx s pevnými xxxxxxxxx (xxx, xxxxx), xxxxx xxxxxxx stabilizují x xxxxxx xxxxx x Th - X xxxxxxx, charakteristický x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podpůrnými xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx. podpažní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx celoplošná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx hrudním xxxxx apod., xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx, dlahy, xxxxxxx xxxx.), které xxxxxx xxxxx přídavný podpůrný xxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx (zlomeniny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), chronické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx)

1 xx / 1 xxx

1.565,00 Kč / 1 ks

ne

04.02.04

bederní ortézy

04.02.04.01

bederní xxxxxx

xxxxxx, xxxx. pevné xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, zpevňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxx, xxxxxx, tahů, xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx páteře, xxxxxxxxx, chronické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ledvinové xxxxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Kč / 1 xx

xx

04.02.05

xxxxxxx xxxx

04.02.05.01

xxxxxxx pásy xxxxxxxxx - bez xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, výztuh xxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; TVL

lehká xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06

xxxxxx xxxx

04.02.06.01

xxxxxx pásy xxxxxxxxx - xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx zpevnění

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; REV

oslabení xxxxxx stěny, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.06.02

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx - x výztuhami

pružné xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosaženo xxxxxx tahů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx., nepatří sem xxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx stavy v xxxxxxx břicha, zpevnění xxxxxx xxx konzervativní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

609,00 Kč / 1 ks

ne

04.02.06.03

břišní xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, tahů xxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; REV

propadávání dělohy x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx posturálními xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 rok

783,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.07

xxxxx pásy

04.02.07.01

kýlní xxxx - xxxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx v xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; PED; PRL; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předoperační xxxxxx

1 ks / 1 xxx

435,00 Kč / 1 ks

ne

04.02.07.02

kýlní xxxx - xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx kýly

CHI; XXX; XXX; ORT; PED; XXX; XXX;XXX

xxxxxxxxxxxxx léčba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.02.08

xxxxxxx xxxx

04.02.08.01

xxxxxxx xxxx

xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, příp. xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; REH; XXX;XXX

xxxxxx xxxx chronické xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx (ruptura), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kyčelní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kyčle, při xxxxxxxxxx léčbě fraktur xxxxx, xxxxxxx XX xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

04.03

XX xxxxxxxxxxx protetické - xxx xxxxx končetiny

04.03.01

ortézy x xxxxx xxxxx xxxxxxx končetin

04.03.01.01

ortézy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx fixace

ortézy x xxxxxxx xxxxxxx materiálů (xxxxx, xxx) xxxx xxxxxxx x textilního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou vybavené xxxxxx xxxxxx (xxx, xxxxx); xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; REH; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx horní končetiny (xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.01.02

xxxxxx xxxxx horních xxxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (plast, xxx) x vybavené xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, pružiny, xxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxxxx umožňují xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx výztuhami, pelotami, xxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx operace / xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

417,00 Kč / 1 ks

ne

04.03.02

ortézy xxxxxxxx

04.03.02.01

xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxx) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxx dlahou (xxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, distorzí, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neurologická xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

304,00 Kč / 1 ks

ne

04.03.02.02

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx zápěstní xxxxxx bez xxxxx xxxxx, bandáž ortézy x xxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxxx fixaci dále xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxx, pružných xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (xxxxx)

XXX; NEU; ORP; XXX; REH; REV; XXX; TVL; PRL

pooperační x xxxxxxxxx případy, xxxxxxxx, xxxxxx, artróza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxxxx postižení

1 ks / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03

xxxxxx loketní

04.03.03.01

ortézy loketní x xxxxxxxxx xxxxxx - s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x krátkou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxx; xxxxx je zhotovena x pevných materiálů

CHI; XXX; XXX; ORT; XXX; REV; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx vazů x kloubních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kontraktury)

1 xx / 1 xxx

2.087,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.02

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx plastu; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx, xxxxxxxx vazů x kloubních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

696,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.03

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx - elastické

loketní xxxxxx xxx xxxxxxxx dlahy, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zabezpečena pomocí xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxx)

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; TVL; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx artrózách, xxxxxxxxxxxxxx, revmatická xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.03.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX; XXX

xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 1 rok

157,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04

xxxxxx xxxxxxx

04.03.04.01

xxxxxx xxxxxxx - stavitelné

kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; rigidní xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; ORT; REH; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx xxxxxxxx ramenního, xxxxxxxxx xxxxxxx konce xxxxx xxxxx a velkého xxxxxx humeru, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

3.913,00 Kč / 1 xx

xx

04.03.04.02

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vaku, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x fixačními x xxxxxxxxx textilními xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ramenního, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxx humeru, léčení xxxxxx x omezení xxxxxxxx ramenního xxxxxx

1 xx / 1 xxx

2.174,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.03

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx x xxxxxx ramenního kloubu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ramenního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kosti

1 xx / 1 xxx

500,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.04.04

xxxxxx ramenní - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečující elastickou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kloubu

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.03.05

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx

04.03.05.01

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pro zavěšení x xxxxxxxxx horní xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; TVL

odlehčení horní xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

235,00 Xx / 1 xx

xx

04.04

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx dolní xxxxxxxxx

04.04.01

xxxxxx xxxxxxxx

04.04.01.01

xxxxxx hlezenní - xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx dlahou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; kombinací xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx ortézy xx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; REV; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxx a xxxx; xxxxxxxxx Achillovy xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.02

xxxxxx xxxxxxxx - rigidní

fixace xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sádrové xxxxxx; umožňují chůzi

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx diabetické xxxx

1 xx / 1 rok

870,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.01.03

ortézy xxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; bez xxxxxxxxxx xxxx; zpevnění je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) x xxxxxx (pelot); xxxxxx xxxx určena xxx xxxxx xxx xxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; TVL

lehká instabilita xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx; revmatická xxxxxxxxxx; xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx diabetické xxxx

1 xx / 1 xxx

652,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.01.04

ortézy xxxxxxxx - peroneální

pevné xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx chodidla a xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxx při nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.01.05

xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx materiál, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx peroneálního xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 rok

217,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02

xxxxxx xxxxxx

04.04.02.01

xxxxxx xxxxxx - pro xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxx

xxxxx xxx s kloubovou xxxxxx; xxxxxx stabilita; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; REV; XXX; TVL

pooperační x xxxxxxxxx xxxxx

1 ks / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.02

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx kloubová dlaha x nastavitelným limitovaným xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx; bandáž a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx textilních materiálů

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx kolenního xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x sagitální rovině; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 1 rok

2.783,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.03

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx zhotoveny x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohybu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

1.913,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.02.04

xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu x xxxxx flexi; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fixace; xxxxxx x pevných xxxx textilních xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; TRA; XXX

xxxxxxxxxx x poúrazové xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx plnohodnotnou rigidní xxxxxx

1 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.02.05

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; nemá xxxx stavitelný xxxxxx xxxxxx; bandáž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxx kolenního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, artritid, xxxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 1 rok

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.02.06

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x elastického xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (spirály) xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx)

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx chronických xxxx revmatických xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Kč / 1 xx

xx

04.04.02.07

xxxxxxxxxxxxxx pásky

krátké xxxxxx xxxx bandáže xxxxxxx určené xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL

stabilizace pately, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, afekce xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

157,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.03

ortézy kyčle

04.04.03.01

ortézy xxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x nastavitelným limitovaným xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy xxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 rok

2.609,00 Xx / 1 ks

ne

04.04.03.02

ortézy xxxxx - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; elastická xxxxxx xx zabezpečena pomocí xxxxxxxxxx tahů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlah (spirál) x xxxxxx (xxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx kyčelního xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx

1 xx / 1 xxx

365,00 Xx / 1 xx

xx

04.04.03.03

xxxxxx kyčle - abdukční

zajištění správného xxxxxxxxx kyčelního xxxxxx x xxxxxxx; možnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx stavitelnou xxxxxxx

XXX; XXX; ORP; ORT; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1 xx / 1 rok 2 xx / 1 xxx u dětí xx 2 xxx

391,00 Xx / 1 xx

xx

04.05

XX ortopedicko - xxxxxxxxxx xxxxxxxx, korekční x xxxxxxxxxxxx

04.05.01

xxxxxxx pahýlové

04.05.01.01

návleky xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx pahýl

CHI; ORP; XXX; REH; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxx pahýlu xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

1 ks / 1 rok

609,00 Xx / 1 xx

xx

04.05.01.02

xxxxxxx pahýlové - x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx objemových xxxx x průběhu dne

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

8 ks / 1 xxx

174,00 Xx / 1 xx

xx

04.06

XX xxxxxxxxxxx

04.06.01

xxxxxxx mammární + xxxxxxxxxxxxx

04.06.01.01

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx (dočasné)

-

GYN; XXX; ONK

onkologická onemocnění; xx xxxxxxx

1 xx

435,00 Xx / 1 xx

xx

04.06.01.02

xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; XXX; ONK; XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.565,00 Xx / 1 ks

ne

04.06.01.03

epitézy xxxxxxxx - xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx odlehčené

-

CHI; X16; ONK, XXX

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 2 roky

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

04.07

xxxxxxxxxxxx xxxx

04.07.01

xxxx pooperační x xxxxxxxxxxx

04.07.01.01

xxxx pooperační a xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; POP

dočasné xxxxxx objemových xxxx xxxx xx operaci; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx xx jednu xxxxxxxxx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 ks

ne

04.07.02

obuv xxxxxx xxxxxxxxxxxx

04.07.02.01

xxxx dětská xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxx

XXX; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 18 xxx věku; neurologická xxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

1.044,00 Xx / 1 pár

ne

04.07.03

obuv xxx xxxxxxxxx

04.07.03.01

xxxx xxx xxxxxxxxx

xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx funkčních xxx xx xxxxx, s xxxxxxxx na xxxxx xxx xxxx šněrování; xxxxxxxxxx xxxxx (tužinka x opatek) xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx se speciálními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

1 xxx / 2 xxx

870,00 Kč / 1 xxx

xx

05

XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

05.01

XX xxx xxxxx kapilární xxxx

05.01.01

xxxx xxxxxxxxx

05.01.01.01

xxxx xxxxxxxxx

-

XXX; X4; XXX; INT

diabetes xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 5 xxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

05.01.02

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pera

05.01.02.01

lancety xxx xxxxxxxxx xxxx

-

XXX; X4; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hyperinzulinismus, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx xxxxxx suchých xxxxxxxx xxxxx

-

261,00 Xx / 1 xxx

xx

05.02

XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

05.02.01

xxxxxxxxxx

05.02.01.01

xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxx

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx perorálními xxxxxxxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

435,00 Xx / 1 ks

ne

DIA, XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx léčbě xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; nediabetická xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx porucha)

05.02.01.02

glukometry - pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx stahování xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx počítačových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx včetně; xxxxxxxx xxxxxxxx x těhotenství; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 xx / 6 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

05.02.01.03

xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx léčbě intenzifikovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 6 let

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.01.04

xxxxxxxxxx x integrovaným xxxxxxxxx kalkulátorem x xxxxxxxxxx x chytrým xxxxxxxxx

xxxxxxxx kalkulátor xxxxxxxxx xxxxx; pojeho xxxxxxxxx xxxxxx doporučuje dávku xxxxxxxx; možnost stahování xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (léčba xxxxxxxxxxxx xxxx); xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 6 let

870,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.02

xxxxxxxxxxxx proužky xxx xxxxxxxxx xxxx

05.02.02.01

xxxxxxxxxxxx proužky xxx stanovení xxxxxxx x xxxx

XXX; PRL; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx antidiabetiky

100 xx / 1 xxx

5,22 Xx / 1 xx

xx

XXX, INT

diabetes xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx

400 ks / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx injekčními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, dialýza, xxxxxxxxxxxxxx hypoglykémie)

400 xx / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx)

1.500 xx / 1 xxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx hypoglykémie (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxx xx 10 xxx xxxxxx

2.500 xx / 1 rok

05.02.02.02

diagnostické xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ketolátek x xxxx

XXX

xxxxxxxx mellitus xx 18 xxx xxxxxx; xxxxxxxx mellitus x těhotenství; léčba xxxxxxxxxxx xxxxxx

50 ks / 1 xxx

5,20 Xx / 1 xx

xx

05.02.03

xxxxxxxxxxxx proužky pro xxxxxxxxx moči

05.02.03.01

diagnostické xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX; PRL

diabetický xxxxxxx xxxxxx inzulínem

50 xx / 1 rok

1,70 Xx / 1 xx

xx

05.02.04

xxxxxxxxx xxx okamžitou xxxxxxxxxx xxxxxxx (FGM = Xxxxx Glucose Xxxxxxxxxx)

05.02.04.01

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Flash Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

xxxx získává ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosem x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx propojit x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx reportů x xxxxxxxxxx xxx

XXX

xxxxxxxx mellitus X. typu; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou xxxxxxx (xxxxxxxxxx pero nebo xxxxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx používání XXX xxx předepsat xxxxxxxx x xxx. 100 xx / 1 rok x x xxxx do 18 let včetně xxx. 300 xx / 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx předepsat xxxxxxxx x glukometry x xxxxxxxxxx - xxx stanovení xxxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.04.02

xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX = Xxxxx Xxxxxxx Monitoring)

senzor xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx x koncentraci glukózy xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x x xxxxxxxxxx šipkami x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předchozích glykémií; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX (Mean Xxxxxxxx Xxxxxxxx Difference) &xx; 15%

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií (xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx); na xxxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxx u xxxx xx 18 xxx včetně x xxxxxxxx xx 19 xxx po zlepšení xxxxxxxxxx (objektivní spolupráce xxx xxxxx - 10 x více xxxxx za den); xxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x max. 100 xx / 1 xxx x u xxxx xx 18 xxx včetně max. 300 xx / 1 xxx diagnostických xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26 ks / 1 rok

1.391,00 Xx / 1 xx

xx

05.02.05

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (CGM = Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

05.02.05.01

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx glukózy (CGM) - xxxxxxx, xxxxxxxx x případně xxxxxxxx, xxxxx není "XXXXX" xxxxxxxxx

xxxx x hladině xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do přijímače; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 dní

DIA; první xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes mellitus X. xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx nebo Gold xxxxx &xx; 4) x / xxxx x častými xxxxxxxxxxxxxx (&xx; 10 % xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx monitoraci u xxxxxxxxx pacientů x &xx; 5 % xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) x / xxxx xxxxxxxx diabetem (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odchylkou &xx; 3,5 mmol / 1) x / xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (2 a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců) a xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx x diabetem X. xxxx x xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx; xxxx pacienti xx xxxxxxxxxxxxx slinivky x / xxxx xxxxxx; xxxxxxxx s glykovaným xxxxxxxxxxxx &xx; 60 xxxx / xxx, xxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx 3 x / xxxx 6 xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx objektivizovatelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

52.174,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03

XX xxx aplikaci xxxxxx

05.03.01

xxxxxxxxx xxxx

05.03.01.01

xxxxxxxxxx xxxx

-

XXX

xxxxxxxx mellitus (1 a / xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx)

1 xx / 3 roky

870,00 Xx / 1 ks

ne

diabetes xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií (3 x xxxx dávek xxxxxxxx denně); xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx

2 xx / 3 roky

05.03.02

injekční xxxxxxxxxx stříkačky

05.03.02.01

injekční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx

200 xx / 1 xxx

2,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03

xxxxxxxxxx xxxxx

05.03.03.01

xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx monitorace

-

DIA; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx intenzifikovanou xxxxxxxxxxx terapií x xxxxxxxxxxxxx kompenzací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; dále xxxxxxxxxxxx xxxx a těhotenství

1 xx / 4 xxxx

70.435,00 Xx / 1 ks

ne

05.03.03.02

inzulínové xxxxx x možností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

diabetes mellitus (xxxxxx těhotných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 let xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x / xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 4 xxxx

73.043,00 Xx / 1 ks

ne

05.03.03.03

inzulínové xxxxx - x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a / xxxx xxxxxxxxxxxxx

-

XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx mellitus (xxxxxx xxxxxxxxx diabetiček, xxx x prekoncepci x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x / xxxx závažnými xxxxxxxxxxxxxx x dobrou spoluprací; xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rizikem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 ks / 4 xxxx

79.130,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.03.04

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

diabetes xxxxxxxx léčený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapií x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diabetů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; dále prekoncepční xxxx a těhotenství; xxxxxxxxxx kratší doby xxxxxxx pumpy; není xxxxx xxxxxx x xxxxx typem xxxxxxxxxx xxxxx

1 ks (xxx xxxxxxxx, xxxxx systém xxxxxxx "krátkodobě" - xx 1 roku, xxxx. gestační xxxxxxxx)

71.304,00 Xx / 1 xxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxx)

xx

1 xx / 4 xxxx

1. rok 71.304,00 Xx; 2. - 4. xxx 65.217,00 Kč / 1 xxx léčby (xxxxxx veškerého xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx)

05.03.04

XX pro xxxxxxxxxx x intravenózní xxxxxxxx xxxxxx

05.03.04.01

xxxxxxx jehly xxx xxxxxxxxxx aplikaci xxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčiv x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

150 ks / 1 rok

215,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x syndromu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

48 ks / 1 xxx

05.03.04.02

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infúze; xxxxxxxx xxxxxxx 1 xx 3.000 xx denně; xxxxxxxxxxxx v ml 24 xxx. denně

KAR; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 2 xxxx

100 %

xxx

05.03.05

xxxxxxxxxxxxx xxx XX pro xxxxxxxx xxxxxx

05.03.05.01

xxxxx x neinzulínovým xxxxx

-

XXX

-

100 ks / 1 xxx

1,70 Kč / 1 xx

xx

05.03.05.02

xxxxx x inzulínovým xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx

500 xx / 1 xxx

1,70 Kč / 1 xx

xx

05.03.05.04

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx - 1,6 - 2 xx

-

XXX

xxxxxxxx mellitus; xxxxxxxx mellitus léčený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx pumpa)

150 xx / 1 xxx

61,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.05

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 3 - 4 xx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx; diabetes mellitus xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovou xxxxxxx (inzulínová pumpa)

130 xx / 1 xxx

91,00 Xx / 1 xx

xx

05.03.05.06

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx

-

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx inzulínovým xxxxxxx (inzulínová pumpa)

180 xxxx / 1 xxx

139,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03.05.07

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jehlou

-

DIA

diabetický xxxxxxx xxxxxx intenzifikovaným xxxxxxxxxxx režimem (xxxxxxxxxx xxxxx)

130 xxxx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xxx

xx

05.03.05.08

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx 50 xxxx 100 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx hypertenze

40 ks / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.09

xxxxxxx linky x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx intravenózní podávání xxxxxx

xxxxxxx linky x xxxxxxx chlopní

KAR

plicní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20 xx / 1 měsíc

100 %

ne

05.03.05.10

jehla xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1,2x40 xx xxxx 0,9 x 40 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

80 xx / 1 měsíc

100 %

xx

05.03.05.11

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

5 xx xxxx 10 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

05.03.05.12

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

50 xx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx hypertenze

40 xx / 1 xxxxx

100 %

xx

06

XX xxx xxxxxxxxxxx terapii

06.01

ZP xxx xxxxxxxxxxx terapii - xxxxxxx vyrobené

06.01.01

kompresivní xxxxxxxx

06.01.01.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obinadla - xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 40 % - 100 %

GER; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; DIA; XXX

-

-

0,0086 Kč / 1 xx2

xx

06.01.01.02

xxxxxxxxxxx elastická xxxxxxxx - středně, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx 101 % - 200 %

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; SLO; XXX; XXX; DIA; XXX

-

-

0,0086 Xx / 1 cm2

ne

06.01.01.03

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

XXX; XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přecitlivělost

-

0,0260 Xx / 1 xx2

xx

06.01.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

06.01.02.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; SLO; XXX; DIA

-

2 xxxx / 1 xxx

357,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.02

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

391,00 Xx / 1 pár

ne

06.01.02.03

kompresivní xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxxx - IV. xxxxxxxxx třída

IV. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

783,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.02.04

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XXX - xxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; DER; XXX; INT; ANG

bércový xxxx xxxxxxx původu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xxx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Kč / 1 set

ne

06.01.03

kompresivní punčochy - polostehenní

06.01.03.01

kompresivní xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

391,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.03.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx

06.01.04.01

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. kompresní xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; SDP; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 rok

522,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xxxx / 1 xxx

522,00 Kč / 1 xxx

xx

06.01.04.03

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx, xxxxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 páry / 1 rok

1.130,00 Xx / 1 xxx

xx

06.01.04.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH

-

2 xx / lrok / 1 xxxxxxxxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.04.05

xxxxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx x xxxxxxxxx x pase, zdravotní - III. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; INT; XXX

-

2 xx / xxxx / 1 xxxxxxxxx

304,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

06.01.05.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxx, zdravotní - XX. xxxxxxxxx třída

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PRL; SDP; XXX; REH

-

2 ks / 1 xxx

783,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.05.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; INT; XXX

-

2 ks / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.06

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx

06.01.06.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

783,00 Xx / 1 ks

ne

06.01.06.02

kompresivní xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; INT; XXX; XXX; REH

-

1 xx / 1 xxx

1.043,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.07

xxxxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - xxxxxx

06.01.07.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 ks / 1 rok

783,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.07.02

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxx, xxxxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. X.X. 3446 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08

XX pro xxxxxxxxx kompresivních punčoch

06.01.08.01

ZP xxx navlékání kompresivních xxxxxxx s xxxxxxxxx x uzavřenou špičkou - textilní

-

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 1 xxx

261,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.08.02

XX xxx navlékání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx s xxxxxxxxx x otevřenou xxxxxxx - xxxxxx

-

XXX; GER; XXX; INT; ANG; XXX; XXX

-

1 xx / 3 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09

xxxxx xxxxxxx

06.01.09.01

xxxxx návleky - XX. kompresní xxxxx

XX. X.X. 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; ANG; XXX; XXX

-

2 xx / 1 xxx

243,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.02

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx bez xxxxx - XX. xxxxxxxxx třída

II. K.T. 23 - 32 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX; ONK; XXX

-

2 xx / 1 xxx

313,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.09.03

pažní xxxxxxx - III. kompresní xxxxx

XXX. K.T. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 ks / 1 xxx

204,00 Xx / 1 xx

xx

06.01.09.04

xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx xxxxx - III. kompresní xxxxx

XXX. K.T. 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

2 xx / 1 rok

261,00 Kč / 1 ks

ne

06.01.10

kompresivní xxxxxxxxxx

06.01.10.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; X16; XXX

xxxxxxxxxx otok

1 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

06.01.11

XX xxx xxxxxxxxxx podkožních xxxxx

06.01.11.01

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

lymfedém xxxx xxxxxxxxxxxxx

2 ks / 6 měsíců

0,1729 Kč / xx2

xx

06.01.11.02

xxxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Kč / 1 ks

ne

06.01.11.03

rukavička xxx xxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

lymfedém x xxxxxxxxxxx podkoží

2 xx / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.01.11.04

xxxxxxxxx x prsty

-

J16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x fibrotizací xxxxxxx

2 ks / 6 xxxxxx

518,80 Xx / 1 xx

xx

06.02

XX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

06.02.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

06.02.01.01

xxxxxxxxx xxx sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

X16; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

lymfatický otok; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx postižení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx, absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx specializovaném pracovišti xxxxx minimálně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyčerpání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx); v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 3x týdně xx xxxx xxxxx xxx 1 měsíc; v xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k léčbě xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zvolit xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx

1 xx / 5 xxx

12.609,00 Xx / 1 xx

xxx

06.02.01.02

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; pouze xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx tlakovou lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.304,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.03

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx předchozího schválení xxxxxxxxx xxx sekvenční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.04

xxxxxxx návleky - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 xx / 2 xxxx

1.652,00 Xx / 1 xx

xx

06.02.01.05

xxxxxxx xxxxxxx - xx dolní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

-

X16; xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 2 roky

4.696,00 Xx / 1 ks

ne

06.02.01.06

masážní xxxxxxx - xx xxxxx, xxxxx

-

X16; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx tlakovou lymfodrenáž

lymfatický xxxx

1 ks / 2 xxxx

1.565,00 Kč / 1 xx

xx

06.02.01.07

xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx - pro xxxxx, xxxx, genitál - xxxxxxxx

X16; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx lymfodrenáž; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx otok

1 xx / 2 xxxx

75%

xx

06.03

XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - popáleninové

06.03.01

návleky xx xxxxxxxxxx

06.03.01.01

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx zhotovené - xxxxx xxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx II. a XXX. xxxxxx

6 ks / 1 rok; xxxxxxx po xxxx 1 roku

365,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.02

návleky xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

243,00 Kč / 1 xx

xx

06.03.01.03

xxxxxxx xx popáleniny - xxxxxxx zhotovené - xxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx předepsání x době xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx II. x XXX. xxxxxx

6 xx / 1 xxx; nejdéle xx xxxx 1 xxxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.04

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - sériově zhotovené - xx dolní xxxxxxxxx

-

XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

stav xx popálení XX. x III. stupně

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx po xxxx 1 xxxx

330,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.05

xxxxxxx na xxxxxxxxxx - sériově xxxxxxxxx - separátor xxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx po xxxxxxxx XX. a XXX. xxxxxx

6 ks / 1 xxx; xxxxxxx po xxxx 1 xxxx

122,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.06

návleky xx popáleniny - xxxxxxx zhotovené - xxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době hospitalizace

stav xx popálení XX. x XXX. stupně

6 xx / 1 xxx; xxxxxxx po xxxx 1 xxxx

1.000,00 Xx / 1 xx

xx

06.03.01.07

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - kalhoty

-

POP; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. a XXX. xxxxxx

6 ks / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

1.261,00 Xx / 1 ks

ne

06.03.01.08

návleky na xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - návlek xx xxxxxxxx

-

XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxx XX. x XXX. xxxxxx

6 ks / 1 xxx; xxxxxxx xx dobu 1 xxxx

313,00 Xx / 1 xx

xx

06.04

xxxxxxxxx xxxxxxx xx suchý xxx

06.04.01

xxxxx xxxxxxxxx

06.04.01.01

xxxxxxxxx systémy na xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx požadavku xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.01.02

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx - xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx třída xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profil x možností nastavení xxxxxxxxxx komprese

DER; XXX; XXX; INT; ANG; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

783,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.01.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zip - xxxx a xxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx; garantovaný kompresní xxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.478,00 Kč / 1 ks

ne

06.04.02

dolní xxxxxxxxx

06.04.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zip - xxxxxxxx

xx xxxxx II. - IV. xxxxxxxxx xxxxx xxx požadavku xxxxxx; garantovaný xxxxxxxxx xxxxxx s možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

1,043,00 Kč / 1 ks

ne

06.04.02.02

kompresní xxxxxxx na xxxxx xxx - xxxxxxx xxxx

xx xxxxx II. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx požadavku xxxxxx; garantovaný kompresní xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; CHI; INT; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 končetina

1.522,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.02.03

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx - lýtková xxxx x xxxxxxxx

xx xxxxx XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profil x možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; INT; ANG; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.565,00 Xx / 1 xx

xx

06.04.02.04

xxxxxxxxx systémy xx xxxxx zip - stehenní xxxx

xx xxxxx II. - XX. xxxxxxxxx třída xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profil x možností nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxx způsob xxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Kč / 1 xx

xx

06.04.02.05

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

xx výběr XX. - XX. xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; ANG; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx použít xxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

3.739,00 Xx / 1 xx

xx

07

XX xxx xxxxxxxx x poruchou mobility

zdravotní xxxx, xxxxx limituje xxxxxxxx xxx každodenních xxxxxxxxxx

07.01

xxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.01.01

xxxxxxxxxx xxxxxx

-

xxxxxxx xxxxxxxx deficit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lokomoci, pro xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx funkční xxxxxxxxxx xxxxxxx končetin

07.01.01.01

mechanické xxxxxx - xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxxxx xx odklopné xxxxxxx; xxxxxxxxxxx výškově xxxxxxxxxxxx podnožky; xxxxx xxxxxxx o příslušenství

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx osobou; xxx xxxxxxx použití xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx medicínské řešení)

1 xx / 5 xxx

6.957,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.01.02

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxx, variabilní

nosnost xxxxxxxxx 120 kg; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx mechanického xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 5 xxx

7.826,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.03

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, odlehčené

konstrukce x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; rychloupínací zadní xxxx; hmotnost xxxxxx xx 16 kg x základním xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx pohybový xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx invalidního xxxxxx z předchozích xxxxxxxxxx skupin; xxxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 let

10.435,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.04

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx variabilní

konstrukce x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx zadní xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; nastavení xxxxx xxxx; xxxxxxxx vozíku xx 16 kg x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxx podpůrných zdravotnických xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx mechanického xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; zachovaná xxxxxx horních končetin; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

12.174,00 Kč / 1 xx

xxx

07.01.01.05

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx minimálně 120 xx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx sedačky; xxxxxxxxx výšky sedu; xxxxxxxx xxxxxx xx 16 xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx podniček; xxxxx xxxxxxx x předních xxx; xxxxx výšky xxx x xxxxxxx xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

funkční pohybový xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin; dostatečné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro bezpečné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.01.06

mechanické xxxxxx - aktivní

vozík v xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 12 xx; volba xxxx a xxxxxxx xxxx; xxxxx výšky xxx; xxxxxxxxx úhel xxxxxx xxxxx; volitelná xxxxx xxxxxxx xxxxxx x vzadu; volba xxxx bočnic; xxxxx xxxx rámu xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxx xxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

39.130,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.07

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx, odlehčené, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sedu; xxxxxxxxxxxx podničky xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kryty xxx x xxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

osoby xxxxxx xxxxxxx; zachovaná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro bezpečné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx schopností druhou xxxxxx

1 xx / 5 xxx

19.130,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.01.08

mechanické xxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kol x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx 11 xx x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx vzrůstu; xxxxxxxxx funkce horních xxxxxxxx; xxxxxxxxxx fyzické x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx aktivního xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

34.783,00 Xx / 1 ks

ne

07.01.01.09

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx minimálně 160 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavitelné xxxxxxxx; xxxxxxx doplnit příslušenstvím, xxxxxxxx vozíku xx 20 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx); pacienti xxx 120 xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 5 let

13.043,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.01.10

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxx min. 120 xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, odnímatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

zachovaná xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nejtěžší xxxxxxxxx, xxx nelze zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickými vozíky

1 xx / 5 xxx

27.826,00 Kč / 1 ks

ne

07.01.01.11

mechanické xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxx. 120 kg, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, odnímatelné výškové xxxxxxxxxxxx podnožky

NEU; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx končetiny; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 xxx

20.870,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.12

xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, vertikalizační

konstrukce z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx. 110 kg, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stoje

NEU; ORT; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíky x xxxxxxxxxxx úhradových xxxxxx a xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx x trupu x zlepšení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x uropoetického traktu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vertikalizačním xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

52.174,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.13

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; polohovací xxxxxxxx výškově xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedačky x zádové opěrky; xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx; bezpečnostní xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

specifické xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx vozíky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin

1 xx / 5 xxx

43.478,00 Xx / 1 xx

xx

07.01.01.14

xxxxxxxxxx xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxx - xxxxxx

xxxxxxxxxx tvarovaný xxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; polohovací podnožky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mechanické xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; ORT; PED; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxxx nejtěžší xxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1 ks / 5 xxx

56.522,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02

xxxxxxxxxx vozíky

max. xxxxxxxx 6 xx / xxx.

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx těžké xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mobility x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx neumožňuje zvýšit xxxxx a využití xxxxxxxxxxxx vozíku

07.01.02.01

elektrické xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx; ovládání pravou xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 300 xxxxxxxxxx cyklů; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

1 xx / 7 xxx

65.217,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.02.02

elektrické xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 xx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rukou; xxxxxxxx xxxxxxx stavitelné; odnímatelné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 300 xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx; odklopný xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx pás

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z předchozí xxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 7 xxx

100.000,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.02.03

xxxxxxxxxx vozíky - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, variabilní

nosnost 130 xx; ovládání xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; odnímatelné nebo xxxxxxxx xxxxxxxx; bezúdržbové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx; částečně xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném pro xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx jízdy x exteriéru xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

funkční xxxxxxxx deficit xxxxx xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x mechanickým invalidním xxxxxxx xx finančního xxxxxx 17.391 Xx / xxx DPH / 1 xx / 7 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potenciálu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku xx xxxx §32 xxxx. 3

1 ks / 7 let

108.696,00 Kč / 1 ks

ano

07.01.02.04

elektrické xxxxxx - převážně xxxxxxxxxxx, variabilní x xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx 130 xx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sedačky a xxxxx zádové xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sedu; xxxxxxxx výškově stavitelné; xxxxxxxxxxx xxxx odklopitelné xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 400 nabíjecích xxxxx x 60 Xx; částečně xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx; vozík xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx jízdy x xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo kyvným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

funkční xxxxxxxx deficit xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin, xxxxxxx předepsat současně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančního xxxxxx 17.391,00 Xx / xxx DPH / 1 ks / 7 let xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx funkčních xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku xx xxxx §32 odst. 3

1 xx / 7 xxx

123.478,00 Xx / 1 ks

ano

07.01.02.05

elektrické xxxxxx - speciální, xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 120 kg; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx; podnožky xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxxxxxxx xxxxx x 60 Ah; částečně xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxx opěrky; xxxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx elektrické funkce

NEU; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

121.739,00 Xx / 1 xx

xxx

07.01.03

xxxxxxxxxxxxx k vozíkům

07.01.03.01

příslušenství xxxxxxxxxx zdůvodnitelné x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

1 xx / xxx xxxxxx xxxxxx

90%

xxx - dle xxxxxx

07.01.03.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozíkům

-

REH; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

1 xx / 7 let

90%

ano - dle xxxxxx

07.01.03.03

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxx ke každému xxxxxx xx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mobility; x kombinaci x xxxxxx poruchou funkce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvýšit xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku, xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a mobilizaci xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx mechanického xxxxxx, xxxxxxx předepsat současně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx indikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a mobilizaci xxxxxxxxx rezerv

1 xx / 5 let

90%

ano - dle vozíku

07.01.03.04

elektrické xxxxxxxxxx xxxxxx opěrky

možno xxxxxxx k vozíkům xx skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

nedostačuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx

1 xx / 7 let

95%

ano - xxx xxxxxx

07.01.03.05

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; REH; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku, který xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

95%

xxx - xxx vozíku

07.01.03.06

elektrické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx k vozíkům xx skupin 07.01.02.03, 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxx příslušenství x xxxxxxx

1 ks / 7 xxx

95%

xxx - xxx vozíku

07.01.03.07

joystick xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, foukáním, xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx silou horních xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx ze skupin 07.01.02.04, 07.01.02.05

XXX; XXX; XXX; REH; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx joysticku

1 ks / 7 let

98%

ano - xxx vozíku

07.02

zdravotní xxxxxxx + příslušenství

07.02.01

zdravotní xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

07.02.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pás x kolečka x xxxxxxxxx výbavě; hmotnost xxxxxxx xx 15 xx x xxxxxxxxx xxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 let, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

12.174,00 Kč / 1 xx

xx

07.02.02

xxxxxxxxx xxxxxxx - částečně xxxxxxxxxx

07.02.02.01

xxxxxxxxx kočárky - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx krátkodobé xxxxxxx, nastavitelná podnožka, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 45 stupňů, případně xxxxxxxxxxxx hloubka xxxx, xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx 16 xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxxxxxx částečného xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

13.913,00 Kč / 1 ks

ne

07.02.03

zdravotní xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx

07.02.03.01

xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx polohovací

pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 40 xx, nastavení xxxxxxx xx a xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 65 stupňů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx pás x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx kočárku xx 25 kg x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

od 2 xxx, xxxxx postižení xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx nahradit prostřednictvím xxxxxxxxxxxx vozíku

1 xx / 3 roky

26.087,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.04

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

07.02.04.01

xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

-

XXX; NEU; XXX; XXX; po schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx x ortézou xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx; stavy, xxxxx xxxxx kompenzovat kočárkem xxxx xxxxxxx

1 xx / 5 xxx

18.261,00 Xx / 1 xx

xx

07.02.05

xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

07.02.05.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnitelné

-

NEU; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 2 xxx, xxx xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx, xxxxxx nelze nahradit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíku

1 xx / 3 xxxx

90%

xx

07.02.05.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnitelné x podvozkům xxx xxxxxx ortézy

-

ORP; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

po xxxxxxxxx xxxxxx trupu xx xxxxxxx pro xxx; stavy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

1 ks / 5 let

90%

ne

07.03

podpůrné XX xxx lokomoci

07.03.01

berle

07.03.01.01

berle - xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xx vyměnitelná, nastavitelná xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

XXX; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxx dolních xxxxxxxx

1 xxx / 2 xxxx

348,00 Xx / 1 xxx

xx

07.03.01.02

xxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x nenastavitelná xxxxx předloktí

DIA; INT; XXX; XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

2 ks / 2 xxxx

157,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.01.03

xxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavitelné (s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx)

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxx xxxxxxx xxxxx dolních xxxxxxxx

1 xx xxxx 1 xxx / 2 xxxx

217,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02

xxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx řešit pomocí xxxx xx xxxxx

07.03.02.01

xxxxxxxx - 2xxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx madel v xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx xxxxxxxx x interiéru, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.02

xxxxxxxx - 3xxxxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 10 cm, xxxxxxx x interiéru x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx 150 xx, xxxxxxx minimálně 100 xx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; PRL; XXX; XXX

-

1 xx / 5 xxx

2.522,00 Xx / 1 xx

xx

07.03.02.03

xxxxxxxx - 4kolová

rám x možností xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxxxx převážně v xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx 180 xx, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 ks / 5 xxx

3.043,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.04

xxxxxxxx - 4xxxxxx

xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx volby xxxxxxxx xxxxx, nosnost xxxxxxxxx 100 xx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.217,00 Xx / 1 ks

ne

07.03.02.05

chodítka - 4xxxxxx xxxxxxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg

GER; XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; XXX;XXX

-

1 xx / 5 xxx

1.739,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.02.06

xxxxxxxx - x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx, podpažní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možností xxxxxxxxx nastavení minimálně 20 xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x interiéru, xxxxxxx xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; XXX;

-

1 xx / 5 xxx

4.522,00 Xx / 1 ks

ne

07.03.02.07

chodítka - xxxxxx

xxxxx xxxxx technického xxxxxxxxx xxx věku x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, reverzní chodítka

ORP; XXX; XXX; XXX; XXX

xx 18 xxx xxxxxx

1 xx / 5 let

6.087,00 Kč / 1 xx

xx

07.03.03

xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zhoršení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, deficit xxxxx xxxxx xxxxxx hole xx berle xx xxxxx tka

07.03.03.01

opěrné xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jednou xxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX;XXX

xxxxxxx pohyb dolních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

870,00 Kč / 1 xx

xx

07.04

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx

07.04.01

xxxxxxxx xx XX

07.04.01.01

xxxxxxxx xx XX

-

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX;XXX

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxx; xxxxx xx operaci xxxxxx x xxxxx

1 xx / 3 xxxx

826,00 Kč / 1 xx

xx

07.04.02

xxxxxx xxxxxxx + příslušenství

07.04.02.01

vanové zvedáky - xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 25 - 45 cm; xxxxxxx xxxxxx opěrka; xxxxxx xx xxx xxxx; nosnost xxxxxxxxx 120 xx

XXX; XXX; XXX; PRL; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx imobilních xxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxx plegií xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stupněm xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x zajištění bezpečného xxxxxxx a vykonání xxxxxxxxxx hygienických úkonů

1 xx / 5 xxx

14.783,00 Kč / 1 xx

xxx

07.04.02.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx poranění x xxxxx imobilních xxxx (xxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, poruchou vestibulárního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx končetin x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx motorických xxxxxx) x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1 ks / 5 let

90%

ano

07.05

ZP xxx xxxxxx pacienty

07.05.01

polohovací xxxxx

07.05.01.01

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx, x hrazdou x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 85x200 xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, lýtek (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx minimálně 30 xx, xxxxxxx xxxxxxxxx 130 xx; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; pacientské ovládání; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odejmutí

GER; XXX; INT; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx až xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx - změna xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx polohovat, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 ks / 10 let

23.478,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.01.02

xxxxxxxxxx lůžka xxxxxxxxxx - xxxxxx

xxxxx xxx xxxxxxx péče x xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výšky xxxxx plochy, xxxxxxx xxxxx xxxx

XXX; PED; XXX; REH; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xx trvalé xxxxx x těžkými xxxxxxxx x mobilitě - xxxxx základní xxxxxx xxxx vleže a xxxx, xxxxxxxxxxxx - xxxxxx vleže x xxxxx xxxx změny x prostorové orientaci x xxxxxxxx základního xxxxxxxxxx, pacient není xxxxxxxx zajištěn x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředí

1 xx / 7 xxx

20.870,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02

xxxxxxxxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.05.02.01

xxxxxxxxxx zařízení - xxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nastavitelná xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; opery rukou (xxxxxxxx); hlavová xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

těžké xxxxxx x udržení pozice xxxx vsedě xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo těžká xxxxxxx svalového xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, úplné obtíže x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

22.609,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.02

xxxxxxxxxx zařízení - xxx sezení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

x základním xxxxxxxx xxxx polohovatelné xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nastavitelná xxxxxx opera; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (náklonu); xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnožky, xxxxx xxxxx (podničky); xxxxxxx xxxxx; interiérový xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx obtíže x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo těžká xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trupu x xxxxxxx končetin, xxxxx xxxxxx x xxxxx na krátké xxxxxxxxxxx, xx korekci xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (těžké xxxxxxxx, xxxxx asymetrie xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx

1 xx / 7 xxx

60.870,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx

x základním xxxxxxxxx xxxxxxxx mechanické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx plynulého xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnožky, výškově xxxxxxxxxxxx pánevní a xxxxxx fixační xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx psychomotorických xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx svalového xxxx xxxxx x dolních xxxxxxxx, xxxxx obtíže x chůzi xx xxxxxx vzdálenosti, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x potřebou xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

52.174,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.02.04

xxxxxxxxxxxxx medicínsky odůvodněné x polohovacím zařízením

-

NEU; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

90%

xxx

07.05.03

xxxxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.05.03.01

xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx bateriový xxxxxx x xxxxxxxx zdvihu xxxxxxxxx 120 xx; xxxxxxxxx dvoubodové xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xx; motor x xxxxxxxx nouzového xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx; xxxxxxx minimálně 120 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx - změna xxxxxxxx xxxxxx těla xxxxx a xxxxx, x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxx; trvalé xxxxx xxxx úplné obtíže xxx xxxxx xx xxxxxx vzdálenosti; x xxxxxxxxx x těžkou xxxxxxxx xxxxxx horních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx onemocněním, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1 xx / 10 xxx

24.348,00 Xx / 1 xx

xxx

07.05.03.02

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; nosnost minimálně 120 xx;xxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

stavy x těžkými xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x vsedě, x přemisťování - xxxxxx vleže x xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obtíže xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a případně xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvedáky

1 ks / 3 xxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.05.04

xxxxxxxxxxxxx x XX xxx ležící xxxxxxxx

07.05.04.01

xxxxxx x hrazdičkou - xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX

xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx na xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

1 xx / 10 xxx

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.06

XX xxxxxxxxxxxxx

07.06.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

07.06.01.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx - při nízkém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vzduchové xxxxxx, xxxxx minimálně 10 xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx

XXX; CHI; XXX; XXX; REH; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

ekvivalent klasifikace xxxxxx dekubitů dle Xxxxxxxxx 19 - 16 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

07.06.01.02

antidekubitní matrace x xxxxxxx - xxx xxxxxxxx riziku xxxxxx dekubitů

prořezávaný xxxxxx xxxx xxxxxxxxx komory, xxxxx xxxxxxxxx 14 xx, vyměkčené části xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, nosnost minimálně 100 xx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dekubitů xxx Xxxxxxxxx 16 - 14 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx

1 xx / 3 roky

2.609,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.01.03

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx - při xxxxxxx riziku vzniku xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 14 cm, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx snižující x xxxxxxxxxxxx tlak, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx minimálně 100 kg

GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 14 xx 12 (modifikovaná xxxxx) xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxxxx stehen; xxxx nebo strukturální xxxxx vedoucí k xxxxxxxxx xxxxx + xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx končetin, xxxxxxxx xx xxxxxx

1 ks / 3 xxxx

6.957,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.01.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxx riziku xxxxxx dekubitů

speciálně xxxxxxxx xxxxxx xxxx vzduchové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 14 xx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozkládající xxxx, hygienický xxxxx, xxxxxxx xxx. 100 xx

XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx pacienti x xxxxxxx rizikem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx xxxx xxx 12 (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

1 ks / 3 roky

10.435,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

07.06.02.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a rozkládající xxxx, hygienický xxxxx, xxxxxxx minimálně 100 xx,

XXX; XXX; XXX; XXX; PRL

ekvivalent xxxxxxxxxxx xxxxxx dekubitů xxx Xxxxxxxxx 19 - 16 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx těžké xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

870,00 Xx / 1 ks

ne

07.06.02.02

antidekubitní podložky - sedací, při xxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx minimálně 100 kg,

GER; NEU; XXX; REH; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 16 - 14 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x asymetrii pánve x těžká porucha xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx

1 xx / 3 xxxx

1.913,00 Kč / 1 ks

ne

07.06.02.03

antidekubitní xxxxxxxx - sedací, xxx xxxxxxx riziku xxxxxx dekubitů

materiál x xxxxxxxxx efektivně xxxxxxxxx x rozkládající tlak, xxxxxxxxxx xxxxx, výška xxxxxxxxx 6 xx x x případě xxxxxxxxxx podložky minimálně 5 xx, různé xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kg,

GER; XXX; XXX; REH; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx klasifikace rizika xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx xxxx xxx 14 (xxxxxxxxxxxx xxxxx) nebo xxxxx xx úplná xxxxxx (xxxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxxxxx - hýždě, xxxxx xxxxxx xxxxxx; hráz xxxx strukturální xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx + xxxxx xxxxxxx hybnosti dolních xxxxxxxx, mobilita na xxxxxx

1 ks / 3 roky

6.522,00 Xx / 1 ks

ne

07.06.02.04

antidekubitní xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxxxx riziku xxxxxx dekubitů

-

GER; XXX; XXX; REH; XXX;xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx méně xxx 14; dlouhodobá, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vozíku

1 xx / 3 roky

1.435,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.03

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatní

07.06.03.01

antidekubitní xxxxxxxx xxx nízkém xxxxxx xxxxxx dekubitů

materiál x provedení rozkládající xxxx, k xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx apod.

GER; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx pacienti x nízkým rizikem xxxxxxxx s předpokladem xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle Xxxxxxxxx 19 - 16 (xxxxxxxxxxxx)

1 xx / 3 roky

348,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.03.02

xxxxxxxxxxxxx podložky - xxx xxxxxxxx a xxxxxxx riziku vzniku xxxxxxxx

xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx tlak, x xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

imobilní pacienti x vysokým rizikem xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx dekubitem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxx xxx Nortonové xxxx xxx 16 (xxxxxxxxxxxx škála)

1 xx / 3 xxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

07.06.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

07.06.04.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx polohování a xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x již vzniklým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxxx, ekvivalent xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx než 16 (xxxxxxxxxxxx xxxxx)

1 xx / 3 xxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

08

XX xxx xxxxxxxx x poruchou xxxxxx

08.01

xxxxxxxxx

08.01.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

08.01.01.01

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 40 dB XXX xx xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxxxxx (xx 18 xxx xxxxxx) xxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx: x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; b) xxx. 5 xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zvukovod; x)xx vybaveno xxxxxxx xxxxx; e)je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX

xx 18 xxx xxxxxx

1 ks / 5 xxx

8.696,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.01.02

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx korekci - dětská - xxxxxxxxxxx xxxxxx sluchu xx 40 xX XXX

xxxxxxxxx dětské (do 18 xxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx: a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x) xxx. 5 kanálů; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dětský xxxxxxxx; x)xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX

xx 18 xxx xxxxxx

2 xx / 5 xxx

8.696,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.01.03

xxxxxxxxx xxx vzdušné xxxxxx pro monoaurální xxxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sluchu od 40 xX XXX

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: a) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sluchadla xxx sluchové ztráty; x) manažer zpětné xxxxx

XXX; XXX

xx 19 xxx

1 ks / 5 let

6.087,00 Kč / 1 ks

ne

08.01.01.04

sluchadla xxx xxxxxxx vedení xxx xxxxxxxxxx korekci - xx 19 xxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx sluchu xx 40 xX SRT

sluchadlo xxx vzdušné xxxxxx xxxx splňovat xxxx xxxxxxxx podmínky: x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx ve 4 xxxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxx xxx sluchové xxxxxx; x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx

XXX; XXX

xx 19 xxx: 1) xxxx xxxxxxxxxx kompenzace xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 18 xxx xxxxxx 2) xxxxxxxx + xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2 xx / 5 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

xx

08.01.02

xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx

08.01.02.01

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně kompletního xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx musí splňovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxx;
x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve 3 kanálech;
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sluchadlá xxx xxxxxxxx ztráty

FON

do 18 xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxx: xxxxxxxx zvukovodu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; chronickém xxxxxx ze středouší; xxxxxxx xx kofochirurgických xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tvarovku; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vedení

1 xx / 5 xxx

9.130,00 Xx / 1 xx

xx

XXX; XXX

xx 19 xxx; xxxxxx xxxxxx při: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx převodní xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx operacích; xxx neřešitelných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

08.01.02.02

xxxxxxx sluchadlá xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx oboustranné

sluchadlo xx xxxxxx vedení xxxx splňovat xxxx xxxxxxxx podmínky: a) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně ve 3 kanálech; x) xxxxxxxxxx nastavení parametrů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX

xx 18 let xxxxxx; ztráta xxxxxx xxx: anomálii zvukovodu x xxxxxxxxx s xxxxxx převodní xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx výtoku ze xxxxxxxxx; stavech xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx alergiích xx xxxxxxxx; xxxxxxx efektu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx

1 xx / 5 xxx

10.435,00 Xx / 1 ks

ne

FON; XXX

xx 19 xxx; xxxxxx xxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx středouší; xxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; při neřešitelných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

08.01.02.03

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x) x kompletu x přítlakovým xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx)

XXX

xx 10 xxx včetně; xxxxxx sluchu xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; chronickém xxxxxx ze xxxxxxxxx; xxxxxxx xx kofochirurgických xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx efektu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

17.391,00 Kč / 1 xx

xx

08.01.02.04

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x) v xxxxxxxx x přítlakovým xxxxxxxx (xxxx. náhlavní xxxxxx)

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

od 11 xxx; xxxxxx xxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nedoslýchavostí; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; špatném efektu xxxxxxxxx na vzdušné xxxxxx; při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 10 xxx

86.957,00 Xx / 1 xx

xx

08.02

xxxxxx xxxxxxxxx

08.02.01

xxxxxx procesory

08.02.01.01

řečové xxxxxxxxx - výměna zevní xxxxx implantabilního xxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zpracování xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - plně xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx 6 x více x / xxx x xxxxxxxx XXX* 5 - 7

1 xx / 7 xxx / 1 xxxx

190.000,00 Xx / 1 ks

ne

stav xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx méně xxx 6 x / xxx xxxx XXX* 0 - 4
*XXX = Xxxxxxxx xx Auditory Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx stupnice (0=xxxxxxxxxx zvuky xxxxx, x=xxxxx xxxxx okolí, 2=xxxxxxx xx zvuky xxxxx, 3=identifikuje xxxxx xxxxx, 4=xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, 5=rozumění běžným xxxxxx xxx xxxxxxxxx, 6=xxxxxxxx řeči bez xxxxxxxxx, 7=telefonování)

156.522,00 Xx / 1 xx

09

XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

09.01

XX xxx xxxxx šilhavosti dětí

09.01.01

okluzory

09.01.01.01

okluzory - xxxxxxxxxx

-

XXX

xx 14 xxx xxxxxx

400 ks / 1 xxx

3,04 Xx / 1 xx

xx

09.03

XX pro slabozraké

09.03.01

dalekohledové xxxxxxx + příslušenství

09.03.01.01

dalekohledové xxxxxxx - xx xxxxx + příslušenství

-

OPH; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 let

4.348,00 Xx / 1 xxxxxx

xx

09.03.01.02

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxx + příslušenství

-

OPH; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

1 xx / 7 xxx

4.348,00 Xx / 1 systém

ne

09.03.02

asférické xxxx

09.03.02.01

xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx 4x a xxxx

-

XXX; po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

-

1 ks / 5 xxx

1.218,00 Xx / 1 xx

xx

09.04

XX xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

09.04.01

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx

09.04.01.01

xxxxxxxx xxxxxxx teploměry - xxx xxxxxxxx

XXX; XXX

xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx pacienti

1 ks / 7 xxx

1.739,00 Xx / 1 xx

xx

09.04.02

xxxxxxxxxx světla a xxxxxxx

09.04.02.01

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

-

XXX; XXX; PRL

těžce xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 2 roky

1.044,00 Xx / 1 ks

ne

09.04.03

bílé xxxx

09.04.03.01

xxxx xxxx - xxxxxx

-

XXX; PED; XXX

xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

3 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 ks

ne

09.04.03.02

bílé xxxx - xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

3 ks / 1 xxx

807,00 Xx / 1 ks

ne

09.04.04

červenobílé xxxx

09.04.04.01

xxxxxxxxxxx hole - xxx hluchoslepé

-

OPH; XXX; XXX

xxxxxxxxxxx

3 xx / 1 rok

807,00 Xx / 1 xx

xx

10

XX xxxxxxxxxx, inhalační x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

10.01

XX pro xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

10.01.01

xxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

10.01.01.01

xxxxxxxxxx - xxxxx výkonné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxx: 400 xx / xxx; XXX xxxxx &xx; 4 μm; xxxxx xxxxxx xxx 5 μx xxx 60 %; xxxxxxxx tlak 300 xXx, xxxxxxxx xxxxxx 61 x / xxx.

XXX; XXX; XXX; PNE

-

1 xx / 5 xxx

3.044,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.02

xxxxxxxxxx - vysoce xxxxxxx (XXX &xx; 4,5 μm, respirabilní xxxxxx > 60 %, výdej &xx; 0,5 ml / xxx < 0,65 xx / xxx)

xxxxx xxx: 600 xx / xxx; XXX xxxxx < 3,5 μx; xxxxx xxxxxx xxx 5 μx xxx 65 %

XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx ciliární dyskineze (XXX) či jiné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; cystická xxxxxxx

1 ks / 5 let

6.000,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.03

xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx (XXX &xx; 4,5 μx, xxxxxxxxxxxx frakce &xx; 60 %, xxxxx &xx; 0,65 xx / xxx)

xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx: 600 mg / xxx; XXX 3,5 xx 4,5 μm; Xxxxx částic xxx 5 μm nad 65 %

XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xx 3 let xxxxxxxx xxxxxxx; primární ciliární xxxxxxxxx (XXX)

1 xx / 5 xxx

21.217,40 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.04

xxxxxxxxxxxx k nízkovýkonným xxxxxxxxxxx

-

XXX; XXX; PNE

recidivující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dolních xxxxxxxxx xxxx

1 ks / 2 xxxx

435,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.05

xxxxxxxxxxxx x vysokovýkonným xxxxxxxxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 ks / 2 roky

435,00 Kč / 1 ks

ne

10.01.01.06

nebulizátory x xxxxxxxxx x xxxxxx výkonným xxxxxxxxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx ciliární xxxxxxxxx (XXX)

1 xx / 2 xxxx

2.560,00 Xx / 1 xx

xx

10.01.01.07

xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx inhalátorům

-

lékař

cystická xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx dyskineze (XXX)

4 xx / 1 rok

1.530,43 Kč / 1 xx

xx

10.01.02

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10.01.02.01

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx xxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

-

1 xx / 2 xxxx

435,00 Kč / 1 ks

ne

10.02

rehabilitační respirační XX

10.02.01

XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.02.01.01

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; XXX; REH

astma; XXXXX; xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

522,00 Xx / 1 ks

ne

10.02.02

PEP xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.02.02.01

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEU; XXX

xxxxx; XXXXX; bronchiektázie; xxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 1 xxx

522,00 Xx / 1 xx

xx

10.02.02.02

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

-

ALG; XXX; XXX; XXX; REH

chronická xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dechovou xxxxxxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

1.217,00 Xx / 1 xx

xx

10.03

XX xxx xxxxxxxxxxx domácí xxxxxxxxxxxxxx

10.03.01

xxxxxxxxxxxxx

1) Xx02 7,3 - 8,0 xXx + xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxx &xx; 55 %), a / xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nočním xxxxxxxxxxxxx Xx02, xxx xxxxxxxxx 30 % xxxx spánku xxx 90 % x / xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx standardní xxxxxxxxxxxxxxx (rampovým xxxxxxxxxx) xx xxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (peakV02) nebo 0,5 X / xx, xxxxxxxxx odběrem xxxxxxxxxxxxxxx krve x xxxxxx boltce x xxxxxxxx X02 pod 7,3 xXx oproti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o 0,7 xXx 2) Xx02 &xx; 7,3xXx

10.03.01.01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - stacionární

koncentrace xxxxxxx 87 - 96 % x xxxxxxx nastavení průtoku 0,5 - 5 x / xxx; xxx. xxxxxxxx 43 xXX.

XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pacient xxxx xxxxxxx

-

49,59 Xx / 1 xxx

xx

10.03.01.02

xxxxxxxxxxxxx kyslíku - xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx 87 - 96 %; - hmotnost xx 9 kg; xxx. xxxxxxxx 48 xXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bolusů (x xx) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx = xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxx)

XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

výdej xx 2 x / xxx xxx zátěži - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx - 6xxxxxxxx xxxx xxxxx: xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx minimální 130 metrů na xxxxxxx od 130 xx 199 xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x navýšení xxxxxxxxxxx x 25 x xxxx % x x 6. minutě xxxxx s xxxxxxxx xxxx být Sp02 xxxxxxx 85 %; x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx kyslíku - xxxxxxxxxxxx

-

123,97 Xx / 1 xxx

xx

10.03.01.03

xxxxxxxxxxxxx kyslíku - vysokoprůtokový

-

PNE; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xx 10 xxxxx

-

54,55 Xx / 1 xxx

xx

10.03.02

xxxxxxx x xxxxxxxx kapalného xxxxxxx

10.03.02.01

xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; PNE; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx pacient 6 xxxxxxxx xxxx xxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx - 200 metrů a xxxx 2) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 50 % a xxxx % x x 6. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx Xx02 xxxxxxx 85%; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 2 litry; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxx; xxx bronchopulmonální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx (Xx02 < 92%), bez xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx 40. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; pacient zařazený xx xxxxxxxx transplantace xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

-

290,91 Kč / 1 den

ne

10.04

ZP xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx spánku

10.04.01

přístroje XXXX

10.04.01.01

xxxxxxxxx CPAP s xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx AHI

tlakový xxxxxx 4 xx 20 xx X2X, funkce xxxxxxx tlaku xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx do 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušenství

INT; XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15; léčebné xxxxx xx 8 xxxx; xxxxxxxx nález XXX xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx AHI a xxxxxxxxxx

1 ks / 7 xxx

30.435,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.01.02

xxxxxxxxx XXXX s xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx AHI x xxxxxxxxxxxx připojení

tlakový xxxxxx 4 xx 20 cm X2X, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, propojení xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx úniku tlaku; xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; KAR; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15; xxxxxxx tlaky xx 8 xxxx; xxxxxxxx xxxxx XXX xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol XXX x xxxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

30.435,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.02

xxxxxxxxx XXXX

10.04.02.01

xxxxxxxxx BPAP X xxxxxxxxx zbytkový XXX

xxxxxxx rozsah 4 xx 25 xx X2X x režimem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xxxxxxxxx se XX xxxxxxxxxx účinnost léčby, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx úniku xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORL; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 jen x xxxxx xxxxxxxxxxxx spánkové xxxxx xxx, kde xxxx zapotřebí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx CPAP

1 xx / 7 xxx

39.130,00 Xx / 1 ks

ano

10.04.02.02

přístroje BPAP XX xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, propojení xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, hlučnost xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx úniku tlaku, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PNE; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

AHI > 15 xxx x xxxxx obstruktivní spánkové xxxxx tam, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx CPAP x tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx frekvence; x xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1 ks / 7 xxx

51.304,00 Xx / 1 ks

ano

10.04.02.03

přístroje XXXX S xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 xx 25 xx H2O x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x propojení se XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, s možností xxxxxxxxx xxxxxxx dat, xxxxxxxxx, xxxxxx základního xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PSY; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

XXX > 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX + xxxxxxxx xxxxx XXX xxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol XXX x xxxxxxxxxx

1 xx / 7 xxx

39.130,00 Kč / 1 xx

xxx

10.04.02.04

xxxxxxxxx XXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 xx 25 cm X2X x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta x xx xxxxxxx frekvencí xxxxxxx, xxxxxxxxx se XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx 29±2 xX, kompenzace xxxxx xxxxx, zvlhčovač, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; NEU; ORL; XXX; PSY; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 xxx x xxxxx obstruktivní xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX; tam, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dostatečném xxxxxx xxxxx

1 ks / 7 let

51.304,00 Xx / 1 ks

ano

10.04.03

přístroje xxxxxxxxxxxxx

10.04.03.01

xxxxxxxxx XXXX s xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx AHI

tlakový xxxxxx 4 xx 20 xx H2O x xxxxxxxxxxxx nastavením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poklesu xxxxx ve výdechu, xxxxxxxxx xx SW xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčby, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORL; PNE; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 a intolerance xxxxx XXXX, syndrom xxxxxxxx apnoe x xxxxxx xx polohu xx XXX xxxxxx

1 xx / 7 xxx

33.913,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.02

xxxxxxxxx ABPAP xxxxxxxxx xxxxxxxx AHI

tlakový xxxxxx 4 xx 25 cm X2X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, propojení xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx 27 db, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; KAR; XXX; XXX; PNE; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX &xx; 15 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX x XXXX

1 xx / 7 xxx

49.565,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.03

xxxxxxxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 xx 25 xx X2X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dechového xxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčby, xxxxxxxx xx29±2 dB, xxxxxxxxxx úniku xxxxx, xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

hypoventilační xxxxxxx; neinvazivní xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx spánkové xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

77.130,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.04

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx 4 až 25 xx H2O x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx XX sledujícím xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx do 29±2 xX, kompenzace xxxxx xxxxx, zvlhčovač, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx apnoe; xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 ks / 7 xxx

90.870,00 Kč / 1 xx

xxx

10.04.03.05

xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x sledujícím xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx rozsah 4 xx 20 xx X2X x automatickým xxxxxxxxxx terapeutického tlaku, xxxxxx poklesu xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX sledujícím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

AHI &xx; 15; intolerance xxxxx XXXX, XXX x xxxxxx xx polohu xx XXX xxxxxx

1 xx / 7 xxx

33.913,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.06

xxxxxxxxx ABPAP xxxxxxxxx zbytkový AHI x xxxxxxxx telemetrie

tlakový xxxxxx 4 xx 25 cm X2X x automatickým nastavením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x možností dálkového xxxxxxx xxx, hlučnost xx 29±2 dB, xxxxxxxxxx úniku xxxxx, xxxxxxxxx, včetně základního xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; PNE; PSY; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX > 15; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX x XXXX

1 ks / 7 let

49.565,00 Xx / 1 ks

ano

10.04.03.07

přístroje XXXXX x proměnlivou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx telemetrie

tlakový xxxxxx 4 až 25 xx X2X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx XX sledujícím xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, hlučnost xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, zvlhčovač, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušenství

ANS; XXX; XXX; NEU; XXX; PNE; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx domácí xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx apnoe xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podpory

1 xx / 7 let

77.130,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.03.08

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxx x možností telemetrie

tlakový xxxxxx 4 xx 25 xx H2O x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, propojení xx XX sledujícím xxxxxxxx xxxxx x možností xxxxxxxxx přenosu dat, xxxxxxxx xx 29±2 xX, xxxxxxxxxx úniku xxxxx, zvlhčovač, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx spánková xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / 7 xxx

90.870,00 Xx / 1 xx

xxx

10.04.04

xxxxxxxxxxxxx x XXXX, XXXX, APAP, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.04.04.01

xxxxx nosní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx nezávadné materiály, xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX2)

XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; PNE; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: dobrá xxxxx průchodnost; xxxxx xxxxxxx tlaky

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 1.304,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.02

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

XXX; XXX; XXX; NEU; XXX; XXX; PSY

pokud xxxxx xxxxxx masku z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx nosní xxxxxxxxxxx; xxxxx léčebné xxxxx

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 2.174,00 Xx / 1 ks

ne

10.04.04.03

masky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX2)

XXX; XXX; XXX; XXX; ORL; XXX; XXX

xxxxx xxxxx použít xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; nízké xxxxxxx xxxxx

1 ks / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 3.044,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.04

xxxxx celoobličejové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx CO2) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přístroji)

ANS; XXX; KAR; NEU; XXX; PNE; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: dobrá xxxxx průchodnost; xxxxx xxxxxxx xxxxx

1 ks / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 1.739,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.05

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ventilované xxxxxxxxxx odlehčené

zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx latexu, x integrovaným výdechovým xxxxxx (zajištění xxxxxxxxx XX2) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (zajištění xxxxxxx xxxxxxx při vypnutém xxxxxxxxx)

XXX do 18 xxx včetně; ANS; XXX; KAR; XXX; XXX; XXX; PSY

pokud xxxxx použít xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; syndrom xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx, při nočním xxxxxxx

1 xx / 1 rok

90 %; xxxxxxxxx 3.478,00 Xx / 1 xx

xx

xxxxx xxxxx použít xxxxx x předchozí úhradové xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: dobrá nosní xxxxxxxxxxx; xxxxx léčebné xxxxx, xxx celodenním xxxxxxx

2 xx / 1 rok

10.04.04.06

masky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX2) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (zajištění xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX do 18 xxx xxxxxx; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx úhradové xxxxxxx; xxxxxxx spánkové xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx léčebné xxxxx, xxx nočním xxxxxxx

1 xx / 1 xxx

90 %; maximálně 3.913,00 Xx / 1 ks

ne

pokud xxxxx xxxxxx masku z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx nosní průchodnost; xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2 xx / 1 xxx

10.04.04.07

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ventilované - xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx, s integrovaným xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx CO2)

ANS; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PSY

syndrom xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX pomocí xxxxx masky xxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 2.452,00 Kč / 1 xx

xx

10.04.04.08

xxxxxx, xxxxx xx 60 xx xxxxxx

xxxxxxxxx nezávadné materiály

ANS; XXX; XXX; XXX; XXX; PNE; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx apnoe: xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX

1 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 348,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.09

xxxxxx, xxxxx xxx 60 xx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX

1 ks / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 783,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.10

xxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiály

ANS; XXX; XXX; XXX; ORL; XXX; PSY

syndrom xxxxxxxx xxxxx

1 ks / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 1.391,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.11

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxxxx nastavením xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; PSY

syndrom xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 4 xxxx

90 %; xxxxxxxxx 5.217,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.12

xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx CPAP / BPAP

ANS; INT; XXX; XXX; XXX; XXX; PSY

syndrom spánkové xxxxx

2 xx / 1 xxx

90 %; xxxxxxxxx 304,00 Xx / 1 xx

xx

10.04.04.13

XX xxx léčbu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx - xxxxxxx komora xxxxxxxxxx integrovaného x xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx dodávaná xxxxxx xxxxxxxxxx xxx typy xxxxxxxxx x integrovaným xxxxxxxxxxx

XXX, INT; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 xx / 2 xxxx

2.173,91 Kč / xx

xx

10.05

XX xxxxxxxxxxxxxxx

10.05.01

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx + příslušenství

10.05.01.01

tracheostomické kanyly - xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx průměrem &xx; 6 xx

-

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxxxx

522,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.02

xxxxxxxxxxxxxxx kanyly - xxxxxxxxxxx, x vnitřním xxxxxxxx &xx; 6 xx

-

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxxxx

391,00 Xx / 1 ks

ne

10.05.01.03

tracheostomické xxxxxx - xxx xxxxxxxxx použití, x xxxxxxxx xxxxxxxx &xx; 6 xx

-

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx tracheostomie

6 xx / 1 rok

870,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.04

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxx opakované xxxxxxx, x xxxxxxxx průměrem &xx; 6 mm

-

FON; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

6 xx / 1 xxx

609,00 Kč / 1 ks

ne

10.05.01.05

laryngektomické xxxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX; XXX; PNE

totální xxxxxxxxxxxxx

6 ks / 1 xxx

609,00 Xx / 1 ks

ne

10.05.01.06

tracheostomické xxxxxx - x xxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

-

XXX; ORL; PNE

do 14 xxx včetně; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx průdušnice

3 xx / 2 xxxx

1.304,00 Kč / 1 ks

ne

od 15 xxx; provedená tracheostomie; xxxxxxxx xx ústí xxxxxxxxxx

2 xx / 2 roky

10.05.01.07

tracheostomické xxxxxx - xxx opakované xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx manžetou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxx xxxxx xxxxxxxx x vyžadují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jídle

6 xx / 1 xxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.08

xxxxxxxxxxxxxxx kanyly - xxx opakované xxxxxxx, xxxxxxx, x chlopní

-

FON; XXX; XXX

xxxxxx kanylonosiči xx zachovalými xxxxxxxxxx

6 xx / 1 xxx

609,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.09

xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx chlopně) - xx xxxxxxxxxxx 15 xx xxxxxxxxxx

-

XXX; ORL; XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 1 rok

522,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.10

xxxxxxxxxx (xxxxx nosy) xxx kanyly se xxxxxxxxxxx 15 mm xxxxxxxxxx

-

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx

30 ks / 1 měsíce

13,00 Xx / 1 xx

xx

10.05.01.11

xxxx xx kanylám xxxxxxxxxxxxxxxx xxx trvalé xxxxxxxxxxxx

365 xxxxxx x 25 xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx), xxxxxxxxxxxxxxx fix

FON; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 xxxx / 1 rok

1.739,00 Kč / 1 xxxxxxxxx xxxx

xx

10.05.01.12

xxxxxxxxxxxxx x tracheostomickým xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxx. 3 xx

XXX; ORL; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; trvalí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu; tracheostomie xxxx xxx 2 xxxxxx

3 sady / 2 xxxx

1.130,00 Kč / 1 xxxxxxxxx xxxx

xx

10.05.01.13

xxxxxxxxxxxxx x tracheostomickým xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, lepící

sada xxx. 30 xx

XXX; XXX; XXX

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx aspirace nečistot, xxx danou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx současně xx XX ze xxxxxxx 01.02

1 sada / 1 xxxxx

522,00 Xx / 1 xxxxxxxxx sada

ne

10.06

ZP xxx xxxxxxxx x dýchacích xxxx

10.06.01

xxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

10.06.01.01

xxxxxxxxx

-

XXX; XXX; PNE; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; obtížná xxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx dýchacích cestách x nebezpečím xxxxxxxxxxxxxxxx

1 xx / 5 xxx

2.174,00 Xx / 1 xx

xx

10.06.01.02

xxxxxxxx cévky

-

FON; XXX; XXX; XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dolních xxxxxxxxx xxxx a stagnace xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

400 xx / 1 rok

2,40 Xx / 1 xx

xx

10.07

XX x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

10.07.01

xxxxxxx xxxxxxx

10.07.01.01

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx 90 xxxxxxxxxxx, kazety xxxxxx, kartáček, zátka xxx.

XXX; ORL

totální xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx hlasová protéza

2 xxxxxx / 6 xxxxxx

10.435,00 Kč / 1 xxxxxx

xx

10.07.01.02

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx filtrů XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (kroužek) x xxxxxxxx xxx xxxxxx zvlhčovacího xxxxxx XXX

XXX; XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx 01.02

1 xx / 1 xxx

101,88 Xx / 1 xx

xx

10.07.02

xxxxxxxxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxx

10.07.02.01

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx na 2 xxxx xxxxxxx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řeč

1 xx / 10 xxx

12.609,00 Xx / 1 ks

ne

10.08

ZP xxx xxxxxx umělou plicní xxxxxxxxx

10.08.01

xxxxxx plicní ventilace

10.08.01.01

přístrojové xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nosní xxxx celoobličejová, xxxxxxx)

xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx baterii min. 4 xxx., včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ventilace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hmotnosti 5 xx

XXX, INT; KAR; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

chronické xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ventilace xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx parametry ventilační xxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx XXXX XX xxxx XXXXX s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

-

459,20 Xx / 1 xxx

xx

10.08.01.02

xxxxxxxxxxx vybavení pro xxxxxx ventilaci XXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) - 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo celoobličejová, xxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxx ventilátor x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálně xxxx ventilačních programů xxxxxx XXX, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx. 4 xxx., xxxxxx základního příslušenství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 xx

XXX, INT; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plicní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx situací:
a) nutnost xxxxx ventilační podpory xxxx xxx 12 xxxxx denně xx xxxxxxxx přístrojem pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 12 xxxxx xxxxx xx zachovanou xxxxxxxx xxxx x schopností xxxxxx techniku XXX

-

641,79 Xx / 1 xxx

xx

10.08.01.03

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx oxymetr, xxxxxxxx, xxxxxxx)

xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přednastavení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx baterii xxx. 4 xxx, ventilace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hmotnosti 5 xx, xxxxxx základního xxxxxxxxxxxxx, spotřebního materiálu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, helpdesk x xxxxxxx

XXX, XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé plicní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; potřeba XXX po xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx pacient xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče

-

772,81 Kč / 1 xxx

xx

10.08.01.04

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pulzní xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx)

xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dechového xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vydechovaného xxxxxx, xxxxxxx prohlubované xxxxxxxxx, provoz xx xxxxxxx xxxxxxx xxx. 4 xxx., xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxx 5 xx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, servisních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

XXX, INT; KAR; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

potřeba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx realizovatelné x xxxxxxx xxxxxxxxx; potřeba XXX je xxxxxx, xxxxxxx xx imobilní xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pacienta xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

-

940,50 Xx / 1 xxx

xx

10.09

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx

10.09.01

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx

10.09.01.01

xxxxxxxxxx insuflátor / xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx respirační fyzioterapie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx hygienu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; PNE; NEU; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx XXX &xx; 160 x / min, spinální xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, amyotrofická xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx onemocnění spojená x xxxxxxxx expektorace (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

-

86,78 Xx / 1 den

ne

11

nekategorizované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §39x odst. 5 xxxx. x), xxxxx xxx smlouvy o xxxxxxx xxxxx

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §39x xxxx. 5 xxxx. x), xxxxx xxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx

xxx písemného xxxxxxxx ve xxxxxx §39x xxxx. 5 xxxx. x), xxxxx xxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx

50 % x písemným xxxxxxxxx xx xxxxxx §39r xxxx. 5 xxxx. x) 100 % x případě uzavření xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §39x xxxx. 5 xxxx. x)

xx

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxx XXX

XX xx xxxxxxx

1

XX ortopedicko - xxxxxxxxxx - xxx xxxxx x krk - na xxxxxxx

1.1

xxxxxx xxx hlavu x xxx - xx xxxxxxx

1.1.1

xxxxxx xxx xxxxx x xxx - xx 19 xxx - xx xxxxxxx

xxxxxx (XXXX, CTO, XX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3X xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou; xxxxxxx xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx; mechanická xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, korekce x xxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxx xxxxx postižení

1 xx / 1 xxx

99%

1.1.2

xxxxxx xxx xxxxx x xxx - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxx (CTLO, CTO, XX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podkladů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3X xxxxx xxxx dalších metod, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx předepsání v xxxx hospitalizace

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; prevence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x asymetrického xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

100 %

1.1.3

xxxxxx xxxxxxxxx remodelační - xx zakázku

ortéza xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navržená x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3X skenu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; REH; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

polohové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; děti xx 1 xxxx xxxxxx

1 xx

95%

1.1.4

xxxxxx xxx xxxxx x krk - x xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXX, CTO, XX) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dalších metod x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx, stabilizace, xxxxxx, xxxxxxx x daném xxxxxxxx těla; ne xxx xxxxx postižení

1 xx / 1 xxx

95%

1.1.5

xxxxxx xxx xxxxx x xxx - xxxxxx xx 18 xxx včetně - x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x nutností xxxxxxxxxxxx úpravy

ortéza (XXXX, XXX, CO) aplikovaná xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podkladů xxxx xxxxxxx metod x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; NCH; XXX; XXX; XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxx lehká xxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

100 %

2

XX ortopedicko - xxxxxxxxxx - xxx trup - xx zakázku

2.1

ortézy trupu - na xxxxxxx

2.1.1

xxxxxx xxxxx - xx 19 xxx - xx xxxxxxx

xxxxxx (CTLSO, XXXXX, TLSO, XXXX, XXX, XX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podkladů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3X xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

1 xx / 1 rok

99%

2.1.2

ortézy xxxxx - xxxxxx xx 18 let xxxxxx - na xxxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXXX, XXXX, XXXX, XXX, SO) xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

CHI; NEU; XXX; XXX; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx; možnost předepsání x době xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky; xxxxxxx a získané xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

2 ks / 1 xxx

100 %

2.1.3

ortézy xxxxx - od 19 let - x prefabrikátu xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, LSO, SO) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měrných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; xxxxxxx předepsání v xxxx hospitalizace; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxx překročení úhradového xxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, fixaci xxxx korekci

1 xx / 1 xxx

95 %; 3.478,00 Xx / 1 xx

2.1.4

xxxxxx xxxxx - xxxxxx xx 18 let xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXXX, TLSO, XXX, XX) aplikovaná xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podkladů xxxx xxxxxxx individuálních xxxxx x prefabrikátu nebo xxxxxxxxxx pomocí stanovené xxxxxxxxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX; možnost xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx korekci

2 xx / 1 xxx

100 %

2.1.5

tříbodový xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx

xxxxxxx ortéza xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podkladů nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; možnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; funkční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

1 xx / xxxx

100 %; xxxxxxxxx xxxxxx 3.478,00 Xx / 1 xx

2.1.6

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx 19 xxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podkladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; funkční požadavek xx stabilizaci, fixaci xxxx xxxxxxx

1 xx / xxxx

95 %; xxxxxxxxx úhrada 3.478,00 Xx / 1 xx

2.2

xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx - pro xxx

2.2.1

xxxxxx trupu - xxxxxxxxxxx - na xxxxxxx - pro xxx

xxxxxx (CTLSO, XXXX, XXX) navržená x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 3X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxx těžkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx postižení xxxxxxxxx pacienta xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x neuromoskulárních xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

100 %; xxxxxxxxx úhrada 21.739 Xx / 1 xx

2.3

xxxxxxx trupu - xx xxxxxxx

2.3.1

xxxxxxx xxxxx - od 19 xxx - xx xxxxxxx

xxxxxx (XXXX, XXX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

CHI; NEU; XXX; ORT; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxxxx syndromy xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; oslabení břišní xxxxx xxx rozsáhlých xxxxxx; xxxxxx xxxxxx

1 xx / 1 xxx

95%

2.3.2

xxxxxxx trupu - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxx (XXXX, XXX, SO) xxxxxxxx x vyrobená xx xxxxxxx měrných podkladů, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx; neuromuskulární xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

2 ks / 1 xxx

100 %

3

XX xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - pro horní xxxxxxxxx - xx xxxxxxx

3.1

xxxxxx horních xxxxxxxx - xx xxxxxxx

3.1.1

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 let - xx xxxxxxx

xxxxxx (XX, XXX, SEWO, XXXXX, EO, XXXX, XX, XX, WHO) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě měrných xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; NEU; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; možnost předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx požadavek na xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x aktivní podporu xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx horní xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

99%

3.1.2

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - dětské do 18 xxx včetně - xx xxxxxxx

xxxxxx (XX, XXX, XXXX, XXXXX, XX, XXXX, XX, XX, XXX) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v jednom xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

100 %

3.1.3

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - z xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XX, XXX, XXXX, SEWHO, XX, XXXX, XX, WO, XXX) xxxxxxxxxx na xxxxxxx individuálních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; NEU; XXX; ORT; REH; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx předepsání x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx požadavek na xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jednom xxxx xx více xxxxxxxxxx horní xxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx

95%

3.1.4

xxxxxx xxxxxxx končetin - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx - x prefabrikátu xxxx stavebnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XX, SEO, SEWO, XXXXX, EO, XXXX, XX, WO, XXX) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měrných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky; funkční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx podporu xxxxxx x jednom xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx končetiny

2 xx / 1 xxx

100 %

3.2

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xx zakázku

3.2.1

protézy xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx HK xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x osvojení xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, anatomického xxxxxx, 3X skenu nebo xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; ORT; REH

v xxxx stabilizace xxxxxx xxxxxxx xxxxx pahýlu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / xx amputaci

99%

3.2.2

protézy xxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 xxx - pasivní - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x vyrobené xx xxxxxxx měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX

xxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx

99%

3.2.3

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxxxxxxxxx aktivní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x vyrobené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pro uživatele, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx; xxxxx nelze aplikovat xxxxxxx myoelektrickou

1 xx / 2 xxxx

99 % při doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

3.2.4

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX využívající xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

ORP; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pacienti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx postižením xxxxxx druhostranné xxxxxxxxx; x vrozených xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx postižením

1 xx / 5 xxx x xxxx xx 15 let 1 xx / 3 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

3.2.5

xxxxxxx horních xxxxxxxx - xxxxxx do 18 let xxxxxx - na xxxxxxx

xxxxxxx XX zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x vyrobené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pacienti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ztrátou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx končetiny

1 xx / 1 xxx

100 %

4

ZP ortopedicko - xxxxxxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxxxx - xx zakázku

4.1

ortézy xxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx

4.1.1

xxxxxx dolních xxxxxxxx - xx 19 xxx - xx xxxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, XXX, XX, XX, XX, XXX) xxxxxxxx x vyrobená xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou; možnost xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx stabilizace x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosnou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kloubů); xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1 xx / 1 xxx

99%

4.1.2

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx 18 xxx xxxxxx - xx zakázku

ortéza (HKAFO, XXXX, XXX, FO, XX, KO, HKO) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, korekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx věku

2 xx / 1 xxx

100 %

4.1.3

xxxxxx dolních xxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxx stavebnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, XXX, FO, XX, XX, HKO) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx individuálních xxxxxxx podkladů xxxx xxxxxxx metod x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx technologie

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; možnost xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx stabilizace a xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxxxxx xxxxx končetiny (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx končetiny xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx)

1 xx / 1 xxx

95%

4.1.4

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - dětské xx 18 let xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx (XXXXX, XXXX, XXX, XX, XX, XX, XXX) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podkladů nebo xxxxxxx metod x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx technologie (xxxx. Denis Brownovy xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx, XXXXX xxxxxx xxxx.)

XXX; XXX; ORP; XXX; XXX; možnost xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx stabilizace x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxxxxx dolní končetiny (x onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx dolní xxxxxxxxx xxxxxxx x nestabilitě xxxxxx)

2 ks / xxxx

100 %

4.2

protézy xxxxxxx xxxxxxxx - na xxxxxxx

4.2.1

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx DK xxx amputace x xxxxxxxxx distálně xx xxxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxx formování xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x vyrobené xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx individuálního xxxxxxxxxxx stavu

CHI; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pahýlu; xxxxxxxx xxxxxxxxx na vzniklou xxxxxxx

1 xx / xx amputaci

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.2

protézy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx - xx 19 let, xxxxxx xxxxxxxx X. - xx zakázku

protézy XX xxx amputace x xxxxxxxxx distálně xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX I, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x níže; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx X

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Xx / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.3

protézy pro xxxxxxxxxxxxx amputace x xxxx - xx 19 xxx, xxxxxx xxxxxxxx II. - xx zakázku

protézy DK xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx distálně xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX XX, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX; po schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

amputace xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxx x níže; xxxxxxxx odpovídající xxxxxx XX

1 ks / 2 roky

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.4

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx - xx 19 let, stupeň xxxxxxxx III. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kloubu, vhodné xxx XXX XXX, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, dle individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x oblasti xxxxx x xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX

1 xx / 2 roky

99 % xxx doplatku maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.5

protézy pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx - xx 19 xxx, stupeň xxxxxxxx IV. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx distálně xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx STA IV, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx základě měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

amputace xxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxx a níže; xxxxxxxx odpovídající xxxxxx XX

1 ks / 2 roky

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx

4.2.6

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kolenním xxxxxx - prvovybavení - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x osvojení xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; XXX; REH; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; možnost xxxxxxxxxx x době hospitalizace

v xxxx xxxxxxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / xx xxxxxxxx

99 % při xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx

4.2.7

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx kloubu - xx 19 let - xxxxxx aktivity X - na xxxxxxx

xxxxxxx XX pro xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX X, xxxxxxxx x vyrobené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x kolenním xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni X

1 xx / 2 roky

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.8

protézy pro xxxxxxxxxxxx x kolenním xxxxxx - xx 19 let - xxxxxx aktivity II - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx x kolenním xxxxxx, xxxxxx pro STA XX, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

exartikulace xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.9

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - xx 19 xxx - stupeň xxxxxxxx III - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx exartikulace x xxxxxxxx kloubu, xxxxxx xxx XXX XXX, xxxxxxxx a vyrobené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

exartikulace nebo xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX

1 xx / 2 xxxx

99 % při xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.10

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - xx 19 let - stupeň xxxxxxxx XX - xx xxxxxxx

xxxxxxx DK xxx xxxxxxxxxxxx x kolenním xxxxxx, xxxxxx xxx XXX XX, navržené x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podkladů, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kloubu; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

1 xx / 2 roky

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; doplatek 2.609,00 Kč / 1 xx

4.2.11

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx formování xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xx xxxx xxxxxxxxxxx objemu měkkých xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1 ks / xx amputaci

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx

4.2.12

xxxxxxx dolních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - od 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx I. - xx zakázku

protézy xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx XXX X, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; REH; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx deformita x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx odpovídající xxxxxx X

1 ks / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 ks

4.2.13

protézy dolních xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx 19 let - xxxxxx aktivity II. - na xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyrobené na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx metod, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx XXX II, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx deformita x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx odpovídající xxxxxx XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx maximálně 2.609,00 Kč / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx

4.2.14

xxxxxxx dolních xxxxxxxx pro transfemorální xxxxxxxx - xx 19 let - xxxxxx xxxxxxxx XXX. - xx zakázku

protézy xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx metod, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx XXX XXX, xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti stehna; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX

1 xx / 2 roky

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.15

protézy xxxxxxx xxxxxxxx pro transfemorální xxxxxxxx - od 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx IV. - na xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, materiálů x xxxx xxxxxxxx xxx XXX XX, xxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; REH; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oblasti stehna; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx doplatku maximálně 2.609,00 Kč / 1 ks; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.16

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx exartikulaci x kyčelním xxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx zakázku

protézy XX xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx pahýlu x xxxxxxxx si xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXX; ORP; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pahýlu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xx / xx amputaci

99 % xxx doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.17

protézy xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx x kyčelním xxxxxx - xx 19 xxx - stupeň xxxxxxxx I. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx exartikulaci x xxxxxxxx xxxxxx, vhodné xxx XXX X, xxxxxxxx a vyrobené xx xxxxxxx měrných xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX; ORT; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx; aktivita xxxxxxxxxxxx xxxxxx X

1 xx / 2 roky

99 % při doplatku xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.18

protézy xxxxxxx končetin xx xxxxxxxxxxxx x kyčelním xxxxxx - xx 19 let - xxxxxx xxxxxxxx XX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX XX, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

ORP; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx pánve; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupni XX

1 xx / 2 xxxx

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx

4.2.19

xxxxxxx xxxxxxx končetin xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - xx 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx XXX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx x kyčelním xxxxxx, xxxxxx xxx XXX XXX, navržené x vyrobené xx xxxxxxx měrných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

XXX; XXX; REH; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x oblasti pánve; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX

1 xx / 2 roky

99 % xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; doplatek 2.609,00 Xx / 1 ks

4.2.20

protézy xxxxxxx xxxxxxxx xx exartikulaci x xxxxxxxx kloubu - xx 19 xxx - xxxxxx xxxxxxxx XX. - xx xxxxxxx

xxxxxxx DK xxx exartikulaci x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx XXX XX, xxxxxxxx x vyrobené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

ORP; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

1 ks / 2 roky

99 % při xxxxxxxx xxxxxxxxx 2.609,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 2.609,00 Kč / 1 ks

4.2.21

protézy xxxxxxx končetin - xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx aktivity XXX. x IV. - xx xxxxxxx

xxxxxxx XX x využitím bionického xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxx xxxxx, materiálů x xxxx vhodných xxx XXX XXX x XX, xxx individuálního xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kloubu (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx XX) 2. xxxxxxxx amputace xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx aktivity III x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stupně aktivity XX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx neurologické xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx a níže x) motorické postižení xxxxxx prakticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x) xxxxxxxxx postižení xxxxxxxxxxxxxxx dolní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3. xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX

1 xx / 6 let

99% při xxxxxxxx maximálně 4150,00 Xx / 1 xx; xxxxxxxx 4.150,00 Xx / 1 xx

4.2.22

xxxxxxx dolních končetin - dětské xx 18 let včetně - xx zakázku

protézy XX xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x vrozenou xxxx xxxxxxxx ztrátou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1 ks / 1 xxx

100 %

5

xxxxxxxxxxx xxxx - xx xxxxxxx

5.1

xxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

5.1.1

xxxx ortopedická - xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tvaru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x více xxxxxxxxx vad (xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx končetiny xx 2 xx); xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy

2 páry / 1 xxx xx 18 xxx xxxxxx

50%

5.1.2

2 xxxx / 3 xxxx xx 19 let

5.1.3

obuv ortopedická - xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obuvnického xxxxxx korekcí x xxxxx vadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; X16; POP

středně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tří x více xxxxxxxxx xxx (xxxxx kladívkové xxxxxxxxx xxxxx, zkřížené xxxxx velkého xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx 45°, ztuhlý xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx); dále xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rozsahem xxxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx funkce x anatomických xxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nohy; x xxxxx různé xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 2 xx 4 xx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; Charcotovy xxxxxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok do 18 let včetně

90%

5.1.4

2 xxxx / 3 xxxx xx 19 xxx

5.1.5

xxxx ortopedická - xxxxx složitá - xx xxxxxxx

xxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx přestavba xxxxxxxxxxx kopyta na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; POP

velmi xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx noha xxxxxx, kososvislá, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, lukovitá, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx deformity xxxxxxx xxxxxxx, rozštěpy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x amputací xxxxx xxxxx xx hlavičky xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 4 xx 6 xx); xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; Charcotovy xxxxxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx do 18 xxx včetně

90%

5.1.6

2 páry / 3 xxxx xx 19 xxx

5.2

xxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx protetického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obuv xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx

5.2.1

xxxx xxxxxxxxxxx - přímá součást xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. xxxxxx xxxxx modelu xxxx;xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popř. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ortézy xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx vnitřní sandál, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx obuv jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x ortéze; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x obuv xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx končetiny xxx 6 cm

DIA; ORP; XXX; XXX; CHI; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx končetiny xxx 6 xx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; syndrom xxxxxxxxxx xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

2 páry / 1 xxx

99%

5.3

xxxxxx xxxxxxxxxxx - na zakázku

5.3.1

vložky xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx - xx zakázku

vložky xxx sejmutých xxxxxxx xxxxxxxx xx. s xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, lodičkové, jazýčkové, x klínky, xx xxxxxxxxx, plastické, regulační, xxxxxxxx x další xxxxxxxxx řešení

DIA; XXX; XXX; REH; TRA; XXX

xxx složité xxxx xxxx kombinaci xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

2 xxxx / 1 rok

80%

5.3.2

vložky ortopedické - dětské do 18 xxx xxxxxx - xx zakázku

vložky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX; ORT; XXX; XXX

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dětské xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

2 xxxx / 1 xxx

348,00 Kč / 1 xxx

6

XX xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

6.1

xxxxxxx - xx xxxxxxx

6.1.1

xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx zakázku

epitézy XX x XX, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podkladů x xxxxxxxx dalších xxxxx, xxxxxxxxx x dílů, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX; ORT; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1 ks / 2 xxx

95%

6.1.2

xxxxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s využitím xxxxxxx metod, xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx postižení

CHI; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx

1 ks / 1 rok

99%

7

ZP xxx xxxxxxxxx terapii - xx zakázku

7.1

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

7.1.1

xxxxxxxxxxx elastické punčochy - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 páry / 1 rok

435,00 Kč / 1 xxx

7.1.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxx, atypické rozměry - III. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xxx

7.1.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 49 xxXx x xxxx

XXX; CHI; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 páry / 1 xxx

957,00 Xx / 1 xxx

7.1.4

xxxxxxxxxxx elastické punčochy - lýtkové, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. x 20 % xxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky: lymfedém; xxxxxxxxxxxxx; kožní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žilní xxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

1.739,00 Kč / 1 xxx

7.1.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - lýtkové, xxxxxxxx xxxxxxx, materiál xxx. s 20 % xxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 rok

2.087,00 Xx / 1 xxx

7.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

7.2.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - polostehenní, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xxx

7.2.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xxxx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xxx

7.2.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - polostehenní, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 49 xxXx x xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 páry / 1 rok

1.043,00 Xx / 1 xxx

7.2.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. s 20 % xxxxxx - XX. kompresní xxxxx - technologie xxxxxxxxx pletení

II. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx insuficience

2 páry / 1 rok

1.739,00 Xx / 1 xxx

7.2.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx min. s 20 % bavlny - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; flebolymfedém; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 páry / 1 xxx

2.435,00 Xx / 1 xxx

7.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní, xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

7.3.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - stehenní, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 páry / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xxx

7.3.2

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx - xxxxxxxx, atypické xxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; INT; ANG; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

957,00 Xx / 1 pár

7.3.3

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, atypické rozměry - XX. kompresní xxxxx - technologie xxxxxxxxx pletení

IV. xxxxxxxxx xxxxx 49 mmHg x xxxx

XXX; XXX; XXX; ANG; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xxxx / 1 xxx

1.130,00 Kč / 1 xxx

7.3.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, materiál xxx. s 20 % xxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie kruhového xxxxxxx

XX. kompresní třída 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 pár / 1 xxx

1.739,00 Xx / 1 xxx

7.3.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, atypické xxxxxxx, xxxxxxxx min. s 20 % xxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; ANG; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx chronické xxxxx insuficience

2 xxx / 1 xxx

2.609,00 Xx / 1 xxx

7.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxx x pase, xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

7.4.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x úchytem x xxxx, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; XXX; INT; XXX; PRL; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

453,00 Kč / 1 xx

7.4.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx s úchytem x pase, xxxxxxxx xxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx třída 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; INT; ANG; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

870,00 Xx / 1 xx

7.4.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx x úchytem x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx a xxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

957,00 Xx / 1 ks

7.4.4

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. x 20 % xxxxxx - II. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx prostředky: lymfedém; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx insuficience

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.739,00 Xx / 1 xx

7.4.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. s 20 % xxxxxx - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; ANG; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: lymfedém; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

1.739,00 Xx / 1 xx

7.5

xxxxxxxxxxx elastické punčochové xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

7.5.1

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

XXX; GER; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 rok

870,00 Xx / 1 xx

7.5.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - III. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx kruhového pletení

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

DER; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 ks / 1 rok

1.043,00 Xx / 1 xx

7.5.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - atypické xxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

XXX; XXX; XXX; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické prostředky

2 xx / 1 xxx

1.130,00 Kč / 1 xx

7.5.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty - xxxxxxxx xxxxxxx, materiál xxx. s 20 % xxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx

2.174,00 Xx / 1 xx

7.5.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochové xxxxxxx - atypické xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. s 20 % bavlny - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx chronické xxxxx insuficience

2 xx / 1 xxx

3.304,00 Xx / 1 xx

7.6

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx kruhové xxxxxxx

7.6.1

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - II. kompresní xxxxx atypické rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

XXX; CHI; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xx

7.6.2

xxxxxxxxxxx pažní xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

XX. kompresní třída 23 - 32 xxXx

XXX; CHI; INT; XXX; ONK; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx

870,00 Xx / 1 xx

7.6.3

xxxxxxxxxxx pažní xxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; ANG; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

435,00 Kč / 1 xx

7.6.4

xxxxxxxxxxx xxxxx návleky x xxxxxxxx xxx xxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx - atypické xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pletení

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

XXX; CHI; XXX; ANG; XXX; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

870,00 Kč / 1 xx

7.7

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

7.7.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 rok / 1 končetina

1.522,00 Xx / 1 xx

7.7.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, atypické xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 končetina

1.652,00 Xx / 1 xx

7.7.3

xxxxxxxxxxx elastické punčochy - xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 49 xxXx x více

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

1.652,00 Xx / 1 xx

7.8

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - polostehenní, xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.8.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - polostehenní, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; ANG; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.870,00 Xx / 1 xx

7.8.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Xx / 1 ks

7.8.3

kompresivní elastické xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. kompresní xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní třída 49 xxXx x xxxx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Xx / 1 xx

7.9

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.9.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, atypické xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

2.087,00 Kč / 1 ks

7.9.2

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, atypické xxxxxxx - III. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 končetina

2.348,00 Kč / 1 xx

7.9.3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 xxXx x xxxx

X16; ANG; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx / 1 končetina

2.348,00 Xx / 1 xx

7.10

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochy - xxxxxxxx x xxxxxxx x pase, atypické xxxxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

7.10.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stehenní x xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

X16; ANG; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.957,00 Kč / 1 xx

7.10.2

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxx stehenní s xxxxxxx x pase, xxxxxxxx rozměry - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.043,00 Xx / 1 ks

7.10.3

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 49 xxXx x xxxx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

3.130,00 Kč / 1 ks

7.11

kompresivní elastické xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

7.11.1

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 rok

5.565,00 Xx / 1 xx

7.11.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx punčochové xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx rozměry - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; po xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

5.652,00 Xx / 1 xx

7.11.3

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - IV. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 49 mmHg x xxxx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

5.913,00 Xx / 1 xx

7.11.4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - II. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

7.11.5

xxxxxxxxxxx elastické xxxxxxxxxx xxxxxxx pánské - xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. kompresní třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; ANG; po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx

5.913,00 Xx / 1 xx

7.11.6

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalhoty xxxxxx - xxxxxxxx rozměry - XX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 49 xxXx x xxxx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

6.087,00 Xx / 1 ks

7.12

kompresivní xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx - xxxxxxxx rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.12.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návleky xx chodidlo x xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.522,00 Xx / 1 xx

7.12.2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx chodidlo x xxxxx - atypické xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx prostředky

2 ks / 1 xxx / 1 končetina

2.522,00 Xx / 1 xx

7.13

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx plochého pletení

7.13.1

kompresivní xxxxxxxx - bez xxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. kompresní xxxxx - technologie xxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

783,00 Kč / 1 ks

7.13.2

kompresivní xxxxxxxx - x xxxxx, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.435,00 Xx / 1 ks

7.13.3

kompresivní xxxxxxxx - xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

III. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx vyrobené zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

870,00 Xx / 1 ks

7.13.4

kompresivní xxxxxxxx - s xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - III. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.261,00 Xx / 1 xx

7.13.5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

2 ks / 1 rok / 1 končetina

2.565,00 Xx / 1 xx

7.14

xxxxxxxxxxx pažní xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

7.14.1

xxxxxxxxxxx pažní návlek - xxxxxxxx rozměry - XX. xxxxxxxxx xxxxx - technologie xxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; ANG; xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok / 1 končetina

1.739,00 Xx / 1 xx

7.14.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx bez xxxxx, atypické xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 končetina

2.435,00 Kč / 1 ks

7.14.3

kompresivní xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx x xxxxx, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

4.174,00 Kč / 1 ks

7.14.4

kompresivní xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

1.913,00 Xx / 1 ks

7.14.5

kompresivní xxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxx xxx prstů, xxxxxxxx rozměry - XXX. xxxxxxxxx třída - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx zdravotnické prostředky

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

2.957,00 Kč / 1 ks

7.14.6

kompresivní pažní xxxxxxx - s xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. xxxxxxxxxxx třída - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. kompresní xxxxx 34 - 46 xxXx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 xxxxxxxxx

4.435,00 Xx / 1 xx

7.14.7

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - s xxxxxxxx xxxx úchytem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

J16; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

2 ks / 1 xxx / 1 končetina

4.130,00 Xx / 1 xx

7.15

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - atypické rozměry - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

7.15.1

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - atypické xxxxxxx - II. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX. kompresní xxxxx 23 - 32 mmHg

J16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

3.739,00 Kč / 1 ks

7.15.2

kompresivní xxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx, atypické xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx třída 23 - 32 xxXx

X16; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

4.783,00 Xx / 1 xx

7.15.3

xxxxxxxxxxx hrudní návleky - xxxxxx xxxxx x jednoho xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx třída - technologie xxxxxxxx xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

6.087,00 Xx / 1 xx

7.15.4

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx a obou xxxxxx, xxxxxxxx rozměry - XX. kompresní xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

II. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 xxXx

X16; ANG; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 xxx

6.522,00 Xx / 1 xx

7.15.5

xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxx - XX. xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx 23 - 32 mmHg

J16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 rok

6.522,00 Xx / 1 xx

7.16

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - na zakázku

7.16.1

elastické xxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxx popálené xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx individuálních měrných xxxxxxxx.

XXX; XXX; PLA; XXX; DER; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hospitalizace

pokud xxxxx xxxxxx návleky xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx kterékoliv části xxxx II. x XXX. xxxxxx

6 kusy / 1 xxx; xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx

99%

7.17

XX pro xxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx kruhového xxxxxxx

7.17.1

xxxxxxx x xxxxxxxx - xx zakázku - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx kalkulace použitého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

X16;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 ks / 1 rok / 1 xxxxxxxxx

99%

7.18

XX pro xxxxxxxxx xxxxxxx - xx zakázku - xxxxxxxxxxx plochého xxxxxxx

7.18.1

xxxxxxx x xxxxxxxx - xx zakázku - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pletení

detailní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

X16;xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx / 1 končetina

99%

8

ZP pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx

8.1

xxxxxxx návleky - xx zakázku

8.1.1

masážní xxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu a xxxxxxxxxxx xxxxx

X16; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ks / 2 roky

99%

9

příslušenství xx sluchadlům - xx xxxxxxx

9.1

xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx - xx xxxxxxx

9.1.1

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se sluchátkem xx zvukovodu - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx vyrobená xxxxxxxx xx šálka xx xxxxxxx individuálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xx 18 xxx xxxxxx

2 xx / 1 xxx

435,00 Xx / 1 xx

9.1.2

xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xx základě individuálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

XXX; XXX

xx 19 xxx

2 xx / 5 xxx

435,00 Kč / 1 ks

9.1.3

tvarovky xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xx 18 xxx včetně

2 xx / 1 xxx

348,00 Xx / 1 xx

9.1.4

xxxxxxxx ušní x xxxxxxxx sluchadlům - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX; XXX

xx 19 xxx

2 ks / 5 let

304,00 Xx / 1 ks

9.1.5

tvarovky xxxx - xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx) - xx zakázku

měkká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxxx otvoru x xxxxxxxxx

XXX; ORL

do 18 xxx xxxxxx; stavy x otevřeným xxxxxxxxxx

1 xx / 2 xxxx / 1 xxxx

217,00 Kč / 1 xx

10

XX pro xxxxxxx zraku - xx zakázku

10.1

brýle - xx xxxxxxx

10.1.1

xxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxx + čočky xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx skla xxxxx v xxxxxx x xx. xxx xx +- 6 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 5 let xxxxxx

1 xx / 4 měsíce

609,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 let xxxxxx

1 xx / 12 měsíců

609,00 Kč / 1 xx

15 xx 17 xxx xxxxxx

1 xx / 36 měsíců

348,00 Kč / 1 ks

10.1.2

brýle - xx xxxxxxx - obruba + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx v hl. xxx xxx +- 6 xxx do +-

10 xxx, cyl 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx včetně

1 ks / 4 měsíce

783,00 Xx / 1 xx

6 až 14 xxx xxxxxx 15 xx 17 let xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx 1 xx / 36 xxxxxx

783,00 Kč / 1 xx 522,00 Xx / 1 xx

10.1.3

xxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxx + čočky xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx skla xxxxx x součtu x xx. xxx nad+- 10 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx včetně

1 xx / 4 xxxxxx

1.130,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx včetně

1 xx / 12 xxxxxx

1.130,00 Xx / 1 xx

xx 15 let xxxxxx

1 xx / 36 měsíců

870,00 Xx / 1 xx

10.1.4

xxxxx - na xxxxxxx - obruba + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx sféra x xxxxxx x xx. xxx xx +- 6 xxx, cyl xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

1 xx / 4 xxxxxx

696,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 měsíců

696,00 Kč / 1 xx

15 xx 17 xxx xxxxxx

1 ks / 36 měsíců

435,00 Xx / 1 xx

10.1.5

xxxxx - xx xxxxxxx - obruba + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx x xx. xxx nad +- 6 dpt do +- 10 xxx, xxx nad +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

1 ks / 4 xxxxxx

870,00 Xx / 1 xx

6 až 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

870,00 Xx / 1 xx

15 xx 17 xxx včetně

1 xx / 36 měsíců

609,00 Xx / 1 xx

10.1.6

xxxxx - xx xxxxxxx - obruba + xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx sféra x xxxxxx x xx. ose xxx+- 10 xxx, cyl xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 let xxxxxx

1 xx / 4 měsíce

1.478,00 Kč / 1 xx

6 xx 14 let xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.478,00 Xx / 1 xx

xx 15 let xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

1.217,00 Xx / 1 ks

10.1.7

brýle - xx zakázku - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xx+- 10 dpt, xxx 0 xx +- 2 dpt

OPH

do 5 xxx xxxxxx

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

1 xx / 4 měsíce

1.217,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 let xxxxxx

1 xx / 12 měsíců

1.217,00 Xx / 1 ks

od 15 xxx včetně

1 xx / 36 xxxxxx

957,00 Kč / 1 ks

10.1.8

brýle - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx, brýlová xxxx xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xxx+- 10 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx včetně

diplopie; xxxxxxxxxx

1 ks / 4 xxxxxx

1.565,00 Kč / 1 ks

6 xx 14 let xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.565,00 Xx / 1 xx

xx 15 xxx včetně

1 xx / 36 xxxxxx

1.304,00 Xx / 1 xx

10.1.9

xxxxx - xx zakázku - xxxxxx + čočky xxxxxxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x hl. xxx xx+- 10 dpt, xxx nad +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

xxxxxxxx; strabismus

1 xx / 4 xxxxxx

1.478,00 Xx / 1 ks

6 až 14 let xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.478,00 Xx / 1 ks

od 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 měsíců

1.217,00 Xx / 1 xx

10.1.10

xxxxx - xx xxxxxxx - xxxxxx + xxxxx prismatické

obruba, xxxxxxx xxxx sféra x xxxxxx x xx. xxx nad+- 10 xxx, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

1 ks / 4 měsíce

1.826,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx včetně

1 ks / 12 xxxxxx

1.826,00 Xx / 1 xx

xx 15 xxx xxxxxx

1 xx / 36 měsíců

1.565,00 Kč / 1 xx

10.1.11

xxxxx - na zakázku - obruba + xxxxx bifokální

obruba, brýlová xxxx bifokální

OPH

do 5 xxx xxxxxx

xxxxxx; strabismus; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx následkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx WHOzr. 200 Xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx (International Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx and Xxxxxx))

1 xx / 4 xxxxxx

1.304,00 Kč / 1 xx

6 xx 14 xxx xxxxxx

1 xx / 12 xxxxxx

1.304,00 Xx / 1 ks

15 xx 17 xxx xxxxxx

1 xx / 36 xxxxxx

1.043,00 Xx / 1 xx

10.1.12

xxxxx - xx zakázku - xxxxxx + čočky xxxxxxxxxx

xxxxxx, brýlová xxxx xxxxxxxxxxxxx + xxxxxxx

XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 14 let xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 0,5 xx xxxxxx xxx

1 ks / 6 xxxxxx

2.000,00 Xx / 1 xx

15 až 17 xxx xxxxxx x xxxxxx zrakové ostrosti xx xxxxxx včetně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 0,5 xx lepším xxx

1 xx / 6 xxxxxx

1.739,00 Kč / 1 ks

od 18 xxx x xxxxxx xxxxxxx ostrosti xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx možnou xxxxxxx xxx 0,5 xx xxxxxx xxx

1 ks / 36 měsíců

1.739,00 Xx / 1 xx

10.2

xxxxx kontaktní - xx xxxxxxx

10.2.1

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

-

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

xxx intoleranci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 xx / 1 oko / 12 xxxxxx

852,00 Xx / 1 xx

10.2.2

xxxxx kontaktní měkká

-

OPH

nad +- 10 xxx; xxxxxxxxxxxxx 3 xxx x xxxx

1 ks / 1 oko / 6 měsíců

870,00 Xx / 1 xx

10.2.3

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx plynopropustná (XXX)

-

XXX

xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesnášenlivostí xxxxxxx x. x.; stav xx keratoplastice

1 xx / 1 xxx / 24 xxxxxx

2.609,00 Xx / 1 xx

10.2.4

xxxxx kontaktní xxxxxxx xxxxx xxxxx plynopropustná (XXX)

-

XXX

xxxxxxxxxxx; rohovkové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx měkkých x. č.; stav xx keratoplastice

1 xx / 1 oko / 24 měsíců

4.783,00 Xx / 1 xx

10.3

xxxxxxxxxx čočky

10.3.1

samostatné xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx v xx. xxx xx +- 6 xxx, xxx 0 až +- 2 xxx

XXX

xx 17 xxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.1

174,00 Xx / 1 xx

10.3.2

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xxx +- 6 xxx do +- 10 dpt, xxx 0 až +- 2 xxx

XXX

xx 17 xxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.2

261,00 Kč / 1 xx

10.3.3

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. ose xxx +- 10 dpt, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

-

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.3

435,00 Kč / 1 xx

10.3.4

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx v xxxxxx x xx. ose xx +- 6 xxx, cyl xxx +- 2 xxx

XXX

xx 17 xxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.4

217,00 Kč / 1 ks

10.3.5

samostatné xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xxx +- 6 xxx xx +- 10 xxx, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

xx 17 xxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řádku 10.1.5

304,00 Xx / 1 xx

10.3.6

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx v xx. xxx nad +- 10 xxx, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

-

x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.6

609,00 Xx / 1 xx

10.3.7

xxxxxxxxxx čočky - xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x hl. xxx do +- 10 dpt, xxx 0 xx +- 2 dpt

OPH

diplopie; strabismus

v xxxxx frekvenčního omezení xxxxx 10.1.7

478,00 Xx / 1 xx

10.3.8

xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx x součtu x xx. xxx xxx +- 10 xxx, xxx 0 xx +- 2 xxx

XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řádku 10.1.8

652,00 Xx / 1 ks

10.3.9

samostatné xxxxx - čočky xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxx x xx. xxx xx +- 10 xxx, xxx xxx +- 2 xxx

XXX

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.9

609,00 Xx / 1 xx

10.3.10

xxxxxxxxxx xxxxx - čočky xxxxxxxxxxx

xxxxx v xxxxxx x xx. ose xxx +- 10 xxx, xxx nad +- 2 dpt

OPH

diplopie; xxxxxxxxxx

x xxxxx frekvenčního xxxxxxx řádku 10.1.10

783,00 Xx / 1 xx

10.3.11

xxxxxxxxxx čočky - xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

XXX

xxxxxx; xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX x x. 2001 x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Health))

v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.1.11

522,00 Xx / 1 xx

10.4

xxxxxxxxxxxx přizpůsobení xxxxx

10.4.1

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čoček - xxxxxxxxx xxxxxx

-

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

xxxxxx; xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx a xxxx provázené světloplachostí

1 xxx / 4 xxxxxx

130,00 Xx / 1 ks

6 až 14 xxx xxxxxx

1 xxx / 12 xxxxxx

130,00 Xx / 1 xx

15 xx 17 xxx včetně

1 xxx / 36 xxxxxx

130,00 Kč / 1 xx

10.4.2

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx

-

XXX

xx 5 xxx xxxxxx

xxxxxxxx; xxxxxxxxxx

1 xx / 1 xxx / 4 xxxxxx / 1 xxx

452,00 Xx / 1 xx

6 xx 14 xxx včetně

1 xx / 1 xxx / 12 xxxxxx / 1 oko

452,00 Xx / 1 xx

xx 15 let xxxxxx

1 ks / 1 xxx / 36 xxxxxx / 1 oko

452,00 Kč / 1 xx

11

XX xxxxxxxxxxx xxx zrakově xxxxxxxxx - na xxxxxxx

11.1

xxxx protézy - xx zakázku

11.1.1

oční protézy - xxxxxxxx - xx xxxxxxx

-

XXX

-

2 xx / 1 xxx

696,00 Xx / 1 xx

11.1.2

xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx - na xxxxxxx

-

XXX

-

1 xx / 1 xxx

1.739,00 Xx / 1 ks

Tabulka x. 3

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx limit

Úhradový limit xxx XXX

1

xxxxxx x xxxxxx ZP xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

1.1

xxxxxx a xxxxxx ortéz - xx zakázku

1.1.1

úpravy ortéz - na xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx okolnostem xxxxxxxxxx změnami na xxxx xxxxxxxx, výměna xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x medicínsky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

100 %

1.1.2

opravy xxxxx - xx zakázku

uvedení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavur

DIA; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x případě poškození xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

-

75%

1.2

xxxxxx x opravy xxxxxx - xx xxxxxxx

1.2.1

xxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyvolanými xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxx součástí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku

CHI; XXX; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx změnách xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx 2x xx xxx

100 %

1.2.2

xxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx protézy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

výhradně v xxxxxxx poškození vzniklého xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx používání

maximálně 2x xx xxx

75%

1.2.3

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protéz - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx xx bezpečného xxxxxxxxx xxxxx

XXX; NEU; ORP; XXX; XXX;xx schválení xxxxxxxxx pojišťovnou

výhradně v xxxxxxx poškození vzniklého xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx 2x xx xxx

99%

2

xxxxxx x xxxxxx obuvi xxxxxxxxxxx - na xxxxxxx

2.1

xxxxxx x xxxxxx xxxxx ortopedické - xx xxxxxxx

2.1.1

xxxxxx ortopedické xxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxx zhotoveného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyvolanými změnami xx těle xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; XXX;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech

maximálně 2x xx rok

100 %

2.1.2

opravy xxxxxxxxxxxx xxxxx ortopedické xxxxx - na xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; XXX; XXX; REH;po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

-

75%

3

xxxxxx x xxxxxx XX xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx

3.1

xxxxxx x xxxxxx vozíků

3.1.1

opravy xxxxxx - mechanických

-

po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
90 %, xxxxxxxxx xxxxxx 8.696,00 Xx / 5 xxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1.2

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx

-

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
95 % při xxxxxxxxxx cirkulovaného xxxxxx;
90 %, xxxxxxxxx úhrada 12.174,00 Xx / 7 xxx xxx xxxxxxxxxx necirkulovaného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1.3

xxxxxx xxxxxx - mechanických

-

po xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

99%

3.1.4

xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx

-

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

99%

3.2

úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.2.1

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

-

xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

99%

3.3

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

3.3.1

xxxxxx xxxxxxxx zvedáků

úhrada xxxxx x zvedáků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny

po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx cirkulovatelného xxxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvedáku

3.4

opravy x xxxxxx nebo úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxx

3.4.1

xxxxxx polohovacích xxxxx

xxxxxx pouze u xxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx lůžka;
95 % xxx poskytnutí cirkulovaného xxxxx

3.4.2

xxxxxx polohovacích xxxxx - prodloužení

-

po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

99%

3.5

opravy polohovacích xxxxxxxx

3.5.1

xxxxxx polohovacích xxxxxxxx - xxx sezení

úhrada xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
95 % xxx poskytnutí cirkulovaného xxxxxxxx

3.5.2

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - vertikalizačních

úhrada xxxxx x polohovacích xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx schválení zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
95 % xxx xxxxxxxxxx cirkulovaného xxxxxxxx

3.6

xxxxxx xxxxxxxxxx zvedáků

3.6.1

opravy xxxxxxxxxx xxxxxxx - mechanických

úhrada xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
95 % při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvedáku

3.6.2

opravy xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

xxxxxx pouze x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

-

-

90 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zvedáku;
95 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4

xxxxxx ZP xxx xxxxx poruch dýchání xx xxxxxx

4.1

xxxxxx ZP xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx

4.1.1

xxxxxx XX pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

xxxxxx xxxxx u XX xx vlastnictví xxxxxxxxx pojišťovny

do 18 xxx včetně; ANS; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

-

-

90%

xx 19 xxx; XXX; XXX; XXX; XXX; PNE; PSY; xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5

xxxxxx přístrojů pro xxxxxxxxx tlakovou xxxxxxxxxxx

5.1

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.1.1

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx u XX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X16; XXX; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx edém

-

90%

6

opravy XX xxxxxxxxxxxxx

6.1

xxxxxx epitéz - xx zakázku

6.1.1

opravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bezpečného xxxxxxxxx xxxxx

XXX; XXX; NEU; XXX; ORT; XXX; XXX; po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého xxxxxx opotřebením, nikoliv x případě poškození xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

2 xx / 1 xxx

75%

7

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

7.1

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravy xxxxx

7.1.1

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obuvi (xxxxxxx xxxxxxx podešve, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx)

XXX; XXX; REH, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou

zkrat xxxxx končetiny; xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx vady xxxx; xxxxxxxxxx není xxxxx se souběhem xxxxxxxxxxx obuvi na xxxxxxx

1 xxx / 6 xxxxxx

80%

8

xxxxxx a xxxxxx XX pro xxxxxxxx x diabetem x s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

8.1

xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

8.1.1

xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

-

1.113,00 Xx / 1 rok

9

opravy x xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

9.1

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

9.1.1

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

xxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXX; ORL

pacienti xxxxxxxxxxx elektrolarynx, nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 xxxx / 2 roky

522,00 Kč / 1 xxxx

1. Xx-xx v oddílu X stanovena xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx skutečně uplatněné xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Je-li x xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce, xxxxx xxxx xxxxxxxx uplatněné xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx č. 4 x zákonu x. 48/1997 Xx.

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX POJIŠTĚNÍ X XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxx odborností xxxxxxx xxxxxx xxx preskripční xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx Xxxxxx

X

xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotního pojištění. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hradí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx C xx xxxxxxxxxx

X

xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění xxx xx xxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x

xxxxxxxx rtu, čelisti x xxxxx, vrozené xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (6 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx).

x

xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx zubů x jedné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx devět x xxxx milimetrů

otevřený xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx řezáků xxx x více xxxxxxxxx

xxxxxxx, palatinální xxxxxx x xxxxxxx stálého xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, 5 xxxxxxxxx a xxxx

xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx, retence prvního xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx skus x traumatizací xxxxxxx

xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, mimo zuby xxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x

xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx

Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx provede xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4

položka

název

Popis

Preskripční xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxx

1.1.

xxxxxxx šablony

rekonstrukce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx šablonami -

XXX

xxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

-

X

2

Xxxxxx

2.1.

xxxxx kořenová

u xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dentální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx slitiny xxxxx

XXX

xxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx do dne xxxxxxxx 18 xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx

xx xxxx xx stejné xxxxxxxxxx 1 x / 8 let

I

částečně xxxxxxx xxx u pojištěnců xx 18 let xxx xxxxxxx na xxxxxx zubu

C: 300 Xx

3

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx i xxxxxxxx)

3.1.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx zahrnuje cenu xxxxxxx dentální xxxxxxx x xxxxxxxx dentální xxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxx jen xxx použití xx xxxxxx zubu

na zubu xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X

3.2.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pilířová

-

STO

-

na xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 1200 Xx

3.3.

xxxxxxx estetická plášťová x kompozitního xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xx xxxxxxxxxx preparací

STO

hrazeno xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx řezáku xxxx xxxxxx xxxxxxx

xx xxxx xx stejné xxxxxxxxxx 1 x / 4 roky

I

3.4.

korunka xxxxxxxxx plášťová fazetovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx zahrnuje xxxx použité xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx slitiny xxxxx

XXX

xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x pacientů xx xxx dosažení 18 let xxx xxxxxxx xx stálém xxxx

xx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X

-

xxxxxxxx xxxxxxx jen x pojištěnců xx 18 xxx xxx xxxxxxx na stálém xxxx

xx xxxx ve xxxxxx lokalizaci 1 x / 8 xxx

X: 300 Xx

3.5.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

-

XXX

xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem xxx x pojištěnců xx dne xxxxxxxx 18 xxx na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx imperfecta

na zubu xx xxxxxx lokalizaci 1 x / 8 xxx

X

xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx 18 let xxx xxxxxxx xx xxxxxx zubu

na xxxx xx stejné xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 300 Xx

3.6.

xxxxxxx xxxxxxxxx ostatní

-

STO

hrazeno xxx u xxxxxxxxxx xx 18 let xxx xxxxxxx na xxxxxx zubu

na xxxx xx stejné xxxxxxxxxx 1 x / 8 let

C: 300 Xx

3.7.

xxxxxxxxxx korunka

-

STO

plně xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 18 xxx xxx xxxxxxx na stálém xxxx

xx xxxx xx xxxxxx lokalizaci 1 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobku

I

částečně xxxxxxx xxx u pojištěnců xx 18 xxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx

X: 200 Xx

4

Xxxxxxxxx

4.1.

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

-

XXX

-

xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 xxx

X: 200 Xx

4.2.

xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxx použité dentální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx slitiny zlata

STO

plně xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 18 xxx

xx xxxxxx lokalizaci 1 x / 8 xxx

X

-

xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx 18 xxx

xx xxxx xx xxxxxx lokalizaci 1 x / 8 xxx

X: 200 Xx

4.3.

xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx od 18 xxx

xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 x / 8 let

C: 200 Xx

4.4.

xxxx můstku xxxxxxxxxx

-

XXX

-

xx xxxxxx lokalizaci 1 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X: 100 Xx

5

Xxxxxxxxx xxxxxxx

5.1.

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kovu

-

STO

hrazeno xxx x xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 18 xxx

1 x / 5 xxx

X: 1500 Xx

6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6.1.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tlaku x stabilitu xxxxxxx x ústech. Xxxxxx xxxxxxxx zhotovení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, x cenu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXX

-

1 x / 4 roky

I

6.2.

částečná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxx x dentálním xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx od 18 let

1 x / 4 xxxx

X: 2500 Xx

6.3.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx dětská xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bez kotevních xxxxx.

XXX

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx

-

X

7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

7.1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x baží x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a s xxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX

-

1 x / 4 roky

I

7.2.

celková xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx u xxxxxxx snímatelné xxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx xx 18 xxx

1 x / 4 xxxx

X: 4500 Xx

8

Xxxxxxxxxxxxx x pooperační xxxxxxx

8.1.

xxxxx xxxxx

-

XXX

-

-

X

8.2.

xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

-

-

X

8.3.

xxxxxxxxx

-

XXX

-

-

X

8.4.

xxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

-

X

xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 x / 2 xxxx

X: 1000 Xx

9

Xxxxxxxx slitiny

9.1

dentální xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx výrobku xx 8%

XXX

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prokázané xxxxxxx na ostatní xxxxxxxx kovy

-

Z

10

Opravy, xxxxxx x rebaze xxxxxx

10.1.

xxxxxx xxxxxxx xxxx zlomené xxxxxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxx x snímatelných xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx 1 x / 6 měsíců

C: 200 Xx

x pojištěnců xx 18 let 1 x / 2 xxxx, ne xxxxx než 2 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

10.2.

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx jen x snímatelných náhrad xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx

x pojištěnců xx xxx xxxxxxxx 18 xxx 1 x / 6 měsíců

C: 150 Xx

x xxxxxxxxxx xx 18 xxx 1 x / 2 xxxx, xx xxxxx xxx 2 xxxx od zhotovení xxxxxxx

10.3.

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx jen u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hrazených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 18 xxx 1 x / 6 měsíců

C: 350 Xx

x xxxxxxxxxx xx 18 xxx 1 x / 2 xxxx, xx dříve xxx 1 xxx xx zhotovení xxxxxxx

10.4.

xxxxxx - xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxxx náhrad plně xxxx částečně hrazených xx zdravotního xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 let xxx xxxxxx

X: 550 Xx

x pojištěnců xx 18 let 3x / 1 xxxxxxx, xx xxxxx než 1 rok xx xxxxxxxxx xxxxxxx

10.5.

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

-

XXX

xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx plně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 x / 2 roky, xx dříve xxx 2 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

X: 800 Xx

Xxxxxxx x. 5

xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx limit

Úhrada

11.1.

ortodontický xxxxxxxxxxxx x dokumentační xxxxx

x

1 xx = 1 pár

ORD

-

2 ks / 1 xxx, 6 xx za xxxxx

X

x

xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx do dne xxxxxxxx 22 xxx

x

11.2

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx x pojištěnců do xxx dosažení 22 xxx

2 xx / 4 xxxx

X: 1875 Xx

x

X: 1250 Kč

11.3.

složitý xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxx xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bimler, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx)

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx

2 xx / 4 xxxx

X: 3000 Kč

c

C: 2000 Xx

11.4.

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx foliový snímací xxxxxx - xx 4 xxxxx (xxxx, 1 šroub)

a

-

ORD

-

-

I

b

hrazeno xxx x pojištěnců xx xxx xxxxxxxx 22 xxx

1 ks / 2 xxxx / 1 xxxxxx

X: 1275 Xx

x

X: 850 Kč

11.5.

složitý xxxxxxx xxxxxxx aparát

a

-

ORD

-

-

I

b

hrazeno xxx x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx 22 let

2 xx / 4 xxxx

X: 1950 Xx

x

X: 1300 Xx

11.6.

xxxxx, xxxxxxx stříška

a

-

ORD

-

-

I

b

hrazeno xxx u xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 22 xxx

2 ks / 5 xxx

X: 1125 Kč

c

C: 750 Xx

11.7.

xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx

2 ks / 10 let

C: 2025 Kč

c

C: 1350 Xx

11.8.

xxxxxxxxxxx zhotovený xxxxxxxxxxx xxxxxx

x

-

XXX

-

-

X

x

xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx

2 xx / 5 xxx

X: 1110 Xx

x

X: 740 Kč

11.9.

oprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (lom x podobná xxxxxxxxx)

x

-

XXX

-

X: 668 Kč

b

hrazeno xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 22 xxx

1 / 1 xxx, ne dříve xxx 6 xxxxxx xx zhotovení výrobku

c

11.10.

plánovaná xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu v xxxxxxxxxx

x

-

XXX

-

X

x

xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nehradí

hrazeno jen x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 22 xxx

1 x / 6 xxxxxx

X: 1200 Xx

x

X: 800 Xx

".

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx maximálních xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §39x xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2011 do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx neplatí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánem Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx k novému xxxxxxxxxx věci x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému maximálních xxx xxxx úhrad xxxxxxxxx v referenční xxxxxxx. Ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx 30. xxxxxxxxx 2011, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Správní xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podobného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce nebo xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx ujednání podle §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x osoby xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx úhradových skupin 10.08.01.01 x 10.08.01.02 xxxxx xxxxxxx x. 3 Xxxxx X xxxxxxx x. 1 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx předepisovat xx poukaz x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx bodu 5 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x úhradě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx hrazeny xx výši x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx 10.08.01.01 x 10.08.01.02 podle xxxxxxx x. 3 Oddíl X xxxxxxx č. 1 zákona x. 48/1997 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 6 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxxxx x. 48/1997 Sb.

8. Stomatologický xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx hrazen x xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxx č. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 4 zákona č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx provedl xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx x příloze č. 4 zákona x. 48/1997 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Stomatologický xxxxxxx podle xxxxxxx x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxx xxxxx, xx hrazen x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Stomatologický xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 11.4. přílohy x. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2022 x xxxxxxxxx x a x částečně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx pojištěnce, xx-xx poskytován pojištěnci x xxxxx retenční xxxx léčby ortodontických xxxxxxxx fixním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zahájené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxx výkony č. 30, 32, 33 x 40 podle xxxxxxx x. 1 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez ohledu xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aparátem xx xxxxx xxxxx oblouk xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x. 31 xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2022 plně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci léčby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx fixního ortodontického xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Xx., xxxxxx č. 48/1997 Xx., zákona x. 127/1998 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 123/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 117/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 138/2011 Xx., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona č. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx č. 109/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., zákona x. 145/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 297/2017 Xx., xxxxxx č. 134/2020 Sb., zákona x. 285/2020 Xx., xxxxxx x. 231/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Sb., zákona x. 161/2021 Sb., xxxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 274/2021 Xx. x xxxxxx x. 286/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §14 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx-xx úhrnná xxxx xxxxxx přeplatku xxxxxxx 200 Xx,".

2. V §15 xxxx. 1 xx xxxxxx "50 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "200 Xx".

3. X §20 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Při xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx bezplatně xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx x spotřebě léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, způsob x xxxxx předávání xxxxxx xxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.".

4. X §20x odst. 2 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx denních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x seznamu xxxxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx x počtu xxxxxxxxxxxx denních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"),".

5. X §21 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

6. V §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "a" x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx, xx došlo oproti xxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx xx xxxxx nastavitelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §20x xxxx. 2 xxxx. a), b) xxxx x), v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pojištěnců xxxxx xxxxxxx x), platné x prvnímu dni xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxx, xxxxxxxxx x prosince xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxx, jak xxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx, farmaceuticko-nákladových xxxxxxxxx a kombinacích xxxxxx skupin v xxxxxxxxx, xxx se xx xxxx kombinace xxxxxxxx platné korekce xxx souběh skupin, xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxx.".

7. V §21 odstavec 3 xxx:

"(3) Správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x počty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx x 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx případech.

O xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kalendářním měsíci xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x).".

8. X §21x xxxx. 3 se xx slova "poskytnutých xxxxx" vkládají xxxxx "§20 odst. 8 x".

9. V §21x xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxx §21d xxxx. 3 neposkytne Dozorčímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx xxx zařazení xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

10. V §21x xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxx xxxx "xxxx. a)" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.".

11. §26x xx včetně xxxxxxx zrušuje.

12. §26d xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

13. X §28x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pojistného" xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx "xx" xx xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xx. IV

Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx č. 172/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 302/2008 Xx., zákona x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., zákona x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona č. 502/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 196/2014 Xx., xxxxxx x. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 40/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 371/2017 Sb., xxxxxx x. 283/2018 Xx., xxxxxx x. 6/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., zákona x. 256/2019 Xx., xxxxxx x. 283/2020 Xx., xxxxxx č. 299/2020 Sb., xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., zákona x. 609/2020 Sb. a xxxxxx x. 284/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §47 xx za odstavec 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) U služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 3 k xxxxxx zákonu se xxxxxxxxx xxxxx snížená xxxxx daně.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 10.

2. V xxxxxxx x. 2 se xxxxxxx "Opravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx č. 3 x tomuto zákonu." x "33.17.19 Opravy xxxxxxxxxxx vozíků." zrušují.

3. X xxxxxxx x. 3 se xxxxxxx "01-96 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zmírnění xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx do xxxxxx uvedených x xxxxxx X xxxxxxx x. 3 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxx X x X přílohy č. 3: - xxxxxxx xxxxx (typy) zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X - xxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx stomické - xxxxxxxxxx - xxxxxx." xxxxxxxxx xxxxxxxx 01-96, xxxxx zní:

"01-96 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obvykle xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení xxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx zařadit do

- xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxx C přílohy x. 3 k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx "Nekategorizované xxxxxxxxxxxx prostředky", xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- přílohy x. 4 x xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.".

4. X xxxxxxx x. 3 položce "01-96 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxxxxxx vydává individuální xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeného x xxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pacienta." xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx prostředky" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčení zdravotního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "nemocných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčení nemoci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx".

5. X příloze x. 3 xxxxxxx 90 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "zdravotně xxxxxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx nebo zdravotního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx nemocí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo příslušenstvím xxxxxxxxxxxxxx prostředků podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Čl. V

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx z přidané xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x pro práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x správních poplatcích

Čl. XX

Xxxxxxx 99 xxxxx XX xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx zákona x. 261/2007 Sb., se xxxx xxxxx:

1. Xxx 2 xxx:

"2. Xxxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx58x)...Xx 2 000".

2. Xxxx 3 x 4 xx xxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx není" xx x xxxx 1 xxxxx "xxxxxx 2, 3 a 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 2" x x xxxx 2 xx xxxxx "xxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxx 2".

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 108/2009 Sb., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 331/2012 Xx., zákona x. 384/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona č. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona č. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 254/2014 Xx., xxxxxx č. 189/2016 Sb., zákona x. 56/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Sb., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 47/2019 Sb., zákona x. 261/2021 Xx. x zákona x. 328/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §34 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx duševního xxxxxx.".

2. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "70" xxxxxxxxx textem "70x".

3. Xx §70 xx xxxxxx xxxx §70x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§70a

Centrum duševního xxxxxx

(1) Centrum xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poruchou xxxx poruchou chování, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx služby xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx duševního xxxxxx").

(2) Služby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx x §115 xxxx. 1 písm. x), b) a x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx centra xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x jejich xxxx součinnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx dovedností xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx zájmů a xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx.".

4. X §72 xx na konci xxxxxxxx tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) sociální xxxxxx center duševního xxxxxx (§70a).".

5. X §79 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx centrum xxxxxxxxx xxxxxx.".

6. X §79 xxxx. 5 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxx duševního zdraví xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x zdravotních službách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.".

7. X §100x xxxx. 2 xx slova "xxxx §69" nahrazují xxxxx ", 69 xxxx §70x".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70x xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx poskytoval xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §70 xxxx. 2 zákona x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxxxx xxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxx §44c xxxx. 1 a 3 xxxxxx č. 372/2011 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o zdravotních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 66/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 60/2014, xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx., zákona x. 147/2016 Xx., xxxxxx č. 189/2016 Xx., xxxxxx č. 192/2016 Sb., zákona x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx. xxxxxx č. 65/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Sb., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Xx., xxxxxx x. 44/2019 Sb., xxxxxx x. 45/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 165/2020 Xx. x xxxxxx x. 326/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx školská xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zapsaná xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, školských poradenských xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stravování,".

2. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxx služby xxxxx xxx poskytovány xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) preventivní péči xxxxx §11x,

x) xxxxxxxxx xxxx poskytovanou ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

e) xxxxxxxxxxxxxx neodkladnou péči xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx krizových xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x mobilních zařízeních xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxxx

x) xxxxxx těla xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx zařízení lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx místě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx péči nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx pracoviště.".

3. X §11 odst. 5 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44b,".

Dosavadní xxxxxxx b) až x) xx označují xxxx xxxxxxx c) xx x).

4. X §11x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxx trvání jeho xxxxxxxxx".

5. V §14 xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.".

6. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx".

7. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. x) bodě 4 se xx xxxxx "adresu" vkládají xxxxx "xxxxx x" x xxxxx "x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je povinen xxxxx §11 odst. 5 mít kontaktní xxxxxxxxxx,".

8. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zemřelých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx tato xxxxxxxxxx".

9. X §19 xxxx. 1 písm. c) xx za slovo "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx a" x xxxxx ", x x případě poskytování xxxxxx xxxx," xx xxxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x poskytovatele, xxxxx je povinen xxxxx §11 xxxx. 5 mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

10. Za §20 xx xxxxxxxx xxxx §20x a 20x, xxxxx xxxxx:

"§20x

(1) Xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, oboru, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo zdravotní xxxxxx, včetně provádění xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. b),

b) adresy xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx příslušnému správnímu xxxxxx rovněž xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 písm. c) xxxx xxxx. 3 xxxx. x).

§20x

Xxxxxx podle §20x kromě náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx změně oprávnění x doklady podle §18 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a to x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx změně.".

11. X §20x odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 poskytovatel xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxx podá v xxxxxxx, kdy

a) xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §44x.".

12. Xx xxxxx §20b xx doplňuje xxxx "Xxx-xx x centrum xxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatel x žádosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx centra duševního xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

13. X §21 xxxx. 1 xxxx první xx xx slovo "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxx-xx x xxxxxx podle §20x," x xxxxx "orgánu xxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "orgánu xxxxx".

14. V §21 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

15. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx.".

16. X §39 xxxx. 1 xx písmeno c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

17. X §39 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "podávané xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx k xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx psychiatrické poruchy" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx pacientovi xxxxx xx účelem zvládnutí xxxxxxx xxxxxxxx".

18. X §39 odst. 1 xxxx. f) xx xxxxx "xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "až x)".

19. V §40 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x) xx g)" xxxxxxxxx slovy "x) xx x)".

20. V xxxxx xxxxxx se xx xxxxx XXX xxxxxx hlava XX, xxxxx xxxxxx nadpisu x poznámky xxx xxxxx č. 62 xxx:

"XXXXX IV

CENTRUM XXXXXXXXX XXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy xxxx xxxxxxx chování (xxxx xxx "pacient x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx chování") xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44c x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx duševního xxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx prostřednictvím zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x sociálních službách xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx62) x x xxxxxx úzké xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x duševní xxxxxxxx xxxx poruchou chování.

§44c

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x péče xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta, popřípadě xxx formou xxxxxxxxxx xxxx nebo lůžkové xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví je xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poruchou chování xxxx při xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy pacient xxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx nebo xx xxxx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemá-li xxxxxx prostředí. Zdravotní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta x xxxx funkčních xxxxxxxxxx tak, aby xxx schopen přijmout xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vlastním sociálním xxxxxxxxx, má-li takové xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v oborech

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx návykové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx ošetřovatelská xxxx v dětské x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx psychologie, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx.

§44x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být pouze xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §44x xxxx. 3 a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centra xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o sociálních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx centra xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44x

Xx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx součinnosti xx poskytována péče xxxxxx duševního xxxxxx, x xx v xxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx sdílení údajů xxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx poruchou xxxx poruchou chování.

62) §70x zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

21. X §84 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx pro xxxx účely uzavřenu xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxx xxxx uzavřel za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

22. X §110 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těl xxxxxxxxx".

23. Xx §113 xx vkládají xxxx §113x xx 113x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 63 xxxxx:

"§113x

Xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pro xxxxxx onemocnění") xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx63) xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu plného xxxxxxxx x síti xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v síti xxxxx xxxx první x jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx vysoce specializované xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Národní xxxx center xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx síť xxxxxx xxxxxx specializované xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§113x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příjem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pacientům x xxxxxx xxxxxxxx života x pacientům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx traumatologické xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx, x to xxxx xxxxxxxx xxxxxx typu X.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zřídit xxxxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx, který xxxx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x anesteziologie x xxxxxxxxxxx, x dále xx xxxxxxxx nepřetržitý xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxx příjem xxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§113x

(1) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx pouze poskytovatel, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx screeningového pracoviště. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx programy a xxxxxx případné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx statut xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xx xxxx xxxxxx xxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §113x xxxx. 1, xxxxx tento poskytovatel xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

§113x

(1) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ucházející xx x statut xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx screening. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) místo, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zabezpečení screeningového xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dobu, na xxxxxx xx statut xxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx,

x) xxxxx nezbytné údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx xxxxxx xx screeningovém xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uchazeče o xxxxxxx statutu,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) další xxxxx x doklady xxxxxxx xx xxxxx.

(3) Ministerstvo xx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xx výzvě. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx seznam screeningových xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x seznamu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jemuž byl xxxxxx xxxxxx screeningového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx nichž xx xxx xxxxxx screeningového xxxxxxxxxx udělen, x xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx jejich vzniku.

§113e

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) zrušením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx statutu xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx odejme xxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel

a) x xx požádal, xxxx

x) xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx udělení statutu.

63) Xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/24/XX xx xxx 9. března 2011 x uplatňování xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

24. Xx část xxxxxxxxx xx vkládá nová xxxx třináctá, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§113x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx spočívá x pomoci xxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx a zájmů x jehož členy xxxx zpravidla xxxxx x xxxxxxx onemocněním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vliv xx jeho řízení. Xxxxxxxxxxx organizací se xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, které splňují xxxxxxxx podle věty xxxxx x které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxx, přizve. Pacientskou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxx zdravotním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne obdržení xxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x určitým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osoby xxxxxx xxxx jejich zástupci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxx x zdroje xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx po xxxx nejméně 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro doručování. X žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx členů xxxxxx x x jakém xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx, osoby xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací osvědčení, x to xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx pacientská xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pacientských xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx organizací xxxx být xxxxxx xxxxx xx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pacientům x xxxxxxx xxxxxx xxxx x zájmů, x kde xxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxx xxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x uveřejňuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx části xxxxxxxx až xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §20x, 20x x 21 xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 160/1992 Sb., o xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx centrum xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44x xxxxxx x. 372/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsahu podle §44x odst. 1 x 3 zákona x. 372/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx sociální xxxxxx alespoň x xxxxxxx podle §70 xxxx. 2 zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x registraci xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x registraci.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxxxx č. 374/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx

Xx. XII

Zákon č. 95/2004 Sb. x podmínkách získávání x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 346/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 126/2016 Xx. xxxxxx č. 67/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 201/2017 Xx., xxxxxx č. 284/2018 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §21x xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".

2. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "pětkrát".

3. X §34 odst. 6 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx věta "Xx xxxx lhůty xx započítává x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx přeruší xxxxx xxxxxxxx 4.".

4. X §36 se xx konci odstavce 2 xxxxxxxx závěrečná xxxx xxxxxxxxxx, která xxx:

"Xxxxxxx praxe xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx vykonávána xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx akreditováno xxxxx §13 odst. 1 xxxx. a) xxx základní kmen, xx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx xx specializačním xxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxx nástavbový xxxx, x xxxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odborná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx".

5. V §36 odst. 4 xx xxxxx "2 xxx" nahrazují xxxxx "3 xxx".

6. X §36 odst. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3" x na xxxxx xxxxx xxxx třetí xx xxxxxxxx slova "xxxx x xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx18) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. X §43x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx "xxxx §23 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx ", §23 xxxx. 3 nebo §44x odst. 2".

8. Xx §44 se xxxxxx xxxx §44a, xxxxx xxx:

"§44x

(1) Do xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 písm. x) xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §21e xxxx. 4 větě čtvrté xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx oboru.

(2) Lékaři, xxxxx xxxxxxx osvědčení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx předpokladů pro xxxxxxx funkční xxxxxxxxxxxx x systematické xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2009 xxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x systematické xxxxxxxxxxxxx, xxxxx požádat xxxxxxxxxxxx xxxx pověřenou xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx lékařská xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx celkového počtu xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx počet xxxxxxx o uznání xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx x §34 odst. 5 xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podat ještě xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx odborných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx uskuteční xxxxx §36 xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Správní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx č. 95/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx, o čemž xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx informuje.

4. Do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx katastrálního xxxxxx

Xx. XXX

X §23 xxxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 139/2015 Xx., zákona x. 460/2016 Sb., xxxxxx x. 163/2020 Xx. x zákona č. 481/2020 Xx., xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"k) vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx

Xx. XX

X §28 xxxx. 2 xxxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 202/2017 Sb., xx xx xxxxx xxxxxxx x) slovo "nebo" xxxxxxx a za xxxxxxx d) xx xxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrozených a xxxxxxxxx onemocnění, xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

XXXX JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé čl. III bodů 3, 8 a 9, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023, xxxxxxxxxx části páté x xxxxx šesté čl. IX bodů 3, 11, 12 x 20 x čl. X xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2025, x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 165 x části osmé, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 371/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé čl. III xxxx 3, 8 x 9, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1..1.2023, xxxxxxxxxx části páté x xxxxx xxxxx čl. IX xxxx 3, 11, 12 a 20 x čl. X xxxx 2, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2025, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 165 x části osmé, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.