Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
360/2021 Sb.
27.09.2021
04.10.2021
05.10.2021
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 29, které nabývá účinnosti 5.10.2021.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Stavebnictví