Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
35/2021 Sb. m. s.
26.11.2014
02.08.2020
21.09.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy