Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.09.2021.


Sdělení, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

35/2021 Sb. m. s.
 

Sdělení

Protokol

Článek 1  Článek 2  Článek 3

INFORMACE

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx dne 26. xxxxxxxxx 2014 xxx xxxxxxx x xxxxxxx 6 odst. 2 Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx x x xxxxxxxx Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx xxxxxxx1) xxxxxx x Bruselu Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru mezi Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx členskými státy xx jedné xxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx druhé x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx2).

Xxxxxxxx vstoupil x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 3 xxxx. 1 xxx 2. xxxxx 2020 x xxxxx xxxx xxxxxxxx v platnost x pro Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX,

xxxxxx xx mění Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy xx jedné xxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii
 

BELGICKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX REPUBLIKA

KYPERSKÁ XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX BRITÁNIE X XXXXXXXXX IRSKA,

jako xxxxxx Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), x

XXXXXXXX UNIE

na jedné xxxxxx x

XXXXXX

xx xxxxxx xxxxx,

X XXXXXXX XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx xxx 1. července 2013,

XX XXXXXXX XXXXX:

Článek 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx leteckém xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx a Xxxxxx xx straně xxxxx(1), podepsanou xxx 2. xxxxxxxx 2010 (xxxx xxx "xxxxxx").

Článek 2

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx(2) xx xxxxx platným xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx jazyková xxxxx.

Xxxxxx 3

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schválení xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Protokol xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx dohody v xxxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strany xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx protokol x xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx poslední x xxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx strany xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vstup tohoto xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

2. Xxxxx protokol xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx podpisu xxxxxxxx.


X Xxxxxxx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 ve xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx anglickém, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, estonském, xxxxxxx, francouzském, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, řeckém, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

© Evropská xxxx, http://eur-lex.europa.eu

Informace

Právní xxxxxxx x. 35/2021 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.9.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Akt o xxxxxxxxxx přistoupení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx Smlouvy xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Irskem, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kyperskou xxxxxxxxxx, Lotyšskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx republikou, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx královstvím Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Irska (xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie) x Chorvatskou republikou x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxxxx v Xxxxxxx xxx 9. xxxxxxxx 2011, xxx xxxxxxxx xxx č. 50/2013 Sb. m. s.

2) Dohoda xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx členskými xxxxx xx jedné straně x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v Xxxxxxx xxx 2. xxxxxxxx 2010, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 34/2021 Sb. m. s.

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xx. xxxx. X 321, 20.11.2012, x. 3.

(2) Zvláštní vydání x chorvatském jazyce, xxxxxxxx 11, svazek 102, s. 232.