Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru
34/2021 Sb. m. s.
02.12.2010
02.08.2020
21.09.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Letecká doprava, Mezinárodní smlouvy