Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o elektronizaci zdravotnictví
325/2021 Sb.
18.08.2021
08.09.2021
01.01.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou a) ustanovení §6 odst. 2 písm. b) a h), která nabývají účinnosti 1.2.2022, b) ustanovení §7 odst. 3, §8, §10 až 15, §16 odst. 1 až 3, §18, §19 odst. 3 a 4, §20, §21 odst. 2 až 4, §22, §23 odst. 2, §24, §26 až 37 a §41, která nabývají účinnosti 1.1.2023, c) ustanovení §5, §16 odst. 4 a §17, která nabývají účinnosti 1.7.2023, d) ustanovení §4 písm. b) až d), která nabývají účinnosti 1.1.2024, a e) ustanovení §4 písm. a), které nabývá účinnosti 1.1.2026.
zákon
zákon Parlamentu
Spoje a telekomunikace, Státní a místní správa, Zdravotnictví a zdravotní pojištění