Animace načítání

Stránka se připravuje...


Stavební zákon
283/2021 Sb.
13.07.2021
29.07.2021
30.07.2021
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení a) §36, 319, §322 odst. 1 a 3, §324 a §326 odst. 1, která nabývají účinnosti 30.7.2021, b) §15 až 18, §312 odst. 1 a 7, §313 odst. 1 a 2 a §315 odst. 1, která nabývají účinnosti 1.1.2022, c) §312 odst. 4, které nabývá účinnosti 1.1.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Stavebnictví