Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
49/2021 Sb.
02.02.2021
10.02.2021
11.02.2021
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)