Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976
2/2021 Sb. m. s.
02.10.2020
04.12.2020
20.01.2021
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Zdravotnictví a zdravotní pojištění