Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.01.2021.


Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23.4.1976

2/2021 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Dohody

Verbální nóta

INFORMACE

2

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx výměnou xxx xx dne 2. xxxxx 2020 a 4. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, xxxxxxxxx x Praze dne 23. xxxxx 1976.1)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nótách xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxx xxx 4. prosince 2020 a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 23. xxxxx 1976.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nóty a xxxx překlad xx xxxxxxx jazyka a xxxxxxxx znění české xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x. 020/2020

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národů x xxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Velvyslanectví Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx x xx xx čest xxxxxxx xx Dohodu mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx 23. xxxxx 1976 (xxxx xxx "Dohoda").

V xxxxxxxxxx xx jednání xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx Ministerstva zahraničních xxxx, Britského xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx království x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx má Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx.

Xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Ministerstvo zahraničních xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozvoje xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, xxxxxxxxx x Xxxxx dne 23. xxxxx 1976 (xxxx xxx "Dohoda o xxxxxxxx platnosti"). Xxxxxx x ukončení platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědní xxxx. V zájmu xxxxxxxxx pochybností se xxxxxxxxx, že Xxxxxx x xxxxxxxx platnosti, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nahradí xxxx x. 4741-1/2020-Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxx 15. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx Spojeného království Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Irska xxxxxxx xxxx příležitosti, xxx xxxxx xxxxxxxx Velvyslanectví Xxxxx republiky x Xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxx

XX1X 2AH

2. xxxxx 2020
&xxxx;

X. 7782-1-2020

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx věcí, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx x xx tu čest xxxxxxx na xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, Xxxxxxxxx společenství národů x xxxxxxx x. 020/2020 ze dne 2. xxxxx 2020, xxxxx zní:

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Severního Xxxxx projevuje úctu Xxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxx a xx xx xxxx xxxxxxx na Dohodu mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx 23. dubna 1976 (xxxx xxx "Xxxxxx").

X návaznosti xx xxxxxxx xxxx odborem xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Britského xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Spojeného království x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, Xxxxxxxxx společenství národů x xxxxxxx tu xxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx platnost xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věci, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národů x xxxxxxx tu xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, xxxxxxxxx x Praze dne 23. dubna 1976 (xxxx xxx "Dohoda x ukončení xxxxxxxxx"). Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx dnem přijetí xxxxxxxxx xxxx. V xxxxx vyloučení pochybností xx potvrzuje, xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakmile xxxxxxx x platnost, xxxxxxx xxxx x. 4741-1/2020-Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Londýně xx xxx 15. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozvoje Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Londýně o xxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xx xx xx Xxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx v Xxxxxxx xx čest xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národů x xxxxxxx, xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx č. 020/2020 xx dne 2. xxxxx 2020, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Irska x xxxxxx České republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané x Xxxxx xxx 23. xxxxx 1976, xxxxx xxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx potvrzení xxxx přijetí xxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx platnosti, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx nótu Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxx x. 4741-1/2020-Xxxx xx dne 15. xxxxxxxx 2020.

Velvyslanectví Xxxxx republiky v Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx, Britského společenství xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx x xxx xxxxxxxxx úctě.

Londýn, 4. xxxxxxxx 2020
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, Britského xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx Xx.

Xxxxxx SW1 X 2AH

Informace

Právní předpis x. 2/2021 Sb. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.1.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx xxxx xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, podepsaná x Xxxxx xxx 23. xxxxx 1976, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 105/1976 Sb.