Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
609/2020 Sb.
22.12.2020
31.12.2020
01.01.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou a) ustanovení čl. XII bodu 17, čl. XXXII bodu 4 a čl. XLV, která nabývají účinnosti 1.1.2021, b) ustanovení čl. XXXI bodů 4 a 7 a čl. XXXII bodů 1, 5, 8, 11 a 12, která nabývají účinnosti 1.2.2021, c) ustanovení čl. XI bodu 63, čl. XXXI bodů 5 a 8, čl. XXXII bodů 2, 6, 9 a 13 a čl. XLIII bodů 1, 14, 16, 18 a 19, která nabývají účinnosti 1.1.2022, a d) ustanovení čl. XXXI bodů 6 a 9 a čl. XXXII bodů 3, 7, 10 a 14, která nabývají účinnosti 1.1.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky