Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
588/2020 Sb.
16.12.2020
31.12.2020
01.07.2021
zákon
zákon Parlamentu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení