Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
585/2020 Sb.
16.12.2020
31.12.2020
01.01.2021
zákon
zákon Parlamentu
Zdravotnictví a zdravotní pojištění