Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

585/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

585

ZÁKON

ze xxx 16. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Xx. X

Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání způsobilosti x výkonu nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx č. 111/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Sb., xxxxxx x. 346/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 201/2017 Xx., xxxxxx x. 284/2018 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx. a xxxxxx x. 277/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §21x odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

2. X §21b odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje slovem ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx x složením xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx obdobného předmětu x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx.".

3. V §39 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx a) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

4. X §39 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxx lékařství a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx preklinické xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx studijního xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxx v. r.

Zeman x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 585/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.