Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
543/2020 Sb.
01.12.2020
23.12.2020
01.01.2021
zákon
zákon Parlamentu
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Obchod a služby, Podnikání - privatizace, Příroda a životní prostředí (odpady), Státní a místní správa