Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o výrobcích s ukončenou životností
542/2020 Sb.
01.12.2020
23.12.2020
01.01.2021
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení §69 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti 1.7.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Obchod a služby, Podnikání - privatizace, Příroda a životní prostředí (odpady), Státní a místní správa