Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla
47/2020 Sb. m. s.
20.11.2018
01.01.2021
15.12.2020
sdělení
sdělení ministerstva
Geodézie a kartografie - změny území, Mezinárodní smlouvy