Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.12.2020.


Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla

47/2020 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

Článek 1  Článek 2  Článek 3

INFORMACE

47

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 20. xxxxxxxxx 2018 byla x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Slovenskou xxxxxxxxxx x aktualizaci xxxxxxxxxx dokumentárního xxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x prezident republiky Xxxxxxx ratifikoval. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Bratislavě dne 4. listopadu 2020.

Smlouva xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 3 xxx 1. xxxxx 2021. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx, x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx 2, xxxxxxx Xxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2016, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přílohu x. X Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx republikou x xxxxxxxxxx státních hranicích, xxxxxxxxx xxx 4. xxxxx 1996 v Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx č. 246/1997 Sb., xx xxxxx Xxxxxxx mezi Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxx republikou, kterou xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 4. xxxxx 1996, podepsané xxx 13. května 2010 x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx č. 33/2011 Sb. m. s.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

SMLOUVA

mezi Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla

Česká xxxxxxxxx x Slovenská xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")

x souladu x článkem 14 Smlouvy xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx republikou o xxxxxxxxxx státních hranicích, xxxxxxxxx 4. xxxxx 1996 x Xxxxxxxxxxxxxx, xx znění Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Slovenskou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx Smlouva xxxx Českou xxxxxxxxxx x Slovenskou xxxxxxxxxx x společných státních xxxxxxxxx ze xxx 4. xxxxx 1996, xxxxxxxxx 13. xxxxxx 2010 v Xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx takto:

Xxxxxx 1

(1) Smluvní xxxxxx provedly x xxxxxx 2011 xx 2016 Třetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx česko-slovenských státních xxxxxx x následné xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx jejich průběhu. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty 2016.

(2) Aktualizované xxxxxxxx xxxxxxxxx 2016 xxxxx xxxxxxx této smlouvy x xxxxxxxx xx x následujících xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx I,

Aktualizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úsek XX,

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx III,

Aktualizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, hraniční xxxx IV,

Aktualizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, hraniční xxxx X,

Xxxxxxxxxxxxx hraniční xxxxxxxxx, xxxxxxxx úsek XX,

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxx xxxx VII,

Aktualizované hraniční xxxxxxxxx, hraniční xxxx XXXX,

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XX.

Hraniční dokumenty

Článek 2

Vstupem xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx x hraničnímu dokumentárnímu xxxx česko-slovenských státních xxxxxx.

Xxxxxx 3

Tato xxxxxxx xxxxxxx ratifikaci x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx druhého xxxxxx následujícího xx xxxxxx ratifikačních xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx uskuteční x Xxxxxxxxxx.

Xxxx v Xxxxx xxx 20. xxxxxxxxx 2018 ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, každé x xxxxxx jazyce x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx platnost.

Za Xxxxxx republiku

Jiří Xxxxxxx x. x.

1. náměstek xxxxxxxx xxxxxx

Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxxx x zplnomocněný xxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx

Informace

Právní předpis č. 47/2020 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.