Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
540/2020 Sb.
01.12.2020
18.12.2020
19.12.2020
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 5, které nabývá účinnosti 19.12.2020.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky