Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.12.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

540/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Čl. VII

Přechodná ustanovení Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. IX

Přechodné ustanovení Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XI

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní Čl. XIII

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. XIV

Přechodné ustanovení Čl. XV

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XVI

ČÁST DVANÁCTÁ - Účinnost Čl. XVII

INFORMACE

540

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., zákona č. 248/1995 Sb., zákona x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., zákona č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx č. 210/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx č. 100/2000 Xx., zákona x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona č. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., zákona x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., zákona x. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 67/2007 Xx., xxxxxx č. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 289/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 304/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 346/2010 Sb., xxxxxx x. 348/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., zákona x. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Sb., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx č. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx č. 127/2015 Xx., zákona x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Sb., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., zákona č. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 125/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 271/2016 Xx., xxxxxx č. 321/2016 Xx., xxxxxx x. 454/2016 Sb., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx č. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx č. 246/2017 Xx., zákona č. 254/2017 Sb., xxxxxx x. 293/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 174/2018 Xx., xxxxxx x. 306/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Sb., xxxxxx x. 125/2019 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 303/2019 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxx x. 386/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xx §2 xx xxxxxx nový §2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§2a

Poplatník x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxx se xxxxxxxx právní předpisy xxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx,

2. xx osobou samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxx xx vztahují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxx zdravotní pojištění x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx x nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k dani x xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou registrační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,

4. xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x

5. xxxx xxxxxxxxx, xxxx němuž bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx převyšující 1 000 000 Xx, xxxxx se nejedná x

1. xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx,

2. příjmy, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx, ze xxxxxxx xx daň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx,

x) x prvnímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, x výjimkou xxxxxx, x nichž xx xxx vybírána xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) podá xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v poslední xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx této xxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxx společně x oznámením x xxxxxx xx paušálního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, přičemž xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxx xxx xxxxxxx namísto x xxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx dnem zahájení xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxxx příjmy ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx plynou příjmy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx rozhodného xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxx zahájení xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx

1. xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxx se nejedná x příjmy podle xxxx 2 xx 4,

2. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx, xxxxx nejsou předmětem xxxx,

4. příjmy, xx xxxxxxx xx daň xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příjmy z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 a xxxxx celková xxxx xxxxxx příjmů xxxxxxxxxx 15 000 Xx.

(3) Xxx xxxxx paušálního xxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx by nebyl xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx považují xxxx xxxxx x vkladů xx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxx, kdo xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xx zisku.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx být poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx

1. má xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx srážkou xxxxx zvláštní xxxxx xxxx,

2. se xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vznikne registrační xxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxxx

4. nabylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uvede x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxx

1. osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se vztahují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kalendářního xxxxxx bezprostředně předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nerezidentem x xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §7 xxxx. 13 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "7" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx daň za xxxx xxxxxxxxx období xxxx rovna xxxxxxxx xxxx".

3. §7a xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxxxx daň

(1) Xxx poplatníka, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období poplatníkem x paušálním xxxxxx, xx rovna xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx období

a) má xxxxx

1. xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxx xx xxxxxxx o příjmy xxxxx xxxx 2 xx 4,

2. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx daně,

4. příjmy, xx kterých je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx, x

5. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxx x xxxxx x ostatní příjmy, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 x pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 Xx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx registrační povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxx společníkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx poplatníkem v xxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxx zdaňovacího xxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx příjmy xx samostatné xxxxxxxx, xx xxxx xxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx paušální xxxx, xxxxx poplatník

a) xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1,

b) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po dni, xx xxxxxx xxxxxxx xxx poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx příjmy ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxxxx příjmy xx xxxxxxxxxx činnosti, xx konce xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xx poplatníka, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hledí xxxx na poplatníka, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(4) Xxx se nerovná xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dvojí xxxxxxx xxxxxx plynoucích ze xxxxxx x xxxxxxxxx x daňovém přiznání.

(5) Xxxxxxxx daň činí xxxxxx xxxxx na xxx, xxxxx měl xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaplatit xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx poplatníka x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx poplatníka x příjmy ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně, x xx i x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příjmy xxxxxxxx.".

4. V §8 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx §7a" xxxxxxxxx xxxxx "příjmů poplatníka, xxxxx daň xx xxxxx xxxxxxxx xxxx,".

5. X §13 xxxx. 4 písm. c) xx xxxxx "x" xxxxxxx.

6. X §13 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx slovem ", x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xx x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.".

7. X §23 odst. 8 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo při xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dani, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx daň rovna xxxxxxxx xxxx" a xxxxx "xx xx xx, xx poplatník xxxx x prodlení, xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "na poplatníka xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx".

8. V §23 xx xx xxxxx xxxxxxxx 8 doplňují xxxx "Xxx xxxxxxxx xx zdaňovacího xxxxxx, xx kterém daň xxxxxxxxxx xxxx rovna xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxx rovna xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dne, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx je xxx xxxxx paušální xxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxx je daň xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx zdaňovacího xxxxxx, ve kterém xxxxxxxxx vede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7, xx xxxxxx xxxx upraví xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7, o xxxxxxx pohledávek, které xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §24 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx úhradě byly xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx a zaplacených xxxxx, a o xxxx nespotřebovaných xxxxx; x případě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základ xxxx neupravuje.".

9. X §26 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx".

10. X §26 xxxx. 8 větě xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx daň xxxxx xxxxxxxx dani,".

11. X §38x xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx zrušuje.

12. Xx §38x se xxxxxxxx xxxx §38la xx 38xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§38xx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistných

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx. Xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistných x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx rovna xxxxxxxx xxxx.

§38xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx zahajuje xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx příjmy ze xxxxxxxxxx činnosti, a xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dani x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx režimu.

(2) Lhůta xxxxx odstavce 1 xx zachována, je-li xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx společně x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx.

§38xx

Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxx fyzických osob xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx zahajuje činnost, xx které xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx rozhodného xxxxxxxxxxx xxxxxx, může oznámení x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xx paušálního xxxxxx xxx xxxxx xxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx, xxxxx x uspořádání xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a struktuře xxxxxxxxxx správcem daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(4) X xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx podání xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x důchodovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(6) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx paušálního režimu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§38xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx společně x xxxxxxxxx o xxxxxx xx paušálního xxxxxx xxxxxxx xxxx učinit xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nemocenskému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx způsoby xxxxx §38xx xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx učinil xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo správci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx předání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přihlášky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§38xx

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx vystoupení x xxxxxxxxxx režimu

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu podat xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím období, xxxxx uplynutím xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vystoupení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx.

§38xx

Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pro vstup xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nesplňoval podmínky, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poplatníkem x xxxxxxxxx režimu, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx důvodu, xxx xxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxx daně do 15 dnů xxx xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx správce daně, xx poplatník xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xx paušálního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se poplatník xxxxx poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx který xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxxx nestal xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

§38xx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx následek, xx xxxxxxxxx přestane být xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx dne, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx nastala.

(2) Zjistí-li xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx zjištění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx přestává xxx xxxxxxxxxxx v paušálním xxxxxx.

§38xx

Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx daň xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx, xxxx by v xxxxxxxx xxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx daně. X podanému daňovému xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání se xxxxxxxxxx.

(2) Poplatník x xxxxxxxxx režimu nepodává xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§38xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistných

Paušální xxxxxxx pojistná xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx lhůty pro xxxxxx daňového přiznání x xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§38xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x paušálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx, xxxxx xx rovna paušální xxxx, x paušální xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vyměřené xxxxxxxxx posledního xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx x paušální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx daně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daní.

§38lk

Paušální xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxx zálohy na xxxxxxxx období. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx paušálního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx v paušálním xxxxxx na xxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatníka v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxx na pojistné xx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxx zdravotní pojištění xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x záloha xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx jako xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční správy Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx, xx zálohového období, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxx platí. Záloha xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxxxx příjmy xx xxxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx do xxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xx xxx x xxxxxx xxxx 100 Xx.

(8) Správce daně xxxxxx stanovit jinou xxxx paušální xxxxxx xxx povolit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx paušální xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx.

§38xx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxx daňový účet, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx, která xx xxxxx xxxxxxxx dani, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odděleně xx xxx x za xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx na společný xxxxxx daňový xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xx stejným xxxxx xxxxxxxxxx použije xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poměru xxxxx xxxxxx výše.

§38lm

Přeplatek

(1) Xxxxxxxxx xx společném xxxxxxx xxxxxxx účtu xx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx téhož poplatníka xx xxxxx osobním xxxxxxx xxxx xxxx xx nedoplatek xxxxxxxxx x xxxxxx správce xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) nesplňoval xxxxxxxx, za xxxxxxx xx poplatník stane xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky, za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poplatníkem v xxxxxxxxx režimu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaniká xx xxxx plateb, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx účet veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx daňovém xxxx xx 6 xxx od xxxxx xxxx, ve kterém xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x stává xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx v části xxxxxx podle xxxxxx xxxx zálohy na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx rozpočtu v xxxxx zbývající x xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx x část xxxxx xxxxxxx a).

§38ln

Nedoplatek xx záloze xx xxxxxxx pojistné

Nedoplatek xx xxxxxx na veřejné xxxxxxxx splatné x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx.

§38xx

Xxxxxx výnosu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx centrální účet Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx výnos xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx převádí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daní xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§38xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx registru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x paušálním xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správcem xxxxxxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x xxx práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx paušální částkou xxxxx §7x xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částkou xxxxx §7x zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí §7a x §38x xxxx. 2 xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Paušální xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxx kalendářním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx splatná xx dvacátého xxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxx zákona x. 159/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx společnost x xxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx také x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru x xxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v některém x xxxxxx států xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx. Xxxxxx-xx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus znovu xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 231/1992 Sb., zákona x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., zákona x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., zákona č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., zákona x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Sb., zákona x. 409/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Sb., xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona č. 438/2003 Xx., zákona x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Xx., zákona x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx č. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., zákona x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., zákona x. 230/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 152/2011 Xx., zákona x. 350/2011 Xx., xxxxxx č. 351/2011 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., zákona x. 199/2012 Xx., zákona x. 201/2012 Sb., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Sb., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 234/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Xx., zákona x. 309/2013 Xx., xxxxxx č. 127/2014 Xx., zákona x. 140/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., xxxxxx č. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., zákona x. 88/2016 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Sb., zákona x. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., zákona x. 204/2017 Xx., zákona x. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 289/2017 Xx., zákona x. 111/2018 Xx., xxxxxx x. 171/2018 Sb., xxxxxx x. 176/2019 Xx., zákona x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 39/2020 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., zákona x. 117/2020 Sb., xxxxxx x. 238/2020 Xx. a xxxxxx x. 336/2020 Sb., xx mění takto:

1. X §45b xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxxx údaje požadované x xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx".

2. V §45x xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení se xx slovo "registraci" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx".

3. X §45x xxxx. 4 xx xx xxxxx "registraci" xxxxxxxx slova ", xxx oznámení x xxxxxx xx paušálního xxxxxx".

4. X §45x xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx x xxxxxx xx paušálního xxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

Čl. XX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona č. 590/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., zákona x. 265/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., zákona x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 152/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Sb., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., zákona x. 274/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona č. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 136/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 251/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 317/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 213/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx č. 203/2017 Xx., zákona č. 259/2017 Sb., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 164/2019 Xx., zákona x. 228/2019 Sb., xxxxxx x. 315/2019 Sb. x xxxxxx č. 255/2020 Sb., se xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

2. V §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. X §48x xx xx konci odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx Finanční xxxxxx České republiky xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx režimu.".

4. V §123x xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx vůči xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky".

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona č. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Sb., zákona x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Sb., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 221/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Sb., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Sb., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Sb., zákona x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., zákona x. 255/2020 Xx. x xxxxxx x. 285/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5x xxxx. 1 xx xxxx první nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx částka xxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxx základu; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí dílčí xxxxxx xxxx x xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx." x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 54 xxxxxxx.

2. X §5x se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxx z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 platného xxx kalendářní rok, xx xxxxx xx xxxxxxx vyměřovací základ, x xxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx, v nichž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

3. V §5x xx na konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Měsíční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx být xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu.".

4. V §7 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "x 2" nahrazují xxxxx "až 3".

5. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "4".

6. V §13 odst. 1 xx xxxx ".19)" xxxxxxxxx xxxxx "19), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx.".

7. X §13x xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 a 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 7 x 8.

8. X §13x xxxx. 8 xxxx první se xxxxx "odstavcích 7 x 8" xxxxxxxxx xxxxx "odstavci 7" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x" xxxxxxx x číslo "8" xx nahrazuje xxxxxx "7".

9. X §13x xx doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxx x xxxxxx.".

10. X §14 odstavec 3 xxx:

"(3) X xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx v paušálním xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejnižšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxx x 15 %.".

11. X §14 xxxx. 5 xx xxxxx "8 x 9" nahrazují xxxxx "7 a 8".

12. X §14x xxxx. 4 xxxx xxxxx a v §14x xxxx. 6 xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

13. X §15 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x příjmů za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx paušální xxxx" x slova ", ve kterém xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

14. V §15 xxxx. 1 se xx větu xxxxx xxxxxx věta "Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dani, xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, jako xx xxx xxxxx x xxxxxxxx den této xxxxx.".

15. V §15 xxxx. 1 větě xxxxx části věty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx" zrušuje.

16. X §15 xxxx. 1 větě čtvrté xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "8".

17. X §15 odst. 1 větě páté xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxx kalendářního xxxx, ve xxxxxx xx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx".

18. V §15 odst. 1 xx věty šestá xx osmá xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x xxxxxxx.

19. X §15 xxxx. 5 xxxx druhé xx slova "xx 3" xxxxxxxxx slovy ", 2 xxxx 4".

20. X §25c xxxx. 1 písm. x) xx na xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

21. X §25c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

22. X §25x xxxx. 1 písm. a) xx xxx 3 xxxxxxx.

23. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 62 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxx zákona č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7x xxxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §5x xxxx. 1, §13x odst. 7 a 9, §14 odst. 3 x 5, §15 xxxx. 1 x §25x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., zákona x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Sb., xxxxxx č. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., zákona č. 49/2002 Xx., zákona x. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 109/2014 Xx., zákona č. 250/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 200/2015 Xx., zákona x. 145/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 297/2017 Xx., xxxxxx x. 134/2020 Sb., xxxxxx x. 229/2020 Xx. x xxxxxx x. 285/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §3x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Vyměřovacím základem xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx je 50 % xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx základem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xx xxxx, xxxxx xx podléhaly xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x příjmů fyzických xxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 17 až 19 a 21 xx 21x xx xxxxxxx, a xx xxxxxx odkazu na xxxxxxxx xxx čarou x. 19.

2. V §3x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "50 % daňového xxxxxxx".

3. X §3x xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xxx x příjmů xx rovna xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxx 2; odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx měsíců, xx xxxxx byla osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx. Pro vyměřovací xxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx alespoň xx xxxx rozhodného xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx x příjmů xxxx rovna xxxxxxxx xxxx, xx nepoužijí xxxxxxxx 3 a 4.".

4. Xx §7 xx xxxxxx xxxx §7x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxx pojistného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxx xx pojistné osoby xxxxxxxxxx výdělečně činné, xxxxx xx poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxx, x pojistného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx daň x xxxxxx xx rovna xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx.".

5. X §8 xxxx. 3 x 5 xx xxxxx "x příjmech x xxxxxxxx" zrušují.

6. X §8 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxx určení tohoto xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx daň x xxxxxx xxxxxx rovna xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx zálohy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

7. Xx §8 xx vkládá xxxx §8x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§8a

Záloha na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu

Záloha na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx sazbou xxxxxxxx x §2 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3x xxxx. 2.".

8. X §20 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "x" zrušuje.

9. X §20 xx xx xxxxx odstavce 2 tečka nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxx xx pojistné xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxxxx daň xx xxxxx xxxxxxxx dani, xxxxxx příslušenství spravované xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, přeplatek xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účtu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů příjmem xxxxxxxxxx účtu, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která nesplňovala xxxxxxxx, za xxxxxxx xx stane xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".

10. X §24 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx daň x xxxxxx je xxxxx paušální xxxx, xx povinna xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zdravotním xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx pojištěna, přehled x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveném xxxxx §3x a pojistném xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx." x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxx x výdajích" xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx xxxxxxx.

11. X §24 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za předchozí xxxxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx".

12. V §24 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x jejíž xxx z xxxxxx xx dané zdaňovací xxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxx, před xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx daňového xxxxxxxx x dani x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxx by xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx lhůty.".

13. X §24 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový odstavec 5, který xxx:

"(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámení xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx první x druhé, xxxx-xx xxxxxxxx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o vstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámení u xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx v tomto xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

14. X §24 xxxx. 6 se xxxxx "xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx" x xx slovo "xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx podáno v xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 5 správci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců".

15. X §27 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx poplatníky x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 6.

16. X §28x xx xx konci xxxxxxxx 6 doplňuje xxxx "Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx mezi zálohami x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 a 6 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojistnému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx 2020 xx srpna 2020, x to xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx až do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx povinnosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx období započatá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související xx použije zákon x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx osobu samostatně xxxxxxxxx činnou, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částkou xxxxx §7x zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije §3a xxxx. 1 xxxxxx x. 592/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., zákona x. 132/1997 Sb., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 158/1998 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Sb., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., zákona x. 414/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 346/2010 Sb., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., zákona x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 253/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., zákona x. 92/2018 Sb., xxxxxx x. 32/2019 Sb., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 349/2019 Sb. x xxxxxx x. 363/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova ", x jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částkou, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx částka xxxxxxxxx x odstavci 5" xxxxxxx.

2. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxx xxxxxxxx částkou, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výdaje," xxxxxxx.

3. X §5 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x příjmy xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanovena daň xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "částka xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxx-xx x poplatníka x paušálním režimu".

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx příjmu ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx č. 224/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Sb., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., zákona x. 116/2001 Xx., xxxxxx č. 188/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., xxxxxx č. 264/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 24/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona č. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 178/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 135/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 348/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 314/2012 Sb., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Sb., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 182/2014 Xx., zákona x. 183/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb., zákona x. 131/2015 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 212/2016 Xx., xxxxxx x. 213/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Sb., xxxxxx x. 150/2017 Xx., zákona č. 203/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx č. 310/2017 Xx., zákona x. 191/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 244/2019 Xx. x xxxxxx x. 315/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx paušální dani, xxxxxxxx-xx marně xxxxx xxx xxxxxxx paušálního xxxxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx za xxxx xxxx.".

2. X §10 xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "Xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx dne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx po xxxxxx, x němž xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx přerušení xxxxx šest xxxxxxxxxxxx xxxxxx po sobě xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 větě xxxxx" xxxxxxx.

3. V §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Sb., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Sb., zákona x. 85/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Xx., zákona x. 123/2005 Sb., zákona x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona č. 165/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 340/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 59/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Sb., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 1/2015 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Sb., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 66/2017 Xx., zákona x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 200/2017 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 231/2017 Xx., xxxxxx č. 290/2017 Xx., xxxxxx x. 282/2018 Xx., xxxxxx x. 45/2019 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona č. 262/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 165/2020 Xx. x xxxxxx x. 205/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xxxx. 1 se xx xxxxx textu věty xxxxx doplňují slova "x výjimkou xxxxx xx pojistné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x paušálním režimu, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xx rovna xxxxxxxx dani, jejichž xxxxxxx upravuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx".

2. V §10 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx splní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx všech pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx

Xx. XIII

Zákon č. 243/2000 Sb., x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státním xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 387/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx č. 377/2007 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 295/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 391/2015 Xx., zákona x. 24/2017 Xx. x xxxxxx x. 260/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 písm. x) se slova "(xxxxx na xxx)", xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

2. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xx 8,92 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx

1. xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně,

2. xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx vybírané xxxxxxx podle zvláštní xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x daně x xxxxxx fyzických osob, xxxxx je rovna xxxxxxxx dani,".

3. X §3 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xx 8,92 % výnosu xxxxx poplatníka x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx.".

4. V §3 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxx "x)" se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

5. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "(záloh xx xxx)" xxxxxxx x slova ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických osob xxxxxxxx srážkou podle xxxxxxxx xxxxx".

6. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "(záloh na xxx)" a slova ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx c)" xxxxxxx.

7. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxx xx 23,58 % z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx

1. daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx poplatníka x paušálním xxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx,".

8. V §4 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

9. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "(xxxxx xx xxx)" xxxxxxx x xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx".

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno i), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xx 23,58 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx daň x xxxxxx fyzických osob x xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, která je xxxxx xxxxxxxx xxxx.".

11. X §4 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxx "x)" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

12. V §4 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x za xxxx "f)" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x)".

13. X §4 xxxx. 3 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

14. X §4 xxxx. 4 xx xx xxxx "x)" xxxxxxxx slova "x xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i)".

15. X §4 odst. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx a xx xxxx "f)" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x)".

16. X §4 xxxx. 11 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

17. V §4 xxxx. 11 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x)".

18. X §4 xxxx. 11 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xx" vkládají xxxxx "xxxxx celostátního xxxxxxx".

19. X xxxxxxx xxxxxxx x. 1 xx xxxxx "procentní" xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g)".

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 85/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Sb., zákona x. 44/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x zákona x. 61/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §7 xxxx. 1 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "; xxxxxx x podnikání xxxx však x xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxxxx podle zákona x xxxxxx x xxxxxx18), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxx předpokládané xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 zrušují.

2. X §8 xxxx. 1 písmeno b) xxx:

"x) částka xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X §8 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částkou" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxx".

4. X §8 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx, xxxxx xx poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxx,".

Xx. XV

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 110/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x nemocenském xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona č. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx č. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Sb., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 14/2015 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 317/2015 Sb., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona x. 99/2017 Xx., zákona x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 195/2017 Sb., zákona x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Sb., zákona x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2020 Sb. a xxxxxx x. 300/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxx xxxxx XX xxxxxx dílu 2 xxx: "Xxxxx xxxxxxx xxxxxx".

2. X §91x xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. Xx §91x xx xxxxxx xxxx §91b, který xxx:

"§91x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x daních z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pojištění x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx do paušálního xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XVII

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. II xxxx 5, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.

x x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 540/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. II bodu 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.