Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
539/2020 Sb.
01.12.2020
18.12.2020
19.12.2020
zákon
zákon Parlamentu
Koronavirus, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)