Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.12.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

539/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Kvalifikační předpoklady a pravidelně se opakující školení §3

Prodloužení platnosti dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů §4

Účinnost §5

Příloha - Seznam kvalifikačních předpisů

INFORMACE

539

XXXXX

xx dne 1. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené pro xxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), x to za xxxxxx xxxxxxx negativních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2.

§2

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx trvající v xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 do 30. xxxxxx 2021.

§3

Xxxxxxxxxxxx předpoklady a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx předpisech x 11. březnu 2020, xxxxx, xx tyto xxxxxxxxxxxx předpoklady splňuje x po dobu xxxxx §2.

(2) Xx xxxx xxxxx §2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidelně xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v kvalifikačních xxxxxxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel provádí xxxxxxxxxxxxx formou.

§4

Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx práce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a zaměstnancem x mezidobí xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 539/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů

1. Xxxxx č. 174/1968 Sb., x státním xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů - §6x xxxx. 4;

2. Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/1982 Sb. - §5 xxxx. 2, §6 odst. 2, §7 xxxx. 2, §8 xxxx. 3 x §10 xxxx. 2;

3. Xxxxxxxx č. 21/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů - §5 xxxx. 2;

4. Xxxxxxxx č. 91/1993 Sb., x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx v nízkotlakých xxxxxxxxx - §14 xxxx. 5;

5. Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx - §22 xxxx. 1 xxxx. x) x §35 xxxx. 1 písm. x);

6. Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §44x xxxx. 6 x §44x xxxx. 4;

7. Zákon č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §10 xxxx. 8 x §10x xxxx. 2;

8. Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §7 odst. 2;

9. Xxxxxxxx č. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx podmínek požární xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požárního dozoru (xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2014 Xx. - §22, §23 xxxx. 2 x 3 x §25 xxxx. 1;

10. Xxxxxxxx č. 75/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx používaných xxx hornické činnosti x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 381/2012 Sb. - §8 odst. 5 x §9 xxxx. 3 písm. f);

11. Xxxxxxxx č. 392/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení tlaková, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx hornické xxxxxxxx x xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §14 odst. 7 a §19 xxxx. 5;

12. Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §10 odst. 3 a §11 xxxx. 4;

13. Xxxxx č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, xxxxx poškozují xxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx - §17b xxxx. 2 písm. x);

14. Xxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 183/2017 Xx. - §32 odst. 8;

15. Xxxxxxxx č. 361/2016 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx -§12 xxxx. 6, §15 xxxx. 3, §17 odst. 3 x §23 xxxx. 5 xxxx. d);

16. Xxxxxxxx č. 409/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx důležitých x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx x radiační xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přípravě xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - §17 odst. 1 x 2, §18 xxxx. 4, §19 x §20 xxxx. 2;

17. Vyhláška č. 422/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx - §50 xxxx. 5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 539/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.12.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.