Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
460/2020 Sb.
10.11.2020
13.11.2020
13.11.2020
zákon
zákon Parlamentu
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Koronavirus, Občané - občanská práva, Podnikání - privatizace, Soudnictví (nálezy)