Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

460/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV

INFORMACE

460

XXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx xxxxx

Xx. I

Zákon č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx účastnící xx xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnické osoby x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx takto:

1. X §12 odst. 2 xx xxxxx "31. xxxxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx 2021".

2. V §14 se na xxxxx xxxxx odstavce 3 doplňují xxxxx ", případně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2021 x xxxxxx xx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2".

3. X §23 xxxx. 1 xx xxxxx "30. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx slovy "31. xxxxx 2021".

4. X §24 odst. 1 xx slova "Xx 30. června 2020" xxxxxxxxx xxxxx "Xx 31. ledna 2021".

5. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "xx 31. xxxxxxxx 2020" nahrazují xxxxx "xx 28. xxxxx 2021".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx §23 x 24 xxxxxx x. 191/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx příklep xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 185/2013 Sb., xxxxxx č. 294/2013 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx., xxxxxx č. 182/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Sb., xxxxxx č. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 230/2019 Sb., xxxxxx x. 119/2020 Xx. x zákona x. 191/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §127x xxxx. 1 xx slova "31. xxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx 2021" x xxxxx "xx 12. xxxxxx 2020" xx xxxxxxxxx slovy "x 5. xxxxx 2020".

2. X §127a odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xx 12. xxxxxx 2020" nahrazují xxxxx "x 5. xxxxx 2020".

3. V §127x xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxxx" vkládají slova "xxx xxxxx vyhlášeno xxxxxxxxx moratorium".

4. V §127x se xx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx věta "Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria podle xxxx první xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2020.".

5. V §418 odst. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami "Učiní xxx po jednání, xxxxx insolvenční soud xxxxxx xxxx, navrhl-li xx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xx xxx xxxxxxx. Xxxxx, že xxxxxxx xx jednání xxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxx výzvu xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx navrhl.".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 460/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.