Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

460/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV

INFORMACE

460

ZÁKON

ze dne 10. xxxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx zákon x. 191/2020 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx účastnící xx soudního řízení, xxxxxxxxx, xxxxx trestných xxxx x právnické xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xx zmírnění dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx osoby

Čl. X

Xxxxx č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činů x právnické osoby x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx soudního xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxx. 2 xx xxxxx "31. xxxxxxxx 2020" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2021".

2. X §14 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx ", případně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxx na rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2".

3. X §23 xxxx. 1 se xxxxx "30. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "31. xxxxx 2021".

4. X §24 xxxx. 1 xx xxxxx "Xx 30. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "Xx 31. xxxxx 2021".

5. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "do 31. xxxxxxxx 2020" nahrazují xxxxx "do 28. xxxxx 2021".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx §23 x 24 xxxxxx x. 191/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx udělen příklep xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 458/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 260/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 69/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Sb., zákona x. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx., xxxxxx x. 182/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Sb., xxxxxx x. 31/2019 Xx., zákona č. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 230/2019 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxx x. 191/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §127x xxxx. 1 se slova "31. xxxxx 2020" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2021" x xxxxx "xx 12. xxxxxx 2020" xx xxxxxxxxx xxxxx "k 5. říjnu 2020".

2. X §127x odst. 2 písm. x) xxxx 2 se xxxxx "ke 12. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "k 5. xxxxx 2020".

3. X §127x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx vyhlášeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §127x xx na xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx s prodloužením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx-xx dlužník xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2020.".

5. V §418 xxxx. 7 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větami "Učiní xxx po xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxxx. Platí, xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, jestliže se xxx xxxx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 10 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. IV

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 460/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.