Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

460/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV

INFORMACE

460

XXXXX

xx dne 10. xxxxxxxxx 2020,

kterým se xxxx xxxxx č. 191/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x občanského xxxxxxxx xxxx, x zákon x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx. I

Zákon č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §12 odst. 2 xx xxxxx "31. prosince 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx 2021".

2. X §14 se na xxxxx textu xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2".

3. V §23 xxxx. 1 xx xxxxx "30. xxxxxx 2020" nahrazují slovy "31. ledna 2021".

4. X §24 odst. 1 xx slova "Xx 30. xxxxxx 2020" nahrazují slovy "Xx 31. xxxxx 2021".

5. V §27 xxxx. 1 xx xxxxx "xx 31. xxxxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "do 28. xxxxx 2021".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx §23 x 24 xxxxxx x. 191/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nepoužijí, xxx-xx xxxxxx příklep xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 312/2006 Xx., zákona x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu vyhlášeného xxx č. 163/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 241/2010 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 69/2011 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Xx., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 291/2017 Xx., zákona x. 182/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Sb., xxxxxx č. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Sb., zákona x. 230/2019 Sb., xxxxxx x. 119/2020 Xx. a xxxxxx x. 191/2020 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §127x xxxx. 1 xx slova "31. xxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx 2021" x xxxxx "ke 12. xxxxxx 2020" xx xxxxxxxxx xxxxx "x 5. říjnu 2020".

2. X §127x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "ke 12. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "k 5. xxxxx 2020".

3. X §127x xxxx. 3 xx za slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §127x xx xx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx "Souhlas xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx-xx dlužník xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2020.".

5. X §418 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx na jednání xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx doručena. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxx výbor a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx navrhl.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 460/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.