Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
422/2020 Sb.
14.10.2020
22.10.2020
01.11.2020
zákon
zákon Parlamentu
Podnikání - privatizace