Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

422/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

422

XXXXX

xx dne 14. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Čl. I

Zákon č. 117/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxx XX, který včetně xxxxxxx zní:

"Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. x XX. xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průvodce xxxxxx do 28. xxxxx 2021.".

Xxxxxxxxx článek XX se označuje xxxx xxxxxx X.

2. X xxxxx čtvrté xx. X xx xxxxx "1. xxxxxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "1. ledna 2021" x xxxxx "1. xxxxx 2021" xx xxxxxxxxx xxxxx "1. xxxxxx 2021".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. listopadu 2020.

Vondráček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 422/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.