Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
405/2020 Sb.
08.10.2020
13.10.2020
15.10.2020
Vyhláška nabývá účinnosti 15.10.2020, s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti 1.1.2021.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Školství a pedagogika