Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.10.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.10.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

405/2020 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. VI

INFORMACE

405

XXXXXXXX

xx xxx 8. xxxxx 2020,

kterou se xxxx vyhláška x. 177/2009 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx maturitní xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, vyhláška x. 3/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 15/2005 Xx., kterou xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11, §28 odst. 7, §81 xxxx. 12 x §113a odst. 2 xxxxxx č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 179/2006 Xx., zákona x. 242/2008 Xx., xxxxxx x. 49/2009 Sb., xxxxxx č. 472/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2012 Xx., zákona x. 82/2015 Sb., xxxxxx x. 178/2016 Xx., xxxxxx x. 101/2017 Xx. a xxxxxx č. 284/2020 Xx.:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx školách xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxxx č. 177/2009 Sb., x bližších podmínkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx maturitní xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 90/2010 Xx., xxxxxxxx č. 274/2010 Xx., xxxxxxxx x. 54/2011 Xx., xxxxxxxx x. 273/2011 Xx., vyhlášky č. 371/2012 Xx., vyhlášky x. 173/2014 Sb., xxxxxxxx x. 214/2015 Xx., xxxxxxxx č. 197/2016 Xx., xxxxxxxx x. 311/2016 Xx., xxxxxxxx x. 243/2017 Xx. x xxxxxxxx x. 232/2018 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx nejnižší možné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx testu (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxx xxxxxxx, xxxx nejnižší možné xxxxxxxxx xxxxxxxxx body, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx dosáhnout, xxx xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxx vykonal xxxxxxx,".

2. X §1 xxxx. x) se xx xxxxx "zadání xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx části", xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx," x xxxxx "a písemné xxxxx" se xxxxxxx.

3. X §1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx")" xx xxxxxxx.

4. X §1 xxxx. h) xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" zrušují.

5. X §2 xxxx. 3 xx xxxx první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxx xxxxxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 2. xxxxxx xx 15. xxxxxx.", slova "x písemných xxxxx" xx xxxxxxx a xxxxx "1. září xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "15. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

6. V §2 xxxx. 4 xx za xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx")" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x českého xxxxxx a xxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx xxxxxx formou xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx práce") x xxxxxxx konané" x xx větě xxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

7. V §2 odst. 5 xx xxxxx "x xxxxxxx práce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky", xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části x xxxxxx xx 1. xxxx xx 20. xxxx" a xxxxx "a písemných xxxxx" xxxxxxx a xxxxx "1. xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "15. ledna".

8. X §2 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

9. V §3 xxxx. 1 xx xxxxx "x písemné xxxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxxx xxxxx "společné x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx matematika x xxxxxxxxxx rozšiřující".

11. V §4 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx nebo" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

12. X §4 odstavec 8 xxx:

"(8) Xxxxx xxxxx xxxxxx potvrzený xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx od xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx 5 dnů xxxxxxx údaje.".

13. V §5 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx podle §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxx xxxxxx prodlužuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury x 30 xxxxx x má xxxxxxx xxxxxx překladový slovník.".

14. X §5 se xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx.

15. §6 xx xxxxxxx.

16. V §7 se odstavec 3 zrušuje.

17. §8 xx xxxxxxx.

18. §10 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10

Xxxxxxxxx xxxxxxx x matematiky xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 150 xxxxx. Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxxxxx zákona xx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 15 xxxxx. Při xxxxxx didaktického testu xx xxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

19. X §11 odst. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

20. X §11 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

21. X §12 xx slova "x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

22. V §13 xx slova "xxxx xxxxxxxxx prací" xxxxxxx.

23. X §14 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx může do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx učebním plánem xxxxxxxx vzdělávacího programu xxxx xx xxxxx xxxx vzdělávání xxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx ucelených částí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx týdenní xxxxxxxxx doby sčítají.".

24. X §14 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx rozsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle §14x až 14x.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury x x xxxxxx xxxxxx každý xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 14 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

25. Xx §14 se xxxxxxxx xxxx §14x xx 14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§14a

Písemná práce x českého jazyka x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x českého xxxxxx a xxxxxxxxxx xx rozumí vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 250 slov. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 110 xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx. Xxx konání xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxx použít Xxxxxxxx xxxxxxx pravopisu.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx 4 xxxxxx, xxxxx se žákům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx zkoušky xx xxx 1 xxxxxx xxxxx. Xxxxxx písemné xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx.

(3) Zadání xxxxxxx xxxxx jsou stejná xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx konají žáci xxxxxx oboru vzdělání xx xxxxxx xxx x xxx; v xxxxxxx stejného xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stejný xxx x čas písemnou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx písemné xxxxx z xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x 40 %. Xxx konání písemné xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

Xxxxx zkouška x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx ústní xxxxxxx x českého jazyka x literatury určí xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x školním vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx xxxxxxx 60 literárních xxx. Ředitel xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx literární xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxx první. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Maturitní xxxxxx literárních xxx x xxxxxxxx jsou xxxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušku.

(2) Z xxxxxxxxxxx xxxxxxx literárních xxx x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx děl x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 20. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxx xxxx, x xxxx se xxxxxxxxx zkouška xxxx, xxx xxxxx zkušební xxxxxx x xx 30. xxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxxx koná, xxx podzimní zkušební xxxxxx.

(3) Xxxxx zkouška xx uskutečňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Ředitel xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx seznamů xxxxxxxxxxx xxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxx je x zadání xxxxxxxxx xxxxxxxx a dovednosti xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx o xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx si žák xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Příprava k xxxxx xxxxxxx xxxx 15 xx 20 xxxxx. Xxxxx zkouška xxxx xxxxxxx 15 xxxxx. X xxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx xx data xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx x xxxxxxx x pracovních xxxxx ke xxxx xxxxx maturitního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx obor xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxx. Xxxxxxx práce xxxx xxxxxxx 60 xxxxx xxxxxx xxxx xx volbu zadání. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx překladový xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxx více zadání, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx stanoveno xxxx xxx 1 zadání, xxx si xx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx cizího xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxx x xxx. X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx vzdělání téže xxxxx konají xx xxxxxx den a xxx písemnou práci xxxx xxxxxx oborů.

§14d

Ústní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx zkoušku x xxxxxx jazyka xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xx 30 témat. Xxxxxx xxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxx x náhradní xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyka xx xxxxxxxxxxx formou řízeného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. U oborů xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx X x X xx součástí xxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx znalost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx vylosuje xxxxx xxxx. Příprava x ústní xxxxxxx xxxx 15 xx 20 xxxxx. Ústní xxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 minut. V xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dvakrát stejné xxxx.".

&xxxx;26. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§19

Společná ustanovení xx xxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Konkrétní xxxxx xxxxxx a rozsah xxxxx písemné xxxxx xxxxx §14x x 14x, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx děl x xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxxx literárních xxx xxxxx §14x, xxxxxxxxxxx o délce xxxxxxxx maturitní xxxxx xxxxx §15, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky podle §17 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxx s nabídkou xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx podle §79 xxxx. 3 školského xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxx xxxxx stanoví xxx konání xxxxxxx x xxxxxxx zkušebních xxxxxxxx kombinaci 2 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v §15 xx 18, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x příslušné xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §14x x 14c x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vytvářeného textu x xxxxxxx x xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx konáním příslušné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

27. X §19x xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxx X1 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Společného evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx jazykové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daného oboru xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx X1 podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx".

28. X §20 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx písemných xxxxx x".

29. V §20 xxxx. 5 se xxxxx "testových xxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "zadání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx," x za xxxxx "záznamových xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1".

30. X §20 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx" a slova "x xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

31. X §21 xxxx. 2 se xxxxx "skládá" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

32. V §22 odst. 1 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx" zrušují a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx úspěšnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Centrum x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů.".

33. V §22 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx." x xxxxx "Xxxxx, opatřený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx," se nahrazují xxxxxx "Protokol".

34. V §22 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:

"(3) Xxxxxxxxxx testy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx "xxxxx(x)" xxxx "neuspěl(a)" x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx žák xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "nekonal(a)".".

35. X §22 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

36. §23 xx xxxxxxx.

37. X §24 odst. 1 věta xxxxx xxx: "Způsob x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, a xxxxxxxxxx před začátkem xxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxxx zkušební maturitní xxxxxx." x xxxxx "xx přístupném xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

38. X §24 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práce 40 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

39. X §24 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".

40. V §24 xxxx. 4 se xxxxx "dílčí xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "část xxxxxxx".

41. X §24 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" vkládají slova ", xxxxxxx xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx zkouška" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxx".

42. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxx".

43. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 13 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku pod xxxxx.

44. V §26 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx zkoušky" x "povinných xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "profilové xxxxx maturitní xxxxxxx".

45. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

46. V §26 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) xxxxxxxx xxxxx "a xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx společné části xxxxxxxxx zkoušky".

47. X §26 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx xxx x některé xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - nedostatečný nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx nebo povinnou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nevykonal úspěšně.".

48. X §26x xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29x odst. 1 xxxx xxxxx" xxxxxxx.

49. X §27 odst. 2 xx slova "xxxx písemné práce" xxxxxxx.

50. V §27 xxxx. 3 a x §28 xxxx. 1 xx slova "x xxxxxxxxx prací" xxxxxxx.

51. §29 včetně xxxxxxx zní:

"§29

Protokol o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zkušebních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpracovává Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Centra x jarním zkušebním xxxxxx do 15. xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xx 10. xxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx test. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x listinné podobě xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx své žádosti xxxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx didaktických xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxx, název xxxxx x xxxxxx xxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx protokolu, x případě žáků x xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky údaj x xxxxxx maturitní xxxxxxx xx uzpůsobených xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky x řádném xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

4. výsledky xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětech,

5. xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podpisu xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx didaktických xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uveden x příloze x. 4 k xxxx xxxxxxxx.".

52. §29x se xxxxxxx.

53. Xxxxxx §30 xxx:

"Xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

54. X §30 xx slova "a xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx" xxxxxxx.

55. V §31 xxxx. 3 xxxx. b) xxx 5 xxx:

"5. xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx,".

56. V §31 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxx 5 xxxxxxxx xxxx body 6 x 7, které xxxxx:

"6. název xxxxxxxxxx xxxxx pro zadání xxxxx zkoušky x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx pracovního listu xxx xxxxxx ústní xxxxxxx x cizího xxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zkušebních xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxx 8.

57. X §31 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxx vykonal xxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx nebo cizího xxxxxx, xxxxxx žák xxxx ve společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx přílohou protokolu xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx didaktických xxxxx xxxx.".

58. V §35 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx.

59. V §35 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "období" xxxxxxxx xxxxx "alespoň 1 xxxxx xxxx začátkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději".

60. V §36 xxxx. 1 xx xxxx "§6, 8," xxxxxxxxx xxxxxx "§14x, 14d,".

61. X §36 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx navrhuje xxxxxxxx maturitní xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, písemné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

62. V §36 se odstavec 5 xxxxxxx.

63. X §37 písm. x) xx xxxxx "a xxxxxxxxxxx" x slova "xxx xxxxxx průběhu x xxx hodnocení xxxxxxxx písemných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx," zrušují.

64. X §38 písm. x) xx slova "x xxxxxxxxxxx ústní xxxxxxx" zrušují.

65. X §39 odst. 1 xx xxxxx "a xxxxxxxxx prací" zrušují.

66. §41 xx xxxxxxx.

67. Xxxxxx části xxxxxxxxx xxx:

"XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX".

68. X §42 se xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 15 xxxxxxx.

69. X §43 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxx x) se xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "x" x slova "x xxxxxxxxxxx" se xxxxxxx.

70. V §43 xxxx. x) se xxxxx "; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx také xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx provádět" xxxxxxx.

71. X §44 odst. 2 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemných xxxxx x", xxxxx "xxxx dílčí zkoušky" x věta xxxxx xxxxxxx.

72. X §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk x literatura x xxxx jazyk xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx" zrušují.

73. X §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x zadání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx jazyk" xxxxxxx.

74. X §46a xxxx. 2 se xxxxx "xxxx dílčí xxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxx zkouška" xxxxxxx.

75. X §46x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

76. X §46x odst. 4 xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

77. Xxxxxx xxxxx třinácté xxx:

"XXXXXXXXXX PŘEDSEDŮ ZKUŠEBNÍCH XXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX".

78. X §47 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

79. X §47 xxxx. 3 xx xxxxx "až 3" nahrazují xxxxx "x 2".

80. X §48 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1" x xx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zkoušce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2.", x písmenu x) se slova "xxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) případně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx stejné xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx český xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx částem, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zkouškám xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

81. X §48 xxxx. 4 se xxxx druhá xxxxxxx.

82. X §48 xxxx. 5 se slova "x 23" xxxxxxx.

83. X §48 xxxx. 6 se xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x českého xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

84. V §48 xxxx. 7 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx zkoušce" xxxxxxxx xxxxx "společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

85. X §50 xxxx. 1 xx xxxxxx "1 500 Xx" nahrazuje xxxxxxx "2 000 Xx", xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx" a xxxxx "stanoví Xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49 xxxxxxx xxxxx".

86. V §50 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Pokud xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx český xxxxx x literatura xxxx xxxx xxxxx, xxxxx svým xxxxxxx x formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 000 Xx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx úplatu.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

87. V §50 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 nebo 2".

88. X §51 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxxx xxxx" zrušují.

89. X §51 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx společné xxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxxx zkoušek x písemných prací xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "důvodů" xx vkládají slova "xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

90. X §51 xx doplňuje odstavec 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxx, který již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x žádá x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky v xxxxxxx x §81 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx, přiloží xxxx xxxxxx x přihlášce x maturitní zkoušce; xxxxx střední xxxxxxxx xxx získá xx xx podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce, xxxxxxxx xxxxxx řediteli xxxxx bezprostředně xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx střední xxxxx.".

91. Xxxxxxxx pod čarou x. 16 xx xxxxxxx.

92. Xxxxxxx x. 1 a 1x xxxxx:

"Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 177/2009 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 1x x xxxxxxxx x. 177/2009 Sb.

PŘIHLÁŠKA X XXXXXXXXXX XXXXXXX,

xxxxx xxxx obsahem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

".

93. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xx xx xxxxxx 1.2 vkládá xxxx podbod 1.3, xxxxx zní:

"1.3 Xxx xxxxxxxxxx zadání zkoušek xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxx 1.3 xx xxxxxxxx jako xxxxxx 1.4.

94. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx 1.4 xxxxxxxx xxxxx "x se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

95. X xxxxxxx č. 2 bodu 4 xxxxxxx 4.3 xx xxxxx "modifikovanou zkoušku" xxxxxxxxx slovy "modifikovaný xxxxxxxxxx xxxx".

96. X xxxxxxx x. 2 xxxx 5 xxxxxxx 5.1 se xxxxx "x poruchami chování" xxxxxxx.

97. X xxxxxxx x. 2 xxxx 5 xxxxxxx 5.2 xx slova "x xxxxxx chování" zrušují.

98. X příloze x. 3 xxxx 1 xxxxxxx 1.1 xx xxxxx "a xxxxx xxxxxxx" zrušují.

99. X xxxxxxx č. 3 xxxx 2 xxxxxxx 2.1 xx slova "x xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "maturitní xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x zkoušek profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx jazyka".

100. X příloze x. 3 xxxx 2 xxxxxxx 2.3 xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx xxxxx" x slova "společné xxxxx, pro xxxxxxxx x xxxxx zkoušce x x" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x".

101. V příloze x. 3 xxxx 2 xxxxxxx 2.4 xx slova "xxxxx xxxxxxx společné části, xxx" zrušují.

102. X xxxxxxx x. 3 xxxx 3 podbodu 3.2.2.1.2 xx xx xxxxx "skupiny SP-3" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,".

103. X xxxxxxx x. 3 xxxx 3 xxxxxxx 3.2.2.1.2 písm. x) xx slova ", xxxxx zkouška xx xxxxxxxxxxx písemnou xxxxxx" zrušují.

104. X xxxxxxx č. 3 xxxx 3 xx xx podbod 3.2.2.1.2 xxxxxx xxxx podbod 3.2.3, xxxxx xxx:

"3.2.3 Xxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x z cizího xxxxxx".

Xxxxxxxxx podbod 3.2.2.2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 3.2.3.1.

105. X xxxxxxx x. 3 xxxx 3 xxxxxxx 3.2.3.1 xx xxxxx "xxxxxx Centra x" xxxxxxx x za xxxx druhou xx xxxxxx věta "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústní xxxxxxx x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx struktury xxxxxxx xxxxx §14x x 14x, xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx XX-3-X, SP-3-T-A, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formou.".

106. X xxxxxxx x. 3 xxxx 4 xxxxxxx 4.3 xx xx xxxxx "stanovuje" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

107. X xxxxxxx x. 3 xxxx 5 se xxxxx "písemné xxxxx x xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "zkoušek" x za slova "xxxxxxxx a" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx společné xxxxx xxxxx".

108. X příloze x. 3 bodu 6 podbodu 6.2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxx".

109. X příloze x. 3 nadpis xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zkoušek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx konaných xxxxxx xxxxxxx práce x xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx kategorií x xxxxxx žáků s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek".

110. X xxxxxxx x. 3 x tabulce xx za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx zadání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

111. X příloze č. 3 v tabulce x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx".

112. Xxxxxxx x. 3a xxx:

"Xxxxxxx x. 3a x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx maturitní xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

".

113. Xxxxxxx x. 4 xxx:

"Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 177/2009 Xx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů xxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

".

114. Xxxxxxx č. 5 xxx:

"Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

Xxxxxxxxx x jednotlivé zkoušce

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

".

115. Xxxxxxx x. 7 x 8 znějí:

"Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

Xxxxxx x přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 8 x vyhlášce x. 177/2009 Sb.

Žádost x xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 vyhlášky x. 177/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx období 2021 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxx xxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky úspěšně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx z českého xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zvoleného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxx xxxxxx xxxxx zkoušky, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části x daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx počtu xxxxxxxxx zkoušek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zvolil xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se započítávají xxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx žák xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xx společné x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu, xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x samostatně pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx úspěšně xxxxxxx zkoušky společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx považují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 177/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o výsledcích xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x číslo x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxx ve společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x název xxxxxxxxxx xxxxx xxx zadání xxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, číslo, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zadání xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx §23 xx 26 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

6. X xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všechny zkoušky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, Xxxxxxx převede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx žáka konané xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx 1 - xxxxxxx až 5 - nedostatečný x výsledek x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxx xxxxx zkoušky a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilové xxxxx maturitní zkoušky xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxxxxx Xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou xxx xxxxx povinnou xxxxx zkoušku společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx stejné shora xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Centrum klasifikační xxxxxx 4 - xxxxxxxxxx, spadajícímu do xxxxxxx dílčího xxxxxxxxx 3 - dobrý, xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx intervalu 2 - xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 - výborný. Xxxxxxx xx upraví klasifikační xxxxxx xxxxxxxxx 5.

8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx a literatury x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky xx xxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka x literatury a xxxxxx xxxxxx konaného xxxxx §14a až 14x vyhlášky x. 177/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx český xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx jazyk, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpovídající xx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahem x xxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky, nebo xxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušce, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, x má xxxxx konat xx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky Centrum.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x některých dokladech x xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxx x. 5 k xxxxxxxx č. 3/2015 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 58/2016 Xx. a vyhlášky x. 300/2018 Xx., xxx:

"Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce č. 3/2015 Xx.

Xxxxx tiskopisů xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c)

Vysvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx

5.1 Xxxxxxxxxx o maturitní xxxxxxx xxx střední xxxxx - univerzální

5.2 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x konzervatoři

5.3 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

5.4 Vysvědčení x xxxxxxxxx zkoušce x českém jazyce x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5.5 Xxxxxxxxxx o maturitní xxxxxxx xxx střední xxxxx - xxxxxx

".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxx, xx xx xxx hodnocen xxxxx xxxxxxxx x. 177/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 3/2015 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrů x xxxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxxxxx č. 15/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zpráv, ve xxxxx vyhlášky x. 225/2009 Xx. x xxxxxxxx x. 195/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", rozvojové xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx a" xxxxxxx.

3. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx 4 xxxxxxx.

4. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 15. xxxxx 2020, s xxxxxxxx čl. III, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy:

Ing. Xxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 405/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.10.2020, x xxxxxxxx čl. III, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.