Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
349/2020 Sb.
20.08.2020
24.08.2020
25.08.2020
zákon
zákon Parlamentu
Školství a pedagogika