Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.08.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

349/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

349

XXXXX

xx xxx 20. xxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

X xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 158/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 624/2006 Xx., zákona x. 217/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 343/2007 Xx., zákona x. 58/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 242/2008 Sb., zákona x. 243/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 378/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 370/2012 Sb., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 178/2016 Xx., xxxxxx x. 230/2016 Sb., xxxxxx x. 101/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx č. 167/2018 Xx., xxxxxx x. 46/2019 Sb. x xxxxxx č. 284/2020 Xx., xx xx §184 vkládá xxxx §184x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§184x

Xxxxxxxx xxxxxxxx při omezení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného podle xxxxxxxxx zákona, xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, studijní skupiny, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx škole nebo xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je předškolní xxxxxxxxxx povinné, z xxxxxxxx školy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z nejméně xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxx, xxxxxxxxx škola xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx vzdělávání distančním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxx odpovídající xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní jazykové xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx vzdělávání.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx přítomnost dětí, xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle krizového xxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx karantény xxxxx xxxxxx o xxxxxxx veřejného zdraví, xxxx xxxxxxxxxxxx určit xxxxxxxxx obecné xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx termínů xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanovené xx xxxxxx základě, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx možný xxxx by způsobil xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxx xx zásadami a xxxx vzdělávání xxxxxxxxx x §2 xxxxxx xxxxxx.

(5) Opatření xxxxxx xxxxxx xx vydává xxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxx desce x xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx x xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 349/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.8.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.