Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.08.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

349/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

349

XXXXX

xx xxx 20. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

V xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 158/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 624/2006 Xx., zákona č. 217/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 343/2007 Xx., xxxxxx x. 58/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 242/2008 Xx., zákona x. 243/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Xx., zákona x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 378/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 331/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 370/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Sb., xxxxxx x. 178/2016 Xx., xxxxxx x. 230/2016 Xx., xxxxxx x. 101/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Xx., zákona x. 167/2018 Sb., zákona x. 46/2019 Sb. x zákona č. 284/2020 Xx., xx xx §184 xxxxxx xxxx §184x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§184x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx omezení xxxxxx přítomnosti xxxx, xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx není možná xxxxxx přítomnost xxxxxxx xxxx xxxx studentů x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx škole nebo xxxxxxx dětí, xxx xxxxx xx předškolní xxxxxxxxxx povinné, x xxxxxxxx školy xxxx x xxxxxxxxxxx pracoviště xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx děti, xxxxxxxxx škola dotčeným xxxxx, žákům nebo xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečňuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odpovídající xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx x studenti jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy

a) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanovené xx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx naplnění xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obtíže,

b) xxxxxxx způsob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx zásadami x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxxx xxxxxx.

(5) Opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx řízení o xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx. Opatření obecné xxxxxx ministerstvo oznámí xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx desce x xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx důvody xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zruší xxxx xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 349/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.8.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.