Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
35/2020 Sb. m. s.
19.11.2014
16.02.2018
20.08.2020
sdělení
sdělení ministerstva
Letecká doprava, Mezinárodní smlouvy