Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 25/19 ve věci návrhu na zrušení §80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
347/2020 Sb.
14.07.2020
20.08.2020
01.01.2021
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)