Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení §96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
327/2020 Sb.
30.06.2020
29.07.2020
01.01.2021
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)