Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení §112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
325/2020 Sb.
16.06.2020
22.07.2020
22.07.2020
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)