Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
300/2020 Sb.
16.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
Zákon nabývá účinnosti 30.6.2020, s výjimkou ustanovení §6, které nabývá účinnosti 1.9.2020.
zákon
zákon Parlamentu
Koronavirus, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení