Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení §67 odst. 2, eventuálně §67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
286/2020 Sb.
12.05.2020
26.06.2020
01.07.2020
nález
nález Ústavního soudu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení