Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2
228/2020 Sb.
29.04.2020
06.05.2020
06.05.2020
zákon
zákon Parlamentu
Bankovnictví, Koronavirus