Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

228/2020 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5 §6

Účinnost §7

č. 451/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

228

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky, x.x., xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx SARS CoV-2

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx SARS CoV-2 xxxxxxxxx Česká republika xxxxxx xxxxxx za xxxxx Českomoravské xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxx xxxxxxxxx x ručení za xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bankami, zahraničními xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Úvěrem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

§2

(1) Státní xxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx 150 000 000 000 Xx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx záruky xxxxx §1 xxx uplatnit xx 31. xxxxxxxx 2027.

§3

Xxxxxx záruka xxxxx §1 xx vztahuje xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx banky, x.x., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx, jsou-li xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxx byly sjednány xx 31. xxxxxxxx 2021, pokud ze xxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x reakci xx xxxxxxxx XXXXX-193) xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx 500 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. března 2020 x prodlení delším xxx 30 xxx xx xxxxxxxxx dluhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx

1. 90 % xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx 45 000 000 Kč, xxx-xx x xxxx sjednaný x financování xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 250 xxxxxxxxxxx, nebo

2. 80 % výše xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx 40 000 000 Kč, xxx-xx x úvěr xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxx 250 x nejvýše 500 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx omezeno 30 % výše xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úvěrující xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxx Českomoravské xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x.x. xx xxxxxx zárukou xxxxx §1,

x) xx-xx úvěrovaným xxxxxxxxx xxxxx, banka x xxxxxxx x §4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx1) úvěrovaného.

§4

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, který čerpá xxxx podle §1 xxxx. 1, xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, a.s.

a) xx 15 xxx od xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, rok xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxx název xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx2).

(3) Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx a čerpá xxxx podle §1 xxxx. 1, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxx 60 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxx xxxxxxx xxxx ručení xxxxxxx xxxxx způsobem.

§5

Xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xx poskytuje xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu z xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu.

§7

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení §3 xxxx. x) xxxxxx x. 228/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx dluhy Xxxxxxxxxxxxx záruční x xxxxxxxxx xxxxx, a.s., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx sjednaných xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 451/2020 Xx. x účinností xx 3.11.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 228/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.5.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

451/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 228/2020 Xx., x poskytnutí xxxxxx xxxxxx České republiky xx xxxxxxxxx dluhů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, a.s., xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobených virem XXXX-XxX-2

x xxxxxxxxx od 3.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §118b a xxxx. xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů.

2) §118f xxxx. x) xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů.

3) Xxxxxxx Komise X(2020) 1863 Xxxxxxx xxxxx pro opatření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 ze xxx 19. března 2020, v xxxxxxx xxxxx.