Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
37/2020 Sb.
30.01.2020
13.02.2020
01.07.2020
sdělení
sdělení ministerstva
Věda - výzkum