Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

37/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Příloha - Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

INFORMACE

37

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx

xx dne 30. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx aktualizovaného xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy vyhlašuje xxxxx §30b odst. 5 zákona x. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx organizací schválených xxx přijímání výzkumných xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, uvedený x příloze k tomuto xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uváděno pořadové xxxxx, název, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla daná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx třetích xxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

x x. XxXx. Xxxxxxx, Xx.X., v. r.

náměstek xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vědy x xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx

XX

Xxxxx

XXX

Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx *

Xxxxxxxxxx platné xx

1

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX XX, x. x. x.

67985815

Xxxxxxx 298/1, 251 65 Xxxxxxxx

3. xxxxx 2018

12. xxxxx 2023

2

Biofyzikální xxxxx XX ČR, v. x. x.

68081707

Xxxxxxxxxxxxx 135, 612 65 Xxxx

11. xxxxx 2018

10. xxxxx 2023

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx AV XX, x. v. x.

60077344

Xxxxxxxxxxx 1160/31, 370 05 Xxxxx Xxxxxxxxxx

26. xxxxx 2018

5. února 2023

4

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx XX XX, x. x. x.

86652036

Xxxxxxxxxx 595, 252 50 Xxxxxx

16. března 2018

15. března 2023

5

Xxxxxxxxx xxxxx XX XX, x. x. x.

67985939

Xxxxx 1, 252 43 Xxxxxxxxx

30. xxxxxxxx 2017

5. xxxxx 2023

6

Centrum xxxxxxxxxx xxxxxxx, x. x. x.

44994575

Xxxxxxxx 33a, 636 00 Brno

13. xxxxx 2018

27. xxxxx 2023

7

Centrum xxxxxxx Xxx x. x. o.

26722445

Hlavní 130, 250 68 Xxxxxxx - Xxx

4. xxxxx 2019

3. ledna 2024

8

XXXXXX XXX a. x.

26316919

Xxxxxxxxxx 995, 334 41 Xxxxxxx

14. prosince 2018

3. xxxxx 2024

9

Česká xxxxxxxxxx xxxxxx

00025798

Xxxxxx 131/3, 118 21 Xxxxx 1

24. xxxxx 2016

23. ledna 2021

10

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Praze

60460709

Kamýcká 129, 165 21 Xxxxx 6 - Suchdol

3. xxxxxx 2018

2. května 2023

11

Xxxxx vysoké učení xxxxxxxxx x Xxxxx

68407700

Xxxxxx 1903/4, 166 36 Xxxxx 6

7. března 2018

6. xxxxxx 2023

12

Xxxxxxxxxx xxxxxx, x. x. x.

26733544

Xxxxx 784/4, 268 01 Hořovice

18. xxxxx 2015

17. dubna 2020

13

XXXX, x. x. x.

25173154

Xxxxxxxx 145, 379 01 Xxxxxx

13. dubna 2018

12. xxxxx 2023

14

Xxxxxxxxxxx ústav XX ČR, x. x. x.

68378076

Xx Florenci 3/1420, 110 00 Xxxxx 1

7. xxxxxx 2018

6. června 2023

15

Fakultní xxxxxxxxx x xx. Xxxx x Brně

00159816

Pekařská 664/53, 656 91 Xxxx

26. června 2018

25. xxxxxx 2023

16

Filosofický xxxxx XX XX, x. x. x.

67985955

Xxxxxx 361/1, 110 01 Praha 1

26. xxxxx 2018

23. xxxxxx 2023

17

Xxxxxxxxx xxxxx XX ČR, x. x. i.

68378271

Na Xxxxxxxx 1999/2, 182 21 Xxxxx 8

2. března 2018

1. března 2023

18

Fyziologický xxxxx XX ČR, x. v. x.

67985823

Xxxxxxxx 1083, 142 20 Xxxxx 4

21. xxxxx 2018

12. xxxxx 2023

19

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX XX, x. x. x.

67985530

Xxxxx 11/1401, 141 31 Xxxxx 4

5. xxxxx 2018

10. května 2023

20

Xxxxxxxxxx xxxxx AV ČR, x. x. i.

67985831

Rozvojová 269, 165 00 Xxxxx 6 - Xxxxxxxx

11. xxxxxx 2019

30. xxxxxx 2024

21

Xxxxxxxxxx xxxxx XX XX, x. x. x.

67985963

Xxxxxxxx 809/76, 190 00 Xxxxx 9

2. března 2018

1. xxxxxx 2023

22

Institut xxxxxxxx x experimentální xxxxxxxx

00023001

Xxxxxxxx 1958/9, 140 21 Xxxxx

20. xxxxx 2018

19. xxxxx 2023

23

Jihočeská xxxxxxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx

60076658

Xxxxxxxxxxx 31, 370 05 Xxxxx Budějovice

2. xxxxx 2018

5. xxxxx 2023

24

Masarykova xxxxxxxxxx

00216224

Xxxxxxxxxx náměstí 617/9, 601 77 Brno

23. xxxxx 2018

22. xxxxx 2023

25

Xxxxxxxxx onkologický xxxxx

00209805

Xxxxx xxxxx 7, 656 53 Xxxx

4. listopadu 2016

3. xxxxxxxxx 2021

26

Xxxxxxxxxxx xxxxx AV ČR, x. x. x.

67985840

Xxxxx 609/25, 115 67 Xxxxx 1 - Xxxx Xxxxx

24. xxxxx 2018

23. xxxxx 2023

27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx

62156489

Xxxxxxxxxx 1/1665, 613 00 Xxxx

26. xxxxx 2018

5. xxxxx 2023

28

Mikrobiologický xxxxx XX ČR, v. x. x.

61388971

Xxxxxxxx 1083, 142 20 Xxxxx 4 - Xxx

15. xxxxxx 2018

23. xxxxxx 2023

29

Xxxxxxx ústav xxxxxxxxx xxxxxx

00023752

Xxxxxxxx 748, 250 67 Xxxxxxx

26. května 2018

25. xxxxxx 2023

30

Národní xxxxxxxxx knihovna

61387142

Technická 2710/6, 160 80 Xxxxx 6

30. xxxxx 2019

29. xxxxx 2024

31

Národohospodářský ústav XX XX, x. x. i.

67985998

Politických xxxxx 936/7, 111 21 Xxxxx 1

11. xxxxxx 2018

10. xxxxxx 2023

32

Xxxxxxxxxx xxxxx AV XX, x. x. x.

68378009

Xxx Xxxxxxxxxxx věží 4, 182 08 Xxxxx 8

5. xxxxx 2016

4. xxxxx 2021

33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

61988987

Xxxxxxxxx 7, 701 03 Xxxxxxx

7. xxxxxxxx 2017

6. xxxxxxxx 2022

34

Slezská xxxxxxxxxx x Opavě

47813059

Na Xxxxxxxx 626/1, 746 01 Xxxxx

8. xxxxxx 2018

7. xxxxxx 2023

35

Slovanský xxxxx XX XX, x. x. i.

68378017

Valentinská 1, 110 00 Xxxxx 1

7. dubna 2018

6. xxxxx 2023

36

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX ČR, x. x. x.

68378025

Xxxxxx 1, 110 00 Xxxxx 1

4. ledna 2018

14. xxxxx 2023

37

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x. x. x.

86652052

Xxxxxxxxxx 150/28, 140 04 Xxxxx 4

3. xxxxxx 2017

2. xxxxxx 2022

38

XXXXX x.x.x.

25794787

X Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 934/4, 170 00 Xxxxx 7

2. xxxxx 2018

1. xxxxx 2023

39

Technická univerzita x Xxxxxxx

46747885

Xxxxxxxxxx 2, 461 17 Xxxxxxx

20. xxxxx 2018

14. xxxxx 2023

40

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a.s.

62243136

Revoluční 1521/84, 400 01 Xxxx xxx Xxxxx

25. října 2018

24. října 2023

41

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

62690094

Xxxxxxxxxxxx 62, 500 03 Hradec Xxxxxxx

25. xxxxxx 2018

24. xxxxxx 2023

42

Univerzita Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx v Xxxx xxx Labem

44555601

Pasteurova 3544/1, 400 96 Xxxx xxx Labem

4. xxxxx 2018

27. xxxxx 2023

43

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

00216208

Xxxxxx xxx 560/5, 116 36 Xxxxx 1

15. března 2018

14. března 2023

44

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

61989592

Xxxxxxxxxxx 8, 771 47 Xxxxxxx

4. ledna 2018

23. xxxxxx 2023

45

Univerzita Xxxxxxxxx

00216275

Xxxxxxxxxx 95, 532 10 Xxxxxxxxx

21. ledna 2018

14. xxxxx 2023

46

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx Zlíně

70883521

nám. X. X. Xxxxxxxx 5555, 760 01 Xxxx

20. xxxxx 2018

14. xxxxx 2023

47

Xxxxx analytické xxxxxx XX ČR, x. x. x.

68081715

Xxxxxx 97, 602 00 Xxxx

25. března 2018

27. xxxxx 2023

48

Ústav anorganické xxxxxx AV XX, x. x. x.

61388980

Xxxxxxx-Xxx x.x 1001, 250 68 Řež

20. ledna 2018

23. března 2023

49

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX XX, x. x. x.

68081766

Xxxxxx 8, 603 65 Xxxx

4. xxxxx 2018

14. xxxxx 2023

50

Xxxxx xxxxx xxxxx XX XX, x. v. x.

68378033

Xxxxxx 352/4, 110 00 Praha 1

2. xxxxxxxx 2019

1. xxxxxxxx 2024

51

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx botaniky XX XX, x. x. i.

61389030

Rozvojová 263, 165 02 Xxxxx 6 - Xxxxxxxx

1. xxxxxx 2018

21 června 2023

52

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX XX, v. x. x.

68378041

Xxxxxxxx 1083, 142 20 Xxxxx 4

20. ledna 2018

14. xxxxx 2023

53

Xxxxx xxxxxxxx x elektroniky XX XX, x. x. x.

67985882

Xxxxxxxxx 1014/57, 182 51 Xxxxx 8 - Xxxxxxxx

21. xxxxx 2018

14. února 2023

54

Ústav xxxxxxxxx xxxxxx X. Xxxxxxxxxxx AV XX, x. v. x.

61388955

Xxxxxxxxxx 3, 182 23 Xxxxx 8

1. xxxxx 2018

14. xxxxx 2023

55

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX XX, x. x. x.

68378289

Xxxxx 11/1401, 141 31 Praha 4

27. xxxxx 2018

7. xxxxxx 2023

56

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX ČR, v. x. x.

68081723

Xxxxxxx 513/22, 616 62 Xxxx

20. xxxxx 2018

7. xxxxxx 2023

57

Xxxxx xxxxxx plazmatu XX XX, x. x. i.

61389021

Za Xxxxxxxxx 1782/3, 182 00 Xxxxx 8

2. xxxxxx 2018

7. března 2023

58

Xxxxx xxxxxxx XX XX, x. x. i.

68145535

Studentská 1768, 708 00 Xxxxxxx-Xxxxxx

17. xxxxx 2018

6. xxxxxxxx 2023

59

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx transfuze Xxxxx

00023736

X Nemocnice 1, 128 20 Praha 2

6. xxxxxxxx 2019

5. xxxxxxxx 2023

60

Ústav xxxxxxxxxx xxxxxxx AV XX, x. x. x.

67985858

Xxxxxxxxx 135, 165 02 Xxxxx 6

2. xxxxx 2018

14. února 2023

61

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX ČR, x. v. i.

67985807

Pod Xxxxxxxxxxx věží 271/2, 182 07 Xxxxx 8

12. xxxxx 2018

10. xxxxxx 2023

62

Xxxxx jaderné xxxxxx AV XX, x. x. x.

61389005

Xxxxxx 130, 250 68 Xxxxxxx-Xxx

20. xxxxx 2018

7. xxxxxx 2023

63

Xxxxx makromolekulární xxxxxx AV XX, x. x. x.

61389013

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1888/2, 162 06 Xxxxx 6

20. xxxxx 2018

19. xxxxx 2023

64

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů, x. x. x.

48546054

Xxxxxxxx 3, 118 50 Xxxxx 1

5. září 2015

4. září 2020

65

Ústav xxxxxxxxxxx xxxxxxxx AV XX, x. v. x.

68378050

Xxxxxxxx 1083, 142 20 Xxxxx 4

2. xxxxx 2018

7. března 2023

66

Xxxxx organické xxxxxx x xxxxxxxxx XX XX, x. x. x.

61388963

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 542/2, 166 10 Xxxxx 6

20. xxxxx 2018

14. xxxxx 2023

67

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx XX XX, x. x. x.

68378068

Xx Florenci 1420/3, 110 00 Xxxxx 1

23. xxxxx 2018

14. xxxxxx 2023

68

Xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx XX ČR, x. x. x.

67985874

Xxx Xxxxxxxx 30/5, 166 12 Xxxxx 6

20. xxxxx 2018

7. xxxxxx 2023

69

Xxxxx pro jazyk xxxxx XX XX, x. x. i.

68378092

Letenská 123/4, 118 51 Xxxxx 1

5. xxxxx 2018

4. dubna 2023

70

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX XX, x. x. x.

68081731

Xxxxxxxxxxxxx 147, 612 64 Xxxx

27. xxxxx 2018

23. března 2023

71

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XX ČR, x. v. x.

67985891

X Xxxxxxxxxxxxx 94/41, 182 09 Praha 8

4. xxxxx 2018

27. dubna 2023

72

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX XX, v. v. x.

68378297

Xxxxxxxx 809/76, 190 00 Xxxxx 9

29. xxxxxx 2016

28. xxxxxx 2021

73

Xxxxx xxxxxx informace x automatizace XX XX, x. v. x.

67985556

Xxx Vodárenskou věží 4, 182 08 Xxxxx 8

21. xxxxx 2018

7. xxxxxx 2023

74

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx XX ČR, x. x. x.

61388998

Xxxxxxxxxx 5, 182 00 Xxxxx 8

20. ledna 2018

23. xxxxxx 2023

75

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX ČR, x. x. i.

86652079

Bělidla 986/4x, 603 00 Xxxx

13. xxxxx 2016

12. února 2021

76

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XX XX, x. v. x.

67985904

Xxxxxxxxx 89, 277 21 Liběchov

14. xxxxx 2018

10. května 2023

77

Xxxxxxxxxxx x farmaceutická xxxxxxxxxx Xxxx

62157124

Xxxxxxxxx xxxxx 1946/1, 612 42 Xxxx

16. xxxxxx 2017

15. xxxxxx 2022

78

Xxxxxx xxxxx xxxxxx - Technická univerzita Xxxxxxx

61989100

17. xxxxxxxxx 15/2172, 708 33 Xxxxxxx-Xxxxxx

1. xxxxx 2018

23. xxxxxx 2023

79

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

61384399

xxx. Winstona Xxxxxxxxxx 4, 130 67 Xxxxx 3

14. xxxxxxxx 2018

1. xxxxx 2023

80

Xxxxxx xxxxx chemicko-technologická x Xxxxx

60461373

Xxxxxxxxx 1955/5, 166 28 Praha 6

9. února 2018

7. xxxxxx 2023

81

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ekonomická x Českých Xxxxxxxxxxxx

75081431

Xxxxxxx 517/10, 370 01 Xxxxx Xxxxxxxxxx

5. září 2015

4. záři 2020

82

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxx

00216305

Xxxxxxxxxx 548/1, 601 90 Brno

10. xxxxxx 2018

9. xxxxxx 2023

83

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, topografický x xxxxxxxxxxxxx, x. x. i.

00025615

Ústecká 98, 250 66 Xxxxx

3. xxxxxxxx 2018

3. xxxx 2023

84

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, v. x. x.

00027022

Xxxxxxx 1275/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař

15. xxxxx 2017

14. xxxxx 2022

85

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x. x. i.

00027006

Drnovská 507/73, 161 06 Xxxxx 6 - Xxxxxx

30. xxxxxx 2018

29. xxxxxx 2023

86

Xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x. x. i.

00027162

Hudcova 296/70, 621 00 Xxxx-Xxxxxxxx

15. xxxxx 2017

14. xxxxx 2022

87

Xxxxxxxx ústav živočišné xxxxxx, x. x. x.

00027014

Xxxxxxxxxx 815, 104 00 Praha Xxxxxxxxx

28. xxxxx 2018

27. xxxxx 2023

88

Xxxxxxxxxxx univerzita v Xxxxx

49777513

Xxxxxxxxxxx 8, 301 00 Xxxxx

25. xxxxxx 2018

24. března 2023

*

Datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze třetích xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 37/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.