Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení §18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
30/2020 Sb.
17.12.2019
06.02.2020
01.07.2020
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)