Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části §9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
28/2020 Sb.
14.01.2020
06.02.2020
06.02.2020
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)